.

Призначення та завдання бізнес-плану (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 5571
Скачать документ

Реферат на тему:

“Призначення та завдання бізнес-плану”

Сьогодні ринкова система господарювання, на яку переходить Україна,
характеризується певним рівнем невизначеності і ризику, проте, це постає
на заваді розроблення планів підприємства, які мають працювати за умов
ринкової економіки як в Україні, так і в інших країнах світу. Повернення
до планування в економічних умовах для багатьох підприємств фактично
відбулося примусово, що було пов’язано з необхідністю залучення коштів у
вигляді інвестицій та кредитів. А серед вимог інвесторів існує вимога
щодо надання підприємством кваліфікорваного плану роботи—плану ведення
бізнесу, тобто бізнес-плану.

Саме бізнес-план як документ «на продаж» задуму подальшого розвитку
підприємства повинен переконати інвесторів, що вкладення коштів в
підприємство стане для них ефективним, а кредиторів в тому, що погашення
основної суми боргу і виплата процентів по ньому відбуватиметься в
зазначений термін. І разом з тим підприємство повинно запевнити їх у
тому, що воно вибрало раціональну стратегію розвитку і план буде
успішним, тому і заслуговує на підтримку.

Бізнес план – це поширений в ринковій економіці інструмент менеджменту,
основа конкуренто маркетингової, фінансової, матеріально-технічної,
кадрової політики ведення власного бізнесу.

Бізнес – план – візитна картка, за якою потенційні партнери з бізнесу
оцінюють шанси на успіх підприємницької справи, це мова ведення
преговорів із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами.

Розробка бізнес-плану є обов’язковою при утворенні нових підприємств,
реконструкції діючих, для обгрунтування ефективності інвестицій. Цей
документ забезпечує впевненість майбутніх інвесторів у тому, що їхні
інвестиції будуть прибутковими.

Нині в Україні необхідність розробки бізнес планів тісно пов’язують
ефективністю приватизації підприємств. Її можна сформулювати як
оптимальне співвідношення факторів виробництва. Згідно Державною
програмою приватизації головною метою приватизації є зміна відносин
власності на засоби виробництва для якісного відтворення та ефективного
використання. У підприємництві бізнес-план замінить звичайне
техніко-економічне обгрунтування будь-якого заходу, стане основним
критерієм і мірою його суспільної корисності.Підприємництво – це, по
суті, процес прийняття рішень, її реалізації та оцінка результатів
запланованих дій. Бізнес-план становить основу для прийняття оптимальних
рішень.саме це і слід вважати кожному бізнес-мену чи підприємцю щоб
скласти свій бізнес-план і вдало розпочати діло.

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом
і бізнес-плану зокрема. При цьому визначаються ділові загальні й
особисті цілі, що є основою оцінки успішного бізнес-плану як особистого
успіху підприємця.

Цілі можна розглядати як бажаний стан справ. Як правило спочатку
визначаються загальні цілі, потім виділяються специфічні конкретні, що
визначають проміжні етапи в досягненні загальної мети.

Для входження в ринок нового підприємства йому потрібні дослідження
стану самого ринку і конкретної ринкової ситуації, для того щоб
обгрунтувати необхідність реконструкції діючого підприємства,
останньому, крім того, слід використати об’єктивні оцінки досягнутих
результатів діяльності підприємства.

Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня
ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів
успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану – бути основою
управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст
і особливості планових заходів, особливості самого підприємства,
специфіку його діяльності.

Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед яких
є :

обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми;

розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед
обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал;

визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів
концентрації фінансових ресурсів;

підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.

Кожне завдання бізнес-плану може бути розв’язане лише у взаємозв’язку з
іншими. Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. Саме
бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу компанії.
Процес складання плану дає змогу глибоко проаналізувати розпочату справу
у всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції у переговорах з
майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні
основного персоналу фірми.

Підготовка бізнес-плану є процесом, що безперервно повторюється та
поновлюється, отже і висновки, які випливають з цього, мають час від
часу переглядатися. Фактично процес підготовки бізнес-планує
безперервним,

Хоча фірма формально складає новий бізнес-план щорічно, на практиці його
виконання контролюється постійно, а уточнення слід вносити якомога
частіше, можливо, щоквартально або навіть щомісячно,

Багато в чому бізнес-план для будь-якої фірми стає першим досвідом
стратегічного планування. Одночасно бізнес-план є керівництвом до
виконання, Він може бути використаний для перевірки ідей керівництвом
фірмою та інструмент прогнозування результатів діяльності, План може
уточнюватися в міру проведення цих ідей в життя, коли з’ясовується,
наскільки точним виявилися його розрахункові показники. Таким чином
виникає система раннього оповіщення, яка дає можливість своєчасно
вживати заходів щодо вирішення проблем, що виникають,

Фірми, що сформувались, при розробці бізнес-плану мають певні переваги
порівняно з компаніями -початківцями, Цифри, які вони використовують для
розрахунків, надійно обгрунтовані результатами їхньої діяльності, їхні
задуми на майбутнє випливають з їхньої колишньої стратегії, спираючись
на успіхи фірми, досвід, набутий на своїх помилках.

Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом глибокої проробки планів,
Постійне уточнення бізнес-плану з метою приведення його у відповідність
до умов, що змінюються, посилює можливість його використання як критерію
оцінки фактичних результатів діяльності фірми,

Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії
виявилась ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи
інший спосіб його реалізації,

Вивчення фактичних результатів роботи порівняно з бізнес-планом надає
можливість сильні та слабкі сторони організації, які можна використати,
або усунути відхилення наміченого планом від того, що виявилось на
практиці,

Бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів, Перед тим,
як ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитись у надійності
розробки проекту та мати уявлення про його ефективність, Вони мають
вивчити бізнес-план перед розглядом можливості капіталовкладень.

Фірми, що працюють у стабільній ситуації та виробляють товар для сталого
ринку, при зростанні обсягів виробництва розробляють бізнес-план,
спрямований на удосконалення виробництва та пошук шляхів зниження його
витрат. Але всі ці фірми постійно розглядають заходи щодо модернізації
продукції чи послуг, що виробляються, Фірми, що виробляють продукцію в
умовах постійного ризику, насамперед систематично працюють над освоєнням
нових видів продукції, переходом на виробництво товарів нових поколінь
та проведенням їхнього життєвого циклу. Якщо фірма, плануючи значне
зростання виробництва традиційних продуктів або тих, що освоюються, не
має достатніх власних потужностей для їх виробництва, вона може вирішити
цю проблему або шляхом залучення капітальних вкладень для створення
нових потужностей, або шляхом пошуку партнерів, яким вона передасть
виготовлення визначених вузлів, деталей тощо.

Найактивніше у бізнес-план використовується при пошуку інвесторів:
нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень тощо. допомагає
бізнес-план великим підприємцям і фірмам, які збираються розширити
бізнес шляхом купівлі пакету акцій існуючої фірми шляхом реорганізації
діючої організаційно-виробничої структури.

В Україні бізнес-план може мати найбільше застосування у процесі
постприватизаційної діяльності підприємств, особливо в малому та
середньому бізнесі. При цьому в основу приватизації може бути закладена
ідея конкурсу бізнес-планів покупців підприємств як альтернативних
шляхів їх подальшого та успішного найефективнішого функціонування.

Наказом фонду держмайна України від 26. 05. 1995р. Положення про типовий
бізнес-план, розроблене відповідно до Державної програми приватизації на
1995 рік та інших нормативно-правових актів, які регламентують процес
приватизації. Положення визначає порядок розробки покупцям бізнес-планів
і вимоги до них.

Згідно з Положенням бізнес-планом є документ, який містить у собі
зобов’язання покупців щодо подальшої експлуатації об’єкта приватизації
та обгрунтування можливостей їх виконання відповідно до вимог, що
встановлюються Фондом держмайна України.

Сьогодні бізнес-план обов’язково розробляється покупцями у таких
випадках:

продаж об’єкта приватизації за некомерційним конкурсом;

продаж контрольного пакету акцій на неконкурентних засадах іноземним
інвесторам;

при створенні спільного ( за участю держави ) підприємства з іноземними
інвестиціями.

У бізнес-плані повинна міститися інформація, яка характеризує
виробничо-господарську діяльність підприємства за останній рік в цілому
та за структурними підрозділами, а також стратегічні напрямки розвитку
підприємства на 2, 3, 5- річну перспективу. Заходи та пропозиції,
викладені покупцем у бізнес-плані, враховуються в разі підписання
договору купівлі-продажу.

Крім цих зовнішніх та внутрішніх функцій бізнес-плану , вся справа
бізнесу набуває цілеспрямованості тоді, коли є чітко визначені кінцеві
цілі плану, що дозволяє спрямувати енергію та дії підприємців в
оптимальне русло.

В умовах ринкової економіки бізнес-план є робочим інструментом, який
використовується у всіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує
процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники мають
намір досягти своєї мети, насамперед підвищення прибутковості роботи.
Бізнес-план не є сталим документом: він систематично поновлюється, до
нього вносяться зміни, обумовлені змінами, що відбуваються всередині
фірми, змінами на ринку, в економіці в цілому. Для того, щоб бізнес-план
був прийнятий, він має бути забезпечений необхідними фінансовими
ресурсами. При пошуку партнерів, інвесторів і кредиторів добре виконаний
та оформлений бізнес-план є найкращою візиткою підприємця: стає можливою
стандартизація процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу
зекономити час і впорядкувати контакти.

Бізнес-план може бути підготовлений менеджером, підприємцем, фірмою,
групою фірм чи консолідованою компанією. При підготовці бізнес-плану
необхідно перш за все вияснити яка ж мета буде переслідуватись цією
розробкою і постаратись сформувати цю мету в письмовому вигляді. Що ж
розуміється під метою?

Мета – це бажаний результат діяльності, що досягається в
межах деякого інтервалу часу.

У бізнес-плані мета може бути різною, наприклад:

Вияснити самому степінь реальності досчягнення зазначених результатів в
завершеному проекті чи технічному рішенні;

Запевнити колег в реальності досягнення визначених якісних та кількісних
показників у запропонованому проекті;

Підготувати суспільну думку до проведення акціонування підприємства по
запропонованій схемі, яку автор вважає оптимальною;

Для звернення уваги і посилення заінтересованості потенційного інвестора
і т. д.

Таким чином, находження мети проекту рівнозначне визначенню проекта і
складає важливий етап в розробці концепції проекта. Після знаходження
мети проекту приступають пошуку і оцінки альтернативних способів
досягнення мети проекту. Отже, при пошуку мети слід відмітити, що вона
повинна бути чітко визначена, тобто повинна мати ясний смисл. Результати
при досягненні мети повинні бути вимірними, а задані обмеження та вимоги
повинні бути виконані. Тобто мета повинна знаходитись в “області
допустимих рішень” проекту.

Сам процес визначення мети бізнес-плану розглядається як творчий процес,
який можна поділити на такі послідовні групи:

Визначення показників мети;

Визначення можливої мети проекту;

Описання мети.

А якщо взагалі, то успіх у світі бізнесу залежить від трьох елементів:

Розуміння загального стану справ на даний момент;

Представлення того рівня, якого треба досягти;

Планування процесу переходу з одного стану в інший.

Бізнес-план дозволяє вирішити ці проблеми. Він включає розробку мети і
завдань, які стоять перед підприємцем на перспективу, оцінку даного
стану економіки, сильних і слабких сторін виробництва, аналіз ринку і
інформацію про клієнтів. В ньому подається оцінка ресурсів, необхідних
для досягнення поставленої мети в умовах конкуренції.

Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний для
розробки концепції бізнесу, для детального відпрацювання стратегії, для
попередження помилок на папері, а не в реальності шляхом детального
аналізу маркетингу, фінансів виробничої діяльності компанії.

По-друге бізнес-план є інструментом, за допомогою якого
підприємець може оцінити фактичні результати діяльності фірми за
визначений період.

По-третє бізнес-план є засобом залучення, або “добування” коштів.

Література:

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства –
К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 298 с.

Данилюк М.О., Дзьоба О.Г., Петренко В.П. Як розробити бізнес-план
інвестиційного проекту. Практичний посібник для підприємців. –
Івано-Франківськ: Факел. – 2003.

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид
2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення
дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.

Чорна А.В., Метошоп І.М. Планування діяльності підприємства. Конспект
лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. –
Івано-Франківськ: “Факел”, 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020