.

Почасова форма оплати праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1405
Скачать документ

9.3. ПОЧАСОВА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

На підприємствах, окрім відрядної оплати, застосовується почасова
оплата, тобто оплата за працю певної тривалості (годину, день, місяць).
В умовах переходу до ринку на деяких підприємствах може з’явитися
тенденція до заміни відрядної оплати на почасову. У цьому разі необхідно
дотримуватися певних вимог до організації почасової оплати, з тим щоб її
застосування не спричинило зниження ефективності роботи, що не бажано в
умовах конкуренції на ринку праці.

Застосування почасової оплати праці потребує:

• точного обліку і контролю за фактично відпрацьований час;

• правильного присвоєння робітникам тарифних розрядів відповідно до
їхньої кваліфікації і з урахуванням кваліфікаційного рівня виконуваних
робіт;

• розроблення й правильного застосування обгрунтованих норм виробітку,
(часу) нормованих завдань, норм обслуговування і нормативів чисельності.

Зауважимо, що на сучасних підприємствах праця робітників з почасовою
оплатою має нормуватися й оцінюватися на основі показників, які
враховують результати їхньої праці.

Такими показниками можуть бути:

• нормовані (виробничі) завдання, які визначають кожному почасовику
обсяг роботи за зміну, тиждень або місяць;

• планові норми або завдання щодо випуску продукції бригадою, дільницею,
цехом;

• норми праці, які можуть бути установлені як ступінь виконання
технологічних параметрів, режимів, норм витрат сировини, матеріалів та
інших виробничих ресурсів, строків виконання певних видів робіт тощо.

Почасова форма оплати праці застосовується:

1. За умови, коли у робітника відсутня реальна можливість для збільшення
випуску продукції, наприклад, якщо його виробіток обумовлений режимом
роботи устаткування, продуктивністю машин і агрегатів. Це характерно для
автоматичних ліній, конвеєрів і потокових ліній з безперервним і точно
регламентованим режимом, для робіт на високомеханізованому устаткуванні
й апаратурних процесах.

2. Якщо результати праці робітника не можуть бути конкретно виміряні і
кількісно виражені (налагодження верстатів, інструктаж).

3. Коли економічно недоцільно стимулювати зростання виробітку понад
оптимально передбачений технологічними параметрами, а також коли
перевиконання цих норм може досягатися через порушення технологічних
режимів і відповідно погіршення якості робіт, а відтак і продукції. До
таких робіт належить випробування продукції, остаточне доведення і
здавання ВТК, термічне оброблення і металопокриття виробів. Від
робітника вимагається старанне дотримання параметрів, а також виконання
кількісного завдання, установленого на рівні, за якого забезпечується
відповідна якість робіт.

За простої почасової системи розмір заробітку визначається залежно від
тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу. За
способом нарахування заробітної плати почасова оплата буває годинна,
денна, місячна.

Ефективнішою системою є почасово-преміальна, за якою оплачується праця
як основних, так і допоміжних робітників. За цією системою заробіток
робітникові нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за
досягнення певних кількісних і якісних показників. Кількісними
показниками можуть бути відпрацьований час, виконання планових і
нормованих завдань, а якісними — здавання продукції з першого подання,
підвищення сортності продукції, економія сировини, матеріалів, пального,
інструментів, дотримання технологічних режимів тощо.

На багатьох підприємствах широко застосовується почасова-преміальна
система з нормованими завданнями. Робітники-почасовики преміюються за
виконання установлених їм нормованих завдань.

У разі застосування цієї системи до кожного робітника доводиться
конкретне змінне або місячне завдання (в штуках, нормо-годинах або
гривнях) і результати враховуються під час нарахування премій за даний
період. Уведення цієї системи супроводжується посиленням нормування
праці, впровадженням технічно-обгрунтованих норм і нормативів
чисельності.

Запровадженню системи нормованих завдань має передувати підготовча
робота за такими напрямами:

• проведення ретельного аналізу охоплення робітників-почасовиків
нормуванням праці;

• виявлення можливості й доцільності використання для нормування праці
допоміжних робітників-почасовиків нормованих завдань;

• установлення переліку професій робітників-почасовиків, яким доцільно
установлювати нормовані завдання;

• визначення наявності нормативних матеріалів, які необхідні для
установлення нормованих завдань;

• збирання та аналіз вихідних даних для визначення обсягу і
повторюваності робіт, які мають випадковий характер (наприклад, частота
виходу із ладу устаткування, період зносу інструменту та ін.);

• установлення виду нормованих завдань (індивідуальних або бригадних) і
періоду, на який вони розраховуються;

• визначення методики установлення нормованих завдань і порядку
доведення їх до дільниць, бригад та окремих робітників;

• розроблення документації з обліку видачі і виконання нормованих
завдань.

Окрім цього, розробляються заходи для поліпшення організації і
обслуговування робочих місць, умов праці, удосконалення трудових
процесів тощо.

Для оплати праці спеціалістів і службовців застосовується почасова форма
зарплати. Преміювання даної категорії працівників здійснюється за
конкретні досягнення у виробничій діяльності. У зв’язку з цим
найпоширенішою системою оплати їх праці є почасово-преміальна, за якої
заробітна плата складається з посадового окладу, доплат, надбавок і суми
премій. В умовах становлення ринкової економіки, подальшої
індивідуалізації заробітної плати, дедалі більшого поширення набуває
контрактна система оплати праці, яка може застосовуватися поряд з
існуючою на підприємстві системою оплати праці. Оплата праці за
контрактом є складовою контрактної системи наймання і оплати, яка досить
поширена в зарубіжних країнах.

Контракт є особливою формою трудового договору між найманим працівником
і власником підприємства, організації або уповноваженим органом. За
контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, | визначену цією
угодою і правилами внутрішнього розпорядку, а власник підприємства,
організації або уповноважений ним орган зобов’язується сплачувати
працівникові заробітну плату й забезпечувати умо-І ви праці, необхідні
для виконання роботи, передбачені законодавством працю, колективним
договором і угодою сторін.

Контракти мають перевагу над традиційними трудовими договорами, які не
повністю враховують особисті якості працівників та змістовну специфіку
їхньої професійної діяльності, не забезпечують належної відповідальності
за доручену справу.

Контракт як особлива форма трудового договору має спрямовуватися на
забезпечення умов для виявлення ініціативи та самостійності праці,
враховуючи індивідуальні здібності працівника та його професійні
навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і
соціальну захищеність працівника.

Контракт має юридичну форму, оскільки прийняття на роботу працівників
може здійснюватися у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до
якості і строків її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки та
взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці,
підстави для розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови,
необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з
урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових
можливостей підприємства, організації чи роботодавця. Умови оплати праці
та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт,
визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж
передбачено чинним законодавством, угодами й колективним договором, і
залежать від виконання умов контракту.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження
обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і
надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період,
участі у прибутках підприємства, організації (якщо це передбачено чинним
законодавством та їхніми статутами) чи громадянина-підприємця.

У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та
компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів
роботодавця.

Контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та
працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. Він
оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і
зберігаються у кожної зі сторін контракту. За згодою працівника копію
укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому
органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для
здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати,
визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін,
складеної у письмовій формі. Він є підставою для видання наказу
(розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня,
встановленого у контракті за угодою сторін.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020