.

Оцінка фінансового стану на підприємстві та напрямки його покращення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3319
Скачать документ

Реферат на тему:

Оцінка фінансового стану на підприємстві та напрямки його покращення

Оцінка фінансового стану підприємства є насамперед тим індикатором,
котрий допомагає проаналізувати діяльність підприємства, зробити
висновки на основі розрахунків та вжити необхідних заходів у раз їхньої
потреби. Крім того, вона є запорукою для досягнення успіху
підприємством, влиттям в нього нових інвестицій, гарантією отримання
кредиту та якісних товарно-матеріальних цінностей тощо.

Оцінку фінансового стану розглядали в своїх працях багато вчених, як
українських, так і іноземних. Серед вітчизняних вчених вивченням цього
питання займалися В.І. Аранчій, А.М. Поддєрьогін, корті висвітили
сучасні стандартні погляди на оцінювання фінансового стану. Більш
по-новаторськи до вивчення оцінки фінансового стану підійшли Т.М.
Азаренкова, Т.М. Журавель, А.М. Турило, котрі в своїх працях вивели
певні узагальнюючі показники, які дають змогу говорити про різні сторони
ефективності діяльності підприємства. Закордонні методи оцінки
фінансового статну досліджував О.О. Терещенко, котрий вивчав оцінку
фінансового статну як вартість бізнесу, застосовуючи різні методи
(наприклад дисконтування Cash-Flow) та різні підходи (наприклад –
майновий, ринковий тощо). О.Л.Хототмлянський розробив оцінку фінансового
статну підприємства як послідовність певних етапів, кожен з яких вже в
ході його виконання давав певні висновки, а в підсумку і загальний
висновок про фінансовий стан підприємства. Саме даний метод проведення
оцінки фінансового стану, на нашу думку, є досить ефективним.

Основними невирішеними питаннями у галузі оцінки фінансового стану
підприємства на мою думку є певна впорядкованість її методів в один
закон або положення, а також дуже важливим, на нашу думку, є розробка
певних форм звітності та документації до кожного з методів, котрі б дали
змогу офіційно оформлювати отримані результати і висновки.

Універсальність оцінки фінансового стану полягає у тому, що вона включає
комплекс показників. Аналізувати діяльність підприємства вцілому або
певну сторону його діяльності можна за допомогою одного загального
показника, зміна котрого буде наштовхувати нас на відповідні висновки.
Проте, якщо треба оцінити діяльність підприємства загалом, бачачи
одночасно вплив на фінансовий стан підприємства різнохарактерних
показників і факторів, доцільно використовувати цілу низку показників,
котрі нададуть в результаті раціональні висновки для прийняття
найоптимальнішого рішення.

Найкраще проводити оцінку фінансового стану на підприємстві поетапно, а
саме: формування системи оцінних показників, оцінка одиничних показників
діяльності підприємства, синтез одиничних оцінок для отримання
підсумкової і комплексної оцінок його діяльності.

A

A

A

??????????? оцінки фінансового стану відображається також у
ієрархічності показників, котрі фактично не пов’язані між собою. На
основі розрахунку найпростіших з них отримуємо зведений результат про
певний узагальнений показник, а отже їх можна об’єднати у певні групи, з
груп виділити один узагальнюючий показник, скласти певну економічну
модель, за допомогою якої можна зробити найоптимальніші висновки.

Систему первинних показників можна отримати шляхом порівняння певного
показника фактичного до результату який планувався або до аналогічного
минулого періоду. Далі поетапно розрахувавши первинні показники, у
процесі певного їх співставлення отримуємо узагальнюючий показник,
котрий відображає певну сторону діяльності підприємства.

Наступним етапом стає проведення аналізу отриманих показників, тип якого
кожне підприємство вибирає саме. Наприклад, можна скласти матрицю парних
коефіцієнтів кореляції по кожній групі показників, беручи за ознаку
колінеарності між показниками використовується значення коефіцієнтів
парної кореляції, менші, ніж 0,6 [4, 113].

Згідно результатів проведеного аналізу, утворюється наступна система
підсумкових і одиничних показників: показники майнового стану, показники
ліквідності, показники платоспроможності, показники ділової активності,
показники рентабельності.

Підсумкові результати отримують шляхом синтезу оцінок первинних
показників, що належать до відповідної групи, а щоб отримати комплексні
узагальнення – проводять синтез оцінок підсумкових показників.

Провівши оцінку фінансового стану підприємства дуже легко відобразити її
у графічному вигляді за кілька років у вигляді графіків, діаграм тощо,
що дає можливість більш наявніше побачити фінансовий стан підприємства.

Отже, оцінка фінансового стану в теоретичному ракурсі є досить
розвиненою, проте більшість проблем виникає при практичному її
застосуванні. Тому, на нашу думку, важливим кроком до її вдосконалення
може стати розробка спеціальних форм звітності, котрі б могли
забезпечити компактність у розрахунках та оформленні результатів.
Звичайно, розробка нових методологій це також ще один шлях до покращення
даної проблеми, і чим вона буде краща, тим краще можна буде
функціонувати підприємство.

Література:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 №996 – XIV.

Лень В.С. Звітність підприємств. – К: Знання-Прес. – 2004, – 458 с.

Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – Київ: КНЕУ, 2005, –
546 с.

Хотомлянський О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану // Фінанси
України. – №1, 111-114 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020