.

Населення і трудові ресурси України (пошукова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5749
Скачать документ

Пошукова робота

Населення і трудові ресурси України

Навчальна дисципліна “Економіка праці” є однією з основних, що формують
майбутнього фахівця — бакалавра та спеціаліста в галузі економіки.

Метою та завданням дисципліни є сприяння глибокому вивченню
теоретично-методологічних і соціально-економічних питань у сфері
трудових відносин в суспільстві. Основні завдання курсу визначені
змістом навчальної програми, розробленої автором на основі типової
програми “Економіка праці” (КНЕУ, 2001).

Предметом дисципліни є теоретичні та практичні проблеми ефективного
використання робочої сили.

Ця дисципліна не стоїть осторонь від інших, а навпаки — взаємопов’язана
з ними. В основу курсу покладено економічну теорію, яка дозволяє
зрозуміти процеси та явища, що відбуваються на різних етапах розвитку
суспільства, відбиваючи їх крізь призму людських відносин та впливу на
людські ресурси — основний чинник виробництва.

“Економіка праці” пов’язана із економікою підприємств, оскільки
розглядає питання управління персоналом, його організації, мотивації,
нормування й оплати праці у контексті основних техніко-економічних
показників діяльності суб’єктів ринку. Вона також використовує основні
положення, підходи і прийоми економічної статистики. Питання, пов’язані
з проблемами в галузі трудових ресурсів, соціальної політики і
соціального партнерства, тісно переплітаються з програмними питаннями
дисциплін “Державне регулювання економіки”, “Соціальна політика” та
“Трудове право”. Питання динаміки населення і трудових ресурсів
ґрунтуються на положеннях дисципліни “Демографія”. Торкаючись питання
регулювання попиту та пропозиції на робочу силу, “Економіка праці”
запозичає теоретичні основи з дисциплін “Ринок праці” і “Міжнародний
ринок праці”. Аналогічно перетинається “Економіка праці” з дисципліною
“Менеджмент продуктивності”, у якій докладно розглядаються питання
управління чинниками виробництва з метою підвищення продуктивності на
різних рівнях управління економікою.

Таким чином, дисципліна “Економіка праці” являє собою квінтесенцію наук,
що, розвиваючись, збагачують її, при цьому видозміни курсу, у свою
чергу, впливають на всі тенденції, що тією чи іншою мірою пов’язані з
питаннями праці та діяльності персоналу. Загальне уявлення про
взаємозв’язок “Економіки праці” з іншими дисциплінами наочно показує
подана нижче схема.

Населення кожної держави є найдинамічнішим чинником виробничих процесів,
а також суб’єктом різних суспільних явищ та процесів, що відбуваються в
країні.

Під населенням, згідно з нормами міжнародного права, розуміється
сукупність людей, що перебувають в межах території даної держави і
підлягають її юрисдикції. До населення належать громадяни (в деяких
країнах — тільки піддані даної країни), іноземці (за винятком тих, які
перебувають у даній країні короткочасно), особи, які не мають
громадянства (апатриди), а також особи, які мають подвійне громадянство.

Процеси формування чисельності громадян (народжуваність, смертність,
міграція населення) та склад населення (статево-віковий,
соціально-економічний) досліджує демографія.

Процеси руху населення, що відбуваються в країні або в окремих її
регіонах, аналізуються за допомогою двох груп спеціальних демографічних
коефіцієнтів (див. схему 7).

Зміна населення пов’язана з безперервним його поновленням в результаті
процесів народжуваності та смертності. Природний рух населення України
зображено в табл. 1 (с 5). При цьому показники народжуваності (RH) та
смертності (Rn) розраховуються на 1000 чоловік населення у такий спосіб:

де ? — чисельність народжених за рік; ? — чисельність померлих за рік;

Ч — середньорічна чисельність населення країни, яка розраховується на
середину року як середньоарифметична за даними чисельності населення на
початок та кінець року. Співвідношення між кількістю народжених та
померлих є коефіцієнтом життєвості Кж (Покровського):

що показує, яке число народжених припадає на 100 випадків смертей. Дані
табл. 1 свідчать про те, що в Україні спостерігається процес депопуляції
населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик. Так, якщо
в 1990 р. за рівнем індексу людського розвитку Україна посідала 29 місце
серед 173 країн світу, то в 1994р. країна зсунулася на 80 місце, а у
2002 р. — на 119 місце. Показники природного руху населення (RH та Rn)
певною мірою відбивають процес відтворення населення. Абсолютний розмір
природного приросту ?е визначається за формулою:

На підставі ?е визначається напрям відтворення населення, а саме:
відтворення може бути розширеним, якщо ?е > 0, простим, якщо ?е = 0, і
звуженим, якщо ?е Список використаної літератури: Поляков И А , Ремизов К С Справочник экономиста по труду. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.. Экономика, 1998. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Уряд, кур'єр. — 2002. — 28 груд. — № 244. Романюк М Д Методологія І практика регулювання міграційного руху населення за умов перехідної економіки. Автореф. дис. к. е. н. — К., 2000. Рофе А И, Збышко Б Г Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов труда. — М., 1997. Рощин С Ю , Розумова Т О Экономика труда. — М.. Инфра-М, 2000. Скочиляс С ? Аналіз продуктивності праці в будівництві та резерви ? підвищення в умовах ринкових відносин. Автореф. дис. к. е. н. — Тернопіль, 1998. Смирницкий Е К Экономические показатели промышленности. Справочник. — ?.. Экономика, 1974. Соломенко ? ? Система вдосконалення організації праці управлінського персоналу підприємств. Автореф. дис. к. е. н. — Кіровоград, 1997. Социальная политика и рынок труда, вопросы теории и практики (учеб.-метод. разработки) / Науч. ред. и сост. Н. А. Волгин, А. И. Щербаков. — М.. РАГС, 1996. Социальные технологии. Толковый словарь. — Москва—Белгород. Луч, Центр социальных технологий, 1995. Стан ринку праці України за січень-вересень 2002 p. // Праця І зарплата. — 2002. — жовт. — № 34. Статистика Підручник / С. С. Герасименко та ш. — К.. КНЕУ, 1998. Травин В В , Дятлов В А Менеджмент персонала предприятия. — ?.. Дело, 2000. Уманский А М, Сумцов В Г Международные трудовые нормы и рекомендации. — Луганск. ВУГУ, 1999. Хомич О І Відтворення трудового потенціалу села І зайнятість (регіональний аспект дослідження). — Львів, 1997. Черенка Л М Проблеми бідності в Україні, методи визначення та напрями подолання. Автореф. дис. к. е. н. — К., 2000. Щекин Г В Теория кадровой политики. — К.. МАУП, 1997. Щокт Г В Національне питання відродження // Персонал. — 2001. — №2.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019