.

Інвестиційна стратегія підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 6280
Скачать документ

Реферат на тему:

Інвестиційна стратегія підприємства

До комплексу функціональних стратегій підприємства входить й
інвестиційна стратегія, яка передбачає напрями здійснення інвестиційної
діяльності для забезпечення реалізації загальної стратегії підприємства.
Інвестиційні рішення, майже завжди є стратегічними, бо частіше всього
передбачають довгострокові вкладення ресурсів.

Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних
ресурсів (інвестицій) називають інвестиційною діяльністю.

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» – «…інвестиціями є
усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється
прибуток або досягається соціальний ефект.»

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення ефективного
здійснення інвестиційної стратегії підприємства, яка досягається шляхом
реалізації таких завдань:

1)  досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства;

2)  максимізація доходів (прибутків) від інвестиційної діяльності;

3)  мінімізація інвестиційних ризиків;

4)  забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Потреба в інвестиціях при реалізації стратегії підприємства обумовлена
необхідністю:

–  відновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;

–  збільшення обсягів виробничої діяльності;

–  освоєння нових видів діяльності;

–  підвищення якості продукції.

Планування інвестиційної діяльності є необхідним процесом з ряду причин:

– для реалізації стратегій підприємство може використовувати різні види
інвестицій, різний обсяг інвестиційних коштів, тому доцільно розробляти
декілька альтернативних проектів;

– необхідність вибору з альтернативних інвестиційних проектів найбільш
ефективного;

– необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від інвестицій;

– планування сприяє зниженню ризику, що пов’язаний із прийняттям
інвестиційних рішень. Збільшення вартості інвестиційного проекту
підвищує ступінь його ризику, що обумовлює різну глибину опрацювання
інвестиційних рішень при плануванні інвестицій.

Вхідними даними для планування інвестицій на підприємстві є:

– інформація про стратегію підприємства;

– результати оцінки обраної стратегії та виявлення в ній «вузьких
місць».

Планування інвестиційної діяльності складається з наступних етапів:

– Розробка плану інновацій.

– Розробка плану інвестицій за окремими напрямами.

– Складання зведеного плану інвестицій.

gd?d‘

1th1O2O3‚4uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiuuuu

Інвестиційна стратегія – це комплекс довгострокових цілей області
капіталовкладень та вкладень у фінансові активи, розвитку  виробництва,
формування оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з
їхнього досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія
реалізується у розробці плану та програми його здійснення на даному
етапі розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія підприємства
формується з урахуванням існуючих джерел та форм інвестування, їхньої
доступності і потенційної ефективності використання.

Інвестиційна стратегія передбачає досягнення таких цілей:

– максимізація прибутків від інвестиційної діяльності;

– мінімізація інвестиційних ризиків.

Розробка інвестиційної стратега підприємства передбачає такі етапи:

1) визначення періоду формування інвестиційної стратегії;

2) вибір стратегічних цілей інвестиційної діяльності;

3) визначення напрямків інвестування та джерел фінансування;

4) конкретизацію інвестиційних програм та термінів;

5) оцінку розробленої інвестиційної стратегії;

6) перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов та становища
підприємства.

Оптимальна інвестиційна стратегія має відповідати таким критеріям:
інвестиційна привабливість запропонованих стратегією регіонів, галузей
та ринків; взаємоузгодженість та взаємозв’язок стратегічних цілей,
завдань і програм; низька чутливість стратегії до змін у зовнішньому
середовищі (можливість максимально визначити чутливість до змін);
прийнятий часовий діапазон реалізації стратегії; відсутність суттєвих
перешкод на шляху до реалізації стратегії; прийнятний рівень
інвестиційних і фінансових ризиків; адекватне ресурсне та організаційне
забезпечення стратегії.

Розробка стратегії покликана забезпечити:

– безперебійну інвестиційну діяльність у передбачених обсягах;

– найбільш ефективне використання власних і особливо позикових коштів;

– фінансову стійкість підприємства у довгостроковій перспективі.

Література:

1.Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної
Ради України.- 1991.-№ 47.- с. 1351 – 1359.

2.Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «Итем ЛТД», «Юнайтед
Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

3.Гребінець К. М. Організація і планування на підприємстві: Навч.
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

4.Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. – Х.: Основа,
1999. – 620 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020