.

Функції фінансів підприємств і їх характеристика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2152
Скачать документ

Реферат на тему:

Функції фінансів підприємств і їх характеристика

Фінанси підприємств як економічна вартісна категорія у процесі
відтворення виявляються через дві головні функції: розподільчу і
контрольну.

Розподільча функція фінансів. Валовий внутрішній продукт, що
виробляється у країні, призначений для споживання учасниками процесу
виробництва та ін. Проте перед споживанням він обов’язково має бути
розподілений між державою, підприємствами і населенням. Розподіл ВВП,
утворюваного у сфері матеріального виробництва, відбувається передусім
на підприємствах та інших суб’єктах господарювання за допомогою фінансів
із застосуванням їх розподільчої функції.

Ця функція фінансів підприємств виявляється в розподілі отримуваних
суб’єктами господарювання виручки, інших доходів і накопичень за
відповідними напрямками. Так, отримуваний виторг спрямовується
насамперед на відшкодування вартості використаних у процесі виробництва
засобів виробництва. її залишок — валовий дохід — розподіляється на фонд
оплати праці працівників сфери матеріального виробництва і чистий дохід
(прибуток). Частина чистого доходу (прибуток) спрямовується передусім на
сплату відповідних податків і платежів до бюджету, а частина, що
залишилась, — на створення резервів і фондів підприємства. Розподіл
отримуваних підприємствами доходів і накопичень показано на рис. 1.1.

Іншими словами, при розподілі отримуваних доходів і накопичень за
допомогою розподільчої функції фінансів на підприємствах утворюються
фонди і резерви, які реально використовуються.

Наявність розподільчої функції виокремлює фінанси зі сфери дії грошей і
перетворює їх на самостійну економічну категорію, інструмент розподілу
та перерозподілу доходів і накопичень, формування відповідних фондів і
резервів. Іншими словами, існує розподільча функція фінансів підприємств
об’єктивно і в умовах ринкової економіки. Через неї фінанси здійснюють
первинний розподіл і перерозподіл ВВП, який створюється у сфері
матеріального виробництва шляхом формування централізованих і
децентралізованих фондів грошових коштів, які використовуються на
потреби держави і підприємств.

Проте існування розподільчої функції фінансів підприємств в умовах ринку
окремі економісти заперечують, що, на наш погляд, економічно не
обґрунтовано.

Контрольна функція фінансів підприємств. Ця функція виявляється в
контролі за виконанням підприємствами обсягів виробництва і продажу
продукції, отриманням прибутку, формуванням і цільовим використанням
фондів коштів, фінансових ресурсів підприємств.

Фінансовий контроль охоплює всі аспекти господарської діяльності
підприємств, включаючи розподіл, перерозподіл, створення і використання
всіх видів ресурсів.

Фінансовий контроль – це контроль гривнею за формуванням та раціональним
використанням матеріальних і фінансових ресурсів на кожному підприємстві
та в народному господарстві краї-ни загалом. Мета контролю полягає в
перевірці збереження і пра-вильності витрачання матеріальних та
фінансових ресурсів згідно з чинним законодавством і нормативними
документами, а також у виявленні та попередженні порушень при їх
використанні.

Контроль за господарсько-фінансовою діяльністю підприємств здійснюють
органи управління і відомства всіх рівнів за різними на-прямками:

• державні структури — щодо отримання прибутку, правильності вирахування
і своєчасності сплати податків та платежів у бюджет і централізовані
позабюджетні фонди;

• установи банків — щодо порядку кредитування і здійснення розрахунків
підприємств.

При цьому контроль за діяльністю підприємств пов’язаний із застосуванням
різних санкцій і стимулів, які сприяють поліпшенню і підвищенню
ефективності роботи підприємств.

Фінансовий контроль за господарською діяльністю підприємств і
господарських організацій зумовлюється необхідністю співвіднесення
витрат з результатами виробництва за допомогою грошей, вартісного
(грошового) обліку.

Найбільший ефект фінансовий контроль забезпечує на базі госпрозрахунку,
згідно з яким витрати підприємств безпосередньо залежать від їх доходів,
а фінансовий стан — від результатів діяльності. Цим фінансовий контроль
сприяє зміцненню госпрозрахунку, підвищенню дохідності та ефективності
функціонування підприємств.

Крім двох основних функцій — розподільчої і контрольної — в економічній
і фінансовій літературі наводяться й інші функції фінансів підприємств:
забезпечувальна, стимулююча, регулююча, формування грошових фондів, їх
використання та ін. Ці функції, на наш погляд, не мають економічного
змісту та самостійності, а є кінцевою метою здебільшого розподільчої
функції. Наприклад, регулювання в економіці — це процес, який
передбачає, з одного боку, розподіл частини певного фонду вищого рівня
(бюджету) між його нижчими ланками з метою виведення останніх на
потрібний рівень, тобто регулювання здійснюється через розподіл. Грошові
фонди формуються також шляхом розподілу відповідних доходів і накопичень
підприємств.

Таким чином, до наведених додаткових функцій фінансів підприємств слід
підходити критично, виходячи з їх внутрішнього змісту і пов’язуючи з
основними функціями: розподільчою і контрольною.

Список використаної літератури:

Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних
корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.
посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. —
К.:Либідь, 2002.

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во
КНЕУ, 2002.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020