.

Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3825
Скачать документ

Реферат на тему:

Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства

Інвестування є процесом вкладення майнових і немайнових цінностей в
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого
створюється прибуток, або досягається соціальний ефект, саме тому вони є
однією з основних характеристик соціально-економічної ситуації в
Україні. Для економіки країни важливе значення має стабілізація та
розвиток виробництва, і на цій основі збільшення обсягу інвестицій у
привабливі галузі. Інвестиції — це передумова суспільного розвитку.
Однією з проблем інвестиційної політики є визначення пріоритетних
напрямів формування системи управління інвестиційною діяльністю.

Основою метою інвестиційної діяльності підприємства є забезпечення
найбільш ефективних шляхів розширення активів підприємства з позицій
перспектив його розвитку й збільшення його ринкової вартості. З
урахуванням цього зміст інвестиційної діяльності підприємства можна
сформулювати таким чином: він являє собою частину загальної фінансової
стратегії, що полягає у виборі та реалізації найбільш ефективних шляхів
розширення обсягів активів підприємства для забезпечення основних
напрямків його розвитку.

Управління інвестиційною діяльністю слід розглядати як складову
загальної системи управління підприємством та здійснюючи звертати увагу
на: інтегрованість із загальною системою управління підприємством,
комплексність в процесі формування управлінських рішень щодо реалізації
інвестицій у взаємозв’язку з кінцевими результатами фінансової
діяльності підприємства, високий рівень динамізму управління в галузі
формування і реалізації інвестицій, багатоваріантність підходів щодо
прийняття окремих управлінських рішень в сфері формування інвестиційних
ресурсів підприємства, орієнтація на стратегічний розвиток
підприємства[2].

В умовах нестабільної економіки основні задачі в процесі управління
інвестиційною діяльністю підприємства полягають у наступному: пошук
інвестиційних ресурсів, які необхідні для розвитку підприємства і
здійснення серйозних інвестиційних проектів, використання наявного на
підприємстві потенціалу інвестиційних ресурсів, інвестування проектів,
що дають найбільшу віддачу з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку
економіки країни [3].

Головною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є
отримання максимального прибутку не тільки в поточному, але і у
перспективному періодах. Це передбачає розв’язання низки питань,
зокрема: розробка інвестиційної стратегії підприємства; пошук і
формування інвестиційних ресурсів; оцінка ефективності проектів;
формування і оцінювання інвестиційного портфелю; оцінка інвестиційної
привабливості підприємства та ін.

Виходячи з вищенаведених даних можна зробити висновок, що система
управління інвестиційною діяльністю підприємства є частиною загальної
системи управління підприємством і включає розробку напрямів діяльності
підприємства в частині інвестиційної, що орієнтована на збільшення
прибутку, за рахунок довгострокових вкладення капіталів, призначених для
створення, розміщення, реконструкції, модернізації, технічного
переозброєння підприємства.

Регулювання процесу розробки та реалізації інвестиційних рішень
підприємства може здійснюватись за допомогою відповідного механізму,
який включає такі елементи: ринковий механізм регулювання інвестиційної
діяльності підприємства, державне нормативно-правове регулювання,
систему методів управління інвестиційною діяльністю та внутрішнього
регулювання її окремих аспектів.

Ефективність системи управління буде досягатись за рахунок покращення
інвестиційної діяльності в основних її частинах: організаційна
забезпеченість, інформаційна забезпеченість, планування, контроль,
моніторинг інвестиційних проектів, проведення фінансово-економічних
розрахунків, оцінка ефективності.

Організаційне забезпечення, включає взаємопов’язану сукупність
структурних підрозділів підприємства, які забезпечують розробку та
прийняття рішень щодо управління інвестиційною діяльністю і несуть повну
відповідальність за реалізацію цих рішень. Інформаційна система
управління інвестиційною діяльністю може бути представлена у вигляді
інформаційних показників, які необхідні для проведення аналізу,
планування, прийняття управлінських рішень тощо. Така система повинна
задовольняти потреби як зовнішніх, такі внутрішніх користувачів.

(*z

|

|

gd??t

цього виду діяльності у майбутньому.

Планування інвестиційної діяльності будь-якого підприємства починається
після розв’язання питання про те, чи варто вкладати кошти в цей проект,
тобто, чи достатній буде позитивний грошовий потік для відшкодування
витрат і одержання певного прибутку.

Для того, щоб визначити кінцеві результати інвестиційного процесу, що
розпочинається, необхідно кожному його учаснику мати на руках грамотно
складений бізнес-план.

Бізнес-планом інвестиційного процесу є документ, який включає всі
головні параметри підприємства, що створюється.

В основу інвестиційного планування необхідно покласти прогнозування,
поточне та оперативне планування інвестиційної діяльності. Прогнозування
інвестиційної діяльності передбачає розробку інвестиційної стратегії
підприємства і дозволяє здійснювати довгострокове планування.

Вагоме місце в системі управління інвестиційною діяльністю підприємства
належить контролю, основними принципами побудови якого є:

— направленість на реалізацію інвестиційної стратегії;

— орієнтованість на стандарти;

— відповідність методів контролю методам аналізу та планування;

— своєчасність проведення контролю дозволяє усувати поточні відхилення
до того, як вони можуть прийняти серйозний характер;

— гнучкість та простота побудови;

— економічність передбачає відповідність обсягів видатків щодо розміру
ефекту, який може бути досягнутий в процесі його здійснення.

Основними видами контролю інвестиційної діяльності є стратегічний,
поточний і оперативний.

Моніторингом інвестиційних проектів називається — механізм проведення
постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій
називається.

Загальний моніторинг проекту здійснює інвестор (замовник) або від їх
імені дирекція підприємства, що будується.

Існує 3 види моніторингу: фінансовий, маркетинговий, технічний [1].

Управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення
фінансово-економічних розрахунків, які пов’язані з потоками грошових
коштів в різні періоди. Вирішальною при цьому є оцінка вартості грошей,
яка з часом змінюється з урахуванням норми прибутку на фінансовому
ринку.

Усі фінансово-економічні розрахунки повинні враховувати темпи інфляції,
яка з часом знецінює вартість грошових коштів. Це викликає необхідність
реального відображення вартості інвестиційних активів і грошових потоків
підприємства та забезпечення.

На інвестиційну діяльність підприємства значно впливає ризик, який
виявляється як ризик, що пов’язаний з формуванням прибутковості
інвестиційних операцій. Врахування ризику вимагає серйозної уваги з боку
керівників підприємства, оскільки є постійно діючим фактором, який
необхідно передбачати в процесі прийняття всіх управлінських рішень щодо
інвестиційної діяльності. Рівень інвестиційного ризику може бути
оцінений за допомогою економіко-статистичних, експертних або аналогових
методів.

Здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві тісно пов’язане з
його ліквідністю, врахування якої включає об’єктивну оцінку її рівня для
об’єктів інвестування з метою забезпечення такого рівня доходності, який
дозволяє відшкодовувати можливе уповільнення грошового потоку при
реінвестуванні капіталу.

Головною метою приватної фірми є максимізація її прибутку в поточному та
перспективному періодах. Це вимагає розробки таких задач управління, які
забезпечують реалізацію головної мети інвестиційної діяльності, що
полягає у забезпеченні: достатньої інвестиційної підтримки необхідних
темпів розвитку поточної діяльності підприємства, балансу максимальної
прибутковості з урахуванням прийнятного ступеня ризику, ліквідності
інвестицій, можливостей швидкого реінвестування капіталу при змінах
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, можливості реалізації
програм соціального розвитку колективу.

Управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення
розрахунків грошових коштів з урахуванням ліквідності як для майбутньої,
так і для теперішньої їх вартості. Тому залишається одне: знайти
найдешевший проект, тобто найбільш ефективний спосіб здійснення затрат
для досягнення поставленої мети.

Література:

Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. Навчальний посібник. — К.:
Лібра., 1998.

Вініченко І.І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю
підприємства.// Інвестиції: практика та досвід. — 2007.— № 4.— С. 9—13.

Греськів Т.С. Особливості інвестування економіки.// Інвестиції: практика
та досвід. — 2008.—№ 5.— С. 8—12.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020