.

Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3067
Скачать документ

Реферат на тему:

Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства

Кругооборот фінансових та кредитних ресурсів є рушійною силою
фінансового механізму. В процесі кругообороту фінансові та кредитні
ресурси нерозривні та тісно взаємодіють між собою. Одними із основних
елементів фінансового механізму є інструменти та підсистеми. Якщо брати
до уваги різні сторони виробництва та суспільства, то вплив фінансового
механізму має як кількісну так і якісну сторони. Функціонування ж
господарського механізму без фінансового в умовах товарно-грошових
відносин неможливе.

До цього часу в економічній літературі немає єдиного визначення
фінансового механізму та його складових. Як визначає М.М. Александрова,
С.О. Маслова, в економічній літературі існує два підходи до визначення
фінансового механізму. Перший підхід визначає фінансовий механізм як
функціонування самих фінансів. Другий підхід визначає фінансовий
механізм „… як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і
важелів впливу на соціально-економічний розвиток” [1].

Важливою складовою фінансового механізму є фінансовий механізм
підприємства. Це „… система державних законів і нормативних актів, які
регулюють фінанси підприємства, утворення та використання фондів
фінансових ресурсів та інших грошових фондів, що забезпечують активну
господарську діяльність” [5].

Фінансовий механізм підприємства є основною ланкою народного
господарства. Він визначає системний підхід до оптимізації затрат,
виявленню резервів виробництва, зниженню собівартості продукції,
збільшенню прибутку, росту рівня рентабельності, зміцненню конкурентної
позиції на ринку тощо.

В першу чергу фінансовий механізм це форми та методи впливу на суб’єкти
та об’єкти фінансового управління. При цьому досягаються намічені
стратегічні цілі. В якості основних фінансових методів функціонування
фінансового механізму підприємства виступають: фінансове планування,
фінансовий облік, фінансове регулювання, фінансовий аналіз та контроль.
За допомогою цих методів забезпечується створення та використання на
підприємствах грошових фондів, які в процесі фінансово-господарської
діяльності матеріалізуються в різноманітних активах. Таким чином,
фінансовий механізм забезпечує систему управління фінансами, що
визначається своєю багатофункціональністю.

gdn.?

сове регулювання тісно пов’язані між собою. Система фінансового
забезпечення визначає відповідне фінансове регулювання. Фінансовий
механізм включає в себе відповідні важелі впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства, які, в свою чергу, утворюють
систему управління ним. За допомогою встановлення та зміни їх числового
значення можна збільшувати або зменшувати фінансовий вплив на
виробництво.

Фінансові важелі за своїм впливом поділяються на дві групи. Перша група
включає фінансові стимули, друга – фінансові санкції. Застосування
фінансових категорій, таких як фінансові індикатори, не є доцільним.
Вони відображають тільки теоретичні поняття, тобто наукову абстракцію
економічних відносин. Фінансові індикатори не можуть використовуватись
як інформаційна база.

Такі категорії як формування прибутку, фондів та нагромаджень, також їх
розподіл по статтях виступають важелями впливу на фінансовий механізм.
Функціонування фінансового механізму забезпечується через організаційні
структури, що реалізуються через правове забезпечення, планування та
управління. Якщо розглядати правове забезпечення, що є складовим
елементом фінансового механізму, то його здійснюють органи державної
влади. І полягає воно в розробці і прийнятті законодавчих актів в сфері
фінансів і кредиту.

Створення фінансового механізму, який би не припускав виникнення проблем
в регулюванні економіки є і залишається важливим питанням. А якщо
проблеми в регулюванні економіки і виникають, то щоб дія фінансового
механізму зводила їх до досить несуттєвого рівня. Його ефективність
забезпечується тільки при умові використання всіх фінансових категорій, 
таких як прибуток,  виручка, основні фонди, оборотні кошти, кредити,
тощо.

Якщо взяти до уваги, що фінансові ресурси держави та окремого
підприємства взаємопов’язані, то для того, щоб розв’язати проблему
формування та використання фінансових ресурсів потрібен економічно
обґрунтований, налагоджений фінансовий механізм створення і використання
фінансових ресурсів. Отже, фінансовий механізм підприємства це
сукупність економічних відносин, які знаходять своє відображення в
організації фінансових ресурсів підприємства їх плануванні та
стимулюванні.

Література:

1. Александрова М.М., Маслова С.О.,  Гроші. Фінанси. Кредит.:
Навчально-методичний посібник. – 2-е видання.-К.: ЦУЛ,2002. -336с.

2.   Гридчина М.В.    Финансовый менеджмент: Курс лекций. – 3-е
издание., стереотипное. – К.: МАУП. 2004. – 160 с.

3.  Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник. –  К.: Центр
навчальної літератури, 2006. – 352с.

4.  Финансовый   менеджмент:  Ученик  для   вузов  /  Под  ред..  акад..
 Г.Б. Поляка. – 2-е узд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527с.

5. Финансовый менеджмент. Учебное пособие / Под ред. проф. И.Е.Шохина. –
М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2004. – 408с

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020