.

Фінанси акціонерних товариств (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3919
Скачать документ

Фінанси акціонерних товариств

ПЛАН

Вступ

1.Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

2.Майнова структура товариства

3.Фінанси акціонерного товариства

3.1.Об’єднання вкладів засновників та учасників у статутний фонд
товариства

3.2.Випуск та обіг акцій

З.З.Отримання доходів і прибутку товариства

3.4.Фінансова-господарська діяльність товариства

3.5.Розподіл майна та прибутку у фонди товариства

3.6.Правовий режим дивідендів

Висновок

ЛітератураВСТУП

Акціонерна форма організації підприємства – порівняно нова для нашої
країни. Засади управління акціонерним товариством радикально
відрізняються від тих, які практикувалися раніше. Вони потребують
принципово нової психології і нового економічного мислення.

Загальновідомо, якої великої ваги в нашій економіці набув корпоративний
сектор. В процесі приватизації вже створено понад 8,5 тисяч акціонерних
товариств, а ще тисячі товариств створені на основі приватного капіталу.

Постановою Верховної Ради України № 542 від 22 листопада 1996 року
близько 1400 підприємств виключено з переліку об’єктів, які не
підлягають приватизації. Більшість з них буде перетворено на відкриті
акціонерні товариства. Фонд державного майна як орган, що безпосередньо
здійснює приватизацію, зацікавлений в успішній роботі акціонерних
товариств.

Господарські статутні товариства кваліфіковано законом як
організаційно-правову форму підприємства, заснованого на
колективній власності. Ця форма має істотні особливості щодо створення,
діяльності, юридичного статусу товариств. Тому товариства діють на
підставі Закону України від 19 вересня 1991р”Про господарські
товариства”, який визначає поняття. види, а також права і обов’язки їх
засновників та учасників. Статутні товариства є різновидом підприємств,
тому вони діють також на підставі законодавства про підприємства.

Основною особливістю, за якою товариство відрізняється від суб’єктів
права (не товариств), є об’єднання на підставі угоди майна та зусиль
учасників для спільної господарської діяльності. Товариство являє собою
об’єднання на засадах угоди майна та підприємницької діяльності фізичних
осіб та/ або юридичних осіб у формі підприємства (установи, організації)
для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства
згідно з законом є юридичними особами. діють на підставі установчих
документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням
організаційно-правової форми товариства (акціонерне тощо). Історично
товариства є традиційною формою підприємництва. Світовий бізнес
відпрацював кілька видів товариств, які різняться способами формування
та функціонування статутного капіталу, межами відповідальності
учасників за зобов’язаннями товариства. Закон “Про господарські
товариства” розрізняє акціонерні та неакціонерні (інші) товариства;
класичний поділ товариства капіталів – акціонерні товариства, особові та
інші. Відповідно до межі відповідальності розрізняють товариства:

1)з обмеженою відповідальністю;

2)з додатковою відповідальністю;

3)повні;

4)командитні.

1.ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО – організація, створена на основі добровільного
погодження юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних), що
об’єднали свої кошти шляхом випуску акцій, з метою здійснення
господарської діяльності і отримання прибутку.

Акціонерні товариства являється юридичними особами, можуть займатися
будь – якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству
України. Вони мають повну господарську самостійність в питаннях вибору
форми управління, реалізації продукції, встановлені цін і оплати праці,
використання чистого прибутку, несуть відповідальність по своїм
зобов’язанням всіма активами.

Особливості правового статусу товариства виражає визначення акціонерне.
Ці особливості обумовлені акціонерною власністю, акціонерним способом
формування і функціонування статутного фонду товариства.

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на
визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе
відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які
обумовлюють специфіку його юридичного статусу.

По-перше, статутний фонд акціонерного товариства має акціонерну природу,
формується шляхом емісії і продажу акцій фізичним та/ або юридичним
особам.

По-друге, акціонерне товариство має публічний статус емітента акцій.
Інші товариства не мають статусу емітента акцій. Акції відкритих
акціонерних товариств допускаються до вільного продажу на умовах,
визначених Законом “Про цінні папери і фондову біржу”, іншими актами про
фондовий ринок.

По-третє, фізичні та юридичні особи. які придбали акції акціонерних
товариств фіксуються у книгах реєстрації акцій і набувають статусу
акціонерів. Права та обов’язки акціонерів визначені статтями 10,11
Закону “Про господарські товариства”, статтями 4,5,8,9 Закону “Про цінні
папери і фондову біржу”.

По-четверте, особливою ознакою акціонерного товариства є обмеження
відповідальності акціонерів. Вони відповідають за зобов’язаннями
товариства тільки в межах належних їм акцій. У випадках, передбачених
статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть
відповідальність за зобов’язаннями також у межах несплаченої суми.

Юридичний статус акціонерного товариства характеризується і деякими
іншими рисами. Так, товариство має засновницькі права щодо створення
господарських об’єднань (участі в існуючих об’єднаннях). Акціонерне
товариство має право створювати дочірні підприємства, наділяти їх
майном, яке належить товариству, призначати керівника та реалізувати
інші права власника дочірнього підприємства.

Законодавством передбачено, що акціонерне товариство має фірмову марку
та товарний знак. Ці реквізити затверджуються правлінням товариства і
реєструються в Торгово-промисловій палаті України.

За способом функціонування акцій закон розрізняє відкриті та закриті
акціонерні товариства.

Акціонерне товариство закритого типу.

Акціонерним товариством закритого типу вважається акціонерне товариство
, акції якого розподіляються поміж засновниками і не можуть вільно
відчужуватися третім особам без згоди або дозволу на це керівних органів
акціонерного товариства, визначених статутом товариства.

Основною ознакою визначення є необіговий характер акцій, випущених
акціонерним товариством. Угода про відчуження акцій закритих акціонерних
товариств, як правило, ставиться в залежність від згоди на це інших
акціонерів безпосередньо, якщо склад акціонерів у кількісному відношенні
незначний, або через уповноважені акціонерами керівні органи
акціонерного товариства, наприклад, за згодою Правління або Спостережної
Ради, тобто постійно діючих керівних органів. Дуже рідко, але може також
встановлюватися установчими документами акціонерного товариства, що
згоду на відчуження можуть давати загальні збори акціонерів.

Вимога одержання попередньої згоди акціонерів на відчуження акцій
закритого акціонерного товариства третім особам повинна бути закріплена
в установчих документах акціонерного товариства , оскільки, в іншому
випадку вважається, що акціонер не є зобов’язаним у цьому відношенні ані
законодавством, ані установчими документами.

З іншого боку, вказана вимога спричинює виникнення в інших акціонерів
цього акціонерного товариства або самого акціонерного товариства
права на пріоритетне придбання у власність акцій, які акціонер бажає
продати і які йому належать. Практично це означає, що в статутах
закритих акціонерних товариств резервується положення про те, що перш
ніж здійснювати відчуження акцій закритого акціонерного товариства на
користь третіх осіб, тобто неакціонерів, акціонер зобов’язаний
запропонувати відчуження на користь акціонерів або акціонерного
товариства.

В багатьох випадках в установчих документах визначається, що згода
акціонерів або акціонерного товариства на відчуження акцій третім
особам повинна бути явною, тобто виражена документально (надання листа,
підписаного повноважною особою закритого акціонерного товариства або
виписки з рішенням керівного органу акціонерного товариства ).
Наявність такого роду документа буде засвідчувати законність угоди між
акціонером і третьою особою, яка побажала придбати акції цього
акціонерного товариства .

Надання згоди акціонерами чи акціонерним товариством на відчуження акцій
третім особам чи ненадання її інколи може використовуватися для
регулювання рівня ринкової ціни відчуження. Акціонерне товариство,
наприклад, може дати згоду на відчуження акцій третім особам, але
обумовлювати, що акції повинні бути продані не дешевше певного рівня
ціни.

Інколи виникає питання про успадкування права власності на акції
закритого акціонерного товариства та співвідношення цього права із
обов’язком одержувати згоду акціонерного товариства у випадку
відчуження акцій третім особам. Відповідно до принципу законодавчого
захисту права власності, у такому випадку згода акціонерного товариства
на успадкування акцій і прав, пов’язаних з ними не потребується,
оскільки успадкування не вважається відчуженням.

Використання акцій закритого акціонерного товариства як предметів
застави також має бути врегульоване установчими документами емітента.

Акціонерне товариство відкритого типу

Акціонерним товариством відкритого типу вважається акціонерне
товариство, акції якого випускаються на умовах їх вільного подальшого
обігу, тобто за умов, що наступні після випуску акцій відчуження
акціонерами належних їм акцій на користь інших акціонерів або третіх
осіб не потребують згоди на це з боку інших акціонерів чи емітента.

Акції відкритих акціонерних товариств також випускаються з розрахунку на
те, що будь – які інвестори, а не певне їх коло, можуть стати
акціонерами.

Такі акції, як правило, є предметами угод купівлі – продажу на
акціонерному ринку, вони можуть обертатися на біржовому та позабіржовому
ринках.

Акції відкритих акціонерних товариств можуть також без будь – якої
згоди емітента використовуватися як предмет застави виникнення
зобов’язань.

Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом
реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні
папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.

Акціонерні товариства створені внаслідок приватизації (корпоратизації)
в Україні

Після здобуття незалежності в Україні почався процес роздержавлення
підприємств. В процесі приватизації значна їх частина була перетворена
на акціонерні товариства. Цей процес перетворення державних підприємств
на акціонерні товариства має деякі відмінності поряд із створенням
нових акціонерних товариств.

До корпоративних акціонерних товариств належать товариства, які
створені на основі приватизаційного права, тобто Законів України “Про
приватизацію майна державних підприємств”, “Про приватизаційні папери”,
які регулюють порядок перетворення державних підприємств в акціонерні
товариства.

Законодавство України встановлює ряд особливостей, які стосуються
створення корпоратизованих акціонерних товариств. Наприклад, продаж
акцій корпоратизованих акціонерних товариств здійснює, акції повинні
випускатись лише прості, акції повинні продаватись винятково на
конкурсній основі, корпоратизовані акціонерні товариства не можуть
засновуватися як акціонерні товариства закритого типу.

Відповідно до приватизаційного законодавства, засновником
корпоратизованого акціонерного товариства може бути державний орган
приватизації або державний орган, уповноважений керувати майном
підприємства, яке перетворюється на акціонерне товариство .

Існує ряд особливостей, які стосуються визначення розміру статутного
фонду корпоратизованого акціонерного товариства, а також засобів його
формування.

Визначення розміру статутного фонду корпоратизованого акціонерного
товариства здійснюється на підставі оцінки вартості основних засобів за
вирахуванням їх зносу, фактичної вартості оборотних коштів, а також
урахування дебіторської та кредиторської заборгованості державного
підприємства, яке перетворюється на акціонерне товариство. Оцінка та
розрахунки проводяться за затвердженою державною методикою.

Засновниками та учасниками акціонерного товариства є фізичні та юридичні
особи. які згідно з законодавчими актами можуть бути суб’єктами
підприємницької діяльності. Стосовно акціонерних товариств їх коло
визначено статтями 3,26 Закону “Про господарські товариства”. Стаття 26
спеціально визначає функції засновників і тим самим відмежовує цих осіб
від учасників.

ЗАСНОВНИКАМИ є особи, які виконують передбачені законом дії щодо
заснування товариства. Основна особливість їх правового статусу полягає
в тому, що вони несуть відповідальність як перед тими, хто підписався на
акції, так і перед третіми особами за зобов’язаннями. що виникли до
реєстрації товариства.

УЧАСНИКИ – це особи, які згідні придбати акції поки що неіснуючого
акціонерного товариства.

Створення акціонерного товариства покладається на засновників, які мають
у зв’язку з цим спеціальну засновницьку компетенцію (статті26,30,31,35
Закону “Про господарські товариства”).

Процес створення акціонерного товариства складається з ряду послідовних
стадій, передбачених законом.

ПЕРША СТАДІЯ передбачає заснування фізичними та/ або юридичними особами
простого товариства для створення акціонерного товариства. Це суб’єкт
права, який не має прав юридичної особи. Товариство виникає і діє у
формі договору про спільну діяльність щодо створення акціонерного
товариства. Договір укладають засновники товариства в письмовій формі.
Змістом договору є розподіл функцій сторін. В ньому обов’язково
визначаються склад засновників, порядок і здійснення ними відповідних
засновницьких процедур, обсяги відповідальності кожного засновника перед
передплатниками на акції і третіми особами. У договорі доцільно
визначити кількість акцій. яку купує кожний засновник (засновники
зобов’язані бути держателями акцій не менше 25 відсотків статутного
фонду строком не менше 2 років).

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що
виникли до реєстрації акціонерного товариства.

Товариство може відкривати розрахунковий та інші рахунки у банках, а
також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації.
Угоди, укладені від імені товариства до моменту реєстрації, визнаються
такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого
схвалення товариством. Угоди, укладені засновниками до моменту
реєстрації товариства і надалі не схвалені товариством, тягнуть за собою
правові наслідки лише для засновників. .

ДРУГОЮ СТАДІЄЮ є повідомлення в засобах масової інформації про намір
створити товариство, яке повинні зробити засновники. Це оголошення
довільної форми, в якому зазначаються основні статутні реквізити: назва
товариства, мета і предмет діяльності, засновники, розмір статутного
фонду, кількість і вартість акцій .

ТРЕТЬОЮ СТАДІЕЮ є відкрита підписка на акції ,яка організується
засновниками. Ця стадія передбачає здійснення ряду юридичних дій, зміст
яких визначено статтею ЗО Закону “Про господарські товариства” та
статтями 6,7 Закону “Про цінні папери і фондову біржу”.

ЧЕТВЕРТОЮ СТАДІЕЮ є установчі збори, які повинні провести засновники не
пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на акції. Пропуск
строку може призвести до нестворення товариства.

Установчі збори — це орган, до компетенції якого входить створення
товариства. Тому вони мають бути правомочними. Такими визнаються збори
за участю кількості осіб , які підписалися більш як на 60 відсотків
акцій, на які проведено підписку. Засновники акціонерних товариств
готують статут , який затверджують збори засновників.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства,
предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників,
найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного
фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію
органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік
питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість
голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок
ліквідації і реорганізації товариства, а також відомості про види акцій,
що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних
видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання
зобов’язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку
(дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року.

Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі питання:

а) приймають рішення про створення акціонерного товариства і
затверджують його статут;

б) приймають або відхиляють пропозицію про підписку на акції, що
перевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку (у разі
прийняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на який було
оголошено підписку, відповідно збільшується передбачений статутний
фонд);

в) зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений
строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана у
повідомленні;

г) обирають раду акціонерного товариства (спостережну раду), виконавчий
та контролюючий орган акціонерного товариства;

д) вирішують питання про схвалення угод, укладених засновниками до
створення акціонерного товариства;

е) визначають пільги, що надаються засновникам;

є) затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі;

ж) інші питання відповідно до установчих документів.

П’ЯТОЮ СТАДІЕЮ заснування є державна реєстрація акціонерного товариства.
Товариства реєструються Міністерством фінансів на протязі ЗО днів з
моменту представлення таких документів: нотаріально засвідчених заявки
на реєстрацію, копії статуту товариства, протоколу зборів засновників.

2.МАЙНОВА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

Акціонерне товариство як суб’єкт і об’єкт права власності (майновий
комплекс) характеризується складною майновою і фінансовою структурою.
Правові основи майнових відносин в акціонерному товаристві загалом
врегульовані Законом “Про власність”, який визначає товариство суб’єктом
права колективної власності, а його майно – об’єктами права колективної
власності, а також встановлює підстави виникнення права колективної
власності.

Поняття майна акціонерного товариства використовується, зокрема. в
статті 24 Закону “Про господарські товариства”, відповідно до якої
товариство “несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном
товариства”. Поняття майно товариства узагальнює всі види майна і
майнових прав даного суб’єкта права. Зміст його необхідно визначати
згідно з правилами статті 10 Закону “Про підприємства в Україні”.

Під майном мається на увазі всі активи і пасиви товариства. За ознакою
функціонального призначення окремих видів майна це: основні фонди,
обігові кошти, інші матеріальні цінності товариства. Майно товариства
юридичне відособлене від майна власників товариства, тобто акціонерів.
Дане майно є власністю саме товариства як юридичної особи. Товариство в
статусі суб’єкта права володіє, користується і розпоряджається майном
товариства, відособлення якого здійснюється на праві колективної
власності (спільної часткової власності).

Визначаються також майнові права в акціонерному товаристві. Купуючи
акцію акціонер відчужує своє майно в статутний фонд товариства. За це
майно акціонер одержує специфічне право-право участі в акціонерному
товаристві. Зміст даного права зазначено Законом “Про господарські
товариства” (статті 10,11,26,29,30,33,35,36,38) та Законом “Про цінні
папери і фондову біржу”(статті 4,5,8,9). Право участі в акціонерному
товаристві за змістом є комплексним. До майнових прав акціонера
належать:

– брати участь у розподілі прибутків товариства;

– отримувати частку прибутку товариства у вигляді дивідендів;

– отримувати частку вартості майна товариства у разі його ліквідації.
Ця частка має бути пропорційною вартості акцій,
які належать акціонеру;

– розпоряджатися акціями: продавати, передавати, відчужувати іншим
особам у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом
товариства;

– заповідати акції у спадщину;

– купувати додатково випущені акції товариства.

Акціонер несе майнові обов’язки стосовно товариства. Він зобов’язаний
вносити вклади, сплачувати основні та додаткові акції у розмірах,
передбачених установчими документами товариства.

3. ФІНАНСИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Безперечно складнішою за майнову є фінансова структура товариства.
По-перше, визначимо поняття фінансів.

Фінанси представляють собою сукупність грошових відносин, що виникають
на всіх стадіях створення, функціонування і ліквідації товариства.
Виходячи з цього визначення, та детально проаналізувавши структуру
акціонерного товариства виходить, що фінанси акціонерного товариства
являють собою врегульовані правом відносини щодо:

1. Об’єднання вкладів засновників та учасників у статутний фонд
товариства як колективну власність акціонерів;

2.Випуск та обіг акцій;

З.Отримання доходів;

4.Розподіл майна та прибутку у фонди товариства;

5.Виплата дивідендів на акції.

3.1. ОБ’ЄДНАННЯ ВКЛАДІВ ЗАСНОВНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ У СТАТУТНИЙ ФОНД
ТОВАРИСТВА

Закон “Про власність” визнає дві основні юридичні підстави виникнення
колективної власності товариства. Загальним правилом для всіх товариств
є добровільне об’єднання майна засновників і учасників для створення і
діяльності товариства. Отже, однією з юридичних підстав виникнення прав
колективної власності є умови відповідних договорів, згідно з якими
утворюється статутний фонд товариства (засновники вносять свої вклади
згідно з установчим договором акціонерного товариства, інші акціонери –
на умовах договорів купівлі-продажу акцій).

Право колективної власності виникає в результаті перетворення державних
підприємств в акціонерні товариства, тобто в порядку прийняття власником
рішень про їх корпоратизацію та приватизацію. Державне підприємство
перетворюється в акціонерне товариство на підставі спільного рішення
трудового колективу і уповноваженого державного органу про випуск акцій,
на всю вартість майна підприємства. Згідно з цим рішенням створюється
статутний фонд акціонерного товариства (стаття 25 Закону “Про
власність”).

Рішення про продаж акцій (приватизацію майна) такого товариства приймає
орган приватизації, якому передаються акції держави. В обох випадках
виникає право колективної власності, єдиним суб’єктом якого стає
товариство як юридична особа.

Об’єкти права власності акціонерного товариства різні. Товариство
визнається власником, по-перше, майна, яке засновники і учасники згідно
з установчим договором передають йому у власність. Це майно називається
вкладами засновників і учасників. А також майна, придбаного за рахунок
продажу акцій, одержаного в результаті його господарської діяльності, а
також іншого майна набутого на підставах, не заборонених законом. З
економічної точки зору вклади (стосовно вищезгаданого майна) являють
собою фіксовані частки майнової участі згаданих осіб у статутному фонді
товариства, вартість яких у грошовому виразі визначається вартістю
акцій, на які поділений статутний фонд.

Загальний розмір статутного фонду, а також номінальна кількість та
вартість акцій визначаються засновниками відповідно до мети, предмета
діяльності, мінімального легального розміру статутного фонду акціонерних
товариств. Наприклад у статуті закритого акціонерного товариства “МРІЯ”
зазначено: 7.4. Статутний фонд акціонерного товариства складає 3000 (три
тисячі) гривень і розподілений на 6 акцій номінальною вартістю 500
(п’ятсот) гривень.

Засновники визначають в установчих документах і види вкладів до
статутного фонду. Як і в інших товариствах, це може бути майно в прямому
розумінні (будинки, споруди, устаткування, машини, інші матеріальні
цінності), цінні папери, грошові кошти в національній та іноземній
валюті, а також майнові права. До майнових прав належать права
користування зазначеним майном, природними ресурсами (землею, водою,
корисними копалинами і таке інше), права на інтелектуальну власність.

Вклади в статутний фонд акціонерного товариства в натуральній та
нематеріальній формах підлягають оцінці в гривнях (отже, і в акціях). За
загальним правилом, порядок оцінки вкладів визначається установчими
документами товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
Оцінку вкладів у статутний фонд акціонерного товариства, внесених в
натуральній формі, затверджують установчі збори товариства. Дані правила
безпосередньо стосуються вкладів фізичних і недержавних юридичних
осіб-акціонерів.

Вклади, які є майном державної власності, визначаються в нормативне
врегульованому порядку – згідно з методикою оцінки вартості об’єктів
приватизації, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 8 вересня
1993 року. Це означає, що при створенні акціонерних товариств у процесі
корпоратизації й інших випадках діють загальні правила оцінки вкладів.
Сума випуску акцій товариства, яке створюється на базі державного
підприємства, повинна відповідати сумі статутного фонду підприємства,
яка в даному разі визначається відповідно до зазначеної Методики.

Крім вкладів, товариство виступає власником й іншого майна, яке на
відміну від статутного фонду називається власним капіталом товариства.
Це виготовлена в процесі господарювання продукція, доходи від продажу
облігацій, інших цінних паперів. Це також кредити банків, інвестиції під
державні контракти, надходження від продажу акцій, що належать державі,
пожертвувань тощо.

3.2.ВИПУСК ТА ОБІГ АКЦІЙ

Правовий режим акцій регулює Закон “Про цінні папери і фондову біржу”.
Цей закон визначає поняття і функції акцій, права власника акцій,
порядок випуску і придбання акцій та інші питання (статті4-9).

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує
дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує
членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним,
дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді
дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства.

Юридична природа акції обумовлена вкладом акціонера у статутний фонд
товариства. Статутні фонди не акціонерних товариств як колективну
часткову власність законом приписано розподіляти безпосередньо на частки
учасників. Розміри часток визначають установчі документи. Правовою
формою часток не акціонерних товариств є свідотства, які визначають
розміри часток і права майнової участі членів товариств у статутних
фондах. Акція, на відміну від свідотства, регулює частки у статутних
фондах і права акціонерів більш уніфіковано.

e

oe

A

O

e

oe

oe

dh ¤ `„?

EuH®K

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020