.

Економіка виробничо-господарських процесів (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 9801
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ:

НА ТЕМУ:

Економіка виробничо-господарських процесів

ВИХІДНІ ДАНІ

Види продукції – моделі А і Б.

Обсяги річної програми продукції кожного виду, шт. – А – 6600; Б – 3600.

Сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб
(кожної моделі), тис. грн. на А – 3,65; на Б – 3,7.

Потреба в матеріальних ресурсах (матеріалах і комплектуючих виробах:

№ п/п Ресурси Норма на виріб, тис. грн. Примітка

Виріб А Виріб Б

1 Матеріали (М) 0,748 0,357 Без ПДВ

2 Комплектуючі вироби (К) 1,20 1,310 Без ПДВ

Нормативна трудомісткість (верстатомісткість) одного виробу кожного
виду, тис. нормо годин (тис. верстатогодин) А- 0,437; 0,380, Б – 0,400;
0,340.

Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку – 1,15.

Тарифна ставка (середня) основних робітників, грн./год. – 3,1.

Тарифна ставка (середня) допоміжних робітників, грн./год. – 2,55.

Додаткова заробітна плата основних робітників, % від їх основної
зарплати – 12.

Додаткова заробітна плата допоміжних працівників, % від їх основної
зарплати – 5,1.

Чисельність допоміжних робітників, % від чисельності основних робітників
– 16,5.

Чисельність інженерно-технічних працівників (ІТП), % від чисельності
всіх робітників – 15,5.

Чисельність службовців, % від чисельності всіх робітників – 7,5.

Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), % від чисельності
всіх робітників – 4,5.

Середньомісячний оклад ІТП, грн./особу – 720.

Додаткова зарплата ІТП, % від окладу – 17.

Середньомісячний оклад службовців, грн./особу – 580.

Додаткова зарплата службовців, % від окладу – 11.

Середньомісячний оклад МОП, % від окладу –470.

Додаткова зарплата МОП, % від окладу – 15,5.

Структура основних фондів по групах, %% від сумарних капіталовкладень на
річну програму виробів А і Б.

Група І. будови, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої, житлові
будинки та їх частини – 51;

Група ІІ. Автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні
пристрої, інструменти і інше – 8;

Група ІІІ. Інші основні фонди, що не ввійшли в групи І, ІІ, ІV (в т.ч.
технологічне обладнання) – 20,5;

Група ІV. Електронно-обчислювальні машини, машини для автоматичної
обробки інформації, телефони, мікрофони, рації і інше – 20,5.

Відрахування на соціальні заходи від фонду заробітної плати (основної і
додаткової) для кожної ктегорії працівників – 32; 4; 1,5.

Поза виробничі витрати (на збут), % від виробничої собівартості виробів
(однаково для А і Б) – 3,3.

Величина прибутку від реалізації одного виробу (від повної собівартості,
окремо для кожного виду продукції), % для А – 8; для Б – 10.

Величина сумарного нормативу оборотних коштів, (50% від
поз.3,гр.11,табл.1) – 50.

3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.

3.1. Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючи вироби (без ПДВ) на
річну програму виробів А і Б (з врахуванням 10% витрат на
транспортно-вантажні роботи). Результати вводимо в таблицю 1.

Визначаємо витрати на річну програму на паливо та енергію для виробу А.

Сс.м.=0,748*6600=4936,8 (тис. грн.);

Ск.=1,20*6600=7920 (тис. грн.);

Сзат.=4936,8+7920=12856,8 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на річну програму на паливо та енергію для виробу Б:

Сс.м.=0,357*3600=1285,2 (тис. грн.);

Ск.=1,310*3600=4716 (тис. грн.);

Сзат.=1285,2+4716=6001,2 (тис. грн.).

Визначаємо транспортні і заготівельні витрати на матеріали і
комплектуючі вироби для виробу А:

Ст.м.=4936,8*10%/100%=493,68 (тис. грн.);

Ст.к.=7920*10%/100%=792 (тис. грн.);

Ст.=493,68+792=1285,68 (тис. грн.).

Визначаємо транспортні і заготівельні витрати на матеріали і
комплектуючі вироби для виробу Б:

Ст.м.=1285,2*10%/100%=128,52 (тис. грн.);

Ст.к.=4716*10%/100%=471,6 (тис. грн.);

Ст.=128,52+471,6=600,12 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на матеріальні і комплектуючі вироби для виробу А:

См.=4936,8+493,68=5430,48 (тис. грн.);

Сс.к.=7920+792=8721 (тис. грн.);

Сс.=5430,48+8721=14142,48 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючі вироби для виробу Б:

Сс.м.=1285,2+128,52=1412,72 (тис. грн.);

Сс.к.=1412,72+5187,6=6600,32 (тис. грн.);

Сс.=1412,72+5187,6=6600,32 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючі вироби для виробів А і Б
разом:

Ср.м.=Ссм (А) +Ссм(Б);

Ср.м.=5430,48+1472=6843,20 (тис.грн).

Сс.к.=Сск(А) +Сск(Б);

Сс.к.=8712+5187,6=13899,6 (тис. грн.).

Ср.м.+Ср.к.=13899,6+6843,20=20742,8 (тис.грн).

Таблиця 1.

Витрати на матеріальні ресурси.

№ п/п Ресурси На один виріб,

тис. грн. На річну програму, тис. грн. Транспортні і заготівельні
витрати, тис. грн. (10% від витрат на річну програму) Сумарні витрати,

тис. грн. Разом на А і Б, тис. грн.

А Б А Б А Б А Б А+Б

1 Матеріали (М) 0,748 0,357 4936,8 1285,2 493,68 128,52 5430,48 1412,72
6843,20

2 Комплектуючі вироби (К) 1,20 1,310 7920 4716 792 471,6 8721 5187,6
13899,6

3 Всього: 1,948 1,667 12856,8 6001,2 1285,68 600,12 14151,48 6600,32
20742,8

3.2. Визначаємо сумарні (на річну програму) витрати на енергію та паливо
для технологічних і побутових потреб (умовно приймаємо 0,5% від
загальних витрат на матеріальні ресурси):

Сеп.= 20742,8*0,5%/100%=103,71 (тис. грн.).

3.3. Визначаємо балансову вартість основних фондів (основного капіталу).
Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.

Ксум.=К*N,

де Ксум. – сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва
річної програми;

К – сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1
виріб;

N – обсяг річної програми.

КсмА =6600*3,65=24090 (тис. грн.);

КсумБ =3600*3,7=13320 (тис. грн.);

Ксум = КсмА + КсумБ =24090+13320=37410 (тис. грн.).

Визначаємо сумарну балансову вартість для виробу А:

Б?=24090*51%/100%=12285,9 (тис. грн.);

Б?=24090*8%/100%=1927,2 (тис. грн.);

Б?=24090*20,5%/100%=4938,45 (тис. грн.);

Б?=24090*20,5%/100%=4938,45 (тис. грн.).

Визначаємо сумарну балансову вартість для виробу Б:

Б?=13320*51%/100%=6793,20 (тис. грн.);

Б?=13320*8%/100%=1065,60 (тис. грн.);

Б?=13320*20,5%/100%=2730,60 (тис. грн.);

Б?=13320*20,5%/100%=2730,60 (тис. грн.).

Знаходимо:

Б?=Б?А+Б?Б=12285,90+6979,20=19078,20 (тис. грн.);

Б?= Б?А+Б?Б=192,72+1065,60=2992,80 (тис. грн.);

Б?=Б?А+Б?Б=4938,45+2730,60=7669,05 (тис. грн.);

Б?=Б?А+Б?Б=4938,45+2730,6=7669,05 (тис. грн.);

Б=Б?+Б?+Б?+Б?=19078,20+2992,80+7669,05+7669,05=37409,10 (тис. грн.).

3.4. Визначаємо амортизаційні відрахування.

Група І. 19078,20*2%/100%=381,56 (тис. грн.);

Група ІІ. 2992,80*10%/100%=299,28 (тис. грн.);

Група ІІІ. 7669,05*6%/100%=460,14 (тис. грн.);

Група ІV. 7669,05*15%/100%=1150,36 (тис. грн.).

Визначаємо загальне амортизаційне відрахування:

381,56+299,28+460,14+1150,36=2291,34 (тис. грн.).

Одержані результати вносимо в таблицю.

Таблиця 2.

Капіталовкладення та амортизаційні відрахування.

№ п/п Групи основних фондів Балансова (облікова) вартість, тис. грн.
Норма амортизаційних відрахувань, % Сума амортизаційних відрахувань,
тис. грн.

1 Гр.1. Будинки, споруді і інше. 19078,20 2 381,56

2 Гр.2.Автомобільний транспорт, прилади, інструменти. 2992,80 10 299,28

3 Гр.3.Все інше, що не ввійшло в гр.1, гр.2, гр.4, а також технологічне
устаткування. 7669,05 6 460,14

4 Гр.4.Електронно-обчислювальні машини, автоматичні інформаційні
системи, інше. 7669,05 15 1150,36

5 Всього: 37409,1 ХХХХХХ 2291,34

3.5. Визначаємо необхідну кількість технологічного устаткування для
виробів А і Б разом (одиниць).

n – кількість найменувань предметів, які обробляються на устаткуванні;

Ni – кількість предметів і–того найменування, які обробляються за
розрахунковий період;

ti – норма часу на обробку і-того предмету;

Тр – плановий фонд часу, роботи одиниці устаткування за розрахунковий
період;

Кн – коефіцієнт врахування норми часу.

Тр=Фном.*Кн.пр.,

де Фном. – номінальний фонд часу за 1 робітника при роботі в 2 зміни;

Кн.пр. – коефіцієнт нормативних простоїв, устаткувань в ремонті
(Кн.пр.?0,93-0,97. Береться 0,95).

Фном.=251*8*2=4016 (норм/год.);

Тр=4016*0,95=3815,2 (год.);

3.6. Визначаємо чисельність працівників (за категоріями), для цього:

3.6.1. Визначаємо бюджет робочого часу одного працівника (за списком) на
2010 рік:

А) календарний фонд часу – 365 (днів);

Б) кількість неробочих днів:

– всього: 114 (днів), в тому числі:

– вихідних: 104 (дня);

– святкових: 10 (днів).

В) номінальний фонд часу – 251 (день);

Г) неявка на роботу має наступний вигляд:

– всього:

21, 335 (днів), в тому числі:

-чергові і додаткові відпустки:

251*5,3% / 100% = 13,303 (днів),

– відпустки у зв’язку з пологами:

251 * 0,2% / 100% = 0,502 (днів),

– відпустки учнів за професіями:

251 * 0,2% / 100% = 0,502 (днів),

– невиходи через хворобу:

251 * 2,5% /100% = 6,275 (днів),

– виконання громадських обов’язків:

251 * 0,3% /100% = 0,753 (днів),

– прогули (за фактом);

– цілоденні простої (за фактом).

Д) явочний робочий час:

251 – 21,335=229,665 (днів);

Е) номінальна тривалість робочого часу – 8 (год.);

Ж) витрати часу (регламентовані законом):

– всього – 0,024 (год.);

– для зайнятих в шкідливих умовах праці:

8*0,1%/100%=0,008 (год.);

– для матерів-годувальниць:

8*0,1%/100%=0,008 (год.);

– для підлітків:

8*0,1%/100%=0,008 (год.);

– внутрішньо змінні простої (за фактом).

З) дійсний річний фонд робочого часу одного працівника:

229,665*(8 – 0,024)=229,665*7,976=1831,808 (год.).

Отримані результати заносимо в таблицю 3.

Таблиця 3.

Річний (плановий) бюджет робочого часу одного працівника.

№ п/п Структура часу Одиниця виміру Фактичний час

1 Календарний фонд часу Днів 365

2 Кількість неробочих днів – всього в т. ч.:

114

Вихідних Днів 104

Святкових Днів 10

3 Нормативний фонд часу працівника (1 – 2) Днів 251

4 Неявка на роботу, всього в т.ч.

21,335

Чергові і додаткові відпустки Днів 13,303

Відпустки у зв’язку з пологами Днів 0,502

Відпустки учнів за професіями Днів 0,502

Невиходи через хворобу Днів 6,275

Виконання громадських обов’язків Днів 0,753

Прогули (за фактом) Днів –

Цілоденні простої (за фактом) Днів –

5 Явочний робочий час (3 – 4) Днів 229,665

6 Номінальна тривалість робочого дня Год. 8

7 Витрати часу (регламентовані законом) – всього, в т.ч.

0,024

Для зайнятий в шкідливих умовах праці Год. 0,008

Для матерів-годувальниць Год. 0,008

Для підлітків Год. 0,008

Внутрішньо змінні простої (за фактом) Год. –

8 Дійсний річний фонд робочого часу одного працівника [5*(6-7)] Год.
1831,808

3.6.2.Визначаємо чисельність основних робітників, потрібних на річну
програму (разом для виробів А і Б):

,

де, Чо.р. – чисельність працівників, потрібних на річну програм; Тр.п. –
розрахунковий ефект фонду часу одного працівника; Кв.н. – очікуваний
коефіцієнт виконання норми виробітку; ti – планова трудомісткість
одиниці і – того виду виробу; mi – кількість виробів і – того виду; n –
кількість виготовлених одиниць.

Визначаємо чисельність верстатників, потрібних на річну програму для
виробів А і Б разом:

;

де, Чвер. – чисельність верстатників потрібних на річну програму; Тр.п.
– розрахунковий ефект фонду часу одного працівника; Кв.н. – очікуваний
коефіцієнт виконання норми виробітку; Кi – планова верстатомісткість
одиниці і- того виду виробу; mi – кількість виробів і–того виду; n –
кількість видів виготовлених одиниць.

3.6.3. Визначаємо чисельність інших категорій працівників.

– допоміжних робітників:
Чд.р.=Чо.р.*16,5%/100%=1924*16,5%/100%=318 (чол.).

– загальну чисельність робітників:

Чзаг.=Чо.р+Ч.д.р.=1924+318=2242 (чол.).

– інженерно-технічних працівників:

Чітп=Чзаг*15,5% /100% =2242*15,5%/100%=348 (чол.);

– службовців:

Чсл=Чзаг*8%/100%=2242*8%/100%=179 (чол.);

– молодшого обслуговуючого персоналу (МОП):

Чмоп= Чзаг*4,5%/100%=2242*4,5%/100%=101 (чол.);

– загальну чисельність працівників:

Чпрац= Чзаг+ Чітп+ Чсл+ Чмоп=2242+348+179+101=2870 (чол.).

3.7. Проводимо розрахунки заробітної плати (за категоріями працівників):

3.7.1. Розрахунок основної заробітної плати основних робітників за
відрядною формою оплати:

ЗПо.о.р.=Сгод*t*N,

де, ЗПо.о.р. – основна заробітна плата основних робітників; Сгод. –
годинна тарифна ставка по розряду робітника; t – нормативна
трудомісткість; N – обсяг річної виробничої програми.

А) на один виріб – окремо для А і Б:

ЗПо.о.р.(А)=3,1*0,396*6600=8102,16 (тис. грн.);

ЗПо.о.р.(Б)=3,1*0,480*3600=5356,8 (тис. грн.).

Б) на річний обсяг виробництва – разом А і Б:

ЗПо.о.р.= ЗПо.о.р.(А)+ ЗПо.о.р.(Б)=8102,16+5356,8=13458,96 (тис. грн.).

3.7.2.розрахунок додаткової заробітної плати основних робітників:

А) на один виріб – А і Б окремо:

ЗПо.о.р.(А)=8102,16*12%/100%=972,26 (тис. грн.);

ЗПо.о.р.(Б)=5356,8*12%/100%=642,81 (тис. грн.).

Б) на річний обсяг виробництва – разом А і Б:

ЗПд.о.р. = ЗПд.о.р.(А) + ЗПд.о.р. (Б) =972,26+642,81=1615,07 (тис.грн).

3.7.3 Розрахунок сумарної заробітної плати основних робітників:

А) на один виріб – окремо А і Б:

ЗПсум.о.р.(А) =8102,16+972,26=9074,42 (тис. грн.);

ЗПсум.о.р.(Б) =5356,8+642,81=5999,61 (тис. грн.).

Б) на річний обсяг виробництва – разом А і Б:

ЗПсум.о.р. = ЗПсум.о.р.(А) + ЗПсум.о.р.(Б) =9074,42+5999,61=15074,03
(тис. грн.).

3.7.4. Фонд основної заробітної плати допоміжних робітників за
погодинною формою оплати:

ЗПо.д.р. = Тст.д. * Фд * Чд.р. / 1000,

де, ЗПо.д.р – фонд основної заробітної плати допоміжних робітників;
Тст.д. – тарифна ставка допоміжних робітників; Фд – дійсний
річний фонд робочого часу одного робітника; Чд.р. –
кількість допоміжних робітників.

ЗПо.д.р.=2,55*1831,808*318/1000=1485,41 (тис. грн.).

3.7.5. Фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників:

ЗПд.д.р. = ЗПо.д.р *5,1/100%=1485,41*5,1/100%=75,75 (тис. грн.).

3.7.6. Фонд основної заробітної плати ІТП за посадовими
(місячними)окладами:

ЗПітп = Оітп * 12 * Чітп / 1000,

де, ЗПітп – фонд основної заробітної плати інженерно-технічних
працівників; Оітп – середньомісячний оклад інженерно-технічного
працівника; Чітп – кількість інженерно-технічних
працівників.

ЗПітп =720*12*348/1000=3006,72 (тис. грн.).

3.7.7. Фонд додаткової заробітної плати ІТП:

ЗПдітп = ЗПітп *17% /100% =3006,72*17% /100% =511,14 (тис. грн.).

3.7.8. Фонд основної заробітної плати допоміжних робітників:

ЗПсл = Осл *12 * Чсл / 1000,

де, ЗПсл – фонд основної заробітної плати службовців; Осл –
середньомісячний оклад службовця; Чсл – кількість службовців.

ЗПсл =580*12 *179/1000=1245,84 (тис. грн.).

3.7.9. Фонд додаткової заробітної плати службовців:

ЗПдсл = ЗПсл * 10% /100% =1245,84* 10% /100% =124,58 (тис. грн.).

3.7.10. Фонд основної заробітної плати МОП за посадовими (місячними)
окладами:

ЗПмоп = Омоп * 12 * Чмоп / 1000,

де, ЗПмоп – фонд основної заробітної плати молодшого обслуговуючого
персоналу; Омоп – середньомісячний оклад молодшого обслуговуючого
персоналу; Чмоп – кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

ЗПмоп =470* 12 *101/ 1000=596,64 (тис. грн.).

3.7.11. Фонд додаткової заробітної плати МОП:

ЗПдмоп = ЗПмоп *15,5%/100%=596,64*15,5%/100%=92,47 (тис. грн.).

3.7.12.Річний (сумарний) фонд заробітної плати всіх працівників
підприємства.

– основних робітників:

ЗПсум.ор =15074,03 (тис. грн.).

-допоміжних виробничих працівників:

ЗПсум.др = ЗПодр + ЗПддр =1485,41+75,75=1561,16 (тис. грн.).

а) зайнятих обслуговуванням устаткування (60% від загальної чисельності
допоміжних робітників):

ЗПодр(оу) = ЗПодр * 60% /100% =1485,41* 60% /100%=891,25 (тис. грн.),

ЗПддр(оу) = ЗПддр * 60% /100% =75,75* 60% /100%=45,45 (тис. грн.),

ЗПсум.др(оу) = ЗПодр(оу) + ЗПддр(оу) =891,25+45,45=936,7 (тис.грн).

б) інші (решта 40% від загальної чисельності допоміжних робітників):

ЗПодр(і) = ЗПодр * 40% /100% =1485,41* 40% /100% =594,16 (тис. грн.),

ЗПддр(і) = ЗПддр * 40% /100% =75,75* 40% /100%=30,3 (тис. грн.),

ЗПсум.др(і) = ЗПодр(і) + ЗПддр(і) =594,16+30,3=624,46 (тис грн.).

інженерно-технічних працівників:

ЗПсум.ітп = ЗПітп + ЗПдітп =3006,72+511,14=3517,86 (тис. грн.),

службовців:

ЗПсум.сл = ЗПсл + ЗПдсл =596,64+124,58=721,22 (тис. грн.).

молодшого обслуговуючого персоналу:

ЗПсум.моп = ЗПмоп + ЗПдмоп =596,64+92,47=689,11 (тис. грн.).

Розрахуємо загальну сумарну основну заробітну плату всіх робітників:

ЗПзаг.о = ЗПоор + ЗПодр(оу) + ЗПодр(і). + ЗПітп + ЗПсл +
ЗПмоп=13458,96+891,25+594,16+3006,72+1245,84+596,64=19766,57 (тис.
грн.).

Визначаємо загальну сумарну додаткову заробітну плату всіх робітників:

ЗПзаг.д = ЗПдор + ЗПддр(оу) + ЗПддр(і). + ЗПдітп + ЗПдсл + ЗПдмоп
=1615,07+45,45+30,3+511,14+124,58+92,47=2419,01 (тис. грн.).

Визначимо загальну сумарну заробітну плату всіх робітників:

ЗПзаг.сум = ЗПсум.ор + ЗПсум.др(оу) + ЗПсум.др(і) + ЗПсум.ітп + ЗПсум.сл
+ ЗПсум.моп =15074,03+936,7+624,46+3517,86+721,22+689,11=21563,38 (тис.
грн.)

Отримані дані заносимо в таблицю 4.

Таблиця 4.

Річний фонд оплати праці виробничого персоналу.

№ п/п Категорії виробничого персоналу Основна зарплата, тис. грн.
Додаткова зарплата, тис. грн. Сумарний фонд оплати праці, тис. грн.

1 Основні виробничі робітники 13458,96 15074,03 28532,99

2 *Допоміжні виробничі робітники: 1485,41 75,75 1561,16

А) зайняті обслуговуванням устаткування; 891,25 45,45 936,70

Б) всі інші. 594,16 30,3 624,46

3 ІТП 3517,86 511,14 4029

4 Службовці 721,22 124,58 845,8

5 МОП 689,11 596,64 1285,75

6 Всього: 21357,97 16457,89 37815,86

*ПРИМІТКА. Умовно приймається, що чисельність допоміжних робітників,
зайнятих обслуговуванням устаткування становить 60% від загальної
чисельності допоміжних працівників, всі інші – 40%.

3.8. Визначаємо витрати на утримання і експлуатацію устаткування, тис.
грн.

а) амортизація устаткування, транспортних витрат,
електронно-обчислювальної та інформаційної техніки:

381,56+299,28+1150,36=1831,2 (тис. грн.).

б) % (орендна плата) за користування основними фондами технологічного
призначення:

оренда устаткування відсутня.

в) витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд
обслуговування):

ЗПсум.др(оу)+(ЗПсум.др(оу)*37,5%/100%)+(Сеп*70%/100%)+((299,28+1150,36)*
*0,5%/100%)=936,70+(936,70*37,5%/100%)+(103,71*70%/100%)+((299,28+
+1150,36)* *0,5%/100%)=936,70+351,26+72,59+7,24=1367,79 (тис. грн.).

г) витрати на ремонт устаткування і транспортних засобів:

(2992,80+7669,05+7669,05)*8%/100%=1466,47 (тис. грн.).

д) витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів:

1466,47*1%/100%=14,66 (тис. грн.).

е) вартість зносу малоцінного і швидкозношуваного інструменту і
пристроїв:

1466,47*0,5%/100%=7,33 (тис. грн.).

ж) інші витрати:

умовно не визначаються.

з) сума всіх витрат:

1831,2+1367,79+1466,47+14,66+7,33=4687,45(тис. грн.).

і) знайдемо % до заробітної плати основних робітників:

*100%=16,43%.

Отримані результати вносимо в таблицю 5.

Таблиця 5.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

№ п/п Статті витрат Сума, тис. грн.

1 Амортизація устаткування, транспортних засобів,
електронно-обчислювальної техніки 1831,2

2 Проценти (орендна плата) за користування основними фондами
технологічного призначення Оренда устаткування відсутня

3 Витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд, обслуговування)
1367,79

4 Витрати на ремонт устаткування і транспортних засобів 1466,472

5 Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів 14,66

6 Вартість зносу малоцінного і швидкозношуваного інструменту і пристроїв
7,33

7 Інші витрати Умовно не визначається

8 Всього 4687,45

9 % до заробітної плати основних робітників 16,43

3.9. Визначаємо загальновиробничі (цехові) витрати:

а) витрати на управління виробництвом:

(4029*40%/100%)+(845,8*30%/100%)+(1285,75*25%/100%)+((1611,6+253,74+321,
44) *37,5%/100%)=2186,78+820,04=3006,82 (тис. грн.).

б) оплата службових відряджень:

3006,82*0,5%/100%=15,03(тис. грн.).

в) амортизація будівель, споруд цехового призначення:

381,56*45%/100%=171,7 (тис. грн.).

г) сплата % за використання основних фондів (орендна плата) загально
цехового призначення:

оренда відсутня.

д) витрати на удосконалення технологій та організації виробництва:

(624,46*50%/100%)+(312,23*37,5%/100%)=312,23+117,08=429,31(тис. грн.).

е) витрати на обслуговування виробничих процесів:

(429,31*0,6%/100%)+(103,71/100%)=2,58+30,08=32,66 (тис. грн.).

ж) витрати на пожежну та сторожову охорону:

845,8*0,02%/100%=0,16 (тис. грн.).

з) витрати зносу малоцінного та швидкозношуваного цехового обладнання:

429,31*2%/100%=8,59 (тис. грн.).

і) платежі з обов’язкового страхування майна:

37409,1*1%/100%=374,09 (тис. грн.).

к) інші витрати:

умовно не визначаються.

л) розраховуємо загальну суму загальновиробничих витрат:

3006,82+15,03+171,7+429,31+32,66+0,16+8,59+374,09=4038,36 (тис. грн.).

м) знаходимо % до зарплати основних робітників:

Одержані результати заносимо в таблицю 6.

Таблиця 6.

Загальновиробничі витрати.

№ п/п Статті витрат Сума, тис. грн.

1 Витрати на управління виробництвом 3006,82

2 Оплата службових відряджень 15,03

3 Амортизація будівель, споруд цехового призначення 171,7

4 Сплата процентів за використання основних фондів (орендна плата)
загальноцехового призначення Оренда відсутня

5 Витрати на удосконалення технологій та організацій виробництва

3.10. Визначаємо загальногосподарські (загальнозаводські) витрати:

а) витрати на управління виробництвом:

(4029*60%/100%)+(845,8*70%/100%)+(1285,75*75%/100%)+((2417,4+592,06+964,
31)*37,5%/100%)=2417,4+592,06+964,31+1490,16=5463,94 (тис. грн.).

б) амортизація основних фондів загальнозаводського призначенні:

381,56*55%/100%=209,86 (тис. грн.).

в) витрати на обслуговування виробничого процесу:

5463,94*7%/100%=382,48 (тис. грн.).

г) поточні витрати на утримання власних фондів природоохоронного
призначення:

$

?

®

°

o

u

TV6

h?

$ h?

h?

h?

h?

$

0

gd+8? 0

@

t

?

?

pOe(yyyyyyyyytDEX?

?

?

¬

®

°

?

?

Ue

e

o

o

u

u

th

TV|

ae

6

T

X

z

ae

“X”c”e”?#ue#?YE3/4¶?????????????

gdZ¦

gd?*•

gd?*•

a$gd?*•

gd?*•

gdZ¦

6

6

6

6

6

6

h?

??????

????????

??????

?????????

????????

??????

?????????

??????

??????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

??????

??????

??????

????????

h+8?B*

????????

????????

????????

??????

&

&

A

A

??????

??????

??????

A

A

A

A

?????

??????

?????

??????

?????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

?????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

“умовно не визначаються.

д) витрати на оплату службових відряджень:

5463,94*1%/100%=54,64 (тис. грн.).

е) витрати на професійну підготовку (перепідготовку) кадрів:

5463,94*0,5%/100%=27,32 (тис. грн.).

ж) витрати на пожежну і сторожову охорону підприємства:

382,48*1,8%/100%=6,88 (тис. грн.).

з) сплата процентів (орендна плата) за користування основними фондами
інших організацій:

умовно не визначається.

і) витрати на організацію набору робітників:

189,08*5%/100%=9,45 (тис. грн.).

к) витрати на перевезення працівників до місця праці і назад:

37815,86*0,5%/100%=189,08 (тис. грн.).

л) платежі обов’язкового страхування:

19078,20*1,2%/100%=228,94 (тис. грн.).

м) сплата відсотків за боргові зобов’язання:

умовно не визначаються.

н) витрати на оплату банківських послуг:

умовно не визначаються.

о) визначаємо загальну суму загальногосподарських витрат:

4038,36*7%/100%=282,69 (тис. грн.).

п) визначаємо % до зарплати основних робітників:

Таблиця 7. Загальногосподарські витрати.

№ п/п Статті витрат Сума, тис. грн.

1 Витрати на управління виробництвом 5463,94

2 Амортизація основних фондів загальнозаводського призначення 209,86

3 Витрати на обслуговування виробничого процесу 382,48

4 Поточні витрати на утримання власних фондів природоохоронного
призначення умовно не визначаються

5 Витрати на оплату службових відряджень 54,64

6 Витрати на професійну підготовку (перепідготовку) кадрів 27,32

7 Витрати на пожежну і сторожову охорону підприємства 6,88

8 Сплата процентів (орендна плата) за користування основними фондами
інших організацій умовно не визначається

9 Витрати на організацію набору робітників 9,45

10 Витрати на перевезення працівників до місця праці і назад 189,08

11 Платежі обов’язкового страхування 228,94

12 Сплата відсотків за боргові зобов’язання умовно не визначаються.

3.11. Формуємо таблицю 8. Вираховуємо сумарну заробітну плату основних
робітників на один виріб (окремо А і Б):

– для виробу А:

28532,99/6600=4,32 (тис. грн.).

– для виробу Б:

28532,99/3600=7,93 (тис. грн.).

– заносимо дані про вартість основних і допоміжних матеріалів і вартість
купованих комплектуючих виробів та послуг кооперованих фірм для виробу А
і Б окремо відповідно (дані беруться з таблиці у «Вихідних даних»).

– вартість енергії і палива на технологічні цілі:

CЕП(А)=103,71/6600=0,016 (тис. грн.);

CЕП(Б)= 103,71/3600=0,029 (тис. грн.).

– вартість поворотних відходів умовно не враховується.

3.12. Визначаємо обов’язкові відрахування на соціальні заходи.

Відрахування у Пенсійний фонд – 32%;

Відрахування у Фонд по безробіттю – 4%;

Відрахування у Фонд соціального страхування – 1,5%.

Разом всі відрахування становлять (у відсотках):

32%+4%+1,5%=37,5%.

– для виробу А:

4,32*37,5%/100%=1,62 (тис. грн.);

– для виробу Б:

7,93*37,5%/100%=2,97 (тис. грн.).

3.13. Визначаємо величину витрат на підготовку та освоєння виробництва
нової продукції:

– для виробу А:

1,20*7,5%/100%=0,09 (тис. грн.);

– для виробу Б:

1,310*6,5%/100%=0,07 (тис. грн.).

3.14. Визначаємо величину відшкодування зносу інструменту та спеціальних
пристроїв:

– для виробу А:

0,748*9%/100%=0,07(тис. грн.);

– для виробу Б:

0,357*10%/100%=0,04 (тис. грн.).

3.15. Визначаємо величину витрат на утримання і експлуатацію
устаткування (ВУЕ):

– для виробу А:

4,32*16,43%/100%=0,71 (тис. грн.);

– для виробу Б:

7,93*16,43%/100%=1,30 (тис. грн.).

Визначаємо технологічну собівартість виробу:

– для виробу А:

0,748+1,20+0,016+4,32+1,62+0,09+0,07+0,71=8,77 (тис. грн.);

– для виробу Б:

0,357+1,310+0,029+7,93+2,97+0,07+0,04+1,30=14,01 (тис. грн.).

3.16. Визначаємо величини загальновиробничих і загальногосподарських
витрат:

– загальновиробничі витрати для виробу А:

4,32*14,15%/100%=0,61 (тис. грн.);

– загальновиробничі витрати для виробу Б:

7,93*14,15%/100%=1,12 (тис. грн.).

Знаходимо цехову собівартість:

– для виробу А:

8,77+0,61= 9,38 (тис. грн.);

– для виробу Б:

14,01+1,12=15,13 (тис. грн.).

– загальногосподарські витрати для виробу А:

4,32*50%/100%=2,16 (тис. грн.);

– загальногосподарські витрати для виробу Б:

7,93*50%/100%=3,97 (тис. грн.).

3.17. Знаходимо витрати від технологічного браку (регламентовано
технологічним процесом):

умовно не враховуються.

3.18. Визначаємо величину інших виробничих витрат:

– для виробу А:

2,16*0,65=1,40 (тис. грн.);

– для виробу Б:

3,97*0,35=1,39 (тис. грн.).

Визначаємо виробничу собівартість:

– для виробу А:

9,38+2,16+1,40=12,94 (тис. грн.);

– для виробу Б:

15,13+3,97+1,39=20,49 (тис. грн.).

3.19. Визначаємо суму позавиробничих витрат (на збут):

– для виробу А:

12,94*3,3%/100%=0,43 (тис. грн.);

– для виробу Б:

20,49*3,3%/100%=0,68 (тис. грн.).

3.20. Визначаємо повну собівартість одного виробу А і Б за
калькуляційними статтями:

– для виробу А:

12,94+0,43=13,37 (тис. грн.);

– для виробу Б:

20,49+0,68=21,17 (тис. грн.).

Розраховуємо частку у % до повної собівартості по кожній позиції таблиці
8:

1) вартість основних і допоміжних матеріалів:

– для виробу А:

;

– для виробу Б:

2) вартість купованих комплектуючих виробів та послуг кооперованих фірм:

– для виробу А:

– для виробу Б:

3) вартість енергії і палива на технологічні цілі:

– для виробу А:

– для виробу Б:

4) вартість поворотних відходів (віднімається):

умовно не враховується;

5) заробітна плата основних виробничих робітників:

– для виробу А:

– для виробу Б:

6) відрахування на соціальні заходи основних робітників:

– для виробу А:

– для виробу Б:

7) витрати на підготовку та освоєння виробництва нової продукції:

– для виробу А:

– для виробу Б:

8) відшкодування зносу інструменту та спеціальних пристроїв:

– для виробу А:

– для виробу Б:

9) витрати на утримання і експлуатацію устаткування:

– для виробу А:

– для виробу Б:

10) разом технологічна собівартість виробу:

– для виробу А:

– для виробу Б:

11) загальновиробничі витрати:

– для виробу А:

%.

– для виробу Б:

12) разом, цехова собівартість:

– для виробу А:

%;

– для виробу Б:

13) загальногосподарські витрати:

– для виробу А:

– для виробу Б:

14) втрати від технологічного (регламентованого) браку:

умовно не враховуються;

15) інші виробничі витрати:

– для виробу А:

– для виробу Б:

16) виробнича собівартість:

– для виробу А:

– для виробу Б:

17) позавиробничі витрати на збут:

– для виробу А:

– для виробу Б:

Отримані результати заносимо у таблицю 8.

Таблиця 8. Повна собівартість виробів А і Б за калькуляційними статтями.

№ п/п

2 Вартість купованих комплектуючих виробів та послуг кооперованих фірм
1,20 8,98 1,310 6,19

3 Вартість енергії і палива на технологічні цілі 0,016 0,12 0,029 0,14

4 Вартість поворотних відходів (віднімається)

Умовно не враховуються

5 Зарплата основних виробничих робітників 4,32 32,31 7,93 37,45

6 Відрахування на соціальні заходи основних робітників 1,62 12,12 2,97
14,03

7 Витрати на підготовку та освоєння виробництва нової продукції 0,09
0,67 0,07 0,33

8 Відшкодування зносу інструменту та спеціальних пристроїв 0,07 0,52
0,04 0,19

9 Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 0,71 5,31 1,30 6,14

10 Разом технологічна собівартість виробу 8,77 65,59 14,01 66,18

11 Загальновиробничі витрати 0,61 4,57 1,12 5,29

12 Разом, цехова собівартість 9,38 70,16 15,13 71,47

13 Загальногосподарські витрати 2,16 16,16 3,97 18,75

14 Витрати від технологічного (регламентованого) браку

Умовно не враховуються

15 Інші виробничі витрати 1,40 10,47 1,39 6,57

16 Виробнича собівартість 12,94 96,78 20,49 96,78

17 Поза виробничі витрати на збут 0,43 12,76 0,68 3,21

18 Повна собівартість 13,37 100 21,17 100

3.21. Визначаємо витрати підприємства на виробництво і реалізацію
річного обсягу продукції (кошторис витрат):

1) матеріальні витрати, в т.ч.:

– сировина і матеріали:
6843,20 (тис. грн.).

– комплектуючі вироби:
13899,6 (тис. грн.).

– зворотні відходи (віднімаються): умовно
не визначаються;

– паливо і енергія на технологічні потреби:
103,71(тис. грн.).

2) витрати на оплату праці, в т.ч.:

– основних робітників:
13458,96 (тис. грн.).

– допоміжних робітників:
1485,41 (тис. грн.).

– ІТП:
3517,86 (тис. грн.).

– службовців:
721,22 (тис. грн.).

– МОП:
689,11 (тис. грн.).

3) відрахування на соціальні заходи:

37815,86*37,5%/100%=14180,95 (тис. грн.).

4) амортизація основних фондів:
2291,34 (тис. грн.).

5) інші витрати, в т.ч.:

– платежі з обов’язкового страхування майна:

374,09+228,94=603,03(тис. грн.).

– сплата процентів за боргові зобов’язання:умовно не визначаються:

Умовно не визначається.

– витрати на удосконалення технології і організації виробництва:

429,31 (тис. грн.).

– витрати, пов’язані з набором робочої сили:
9,74 (тис. грн.).

6) інші витрати: (13,37*6600+21,17*3600)
–(6843,20+13899,6+103,71+13458,96+1485,41+3517,86+3517,86+721,22+689,11+
14180,95+2291,34+603,03+9,74)=(88242+3621,17)-58233,44=33629,73 (тис.
грн.).

Визначимо загальну суму кошторису:

6843,20+13899,6+103,71+13458,96+1485,41+3517,86+3517,86+721,22+689,11+14
180,95+2291,34+603,03+9,74+33629,73=67259,46 (тис. грн.).

Отримані результати заносимо у таблицю 9.

Таблиця 9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції*

(за економічними елементами).

№ п/п Статті витрат Сума,

тис. грн.

1 Матеріальні витрати, в т.ч.:

сировина і матеріали; 6843,20

комплектуючі вироби; 13899,6

зворотні відходи (віднімаються); умовно не визначаються

паливо і енергія на технологічні потреби 103,71

2 Витрати на оплату праці, в т.ч.:

Основних робітників; 13458,96

Допоміжних робітників; 1485,41

ІТП; 3517,86

Службовців; 721,22

МОП. 689,11

3 Відрахування на соціальні заходи 14180,95

4 Амортизація основних фондів 2291,34

5 Інші витрати, в т. ч.: 67259,46

Платежі з обов’язкового страхування майна; 603,03

Сплата процентів за боргові зобов’язання; Умовно не визначається

Витрати на удосконалення технології і організації виробництва; 429,31

Витрати пов’язані з набором робочої сили. 9,74

6 Інші витрати 33629,73

Всього

*)ПРИМІТКА. Перелік статей неповний.

3.22. Визначаємо величину прибутку від реалізації річного обсягу
продукції А і Б окремо і разом:

– прибуток від реалізації одного виробу А буде дорівнювати:

13,37*8%/100%=1,07 (тис грн.).

– прибуток від реалізації одного виробу Б буде дорівнювати:

21,17*10%/100%=2,12 (тис. грн.).

– прибуток від реалізації річного обсягу продукції виробу А:

1,07*6600=7062 (тис. грн.).

– прибуток від реалізації річного обсягу продукції виробу Б:

2,12*3600=7632 (тис. грн.).

– прибуток від реалізації річного обсягу продукції виробів А і Б разом:

7062+7632=14694 (тис. грн.).

3.23. Визначаємо величину податку на додану вартість (ПДВ1), що
сплачується постачальниками ресурсів (матеріалів, комплектуючих виробів,
енергії і палива):

(6843,20+13899,6+103,71)*20%/100%=4169,30 (тис. грн.).

3.24. Визначаємо величину ПДВ2, що вноситься в ціну річного обсягу
продукції А і Б :

179148*20%/100%=35829.6

3.25. Визначаємо «Ціну підприємства» (виробника) річного обсягу
продукції А і Б окремо і разом:

– «Ціна підприємства» одного виробу А дорівнює:

13,37+1,07=14,44 (тис. грн.).

– «Ціна підприємства» одного виробу Б дорівнює:

21,17+2,12=23.29 (тис. грн.).

– «Ціна підприємства» річного обсягу продукції виробу А:

14,44 *6600=95304 (тис. грн.).

– «Ціна підприємства» річного обсягу продукції виробу Б:

23.29*3600=83844 (тис. грн.).

– «Ціна підприємства» річного обсягу продукції виробів А і Б разом:

95304+83844=179148 (тис. грн.).

3.26. Визначаємо сумарну величину ПДВ3 , що сплачується в держбюджет від
реалізації всієї продукції А і Б разом:

35829.6-4169,30 (тис. грн.).

3.27. Визначаємо рівень рентабельності виробу «А» і «Б» окремо:

– для виробу А:

8%;

– для виробу Б:

.

3.28. Визначаємо рівень рентабельності виробництва в цілому:

3.29. Проводимо розрахунки беззбитковості:

3.29.1 Будуємо на одному рисунку графіки беззбитковості для кожного з
двох найменувань виробів:

Побудова графіка беззбитковості

Побудова графіка беззбитковості виробів А і Б здійснюється в певній
послідовності. Попередньо формуємо графік для виробу А:

1. Обчислюємо і показуємо на графіку вартість виторгу річного обсягу
виробництва продукції А (валового доходу), яка відповідає заданому
обсягу річної виробничої програми:

– річна кількість виробу А – 6600 шт., а ціна продажу одного виробу –
14,44 тис. грн.; тоді вартість виторгу річного обсягу продукції –

6600*14,44=95304 (тис. грн.);

– в певному масштабі відкладаємо 6600 шт. виробів А на осі абсцис
(горизонталі) (М 1 см : 500 шт.), а в підібраному масштабі –95304 тис.
грн. (М 1см : 3000 тис. грн.).

– з’єднуємо точку АА з початком координат; одержана лінія характеризує
виторг від продажу продукції А (валовий дохід).

2. Розмір постійних витрат (загальна величина для виробів А і Б)
приймається як сума загальновиробничих витрат, загальногосподарських
витрат і амортизації активної частини основних фондів.

+1909,78 = 12803,42 (тис. грн.).

Цю величину умовно ділимо між виробами А і Б пропорційно обсягам їх
виробництва (6480 виробів А і 3480 виробів Б), тобто співвід-

ношення як 65,06 : 34,94 відсотків від загальної кількості виробів А і
Б;

Таким чином сума постійних витрат для виробів А складає:

12803,42* 65,06% / 100% = 8653,561 (тис. грн.);

а для виробів Б:

12803,42* 34,94% / 100% = 4647,331 (тис. грн.).

Проводимо лінію постійних витрат для виробу А паралельно осі абсцис на
рівні 8653,561 тис. грн. Перетин цієї лінії з віссю ординат – точка ДА;

3. Обчислюємо і показуємо на графіку змінні і загальні витрати (з
постійними разом):

– розмір змінних витрат на один виріб А визначається як сума
калькуляційних статей з таблиці 8 – позицій 1,2,3,5,6,7,8,15,17; до цієї
суми додається частина витрат на утримання і експлуатацію устаткування,
розрахована таким чином:

= 0,484 (тис. грн.).

Тобто,

0,751 + 1,412 + 0,016 + 2,729 + 1,023 + 0,106 + 0,077 + 0,714 + 0,29 +
0,484 =

= 7,602 (тис. грн.).

Змінні витрати на виріб А склали 7,602 тис. грн.;

– розмір змінних витрат на річний обсяг виробництва визначаємо як
добуток річної кількості виробів «А» на витрати на один виріб;

7,602 * 6480 = 49260,96 (тис. грн.).

– суму змінних і постійних витрат на річний обсяг виробництва виробу «А»
(8653,561 + 49260,96 = 57914,521тис. грн.) відкладаємо на осі ординат
57914,521 тис. грн. Перетин перпендикуляра до осі ординат в точці ВА з
перпендикуляром до осі абсцис – це точка СА;

– з’єднуємо точку СА з точкою ДА; одержана лінія – це загальні (валові)
витрати.

4. Точка беззбитковості визначається за умови рівності виторгу від
продажу продукції А і сумарних витрат, тобто, це точка, яка відповідає
такому положенню, коли прибуток і збитки відсутні. Ця рівність
досягається в точці МА перетину прямої валових доходів з прямою валових
витрат. Цій точці відповідає обсяг виробництва (на осі абсцис) – 5,63см
* 500шт. = 2815 шт. виробів А. Це і є точка беззбитковості (критична)
для продукції А. Заштрихований трикутник, що розміщений зліва від точки
МА перетину прямої валових доходів з прямою валових (сумарних) витрат,
відображає діапазон збитків підприємства. Трикутник справа від точки МА
беззбитковості відповідає діапазону прибутків. Як тільки підприємство
«переступить» межу 2815 одиниць виробу А, кожна наступна одиниця
продукції почне забезпечувати зростаючий прибуток.

Аналогічним чином формуємо графік виробу Б:

1. Обчислюємо і показуємо на графіку вартість виторгу річного обсягу
виробництва продукції «Б» (валового доходу), яка відповідає заданому
обсягу річної виробничої програми:

– річна кількість виробу Б – 3480 шт., а ціна продажу одного виробу –
15,572 тис. грн.; тоді вартість виторгу річного обсягу продукції –

5,572 = 54190,56 (тис. грн.);

– в певному масштабі відкладаємо 3480 шт. виробів Б на осі абсцис
(горизонталі) (М 1 см : 500 шт.), а в підібраному масштабі – 54190,56
тис. грн. (М 1см : 3000 тис. грн.).

– з’єднуємо точку АБ з початком координат; одержана лінія характеризує
виторг від продажу продукції Б (валовий дохід).

2. Розмір постійних витрат (загальна величина для виробів А і Б)
приймається як сума загальновиробничих витрат, загальногосподарських
витрат і амортизації активної частини основних фондів.

4330,552 + 7117,24 + 1853,1 = 13300,892 (тис. грн.).

Цю величину умовно ділимо між виробами А і Б пропорційно обсягам їх
виробництва (6480 виробів А і 3480 виробів Б), тобто співвідношення як
65,06 : 34,94 відсотків від загальної кількості виробів А і Б;

Таким чином сума постійних витрат для виробів А складає:

13300,892 * 65,06% / 100% = 8653,561 (тис. грн.);

а для виробів Б:

13300,892 * 34,94% / 100% = 4647,331 (тис. грн.).

Проводимо лінію постійних витрат для виробу Б паралельно осі абсцис на
рівні 4647,331 тис. грн. Перетин цієї лінії з віссю ординат – точка ДБ;

3. Обчислюємо і показуємо на графіку змінні і загальні витрати (з
постійними разом):

– розмір змінних витрат на один виріб Б визначається як сума
калькуляційних статей з таблиці 8 – позицій 1,2,3,5,6,7,8,15,17; до цієї
суми додається частина витрат на утримання і експлуатацію устаткування,
розрахована таким чином:

= 0,901 (тис. грн.).

Тобто,

0,351 + 1,10 + 0,03 + 5,081 + 1,905 + 0,072 + 0,143 + 0,716 + 0,438 +
0,901 =

= 10,737 (тис. грн.).

Змінні витрати на виріб Б склали 10,737 тис. грн.;

– розмір змінних витрат на річний обсяг виробництва визначаємо як
добуток річної кількості виробів А на витрати на один виріб:

10,737 * 3480 = 37364,76 (тис. грн.).

– суму змінних і постійних витрат на річний обсяг виробництва виробу Б
(4647,331 + 37364,76 = 42012,091 тис. грн.) відкладаємо на осі ординат
42012,091 тис. грн. Перетин перпендикуляра до осі ординат в точці ВБ з
перпендикуляром до осі абсцис – це точка СБ;

– з’єднуємо точку СБ з точкою ДБ; одержана лінія – це загальні (валові)
витрати.

4. Точка беззбитковості визначається за умови рівності виторгу від
продажу продукції Б і сумарних витрат, тобто, це точка, яка відповідає
такому положенню, коли прибуток і збитки відсутні. Ця рівність
досягається в точці МБ перетину прямої валових доходів з прямою валових
витрат. Цій точці відповідає обсяг виробництва (на осі абсцис) – 2,1см
* 500шт. = 1050 шт. виробів Б. Це і є точка беззбитковості (критична)
для продукції Б. Заштрихований трикутник, що розміщений зліва від точки
МБ перетину прямої валових доходів з прямою валових (сумарних) витрат,
відображає діапазон збитків підприємства. Трикутник справа від точки МБ
беззбитковості відповідає діапазону прибутків. Як тільки підприємство
«переступить» межу 1050 одиниць виробу Б, кожна наступна одиниця
продукції почне забезпечувати зростаючий прибуток.

38

3.29.2. Визначаємо точку беззбитковості в грошовому виразі (виторг, який
дорівнює витратам):

Річна кількість виробів, шт.:

– для виробу А – 6480 шт.;

– для виробу Б – 3480 шт.

Ціна продажу одного виробу, грн.:

– для виробу А – 10616 грн.;

– для виробу Б – 15572 грн.

Змінні витрати на один виріб, грн.:

– для виробу А – 7602 грн.;

– для виробу Б – 10737 грн.

Маржинальний дохід на виріб:

– для виробу А:

10616 – 7602 = 3014 грн.;

– для виробу «Б»:

15572 – 10737 = 4835 грн.

Постійні витрати на обсяг, грн.: для виробів А і Б – 13300892 грн.;

Маржинальний дохід на обсяг продажу, грн.:

– для виробу А:

014 = 19530720 грн.;

– для виробу Б:

835 = 16825800 грн.

– сумарний маржинальний дохід на обсяг продажу виробів А і Б:

19530720 + 16825800 = 36356520 грн.

– Коефіцієнт маржинального доходу:

– для виробу А:

= 0,284% ;

39

– для виробу Б:

= 0,31% ;

Загальний коефіцієнт маржинального доходу:

= 0,29% .

Таблиця 10.

Розрахунок точки беззбитковості в грошовому виразі (виторг від продажу,
який дорівнює витратам виробництва). Умовний приклад.

Види

продукції Річна кількість виробів, шт. Ціна прода-жу одного виробу грн.
Змінні витрати на один виріб, грн. Маржи-нальний дохід на виріб, грн.
Постійні витрати на обсяг, грн. Маржи-нальний дохід на обсяг продажу,
грн. Коефіцієнт маржиналь-ного доходу заг.

коеф-т маржи-нального доходу

А 100 200 150 50

5000 2,5%

Б 50 500 400 100

5000 2,0%

Всього:

– 8000 10000

0,22

МБ

МА

АБ

4647,331

8653,651

ДА

ДБ

54190,56

57914,521

ВА

68791,68

Вартісні характеристики продукції, тис. грн.

М 1 см : 3000 тис грн.

АА

СА

0

2815

3480

6480

Обсяг виробництва, шт. М 1 см : 500 шт.

+ 49260,96

ВБ

42012,091

СБ

+ 37364,76

1050

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020