.

Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6038
Скачать документ

Реферат на тему:

Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством

Структурна перебудова економіки держави та прискорення темпів її
зростання значною мірою залежать від досконалості системи управління
фінансовими ресурсами на мікроекономічному рівні. Ефективна діяльність
суб`єктів господарювання за ринкових умов, передбачає перш за все
наявність досконалої інформаційної бази як основи прийняття
управлінських рішень. За сучасних умов, інформаційна база фінансового
менеджменту на вітчизняних підприємствах, не є досконалою саме внаслідок
того що: по-перше, в основі інформаційного забезпечення покладено дані
бухгалтерського обліку з орієнтацією переважно на користувачів
інформації які не впливають на управлінські рішення; по-друге, переважно
при представленні поточної та оперативної інформації управлінському
персоналу відсутня її формалізація й систематизація; по-третє,
невикористання планування, зокрема фінансового є значною перешкодою щодо
побудови ефективної діяльності підприємства на перспективу.

За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність суб`єктів
господарювання, власна відповідальність за результати
фінансово-господарської діяльності, виникає об`єктивна потреба
постійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування змін
фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на
майбутнє, що реалізується з допомогою інструментів фінансового
менеджменту й, зокрема, бюджетування. Система управління підприємством
повинна вдосконалюватись з врахуванням накопиченого світового досвіду,
новітніх теоретичних й практичних досягнень у сфері менеджменту. В
якості одного з ефективних напрямків удосконалення системи управління на
мікрорівні для вітчизняних підприємств пропонується використання
бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвинутою
ринковою економікою.

В свою чергу, значна кількість питань залишається відкритою для
дослідження, зокрема: визначення сутності концепції бюджетування;
виокремлення та систематизація принципів, функцій, методів а також
факторів, які обмежують впровадження та використання бюджетування в
сучасних умовах; розкриття особливостей організаційної процедури
впровадження бюджетування; адаптація західних методик складання бюджетів
і контролю їх виконання до сучасних умов діяльності вітчизняних
підприємств та їх консолідація з вітчизняними здобутками тощо.

Основною метою дослідження є уточнення і розвиток теоретичних положень,
розробка методичних та організаційних рекомендацій щодо використання
бюджетування, а також розробка механізму покращення системи управління
фінансовими ресурсами при впровадженні бюджетування на вітчизняних
підприємствах.

Досліджується проблема необхідності застосування на сучасних
підприємствах системи бюджетування як інструменту управління розвитком
роботи підприємства.

Найбільш об’єктивну оцінку підприємницької діяльності, можливість
своєчасного виявлення “слабких “місць, забезпечення адаптації
підприємства до зовнішніх змін, нівелювання несприятливого впливу
факторів зовнішнього середовища, а також здатність гнучко реагувати ці
зміни дає бюджетування. Процес бюджетування базується на загальній
концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє економічний і
фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему взаємопов’язаних
технічних, організаційних і економічних змін на визначений період часу
[4]. На жаль, для керівників вітчизняних підприємств процес бюджетування
на рівні підприємства залишається не зовсім зрозумілим. Спостерігається
повна відсутність взаємозв’язку цілей довгострокового і середньо –
короткострокового періодів або часткове їх відображення у деяких
бізнес-планах.

За відсутності налагоджених процедур і визначеної послідовності операцій
планування планово-економічні служби часто займаються лише збором
інформації про величину витрат або доходів по продукції або підрозділах
підприємства, після чого обробляють її і консолідують у загальний бюджет
доходів і витрат (результат фінансової діяльності).

gdX …

годити діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати її
загальній стратегічній меті. Завдання бюджетного планування полягає в
обґрунтуванні та розширенні річного плану господарської діяльності
підприємства з метою усунення непередбачуваних змін, які виникають в
процесі його діяльності, визначенні координації дій між окремими його
ланками для уникнення прийняття неузгоджених рішень, підвищенні
ефективності управлінського контролю щодо виключення неефективних
чинників, а також, оцінки вкладеної праці, дій та прийнятих рішень
керівництвом підприємства [5].

Бюджетування – це частина управлінського обліку й загальної технології
управління, що забезпечує підприємствам можливість отримати переваги
перед конкурентами через створення ефективної системи управління
ресурсами.

Сутність бюджетування полягає у плануванні діяльності підприємства
відповідно до встановлених цілей, яке втілюється в конкретних показниках
бюджетів, спрямованих на виконання конкретних завдань [2].

Бюджети – це плани майбутніх операцій, виражені у кількісних
(здебільшого грошовому) вимірниках. Це засіб здійснення контролю, для
чого фактичні дані порівнюють із запланованими.

Бюджети містять інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень
з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, оцінки
діяльності менеджерів усіх рівнів, забезпечення ефективного використання
фінансових, трудових, матеріальних та інших ресурсів [3].

Підприємство самостійно обирає форму бюджету, але формується він на
основі певної процедури, яка визначає процес бюджетування.

Бюджетне планування на підприємстві складається з трьох етапів:

1) підготовка до планування;

2) планування – розроблення бюджетів;

3) контроль за виконанням бюджетів.

В залежності від періоду, на який складаються бюджети, вони бувають:
річними, піврічними, квартальними, місячними, тижневими і денними.
Значно рідше трапляються бюджети, складені на значно довший період часу.

Оскільки основним змістом процесу бюджетування є координація всіх сторін
діяльності підприємства з метою забезпечення виконання його
стратегічного плану, то одержані фактичні результати потрібно періодично
порівнювати із запланованими і складати звіт за результатами порівняння
для визначення управлінської позиції щодо бюджету, а також з’ясувати
причини відхилень.

Фінансовий менеджмент з означених позицій обов’язково повинен
передбачити як песимістичний, так і оптимістичний варіанти зведених
бюджетів (поєднання операційного і фінансового бюджетів), щоб при
необхідності мати змогу їх використати, не ставлячи під загрозу весь
процес бюджетування.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що динамічно змінні зовнішні умови
зумовлюють необхідність постійного перегляду тактичних і частково
стратегічних цілей, балансування між стабільністю та змінністю кінцевих
результатів діяльності підприємства. З цією метою бажано забезпечувати
стратегічну гнучкість або здатність підприємства до формування
превентивних управлінських заходів та швидко реагувати на зовнішні зміни
для отримання конкурентних переваг.

Впровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить:

• поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і
витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси,
оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль
за постійними і змінними витратами;

• поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного
управління грошовими потоками;

• підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;

• узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів
підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених
глобальних завдань.

Література:

Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування //Фінанси
України. – 2003. – №3. – с.97-109.

Михайло Колиснык. Финанси. Стратегии, с которыми побеждают. –
«Максимум», Киев, – 2006.

Нападовська Л. Управлінський облік: суть, значення та рекомендації щодо
його використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №8-9. – с.50-62.

Сомов В.Ф. Бизнес-план как инструмент оценки предпринимательской
деятельности (бизнеса) // Стратегія розвитку України. – 2003. – №31.
с.367 – 374.

Хліпальська В. Бюджетне планування запасів і витрат, їх придбання і
зберігання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №3. – с.18-22.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020