.

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи (дипломна)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 20339
Скачать документ

Дипломна робота з економіки підприємства.

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3
Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення
роботи.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I.

Теоретичні аспекти організації фінансової діяльності підприємства.—-

1.1.Зміст та основні завдання фінансової діяльності
підприємств.—————-

1.2.Методологія оцінки фінансової діяльності
підприємств.————————

1.3.Особливості організації фінансової діяльності підприємств
зв’язку.———

1.4.Нормативно-законодавча база регулювання фінансової діяльності
підприємств зв’язку .
———————————————————————–

Розділ II.

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3
Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” за 2004-2006 роки
.——————-

2.1.Загальна характеристика ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта”.————————————————————-

2.2.Аналіз фінансової діяльності ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції
УДППЗ “Укрпошта”за 2004-2006
рр.———————————————————————

2.3.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства ЦПЗ №3
.—————————-

Розділ III.

Основні напрями покращення фінансових результатів підприємства за
рахунок розширення спектру надання
послуг.———————————————-

3.1.Впровадження послуг споживчого кредитування
.——————————-

3.2.Покращення фінансових результатів за рахунок розвитку комерційної
діяльності.————————————————————-
————————

3.3.Впровадження новітніх технологій в практику діяльності ЦПЗ №3
Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта”.——————————————-

Висновки
————————————————————————
————–

Список використаної літератури
———————————————————

Додатки—————————————————————–
————————

ВСТУП

Пошта у всі часи відігравала важливу роль у суспільстві, ще
древньогрецький історик Теродот у п’ятому столітті до нашої ери так
висловив свою думку про значення пошти та людей, що там працюють:”А ні
сніг, а ні спека, а ні день, а ні ніч не зупинять цих кур’єрів від
швидкого завершення маршруту.”

Українська пошта асоціюється нині не тільки з доставкою листів,
періодичних видань і пенсій. Все активніше в наше життя входять і
фінансові послуги від Укрпошти. Місією пошти є надання на всій
території України універсальних послуг поштового зв’язку визначеного
рівня якості, а також фінансових, транспортних та інших
загальнодоступних продуктів.

Головним пріоритетом діяльності Укрпошти є її економічне зростання,
спрямоване на виконання державних завдань за рахунок збереження
позитивних тенденцій у нарощуванні обсягів надання послуг, поліпшення їх
якості та впровадження нових послуг, технологій, розбудови мережі
поштового зв’язку, створення нових робочих місць, забезпечення гідного
рівня заробітної плати .

Мережа поштового зв’язку, що історично будувалася за ієрархічним
принципом – відповідно до адміністративно-територіального поділу
України, – у сучасних умовах не відповідає вимогам ринкової економіки,
не спроможна адекватно реагувати на виклики конкурентного середовища, є
громіздкою та затратною структурою, не сприйнятною для впровадження
новітніх технологій. Тому було прийнято програму реструктуризації
підприємства, яка базувалася на науково обґрунтованій методиці, з
окремими відпрацьованими програмами для кожного регіону з попереднім
погодженням з обласними державними адміністраціями.

Суть реорганізації мережі поштового зв’язку полягала в укрупненні
територіальних меж відповідальності управлінських структур (районних
вузлів зв’язку) і створення на їх базі без балансових виробничих
підрозділів – центрів поштового зв’язку, які забезпечували б управління
відділеннями зв’язку, що знаходяться в підпорядкуванні з меншою
кількістю адміністративно-управлінського персоналу, в оптимізації
транспортної мережі та процесів сортування поштових відправлень.

Основні положення теми дипломної роботи – фінансова діяльність
підприємства, фінансові результати підприємства, впровадження новітніх
технологій в практику діяльністі ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції
УДППЗ “Укрпошта”.

Робота складається з трьох розділів :

теоретичної частини ;

аналітичної частини ;

рекомендаційної частини .

В теоретичній частині дипломної роботи наводиться зміст та основні
завдання фінансової діяльності підприємства, методологія оцінки
фінансової діяльності підприємств зв’язку, а також розглядається
особливості організації фінансової діяльності підприємств зв’язку та
нормативно-законодавча база регулювання фінансової діяльності
підприємств зв’язку.

В аналітичній частині розглядається загальна характеристика підприємства
(повна та скорочена назва підприємства, ріе заснування , форми
власності та види діяльності, основні техніко-економічні показники
роботи підприємства ), а також загальний аналіз фінансової дільності
підприємства за 2004-2006 рр. та аналіз прибутку та рентабельності
підприємства за 2004-2006 рр.

Рекомендаційна частина містить заходи щодо покращення фінансових
результатів за рахунок розширення спектру надання послуг :

послуг споживчого кредитування ;

комерційна діяльність ;

новітні технології та устаткування .

Також дипломна робота обґрунтована додатками ( статутом, змінами до
статуту, формами фінансової звітності , даними про рух коштів по
розрахункових рахунках та по касі , а також розшифровка до доходів
фінансових результатів ).

РОЗДІЛ I.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .

1.1.Зміст та основні завдання фінансової діяльності підприємств.

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів
для фінансового забезпечення фунціонування підприємств та досягнення
ними поставлених цілей,тобто це та практична фінансова робота ,що
забезпечує життєдіяльність підприємства ,поліпшення її результатів.

Фінансова діяльність займає особливе місце в управлінні підприємством.
Від неї залежить повнота фінансового забезпечення поточної
виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства .

Фінансова діяльність – це діяльність , направлена на забезпечення
підприємства фінансовими ресурсами , досягнення ним визначених цілей
економічного і соціального розвитку .

Ефективність фінансової діяльності забезпечується формуванням
оптимального фінансового механізму підприємства .

Фінансовий механізм підприємства – це сукупність форм і методів
формування та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення
фінансування діяльності підприємства .Фінансовий механізм підприємства
включає систему фінансових методів :

-фінансове прогнозування ;

-фінансове планування ;

-фінансові показники та коефіцієнти ;

-нормативи ;

-ліміти ;

-резерви ;

-система розрахунків ;

-кредитування ;

-інвестування ;

-оподаткування ;

-страхування ;

-стимулювання .

До фінансового механізму належать також фінансові важелі (дохід,
прибуток, ціна, норма амортизації, ставка податку, ставка дисконту ,
відсотки ,нормативи фінансових санкцій тощо). Фінансовий механізм
вітчизняних підприємств формується на основі правового ( закони України
, постанови Верховної Ради України , укази Президента України ,накази ,
розпорядження , листи міністерств і відомств ,статутні документи
підприємства) , нормативного ( інструкції , норми , нормативи ,
методичні вказівки тощо) та інформаційного ( звітні бухгалтерські і
статистичні документи , дані вибіркових спостережень тощо )
забезпечення.

Фінансову роботу на підприємстві здійснюють за такими основними
напрямками :

фінансове планування і прогнозування ,тобто розроблення перспективних ,
поточних і оперативних фінансових планів підприємства , бізнес-планів
реалізації окремих підприємницьких проектів та угод ;

аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності підприємства , з
метою діагностики його фінансового стану , виявлення резервів зниження
витрат , збільшення доходів і прибутків ;

оперативна (поточна) фінансово-економічна робота – робота з
постачальниками стосовно розрахунків за сировину , матеріали , паливо та
з покупцями по розрахунках за реалізовану продукцію , забезпечення
своєчасної сплати податків і податкових платежів , погашення банківських
кредитів і сплати відсотків , своєчасних виплат заробітної плати тощо .

Для ведення фінансової роботи на великих підприємствах створюють
фінансовий (фінансово-економічний ) відділ .

На невеликих підприємствах , де немає самостійного фінансового відділу,
фінансову роботу виконує фінансовий сектор (група ) у складі бухгалтерії
.На малих підприємствах фінкції фінансиста виконує головний бухгалтер
або бухгалтер , якому доручається ця ділянка роботи .

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на виконання таких
основних завдань :

фінансове забезпечення операційної ,інвестиційної діяльності ;

пошук резервів збільшення доходів , прибутку , підвищення рентабельності
та платоспроможності ;

своєчасність виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами
господарювання , бюджетом ,банками ;

мобілізація фінансових ресурсів у обсязі , необхідному для фінансування
виробничого й соціального розвитку , збільшення власного капіталу ;

контроль за ефективним , цільовим розподілом та використанням фінансових
ресурсів .

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок
фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи
визначається загальна потреба в грошових коштах для забезпечення
нормальної операційної й інвестиційної діяльності та можливість
одержання таких коштів .

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір
використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після
сплати податків . Метою складання фінансового плану є з’ясування
фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування
величини фінансових показників :

власних оборотних коштів ;

амортизаційних відрахувань ;

прибутку ;

суми податків .

Планування виручки є необхідним для розроблення плану прибутку від
реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від
обґрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою
залежить також реальність основного джерела надходження коштів та розмір
запланованого прибутку .

Мета планування витрат – визначення можливості найекономнішого
витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю
продукції. Зменшення витрат виробництва та обороту є важливим фактором
збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок
економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу
виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та
рентабельність підприємств, створює реальні можливості для
самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є
матеріальною підставою для зниження цін на неї, а отже, прискорення
обігу оборотних коштів і підвищення конкурентоспроможності .

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, неодмінно слід
ураховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать :

– поліпшення використання основних виробничих засобів та збільшення у
зв’язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних засобів ;

– раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та
скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості ;

– зменшення витрат живої праці на одиницю продукції на основі
науково-технічного прогресу ;

– скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення
форм її збуту ;

– зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація
непродуктивних витрат ;

– економія в адміністративно-управлінській сфері на підставі
раціональної організації апарату управління підприємством .

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні,
поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий план – у
формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний – у формі
платіжного календаря .

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на
практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності,
постійне підтримування платоспроможності на належному рівні .

Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в
такому :

постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за реалізовану
продукцію, роботи, послуги ;

своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності та
послуги з постачальниками ;

забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов’язкових платежів у
бюджет та цільові фонди ;

своєчасне проведення розрахунків із заробітної плати ;

своєчасне погашення банківських кредитів та сплата відсотків ;

здійснення платежів за фінансовими операціями .

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – це діагноз його
фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків,
виявлення та мобілізацію внутрішньо-господарських резервів, збільшення
доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення
рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності
підприємства в цілому. Матеріалами аналізу послуговуються під час
фінансового прогнозування, планування та керування .

Підприємство має опрацювати таку систему показників, за допомогою якої
воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні
можливості підприємства . Аналітичну роботу підприємства можна поділити
на два блоки :

аналіз фінансових результатів та рентабельності ;

аналіз фінансового стану підприємства .

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими
основними напрямками :

аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний
аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг ;

аналіз та оцінка використання чистого прибутку ;

аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку ;

аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових
потоків ;

аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати ;

факторний аналіз показників рентабельності .

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямами :

аналіз та оцінка складу та динаміки майна ;

аналіз фінансової стійкості підприємства ;

комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства .

1.2.Методологія оцінки фінансової діяльності підприємств .

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх
формування та використання .Для досягнення основної мети аналізу
фінансового стану підприємства – об’єктивної його оцінки та виявлення на
цій підставі потенційних можливостей підвищення ефективності формування
й використання фінансових ресурсів – можуть застосовуватися різні методи
.

Метод фінаансового аналізу – це комплекс науково-методичних
інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства .

Існують неформалізовані та формлізовні методи фінанасового аналізу .

Неформалізовані методи аналізу грунтуються на описі аналітичних
процедур на логічному рівні ,а не на жорстоких аналітичних
взаємозв’язках та залежностях .До неформалізованих належать такі методи
:

-експертних оцінок і сценаріїв ;

-психологічні ;

-морфологічні ;

-порівняльні ;

-побудови системи показників ;

-побудови системи аналітичних таблиць.

Ці методи характеризуються певним суб’єктивізмом , оскільки в них
велике значення мають інтуїція , досвід та знання аналітика .

До формлізованих методів фінансового аналізу належать ті , у підгрунтя
яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності ,тобто методи
:

-ланцюгових підставок ;

-арифметичних різниць ;

-балансовий ;

-виокремлювання ізольованого впливу факторів ;

-відсоткових чисел ;

-диференційний ;

-логарифмічний ;

-інтегральний ;

-простих і складних відсотків ;

-дисконтування .

У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні методи
економічної статистики ( середніх та відносних величин ,
групування,графічний , індексний , елементарні методи оброблення рядів
динаміки ), а також математико-статистичні методи ( кореляційний аналіз
, дисперсійний аналіз , факторний аналіз , метод головних компонентів ).

Використання видів , прийомів та методів аналізу для конкретних цілей
вивчення фінансового стану підприємства в сукупності утворює методологію
та методику аналізу .

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей , які дають
змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв’язки між основними
показниками . Існуюють три головні типи моделей , які застосовуються в
процесі аналізу фінансового стану підприємства :дескриптивні ,
предикативні та нормативні .

Дескриптивні моделі є головними для оцінки фінансового стану
підприємства . До них належать : побудова системи звітних балансів ;
подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах ;
вертикальний та горизонтальний аналіз звітності ; система аналітичних
коефіцієнтів ; аналітичні записи до звітності .Дескриптивні моделі
грунтуються на використанні інформації з бухгалтерської звітності .

Предикативні моделі – це моделі передбачувального , прогностичного
характеру . Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків
підприємства , його майбутнього фінансового стану . Найпоширеніші з них
: розрахунки точки критичного обсягу продажу (аналіз беззбитковості),
побудова прогностичних фінансових звітів , моделі динамічного аналізу
(жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі ) ,моделі
ситуаційного аналізу .

Нормативні моделі – це моделі , які уможливлюють порівняння фактичних
результатів діяльності підприємства з нормативними (розрахованими на
підставі нормативу ) .Ці моделі використовуюються ,як заведено ,у
внутрішньому фінансовому аналізі . Їх суть полягає у встановленні
нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів
виробів та в розгляді і з’ясуванні причин відхилень фактичних даних від
цих нормативів .

Фінансовий аналіз значною мірою базується на застосуванні жорстко
детермінованих факторних моделей .

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвщення
рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як
підгрунтя стабільної роботи лідприємства і виконання ним зобов’язань
перед бюджетом , банком та іншими установами .

Фінансовий стан підприємства треба систематично і всебічно оцінювати з
використанням різних методів , прийомів та методик аналізу . Це
уможливить критичну оцінку фінансових ресурсів діяльності підприємства
як у статистиці за певний період так і в динаміці – за кілька періодів ;
дасть змогу визначити “больові точки” у фінансовій діяльності та способи
ефективнішого використанняи фінансових ресурсів , їх раціонального
розміщення .

Неефективне використання фінансових ресурсів призводить до низької
платоспроможності підприємства і ,як наслідок , до можливих перебоїв у
постачанні , виробництві та реалізації продукції ; до невиконання плану
прибутку , зниження рентабельності підприємства , до загрози економічних
санкцій .

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на організацію
систематичного надходження й ефективного використання фінансових
ресурсів , додержання розрахункової і кредитної дисципліни , досягнення
раціонального співвідношення власних і залучених коштів , фінансової
стійкості з метою ефективного функціонування підприємства .

Під час аналізу фінансового стану підприємства можуть
використовуватися найрізноманітніші прийоми , методи та моделі аналізу
.Їх кількість і широта застосування залежать від конкретних цілей
аналізу та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку .

Методологія оцінки та аналізу фінансової діяльності – це сукупність
аналітичних процедур, що використовуються для визначення фінансового
становищя підприємства .

Фахівці в галузі аналізу наводять різні методики визначення фінансового
становища підприємства.

Однак основні принципи і послідовність процедурної сторони аналізу й
оцінки є практично однаковими з невеликими відмінностями .

Деталізація процедурної сторони методики аналізу та оцінки фінансової
діяльності підприємств залежить від поставленої мети і різних чинників
інформаційного, методичного, кадрового і технічного забезпечення.

Важливе значення має для оцінки та аналізу його інформаційне
забезпечення. Це пов’язане з тим, що відповідно до законодавства України
підприємство може не надавати інформацію, що містить комерційну таємницю
. На нашу думку, навіть для проведення деталізованого аналізу фінансової
діяльності найчастіше не потрібно інформації, що становить комерційну
таємницю. Для її проведення вимагаються відомості з установлених форм
бухгалтерської звітності, а саме :

форма №1 “Баланс” ;

форма №2 “Звіт про фінансові результати “ ;

форма №3 “Звіт про рух грошових коштів “ ;

форма №4 “Звіт про власний капітал “ .

Комплексний аналіз та оцінка фінансової діяльності підприємств
проводиться в кілька етапів .

На першому етапі приймається рішення про доцільність аналізу та оцінки
фінансової звітності і перевіряється її готовність до читання .

Визначення доцільності аналізу проводиться шляхом ознайомлення з
аудиторськими висновками .

Мета другого етапу – ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу .
Це необхідно для того, щоб оцінити умови функціонування підприємства в
даному звітному періоді і врахувати при аналізі чинники, вплив яких
спричинив зміни в майновому і фінансовому становищі організації і які
знайшли своє відображення в пояснювальній записці .

На третьому етапі збирається до аналізу та оцінки фінансової діяльності
підприємств необхідна інформація і перевіряється її точність .

На четвертому етапі здійснюється порівняння фактичних результатів
господарювання з прогнозованими показниками звітного року, фактичними
даними попередніх років .

На п’ятому етапі виконується факторний аналіз .

На шостому етапі виявляються невикористані резерви підвищення
ефективності виробництва .

Сьомий етап є основним в аналізі фінансової діяльності . Метою цього
етапу є оцінка результатів господарської діяльності і фінансового
становища суб’єкта господарювання. Необхідно зазначити, що ступінь
деталізації аналізу та оцінки фінансової діяльності підприємств може
змінюватися залежно від поставленої мети.

Аналіз та оцінка складових фінансового становища підприємства
складається з таких основних напрямків :

-аналіз ліквідності ;

-аналіз фінансової стійкості ;

-аналіз ділової активності ;

-аналіз рентабельності .

Ці складові частини фінансового стану підприємства тісно взаємозв’язані
мж собою і їхній поділ необхідний лише для більш чіткого поділу і
розуміння висновків з аналітичних процедур аналізу та оцінки фінансової
діяльності підприємства .

При оцінці динаміки майна прослідковується стан усього майна у складі
іммобілізованих активів ( I розділ балансу ) і мобільних активів ( II
розділ активів балансу – запаси, дебіторська заборгованість, інші
обігові активи ) на початок і кінець аналізованого періоду, що
аналізується , а також структура їхнього приросту ( зниження ) .

Важливу роль у комплексній оцінці фінансового становища підприємства,
особливо в акціонерних підприємствах, відіграє такий показник –
коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу .

Таким чином, в сучасній практиці оцінки й аналізу фінансового становища
підприємств використовують численні показники та коефіцієнти, які
дозволяють оцінити ступінь його фінансової стабільності та незалежності,
а також свідчить про оптимальність розміщення грошових коштів у різних
видах активів .

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства , його
платоспроможності , ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й
тому , що дохідність підприємства , величина прибутку багато в чому
залежить від його платоспроможності .Ураховують фінансовий стан
підприємства і банки , визначаючи режим його кредитування та
диференціацію відсоткових ставок .

Основними напрями фінансового аналізу є обгрунтування та інформаційне
забезпечення прийняття підприємством адекватних рішень за такими трьома
основними видами його діяльності :

-операційна діяльність ( управління фінансовими результатами
діяльності,поточна прибуткова політика , єфективне використання
фінансових ресурсів );

-фінансова діяльність ( управління джерелами формування фінансових
ресурсів та їх розподілом , управління пасивами )

-інвестиційна діяльність ( управління структурою , обсягами та складом
активів підприємства , вибір і реалізація інвестиційних проектів ).

Основними завданнями аналізу фінансового стану є :

-дослідження ефективності використання майна ( капіталу ) підприімства,
забезпечення підприємства власними оборотними коштами ;

-дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства ;

-об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності , платоспроможності ,

фінансової стійкості підприємства ;

-оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та
кількісна оцінка його конкурентоспроможності ;

-аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку
цінних паперів ;

-визначення ефективності використання фінансових ресурсів .

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для
розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства .

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємства , щоб
мінімізувати свої ризики за позичками та внесками , а також для обов’я
зкового диференціювання відсоткових ставок .

Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї його діяльності .
Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один ,
навіть найважливіший , показник ,а тільки за допомогою комплексу ,
системи показників , що детально і всебічно характеризують фінансовий
стан підприємства .

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими. щоб
усі ті , хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами ,
могли одержати відповідь на запитання , наскільки надійне підприємство
як партнер у фінансовому плані , а отже , прийняти рішення про
економічну доцільність продовження своїх відносин з підприємством або
встановлення таких відносин.

Зрозуміло , що в підтримуванні доброго фінансового стану заінтересоване
передовсім саме підприємство .Однак такий фінансовий стан формується в
процесі взаємовідносин будь-якого підприємства з постачальниками ,
покупцями ,акціонерами , банками та іншими юридичними особами . Інша річ
, що безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної
привабливості для всіх цих юридичних осіб , котрі завжди мають
можливість вибору між багатьма підприємствами , спроможними задовольнити
той самий економічний інтерес .

Отже вкрай потрібно систематично , детально й у динаміці аналізувати
фінанси підприємства , оскільки від поліпшення фінансового стану
підприємства залежить його економічна перспектива.

1.3.Особливості організації фінансової діяльності підприємств зв’язку .

Всі підприємства зв’язку підпорядковуються головній Генеральній дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”.

Управління підприємством зв’язку здійснює начальник, який приймається на
роботу та звільняється з роботи директором Генеральної дирекції УДППЗ
“Укрпошта “.

Начальник діє від імені дирекції у межах своїх повноважень , видає в
межах своєї компетенції накази та розпорядження .

У встановленому законодавстом порядку здійснює оперативне використання
закріпленого за підприємством зв’язку майном , несе відповідальність за
допущені нераціональні , нецільові витрати і перевитрати кошторисів.

Начальник забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку
, складання та подання внутрішньогосподарської звітності , здійснення
платежів згідно з переліком , визначеним дирекцією УДППЗ “Укрпошта
“.Він також затверджує Положення про структурні підрозділи за
погодженням з дирекцією .Несе персональну відповідальність за стан та
діяльність підприємства зв’язку і на час своєї відсутності виконання
своїх обов”язків покладає наказом на заступника .

Повноваження трудового колективу підприємства зв’язку реалізується
загальними зборами трудового колективу та його виборним органом –
первинною профспілковою організацією .

Виробничі , трудові тк економічні відносини , питання охорони праці,
соціального захисту в Генеральній дирекції УДППЗ “Укрпошта” регулюються
Колективним договором .

Основною фінансовою роботою на підприємстві займається Група виконання
бюджету, працівники якої виконують таку роботу :

-готують вихідні дані для складання проектів перспективних і річних
планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального
розвитку підприємства поштового зв”язку .

-планують доходи в розрізі відділень зв”язку та узагальнюють бюджет
реалізації послуг по підприємству та доводять план доходів до відділень
зв”язку .

-здійснюють контроль за виконанням плану доходів (щодекадний, місячний ,
квартальний , річний ) в розрізі відділень зв”язку . Складає звіт Ф-12
“Про доходи від послуг зв”язку “.

-проводять аналіз структури доходів в розрізі відділень зв”язку.

-планують витрати , проводять розрахунок та узагальнюють кошторис витрат
по підприємству поштового зв”язку та контролюють їх дотримання .

-складають статистичну звітність Ф-11 (місячну , квартальну ) “Про
продукцію зв”язку “. Проводять аналіз структури обміну в розрізі
відділень зв”язку .

Працівники Групи виконання бюджету – економісти , також узагальнюють та
аналізують результати діяльності по підприємстві поштового зв”язку .
Здійснюють контроль і забезпечують правильне застосування діючого
законодавства в області планово-економічної , фінансової та аналітичної
роботи

Економісти повинні доповідати начальнику підприємства поштового
зв”язку про всі виявлені недоліки в роботі підприємства у межах своєї
компетенції .

На економістів з Групи виконання бюджету накладається дисциплінарна ,
матеріальна та кримінальна відповідальність за :

якість і своєчасність виконання своїх обов”язків ;

порушення техніки безпеки ;

достовірність звітних даних , відомостей та інших матеріалів; порядок
обліку, зберігання, використання та знищення відомостей, документів,
справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, що є
власністю держави , оперативне управління якою здійснює Українське
державне підприємство поштового зв”язку “Укрпошта”.

несвоєчасну підготовку первинних документів , недостовірність наведених
даних та передачу їх із запізненням до бухгалтерської служби для
відображення іх у бухгалтерському обліку ;

охорону комерційної таємниці та конфіденційної інформації ,що є
власністю держави .

Група виконання бюджету тісно взаємозв”язана з відділом бухгалтерії ,
який очолює головний бухгалтер ,який призначається на посаду і
звільняється з неї за погодженням з Генеральною дирекцією .

Головний бухгалтер несе пресональну відповідальність за виконання
покладених на відділ завдань і здійснює свої функції,визначає обов’язки
працівників відділу, забезпечує планування кошторису витрат на апарат
управління, контроль за його виконанням, а також розглядає і візує
договори укладені відділом на виконання робіт і послуг , накази про
встановлення посадових окладів, надбавок до зарплати та про преміювання,
а також вносить корективи та пропозиції про покращення роботи відділу .

У своїй роботі Група виконання бюджету керується Конституцією , Законами
України , постановами Верховної Ради України , Указами, розпорядженнями
Президента України, Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, наказами , розпорядженнями та іншими нормативними
актами Державного Комітету зв’язку та інформатизації України , Статутом
підприємства “Укрпошта” , наказами, розпорядженнями керівництва УДППЗ
“Укрпошта “ , Генеральної дирекції УДППЗ “Укрпошта”, Положеннями про
підприємства поштового зв”язку та даними розпорядженнями керівництва
підприємства.

Укаїнське державне підприємсто зв”язку “Укрпошта” бере активну участь у
роботі міжнародних організацій :

-Всесвітнього поштового союзу (ВПС) ;

-Регіональної співдружності у галузі зв”язку (країни СНД);

-входить до складу Асоціації європейських державних поштових операторів
“ПостЄвропа” .

Українське державне підприємство поштового зв”язку “Укрпошта” здійснює
прямий поштовий обмін з 58 країнами світу; двосторонній обмін простими
поштовими переказами – з 20 країнами , односторонній обмін постими
поштовими переказами – з 4 країнами , поштовими відправленнями з
післяоплатою – 10 країнами , двосторонній обмін електронними переказами
– з 4 країнами .

Складання річного фінансового плану по підприємствах поштового зв’язку
та контроль за виконанням його показників є головним завданням Групи
виконання бюджету .

Фінансовий план складається на рік з поквартальною розбивкою. Для
формування показників фінансового плану видається наказ , яким
затверджується склад робочої групи та регламентуються терміни подачі
матеріалів .

Формування показників фінансового плану по статтях проводиться на
підставі даних , які подаються функціональним відділам та філіалам по
відповідних позиціях бюджетів доходів та витрат у відповідності до
затвердженої Схеми формування та коонтролю за виконанням показників
фінансового плану .

Узагальнення показників плану та подання на затвердження керівнику
проводиться відділом фінансів та економічного прогнозу ( ВФЕП )
Генеральної дирекції .

Підприємства поштового зв’язку подають до ВФЕП Генеральної дирекції
наступні матеріали :

-проект узагальнених показників фінансового плану ;

-проект фінансового плану ;

-проект бюджетів доходів операційної та іншої операційної діяльності
відповідно до форми ;

-проект бюджетів витрат собівартості реалізованих послуг ,
адміністративних витрат на збут ,інших операційних витрат ,відповідно до
форми ;

-прогноз обсягів послуг поштового зв”язку ;

-узагальнені показники економічного розвитку підприємства ;

-пояснювальну записку з відповідними обгрунтуваннями проекту фінансового
плану.

Відділ фінансів та економічного прогнозу (ВФЕП) узагальнює інформацію і
направляє її до функціональних відділів , спеціально створених, для
розгляду .

Функціональні відділи опрацьовують надану інформацію , подають
пропозиції , які узгоджені з відповідними спеціалістами та керівництвом
Генеральної дирекції , до ВФЕП для формування остаточного проекту
фінансового плану підприємства поштового зв’язку в цілому .

Для остаточного розгляду та затвердження фінансового плану підприємства
поштового зв”язку в цілому, у Генеральній дирекції створюється робоча
група . І цей фінансовий план підприємства в цілому розглядається на
засіданнях робочої групи за участю керівника підприємства та провідних
спеціалістів . За результатами обговорення приймається рішення щодо
його затвердження , про що видається відповідний наказ на фінансовий
план .

Контроль за виконанням окремих показників фінансового плану здійснюють
відповідні відділи (служби) згідно з функціональними обов”язками та
відповідно до затвердженої Схеми формування та контролю за виконанням
показників фінансового плану.

Звіт про виконання показників фінансового плану надається Генеральній
дирекції щокварталу з відповідними поясненнями в терміни , установлені
для подання фінансової звітності .

ВФЕП Генеральної дирекції узагальнює подану інформацію по виконанню
показників фінансового плану , робить висновки, вносить пропозиції та
передає їх на розгляд відповідних вищих дирекцій за напрямками
діяльності , з метою прийняття відповідних реальних заходів.

Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситись не більше двох
разів протягом планового періоду (року ). Проект зміни розробляється
підприємством поштового зв”язку та подається до Генеральної дирекції
після закінчення звітного кварталу не пізніше 10- го числа місяця
наступного за періодом .

Проект зміни до фінансового плану вноситься та подається разом із
пояснювальною запискою про наявні причини необхідності внесення
вирішених змін

Запропоновані зміни в 10- денний термін розглядаються робочою групою
, яка приймає рішення про їх подання до органу управління майном або ж
робить категоричне відхилення .

У разі відхилення Генеральна міська дирекція повідомляє підприємству
поштового зв”язку в письмовій формі , з відповідними причинами такого
рішення .

Плани проведення документальних перевірок на місцях , затверджує
заступник директора з питань технології послуг без ознайомлення
керівників підприємств поштового зв”язку , що забезпечує раптовість
ревізії. Таким чином , в актах відображається реальна картина виконання
планових показників , наявність коштів та цінностей , забезпечення
схоронності коштів та якість обслуговування користувачів послуг .

За результатами перевірок складається акт, з яким обов”язково
ознайомлюють начальників підприємств поштового зв”язку , їхніх
заступників, спеціалістів за напрямами діяльності .Затверджуюють акти в
дирекції , складають план заходів щодо запобігання зазначених порушень.

Кожен міжрайонний інструктор проводить на рік від 80 до 108
документальних провірок та ревізій об”єктів зв”язку в різних районах
області .

Щокварталу підсумовуючи роботу підприємств поштового зв”язку , аналіз
перевірок включається в підсумокк та порядок денний наради підприємства
.

Водночас поштова служба розвивається , дотримуючись вимог часу. Вона
стає сучаснішою , змагається з конкуренцією і чуйно прислухається до
побажань споживачів.

З 19 по 30 березня 2007 року в Україні перебували регіональний радник
ВПС країн Європи та СНД Ян Масак та незалежний експерт з питань
поштового зв”язку Хуан Янні. У Київі вони провели зустрічі зі
спеціалістами Державного департаменту зв”язку та інформатизації України,
Національної комісії з питань регулювання зв”язку України та
Українського державного підприємства поштового зв”язку “Укрпошта” з
питань реалізації в Україні проекту “Комплексний план реформи та
розвитку пошти (КПРРП)”.

Метою роботи над КПРРП є визначення цілей та шляхів майбутньої реформи і
розвитку поштового сектору в Україні; аналіз чинників, які впливають на
розвиток поштового сектору; прогнозування майбутніх витрат на
реформування поштового сектору нашої держави.

У результаті проведеної роботи спільними зусиллями ВПС, уряду,
регулятора та оператора універсальної поштової служби, передбачається
розробка конкретної програми дій, враховуючи положення Концепції ровитку
поштового зв”язку України до 2010 року, із визначенням виконавців і
термінів здійснення реформи.

УДППЗ “Укрпошта” готова до активної участі в проекті і розраховує на
підтримку ініціативи Всесвітнього поштового союзу з боку уряду України.

Планом передбачено отримати доходів більше на 11,1% ніж порівняно з 2006
роком.

Дохідна частина фінансового плану Генеральних міських дирекцій УДППЗ
“Укрпошта” має бути сформована за рахунок:

збільшення обсягів пересилання поштових відправлень (письмова
кореспонденція, посилки, відправлення з оголошеною цінністю) і
переказів, а також обсягів надання інших послуг;

розвитку фінансових послуг;

розширення проектів: міжнародний поштовий переказ в іноземній валюті,
споживче кредитування на пошті;

організація служб кур”єрської доставки в усіх відділеннях підприємств
зв’зку;

упровадження нової послуги “Власна марка”.

Відповідні інвестиційні кошти мають бути використані на:

здійснення заходів з автоматизації надання послуг та обробки інформації
на корпоративні мережі поштового підприємства шляхом переоснащення
операційних вікон міських відділень зв”язку новими комп”ютерно-касовими
системами, а сільських відділень – новими спеціалізованими
електронно-касовими апаратами;

упровадження автоматизованих робочих місць для надання фінансових
послуг;

заміну та встановлення поштових скриньок, іншого поштового обладнання та
засобів захисту.

1.4 Нормативно-законодавча база регулювання фінансової діяльності
підприємств зв’язку.

У своїй роботі підприємства поштового зв’язку керуються Конституцією
України , Законами України:

“Про ціни та ціноутворення” на основі якого видано відповідні постанови
Кабінету міністрів та враховують їх вимоги і діють тарифи , затвердженні
2001 року за фактичними витратами Укрпошти 2000 року ;

“Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист
журналістів”, який встановлює тариф на рівні 40 % собівартості
виготовлення видання , що надається видавцем.

“Про платіжні системи та переказ грошей, на основі якого підприємства
зв’язку здійснюють приймання платежів та пересилання поштових переказів,
які запровадженні банківськими структурами, щодо оподаткування ПДВ

“Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” на основі
якого впроваджуються нові нетрадиційні поштові послуги.

“Про поштовий зв’язок” на основі якого здійснюється вся поштова служба
підприємств зв’язку та інші закони України.

Підприємства поштового зв’язку також керуються Постановами Верховної
Ради України, Указами, розпорядженнями президента України, Постановами
та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Наказами, розпорядженнями
та іншими нормативними актами державного Комітету зв’язку та
інформатизації України.

Контроль за фінансовою діяльністю підприємств поштового зв’язку
здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-XIV, Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних
принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в
обліку і фінансовій звітності .

Згідно цього Закону підприємства зв’язку мають право :

1.1. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
здійснювати у відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні” , Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та Інструкцією про застосування Плану рахунків
підприємства.

1.2. Забезпечити дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського
обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності на
основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1.3. Забезпечити безперервність відображення операцій і достовірну
оцінку активів, зобов’язань, капіталу, а також послідовність
вимірювання, оцінки і реєстрації господарських операцій.

1.4. Ведення бухгалтерського обліку здійснювати за єдиним Планом
рахунків підприємств зв’язку. Їм надати право, виходячи з потреб
управління, контролю, аналізу та звітності доповнювати рахунки
субрахунками нижчого порядку.

1.5. Складання фінансових звітів проводити відповідно до принципу
нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення
фінансового результату звітного періоду, доходи і витрати відображаються
в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу
надходження і сплати грошей, згідно з Положенням (стандартом) 1
“Загальні вимоги до фінансової звітності”.

1.6. Встановити межу суттєвості при впорядкуванні фінансової звітності в
розмірі 1 тисяча гривень.

1.7. Фінансову, статистичну та податкову звітність, що має грошовий
вимірник, формувати на даних бухгалтерського обліку.

1.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і
фінансової звітності проводити інвентаризацію активів і зобов’язань
відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів
і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 11.08.94 р. № 69, (зі змінами і доповненнями). Для
проведення інвентаризації в кожному підприємстві зв’язку створити
постійно діючу комісію.

1.9. Установити терміни проведення інвентаризації:

• грошових коштів у касі, знаків поштової оплати та купонів для
відповіді – щомісячно;

• всіх інших статей активів та зобов’язань – щорічно станом на 1
листопада.

1.10. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг здійснювати
шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському обліку
доходи відображати у звітному періоді надання акта виконаних робіт,
послуг.

1.11. Створити в кожному підприємстві зв’язку постійно діючі комісії
для розподілу матеріальних цінностей на оборотні та необоротні,
визначення термінів використання кожного об’єкта, оцінку групи основних
засобів у бухгалтерському та податковому обліку, визначення характеру
призначення об’єкта (виробничого або невиробничого).

1.12. Здійснювати визнання, облік і оцінку основних засобів відповідно
до вимог Положення (стандарту) 7 “Основні засоби”. Одиницею обліку
вважати окремий об’єкт, якщо термін одержання майбутніх економічних
вигод від його експлуатації більше року. Організувати бухгалтерський та
податковий облік основних засобів на рівні дирекції в розрізі
відокремлених структурних підрозділів. Забезпечити відображення основних
засобів у відповідності з “Класифікатором основних фондів” (Додаток №
3).

1.13. З метою визначення справедливої вартості ОЗ та НА створити
постійно діючу комісію, в яку включити спеціалістів технічних служб та
фахівців, які вивчають реальну ринкову вартість об’єктів.

1.14. Установити наступні методи амортизації основних фондів.

1.15. Установити вартісну межу для предметів, що входять до складу
малоцінних необоротних матеріальних активів, у розмірі до 500 грн. (без
ПДВ) та терміном використання більше року (відповідно до ст. 5 Положення
(стандарту) 7 “Основні засоби”).

1.16. Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати
за наступними методами (відповідно до п. 27 П(С)БО 7 “Основні засоби”):

– бібліотечні фонди – 100 % їхньої вартості в першому місяці
використання;

– малоцінні необоротні матеріальні активи – 100% їхньої вартості в
першому – місяці використання;

– тимчасові (нетитульні) споруди – за прямолінійним методом;

– природні ресурси – за прямолінійним методом;

– інвентарна тара – за прямолінійним методом;

– предмети прокату – за прямолінійним методом;

– інші необоротні матеріальні активи – за прямолінійним методом.

1.17. Затрати на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять
до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від
його використання, відображати як капітальні інвестиції у створення
(будівництво) інших необоротних матеріальних активів (субрахунок 117
“Інші необоротні матеріальні активи”). Амортизацію витрат на орендовані
основні засоби нараховувати по принципу нарахування амортизації інших
необоротних матеріальних активів у термін дії договору оренди.

1.18. Здійснювати визнання, облік і оцінку нематеріальних активів
відповідно до вимог Положення (стандарту) 8. Одиницею обліку є окремий
об’єкт нематеріальних активів. Класифікація за групами у відповідності
зі ст. 5 Положення (стандарту) 8 “Нематеріальні активи”.

1.19. Установити для нематеріальних активів прямолінійний метод
нарахування амортизації.

1.20. Проводити зарахування запасів на баланс за їхньою первинною
вартістю, визначеною відповідно до норм Положення (стандарту) 9
“Запаси”.

1.21. Вартість товарів прийнятих на умовах комісії та доручення (у тому
числі друковані засоби масової інформації) відображати на
позабалансовому рахунку 02 “Активи на відповідальному зберіганні”,
субрахунок 024 “Товари прийняті на комісію”.

1.22. Уцінку (або до оцінку раніше уцінених) запасів, ціна яких
знизилася на дату балансу, внаслідок псування або втрати очікуваної
економічної вигоди від їхнього використання здійснювати за чистою
вартістю реалізації по кожній одиниці запасів, визначеній відповідно до
ст. 26 Положення (стандарту) 9 “Запаси”.

1.23. Оцінку запасів при відпуску у виробництво, реалізацію,
внутрішньому переміщенні в межах підприємства та іншому вибутті
здійснювати за методами:

• за ціною продажу – для товарів в роздрібній торгівлі;

• ФІФО – для паливно-мастильних матеріалів;

• за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці – для всіх інших
запасів.

1.24. Вартість придбаного спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту відображати на балансовому рахунку 22 “Малоцінні
та швидкозношувані предмети” у складі запасів. Строки носіння спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що встановлені
Колективним договором підприємства зв’язку, вважати нормальним
пераційним циклом експлуатації.

1.25. Філіалу “Видавництво “Марка України” здійснювати визнання та
облік знаків поштової оплати як готову продукцію у складі запасів.
Філіалу-отримувачу обліковувати знаки поштової оплати як бланки в складі
сировини та матеріалів.

Формування собівартості продукції визначати згідно Положення
(стандартом) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”.

1.26. При відпуску малоцінних і швидкозношуваних предметів в
експлуатацію їх вартість списувати з балансу. З метою запобігання
розкраданню та нестачам МШП організувати оперативний кількісний облік за
місцями експлуатації протягом терміну їх використання.

1.27. Сформувати резерв сумнівних боргів на підставі класифікації
дебіторської заборгованості з наступним розподілом за строками її
непогашення:

– 1 група – до 3 місяців;

– 2 група – від 3 до 6 місяців;

– 3 група – від 6 до 12 місяців.

Величину резерву сумнівних боргів визначати щоквартально на основі
класифікації дебіторської заборгованості як добуток поточної
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги відповідної
групи на коефіцієнт сумнівності.

1.28. Установити періодичність спостереження для визначення коефіцієнта
сумнівності – шість місяців. Суми дебіторської заборгованості
відображати в підсумках балансу в такий спосіб:

– довгострокову дебіторську заборгованість, за якою нараховуються
відсотки, за дійсною вартістю;

– поточну дебіторську заборгованість – за чистою реалізаційною
вартістю.

1.29. Облік зобов’язань (кредиторської заборгованості) здійснювати
відповідно до вимог Положення (стандарту) 11 “Зобов’язання” і визнавати
їх у разі, якщо товари, послуги або роботи отримані підприємством від
постачальників. У балансі поточні зобов’язання відображати за сумою
погашення.

1.30. Створювати забезпечення на відшкодування витрат на оплату
відпусток.

1.31. Нарахування виплат по лікарняним листкам здійснювати на підставі
наданого листка з тимчасової втрати працездатності та протоколу
засідання комісії із загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в місяці його
надання.

Нарахування виплат по лікарняним листкам з тимчасової втрати
працездатності за перші п’ять днів здійснювати по статтям затрат, згідно
номенклатури посад відповідного працівника.

1.32. Дохід визнавати на дату надання послуг або відвантаження товарів.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку відповідно до ст.
7 Положення (стандарту) 15 “Дохід”.

1.33. Доходи від операцій з продажу товарів на умовах комісії та
доручення відображати по кредиту рахунка 702 “Дохід від реалізації
товарів”.

1.34. Для узагальнення інформації про витрати підприємства за
елементами, застосовувати бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.

1.35. Витрати від операцій з продажу товарів на умовах комісії та
доручення відображати по дебету 704 “Вирахування з доходу”.

На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” відображати суми коштів на
користь третіх осіб, що їм перераховані, а також ті, що підлягають
перерахуванню.

1.36. Цільове фінансування з бюджету на компенсацію витрат періоду
визнавати доходом у тому періоді, у якому утворилась дебіторська
заборгованість, пов’язана із цим фінансуванням або при отриманні коштів
на поточний рахунок.

1.37. Податок на прибуток від звичайної діяльності визначати
щоквартально, згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17
“Податок на прибуток”.

1.38. Облік операцій в іноземних валютах та курсові різниці відображати
в фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”.

1.39. Фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних
подій визначати щомісячно. Закриття сальдо по фінансовим результатам
діяльності підприємства на збільшення (зменшення) прибутку (збитку)
здійснювати один раз на рік, останньою, заключною проводкою.

2. Організація управлінського обліку.

2.1. З метою формування на підприємстві управлінського обліку затвердити
класифікацію доходів та витрат .

2.2. Класифікацію витрат здійснювати у відповідності із затвердженим
переліком і складом статей калькулювання виробничої собівартості послуг
і собівартості реалізованих послуг.

2.3. Облік доходів та витрат відособлених виробничих підрозділів
проводити на рівні філіалу в розрізі статей доходів та витрат.

3. Організація податкового обліку.

Відповідно до вимог Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, у редакції Закону України від
22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями та Закону України
“Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР із змінами
і доповненнями:

3.1. Установити порядок обліку валових доходів та валових витрат з
застосуванням накопичувальних відомостей.

3.2. Порядок обліку валових доходів, валових витрат, а також обсягів
продажу товарів (робіт, послуг), здійснюється з урахуванням
особливостей, визначених підприємством поштового зв’язку.

Директори підприємств поштового зв’язку повинні :

4.1. Забезпечити безумовне виконання цих правил.

4.2.Забезпечити дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського
обліку.

4.3. Складати і подавати фінансову, статистичну та податкову звітність
відповідно до чинного законодавства у встановлені терміни.

4.4. Відповідальність за своєчасне надходження звітності та повне
висвітлення господарських операцій здатних вплинути на фінансові
результати покладається на директорів філіалів.

4.5. Забезпечити контроль за своєчасним і правильним оформленням
первинних документів та наявність всіх необхідних реквізитів,
установлених нормативними документами, а також підписів осіб,
відповідальних за їхнє виконання.

У своїй роботі підприємства поштового зв’язку керуються Конституцією
України , Законами України:

“Про ціни та ціноутворення” на основі якого видано відповідні постанови
Кабінету міністрів та враховують їх вимоги і діють тарифи , затвердженні
2001 року за фактичними витратами Укрпошти 2000 року ;

“Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист
журналістів”, який встановлює тариф на рівні 40 % собівартості
виготовлення видання , що надається видавцем.

“Про платіжні системи та переказ грошей, на основі якого підприємства
зв’язку здійснюють приймання платежів та пересилання поштових переказів,
які запровадженні банківськими структурами, щодо оподаткування ПДВ

“Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” на основі
якого впроваджуються нові нетрадиційні поштові послуги.

“Про поштовий зв’язок” на основі якого здійснюється вся поштова служба
підприємств зв’язку та інші закони України.

Підприємства поштового зв’язку також керуються Постановами Верховної
Ради України, Указами, розпорядженнями президента України, Постановами
та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Наказами, розпорядженнями
та іншими нормативними актами державного Комітету зв’язку та
інформатизації України.

РОЗДІЛ II .

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦПЗ №3 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ УДППЗ
“УКРПОШТА” ЗА ПЕРІОД 2004 – 2006 РОКИ .

2.1. Загальна характеристика ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта” .

Центр поштового зв”язку № 3 Івано-Франківської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв”язку “Укрпошта” як безбалансового
виробничого підрозділу, створений відповідно до наказу УДППЗ “Укрпошта”
від 31.07.2006 р. № 326 та наказом від 09.10.2006 р. № 783.

Місцезнаходження ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”:
вул. Чорновола, 47, м. Коломия, Івано-Франківська область, Україна,
78200.

УДППЗ “Укрпошта” засноване на державній власності і належить до сфери
управління Державного комітету зв”язку України, шляхом реорганізації
Українського об”єднання поштового зв”язку “Укрпошта” (Наказ Державного
комітету зв”язку України від 15.06.98 р. № 93).

ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” здійснює свою
діяльність на території Городенківського, Коломийського та Снятинського
адміністративних районів від імені Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта” в межах повноважень, наданих йому Івано-Франківською
дирекцією УДППЗ “Укрпошта”.

У своїй роботі ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
керується Конституцією України, Законом України “Про поштовий зв’язок”
та іншими Законами України та прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
наказами, розпорядженнями, іншими нормативними актами міністерств та
відомств, Статутом підприємства “Укрпошта”, наказами, розпорядженнями
УДППЗ “Укрпошта”, Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”.

ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” має у своєму складі
структурні підрозділи – цехи, дільницю, відділення поштового зв”язку,
(пункти поштового зв”язку) стаціонарні, кіоски та інші, які діють на
підставі Положень про них, затверджених ЦПЗ № 3 Івано-Франківської
дирекції УДППЗ “Укрпошта”.

Наші предки слов”яни та інші народи Київської Русі здійснювали зв”язок
(передачу інформації ) шляхом використання гінців з поступовим
вдосконаленням зв”язку і механізації, тобто використання транспорту.
Була встановлена повинність “повіз”, згідно якої населення
зобов”язувалосья надавати коней і вози для перевезення княжих гінців і
вантажів . В IY-Y століттях на Русі пересилка повідомлень була в руках
держави, а в цей же час в більшості країн Західної Європи переважали
приватні організації. Так був започаткований поштовий зв”язок.

На території Галичини до 1918 року діяла австрійська
цісарсько-королівська пошта, так як Галичина була під Австрією.

В 1919 році був створений державний секретаріат шляхів пошти і телеграфу
в Західноукраїнській народній республіці столицею якої був Станіслав,
теперішній Івано-Франківськ. В той час і були впроваджені власні знаки
поштової оплати шляхом надруків на австрійських марках .

Приміщення поштового зв”язку в місті Коломия було побудовано в 1894
році власником ( ім”я якого невідоме ) і здано в оренду пошті для її
діяльності в 1895 році .

Після Великої Вітчизняної війни приділяється велике значення розвитку
засобів зв”язку в Західних областях України. І в 1945 році в місті
Коломиї відкривають контору зв’язку .

В Коломийській конторі зв’язку на той час працювало всього 75 чоловік. В
1945 році було відкрито лише два відділення зв’язку в селах Матіївці і
Годи-Добровідка. Пошта перевозилась найманим гужовим транспортом
(фірами) .

В 1946 році відкрилися відділення зв’язку в селах: В.Кам’янка, П”ядики,
Корнич. З кожним роком кількість відділень зв’язку зростала і в 1960
році в конторі зв’язку вже працювало 431 чоловік .

В 1963 році контора зв’язку стала носити нову назву – районний вузол
зв’язку .

В 1995 році районний відділ зв’язку розділили на два підприємства :

– районний вузол зв’язку ;

– районний вузол електрозв’язку .

На сьогоднішній день у вузлі зв’язку, теперішньому центру поштового
зв”язку Івано-Франківської дирекції УДППЗ “ Укрпошта”, працює 118
відділень зв’язку, дільниця по доставці пошти, дільниця по обробці
страхової пошти, група попередплаті. Середньоспискова чисельність
штатних працівників складає 620 одиниць .

Центр поштового зв’язку не є юридичною особою і здійснює свою
діяльність від імені підприємства в межах його повноважень, наданих
йому Івано- Франківською дирекцією УДППЗ “Укрпошта “.

За дорученням Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” ЦПЗ № 3
здійснює господарські та фінансові операції через банківські рахунки,
відкритих на ім”я Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”.

Основними завданнями ЦПЗ № 3 є:

– забезпечення якісного та повного задоволення потреб споживачів у
послугах поштового зв”язку на території діяльності ЦПЗ № 3
Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”;

– забезпечення вимог щодо ефективної роботи мережі поштового зв”язку
України на території діяльності ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції
УДППЗ “Укрпошта”;

– виконання плану доходів та дотримання кошторису витрат.

Для виконання завдань на ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта” покладаються такі функції:

– продаж поштових марок, маркованих конвертів та карток. Продаж
філателістичної продукції ;

– надання послуг;

– здійснення оптової, роздрібної торгівлі;

– здійснення інших видів діяльності відповідно до законодавства.

Послуги складаються з :

1. Універсальних послуг поштового зв”язку, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України.

2. З виплати та доставки пенсії, грошової допомоги малозабезпеченим
громадянам, інших соціальних виплат.

3. Розповсюдження періодичних друкованих видань по передплаті.

4. Пов”язаних з іншою підприємницькою діяльністю згідно з Реєстром
послуг.

5. Щодо приймання платежів за замовлені медичні препарати і лікарскі
засоби та доставка виконаних замовлень.

6. Послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування,
екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг.

7. Міжнародної прискоренної пошти.

8. З приймання плати за комунальні послуги, електроенергію, послуги
електрозв”язку та інші послуги з розрахунково-касового обслуговування.

9. Кур”єрської доставки.

10. По здійсненню банківських операцій, операцій з валютними коштами,
цінними паперами і майновими сертифікатами.

11. Валютні операції.

12. Інших послуг поштового зв”язку.

ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” відповідно до
законодавства України та в межах компетенції має право :

-Співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування з
питань організації роботи підприємства.

-Отримувати в установленому порядку від органів місцевого
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та інших організацій
інформацію, необхідну для виконання його завдань.

-Надавати пропозиції щодо впровадження нових видів послуг на базі
нової техніки, засобів обчислювальної та комп’ютерної техніки у межах
єдиної технічної політики підприємства.

-Доводити плани доходів до структурних підрозділів, відповідно до
затвердженого бюджету доходів.

Майно, що надається у користування ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції
УДППЗ “Укрпошта”, становлять виробничі і невиробничі фонди та обігові
кошти , вартість яких відображається на балансі Івано-франківської
дирекції. Майно це використовується виключно для діяльності
підприємства в межах його повноважень .

Підприємство поштового зв”язку, в межах його повноважень , зобов”язане
:

-Розробляти і реалізовувати заходи щодо забезпечення дотримання
планових завдань .

-Забезпечувати належні умови діяльності підрозділів, що входять до
його складу за принципом єдиного технологічного процесу .

-Організовувати забезпечення планово-економічної, маркетингової та
бухгалтерської роботи .

-Організовувати, забезпечувати експлуатаційну діяльність підрозділів
щодо надання послуг поштового зв”язку, реалізації друкованих видань і
товарів народного споживання, оптової торгівлі .

-Забезпечити перевезення пошти, періодичних друкованих видань та
вантажів .

-Здійснювати технологічний контроль, перевірки експлуатаційної
діяльності у структурних підрозділах .

-Забезпечувати збереження державної, комерційної таємниці та
конфіденційної інформації, мобілізаційну готовність, організацію
цивільної оборони та роботу в особливих і надзвичайних ситуаціях .

-Здійснювати бухгалтерський, податковий обліки, надавати
внутрішньогосподарську звітність .

-Забезпечувати зберігання зброї та боєприпасів до неї, постійний
контроль за її використанням згідно з інструкціями .

-Дотримуватись єдиного технологічного процесу, стандартів, встановленого
рівня якості, метрологічного забезпечення .

-Впроваджувати єдину технологічну політику щодо вдосконалення засобів
поштового зв”язку на основі найновіших досягнень науки і техніки,
передового виробничого досвіду .

-Забезпечувати роботу з питань підвищення якості надання послуг
споживачам, забезпечення збереження поштових відправлень, грошових сум
і товарно-матеріальних цінностей .

-Удосконалювати організацію форм і методів обслуговуваня, що
забезпечуватимуть задоволення інтересів споживачів .

-Здійснювати заходи щодо організації та проведення тарифікації робочих
місць, забезпечувати приведення чисельності штату у відповідність до
нормативної, використання фонду оплати праці в межах кошторису .

-Проводити галузеве навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації технічних службовців поштового зв”язку. Здійснювати
формування й підготовку резерву керівників структурних та виробничих
підрозділів ЦПЗ№3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ за

-Створювати на робочих місцях в кожному структурному підрозділі умови
праці відповідно до нормативно-правових актів та забезпечувати
додержання законодавства по охороні праці, техніки безпеки і пожежної
безпеки .

Здійснення структурних змін як у цілому по Українському державному
підприємству поштового зв’язку “Укрпошта”, так і в філіалі, яким є
Івано-Франківська дирекція, – вимушений реальний крок, зумовлений,
зокрема, економічними й технологічними чинниками .

В умовах ринкової економіки за останні роки доходи підприємства зросли у
2,5 раза, а витрати у 2,8 раза, і зростання витрат відбулося в основному
за рахунок підвищення заробітної плати та вартості поштових перевезень.

Отже, постала необхідність системного реформування мережі поштового
зв’язку. Виходячи з цього, основним об’єктом оптимізації визначено
районні вузли поштового зв’язку. Відповідно структурні зміни
передбачають часткове скорочення штату апарату управління. Це
найболючіша, складна і серйозна проблема, бо стосується людей. Однак
більшості працівникам нинішніх районних виробничих дільниць, які з 1
жовтня 2006 р. стали Цехами обслуговування споживачів, були
запропоновані робочі місця в Центрах поштового зв’язку відповідно до
їхньої освіти, кваліфікації та практичного досвіду роботи, а також
згідно з чинним законодавством. Водночас певна кількість людей
вивільнилася з виробничого процесу, однак максимально було використано
всі можливості для збереження поштових кадрів. При цьому повністю
залишається без змін структура відділень поштового зв’язку, які
безпосередньо надають універсальні поштові та інші передбачені статутом
УДППЗ “Укрпошта” послуги мешканцям району та області .

Дана схема структурних змін – результат тривалих розрахунків, аналізу
оптимальних варіантів, що зумовить виконання двоєдиного завдання :
по-перше, об’єкти мережі залишаються максимально-наближеними до
користувача послуг; по-друге, мережа об’єктів поштового зв’язку
забезхпечить власне стабільне існування, постійно розвиватиметься
виключно за рахунок своїх зароблених коштів .

До уваги береться все: економічний стан структурних підрозділів, їх
географічне розташування, різні варіанти маршрутів перевезення пошти з
урахуванням витрат і контрольних термінів доставки .

Враховано також недоліки, допущені під час проведення першого етапу
структурних змін у 2004 р., а також досвід реорганізації п’ятнадцяти
обласних дирекцій України. Нинішня реорганізація супроводжується
технічним оснащенням відділень поштового зв’язку – касовими апаратами,
електронними вагами, що належним чином вплине на збереження коштів,
прискорить процес обслуговування клієнтів, поліпшить умови та якість
роботи поштовиків .

Органи місцевої влади, поштові працівники, громадськість
Іванофранківщини з розумінням ставляться до структурних змін у дирекції.

Водночас відрадним є те, що Коломийська районна рада,
райдержадміністрація перейнялися проблемою, одностайно відстоюючи
інтереси району, захищаючи районну поштову структуру .

Відбулися зустрічі з керівництвом району, президією районної ради та
консультації, під час яких детально обговорювалися питання структурних
змін взагалі та у Коломийському районі зокрема .

З першими особами Коломийського району, членами президії Коломийської
районної ради спілкувалися керівники Генеральної дирекції УДППЗ
“Укрпошта”. Ще раз було доведено, що єдина Коломийська дільниця,
об’єднуючись з прибутковою Городенківською та менш прибутковою
Снятинською дільницею, одержує економічну стабільність, прискорення,
більш як на дві години доставки пошти у найвіддаленіше відділення
зв’язку , покращення якості через технічне оснащення робочих місць
відділень поштового зв’язку .

У 2006 році було забезпечено не тільки прибуткову частину, а й збережено
позитивну динаміку виконання планових завдань. Загальні чисті доходи
Укрпошти становлять 115,6% до плану. Чистий прибуток – 23 млн. грн.,
середня заробітна плата – 759 грн. Наповнення дохідної частини позитивно
позначилося на інших показниках, зокрема соціальному розвитку
підприємства. Порівняно з 2005 роком зростання доходів становить 21,4%.
Така тенденція спостерігається майже за всіма послугами. Протягом 2006
року на капітальні інвестиції витрачено 101,1 млн. грн., що на 6,8%
більше порівняно з планом та в 1,5 раза більше порівняно з 2005 роком.
Інвестування відбувалося за рахунок власних коштів і залучення кредитних
ресурсів. Проте розбалансованість обігових коштів через неефективне їх
використання погіршує фінансовий план Укрпошти і є причиною багатьох
проблем. Щоб запобігти цьому, темпи зростання доходів мають перевищувати
темпи витрат.

На підприємстві значна увага приділяється підвищенню кваліфікації
працівників, оскільки досвідчені спеціалісти можуть забезпечити
відповідний рівень надання послуг у ринкових умовах. Отже, належну увагу
підприємство приділяє навчанню своїх працівників, що здійснюється згідно
з концепцією галузевої системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації. Важливим напрямом роботи є організація
навчально-технологічних, переддипломних практик студентів і
працевлаштування молодих спеціалістів. Режим праці відпочинку
працівників підприємства встановлено відповідно долинного законодавства
України.

Наразі одним із пріоритетних завдань підприємства є підвищення
заробітної плати персоналу. Враховуючи різний фінансовий стан дирекцій,
впровадження схеми посадових окладів, що розраховано з мінімальної
зарплати 375 грн., частково впроваджено 400 грн. Однак таке зростання в
більшості дирекцій відбуватиметься упродовж 2007 року.

Хоча заробітна плата працівників поштової галузі має показник, нижчий
від загальнодержавного, проте рівень зарплати може швидше зростати, якщо
буде підвищено продуктивність праці на підприємстві.

В УДППЗ «Укрпошта» немає заборгованості із зарплати, адже всі
адміністрації дирекцій несуть персональну відповідальність та
забезпечують своєчасність виплати відповідно до вимог Колективного
договору.

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що серед першочергових завдань
підприємства на найближчий час є посилення виконавської дисципліни та
контроль за дотриманням показників фінансових плані розширення спектра
послуг, підвищення рівня доходів, продуктивності праці, оптимізації
витрат, поліпшення інвестиційних вкладень та підвищення автоматизації
надання послуг і обробки інформації, проведення виваженої тарифної
політики та розв’язання питань із розповсюдження періодичних друкованих
видань.

Не секрет, що в умовах реорганізації мережі, плинності кадрів кількість
пpeтензій споживачів та колишніх працівників зростає. До того ж
зустрічною перевіркою звернень споживачів по Коломийському району щодо
якості надання послуг фахівцями Генеральної дирекції виявлено низку
недоліків, частина яких не (потребує значних зусиль, аби їх усунути,
йому в дирекції посилено увагу щодо порядку розгляду звернень споживачів
послуг поштового зв’язку, проведено позапланову селекторну нараду «День
якості» розроблено план заходів з поліпшенні якості обслуговування.
Тобто попереду дуже багато роботи щодо забезпечення належного рівня
надання послуг.

У 2007 році з метою поліпшення якості роботи плануємо забезпечити
виконання встановлених показників та нормативів з якості (на виконання
вимог Закону України «Про поштовий зв’язок», рекомендацій Бухарестської
поштової стратегії). Для цього необхідно забезпечити: пересилання
письмової кореспонденції між обласним центром та районними центрами у
прямому та зворотному напрямках за Д+1 не менше 90%; своєчасність
відправлення (прибуття) внутрішньообласних маршрутів згідно зі
встановленими розкладами 99,8%, тобто не більше двох затримок
перевезення пошти на 770 виїздів у квартал; пересилання письмової
кореспонденції між райцентрами України за Д+3 не менше 83%; контроль
кількості звернень користувачів послуг поштового і зв’язку з вини
працівників дирекції порівняно з аналогічним періодом 2006 року;
своєчасний розгляд звернень, усунення недоліків та притягання до
відповідальності винних осіб; своєчасність виїмки письмової
кореспонденції з поштових скриньок; розширення мережі поштових скриньок
встановленням кожного року до 100 скриньок; навчання з персоналом щодо
культури та якості обслуговування споживачів; відкриття на
корпоративному сайті громадської приймальні для надходження звернень
споживачів.

2.2.Аналіз фінансової діяльності ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції
УДППЗ “Укрпошта” за період 2004-2006 рр.

Фінансова діяльність підприємства – це комплексне поняття , яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства , визначається сукупністю виробничо-господарських факторів
і характеризується системою моделей , методів і показників , які
відбивають наявність , розміщення і використання фінансових ресурсів .

В цій дипломній роботі пропонуємо розглянути класифікацію і порядок
розрахунку основних економічних показників та їхню динаміку за період
2004-2006 роки Центру поштового зв’язку №3 Івано-франківської дирекції
УДППЗ “Укрпошта”.

Наявність чистих доходів в ЦПЗ №3 м.Коломиї за 2006 рік складають 3300,4
тис.грн. при плані 3132 тис.грн., або 105,4% що на 168,4 тис.грн.
більше від планового показника. В порівнянні з відповідним періодом 2005
року чистих доходів надійшло більше на 289,5 тис.грн.,та в порівнянні
з аналогічним періодом 2004 року на 1145,4 тис.грн. Це свідчить про те
що чисті доходи в ЦПЗ №3 Івано-франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
повільно зростають .

В ЦПЗ №3 м.Коломиї склалася така динаміка загальних витрат за 2004 –
2006 роки, у 2004 році вони фактично становили 1819,7 тис.грн.,при плані
1731,3 тис.грн., а вже у 2005 році планом було визначено витратів на
суму 2570,1 тис.грн., коли фактично витрати становили вже 2793,4
тис.грн..У 2006 році фактично витратів було виявлено на суму 3180,5
тис.грн.. при пред’явленому плані 3011,5 тис.грн..

Маючи показники чистих доходів за 2004-2006 рр. та суми загальних
витрат можемо визначити фінансовий результат підприємства та коефіцієнт
співвідношення. Фінансовий результат визначаємо за формулою :

Ф.р.=Ч.дохід – Заг.витрати – МПП

Де, МПП – магістральне перевезення пошти, яке у 2004 році становило
22,2тис.грн., у 2005 році становило 46,8 тис.грн., а 2006 році –50
тис.грн..

Отже визначаємо фінансовий результат ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції
УДППЗ “Урпошта” за 2004-2006 р. :

Ф.р. 2004р.=1865,5 – 1819,7 – 22,2= 23,6 (тис.грн..)

Ф.р. 2005р.=3010,9 – 2793,4 – 46,8= 170,7 (тис.грн.)

Ф.р. 2006р.=3300,4 –3130,5 – 50= 119,9 (тис.грн.)

Видно що чисті доходи по ЦПЗ №3 перевищують планові показники ,так як у
2004 році лише на 2,7% , то уже в 2005 році на 8,7%, що на 6% більше
попереднього року . В 2006 році планові показники вищі від фактичних на
5,4% , але в цілому менше від попереднього року на 3,3% ,але більше від
2004 року на 2,7% виконання. З зведених даних можна зробити висновок, що
для ЦПЗ №3 Івано-Франківської дирекції найбільш продуктивним був 2005
рік. З наведеної таблиці видно, що загальні витрати по ЦПЗ №3
перевищують фактичні показники над плановими показниками затвердженими
по кожному окремому році .

На підставі отриманих облікових даних ми можемо здійснити аналіз
показників фінансового стану підприємства, а саме :

аналіз ліквідності підприємства;

аналіз платоспроможності (фінансової стійкості ) підприємства;

аналіз рентабельності підприємства ;

аналіз прибутковості .

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними Балансу та
дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні
зобов’язання. Розраховуємо такі показники (коефіцієнти ): коефіцієнт
покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної
ліквідності та чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення
оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує
достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних
зобов’язань.

К покриття 2004 р. =4967431 грн./ 4915735 грн.=1,01;

К покриття 2005 р.=1615943 грн./ 1375398 грн.=1,17 ;

Кпокриття 2006 р.=8395292 грн./8404121 грн.=0,99 .

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш
ліквідних оборотних засобів (коштів та їх еквівалентів, поточних
фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості ) до поточних
зобов’язань підприємства. Він відображає платіжні можливості
підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасних
розрахунків з дебіторами.

К швидкої ліквідності 2004р. =
(4967431грн.-15689грн.-126354грн)/4915735грн.= = 0,98;

К швидкої ліквідності 2005р.=
(1615943грн.-13901грн.-96504грн.)/1375398грн.= =1,09;

К швидкої ліквідності 2006р.=
(8395292грн.-39230грн.-244725грн.)/8404121грн.= = 0,96.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення коштів та
їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних
зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина
боргів підприємства може бути сплачена негайно.

К абсолютної ліквідності 2004р.= 4746216 грн./4915735 грн.= 0,96 ;

К абсолютної ліквідності 2005р.= 1362500 грн./1375398 грн.= 0,99 ;

К абсолютної ліквідності 2006р.= 8039399 грн./8404121 грн.= 0,95.

Показники, що характеризують ліквідність підприємства наведені в
таблиці 2.

Таблиця 2. 1.

Аналіз ліквідності Центру поштового зв’язку №3 м.Коломиї за 2004-2006
рр.

п/п Показник 2004 рік 2005 рік 2006 рік Нормативне значення

1 Коефіцієнт покриття 1,01 1,17 0,99 > 1

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,98 1,09 0,96 >1

3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,96 0,99 0,95 >0

4 Чистий оборотний капітал (грн.) 51696 240545 – 8829 >0

З наведеної таблиці 2. 1. видно, що коефіцієнт покриття в динаміці за
2004-2005рр. зростає, це свідчить про нормальне функціонування
підприємства, так як показники більші за одиницю (нормативне значення
показника), що не скажеш за 2006 рік, коли показник покриття менший за
одиницю – це свідчить про неспроможність підприємства нормально
функціонувати у 2006 році.

Коефіцієнт швидкої ліквідності в динаміці по роках стрімко зростає,
порівняно 2005 рік з 2004 роком та стімко падає порівняно 2005рік з 2006
роком. З наведених розрахованих показників видно, що найбільш
продуктивним для підприємства був 2005 рік, значення показника швидкої
ліквідності за 2005 рік відповідає нормативному значенню показника.

З наведеної таблиці видно, що коефіцієнти абсолютної ліквідності в
динаміці за 2004-2006 рр. відповідають нормативному значенню цього
показника, це свідчить про те, що підприємство в стані негайної потреби
погасити частину короткострокових зобов’язань одразу.

Показник чистого оборотного капіталу наведений в таблиці показує, що у
2004 році та у 2005 році підприємство спроможне було сплачувати свої
поточні зобов’язання та розширювати свою діяльність за рахунок чистого
оборотного капіталу, про це свідчить відповідність нормативному значенню
показника чистого оборотного капіталу.Однак з наведеної таблиці видно,
що у 2006 році спостерігається велика вартість виробничих запасів, яка
не взмозі покритися власними оборотними коштами (нормативне значення
мінусове), це свідчить про нездатність підприємства розширювати свою
діяльність у 2006 році.

Аналіз платоспроможності підприємства обчислюється таким показником –
коефіцієнтом забезпеченості власними оборотними засобами.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними
активами підприємства та його поточними зобов’язаннями. Його величина
свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні
зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.

Чистий обор. капітал 2004р.= 4967431 грн.-4915735 грн.= 51696 грн.;

Чистий обор. капітал 2005р.= 1615943 грн.-1375398 грн.= 240545 грн.;

Чистий обор. капітал 2006р.= 8395292 грн.-8404121 грн.= – 8829 грн.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується
як відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів
підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними
засобами.

К забезпечення власними оборотними засобами 2004р.=(4967431
грн.-4915735 грн.)/4915735 грн.= 0,01;

К забезпечення власними оборотними засобами 2005р.=(1615943
грн.-1375398 грн.)/1375398 грн.= 0,17;

К забезпечення власними оборотними засобами 2006р.=(8395292
грн.-8404121 грн.)/8404121 грн.= – 0,001.

Нормативне значення коефіцієнта забезпечення власними оборотними
засобами > 0,1. За розрахованими даними видно, що у 2004 році та у 2005
році показник відповідає нормативному значенню, а це свідчить про
достатнє забезпечення підприємства власними оборотними засобами. У 2006
році показник забезпечення власними оборотними засобами менший від
нормативного значення, а це ж показує про недостатнє забезпечення
підприємства власними оборотними засобами.

На основі основних економічних показників за 2006 рік складено прогноз
доходів Центру поштового зв’язку №3 на майбутній третій квартал 2007
року. Прогноз доходів наведений в таблиці 2. .

Таблиця 2. 2.

Прогноз доходів ЦПЗ №3 м. Коломиї

п/п Назва показників Квартал липень серпень вересень

Доходии (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 2591,7 861,6
863,1 867,0

1 Послуга національної пошти 1492,3 498,1 495,4 498,8

2 Фінансові послуги 209,5 67,4 70,8 71,3

3 Торгівля , всього 875,5 291,4 292,0 292,1

4 Інші комерційні послуги 14,5 4,8 4,9 4,8

-послуги, що надаються суб’єктам господарювання 6,0 2,0 1,9 2,0

– послуги, що надаються за агентськими угодами 8,5 2,7 3,0 2,8

2.3. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства ЦПЗ №3 м.Коломиї за
2004-2006 рр.

Економічна доцільність функціонування будь-якого підприємства,
резуьльтативність його фінансової діяльності багато в чому визначається
станом формування та використання прибутку .Тому прибуток підприємства
повинен бути постійно об’єктом ретельного фінансового аналізу .

Методологічною основою такого аналізу має бути на підприємствах
будь-якої форми власності діюча модель формування та використання
прибутку .

Під формуванням прибутку розуміють його створення в процесі
господарсько-фінансової діяльності .Управляти формуванням прибутку –
означає управляти обсягами реалізації продукції ,тобто кількістю та
ціною продукції , здійснвати господарську діяльність з найменшими
витратами у вигляді штрафів та інших санкцій .

В аналізі формування та використання прибутку підприємства слід
розрізняти валовий прибуток (збиток) звітного періоду ,фінансові
результати , прибуток (збиток) від операційної діяльності ,фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування ,фінансові
результати від звичайної діяльності , надзвичайний прибуток (збиток) та
чистий прибуток (збиток) підприємства .

Прибуток (збитки) звітного періоду являє собою алгебраїчну суму
одержаних результатів від операційної діяльності ,від звичайної
діяльності та надзвичайних ситуацій .

Удосконалення фінансової діяльності підприємства , підвищення його
прибутковості потребують систематичної оцінки формування та використання
чистого прибутку підприємства ,аналізу основних факторів ,які впливають
на формування чистого прибутку , оцінку їх динаміки .

Дані такого аналізу повинні слугувати для пошуку резервів зростання
прибутку, урахування цих резервів у плануванні та прогнозуванні прибутку
підприємства, використання чистого прибутку на накопичення та споживання
.

Вже з 2000 р. після введення національних стандартів процес розрахунку
чистого прибутку (збитку) за звітний період можна поділити на такі кроки
:

визначення валового прибутку (збитку);

розрахунок фінансового результату від операційної діяльності (прибутку
або збитку);

визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
послуг);

4) розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування ;

5) визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності після
оподаткування ;

визначення надзвичайного прибутку (збитку) ;

7) визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду .

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг, товарів, робіт
Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта“ визначається вирахуванням з
доходу (виручки) від реалізації послуг (товарів,робіт) підприєиства
податків та суму витрат МПП (магістрального перевезення пошти) :

Ч д.р. =В р – ПЗ – МПП ,

де Ч д.р. – чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів,
робіт ); В р. – дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів, робіт )
; ПЗ – податки, збори, знижки ; МПП – сума витрат на магістральне
перевезення пошти .

Розраховуємо чистий дохід від реалізації послуг (товарів, робіт )
Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” за 2004 рік, коли дохід від
реалізації послуг становив 19770 тис.грн.,а податки – 1403 тис.грн.,
тоді як сума витрат на магістральне перевезення пошти становила 141
тис.грн.

Ч д.р. 2004р.=19770 – 1403 – 141 =18226 (тис.грн.).

Отже, у 2004 році в Івано-Франківській дирекції чистий дохід становив
всього 18226 тис.грн..

Аналогічно ведемо розрахунок чистого доходу за 2005 рік, маючи такі
дані : В р. =30384 тис.грн., ПЗ = 1535 тис.грн., МПП = 236 тис.грн..

Ч д.р. 2005р. = 30384 – 1535 – 236 =28613
(тис.грн.).

Таким чином, чистий дохід Івано-Франківської дирекції в 2005році
становив 28613 тис.грн., що на 10387 тис.грн. більше за попередній
період – 2004 рік, процент росту становить 157% .

Розраховуємо чистий дохід за 2006 рік, коли дохід від реалізації послуг
(товарів, робіт ) становить 34743,9 тис.грн., податки за весь період
становлять 1856,3 тис.грн., а сума витрат на магістральне перевезення
пошти складає 251,9 тис.грн..Дані підставляємо у формулу : Ч д.р.
2006р.= 34743,9 – 1856,3 – 251,9 = 32635,7 (тис.грн.)

Табл.2. 3.

Аналіз чистого доходу підприємства за 2004 – 2006 рр.

Назва

показника

Одиниці

виміру 2004 р. 2005 р. % росту до 2004р. 2006 р. % росту до 2005р.

Доходи з ПДВ Тис.грн 19770 30384 153,7 34743,9 114,3

ПДВ Тис.грн 1403 1535 109,4 1856,3 120,9

Сума витрат МПП Тис.грн 141 236 167,4 251,9 106,7

Чистий дохід Тис.грн 18226 28613 157,0 32635,7 114,1

Отже, в 2006 році в Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта” чистий дохід становить 32635,7 тис.грн.,що в порівнянні з
2005 роком на 4022,7 тис.грн. вище та процент росту становить 114,1%.
Розраховані економічні показники наведені в зведеній таблиці 2. .

З наведеної таблиці ми бачимо динаміку в роках чистих доходів
від реалізації послуг (товарів, робіт ) Івано-Франківської дирекції,
яка свідчить про поступове підвищення в її складі показників порівняно з
минулорічними показниками .Так, як доходи з ПДВ у 2005 році порівняно з
2004 роком зросли на 10614 тис.грн., тоді як у 2006 році порівняно з
2005 роком зросли лише на 4359,9 тис.грн.. Про це свідчить також різкий
ріст суми сплати податків, яка зросла у 2005 році порівняно з 2004 роком
на 132 тис.грн., тоді як у 2006 році порівняно з 2005 роком ця сума
зросла вже на 321,3 тис.грн..

Розраховуємо валовий прибуток (збиток) підприємства, який
розраховують як різницю між чистим доходом (виручкою)від реалізації
послуг (товарів, робіт) та собівартістю реалізованих послуг (товарів,
робіт):

ВП = Ч д.р. – С р.п.,

Де С р.п. – собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт).

Собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) – це виробнича
собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт).

Виробнича собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт)
складається з :

-прямих матеріальних витрат;

-прямих витрат на оплату праці;

-інших прямих витрат ;

-виробничих накладних витрат .

Розраховуємо валовий прибуток Івано-Франківської дирекції УДППЗ
“Укрпошта” за 2004 – 2006 роки, коли в 2004 році собівартість
реалізованих послуг становила 16801 тис.грн., у 2005 році собівартість
реалізованих послуг (товарів, робіт) склала 25341 тис.грн., а в 2006
році – 30081 тис.грн.

ВП 2004р.=18226 – 16801 =1425 (тис.грн.).

ВП 2005р.=28613 – 25341 =3272 (тис.грн.).

ВП 2006р.=32635,7 – 30081 =2554,7 (тис.грн.).

Розраховані дані валового прибутку за 2004-2006 рр. показані в зведеній
таблиці 2.4.

Таблиця 2. 4.

Аналіз валового прибутку підприємства за 2004 – 2006 рр.

Назва показника Одиниці виміру 2004 р. 2005 р. % росту до 2004р. 2006 р.
% росту до 2005р.

Чистий дохід тис.грн. 18226 28613 157,0 32635,7 114,1

Собівартість реалізованих послуг тис.грн. 16801 25341 150,8 30081 118,7

Валовий прибуток тис.грн. 1425 3272 229,6 2554,7 78,1

З наведеної таблиці бачимо, що валовий прибуток підприємства у 2004
році становив 1425 тис.грн., а вже у 2005 році він становив 3272
тис.грн., що на 1847 тис.грн. більше і тому процент виконання порівняно
з попереднім роком становив вже 229,6 %. У 2006 році валовий прибуток
становить 2554,7 тис.грн.., що на 717,3 менше попереднього року, процент
виконання становив лише 78,1%.

Фінансовий результат – прибуток (збиток) від операційної діяльності
визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного
доходу, за мінусом витрат на збут, адміністративних витрат та інших
операційних витрат:

Ф р.о.= ВП + І о.д. – Ав – Вз – І о.в.,

де ВП – валовий прибуток, І о.д. – інші операційні доходи,

Ав – адміністративні витрати, Вз – витрати на збут, І о.в. – інші
операційні витрати .

З нижче наведеної таблиці 2.5 . основних економічних показників беремо
дані для розрахунку фінансового результату від операційної діяльності .

Таблиця 2. 5.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2004-2006 рр .

Назва

показників Одиниці виміру 2004 рік 2005 рік % росту до 2004р. 2006 рік
% росту

Валовий дохід (без ПДВ) Тис.грн. 1425 3272 229,6 2554,7 78,1

Інші операційні доходи

Тис.грн.

142

255

179,6

300,8

118,0

Адміністративні витрати Тис.грн. 628 1050 167,2 1180,2 112,4

Витрати на збут Тис.грн. 486 677 139,3 822 121,4

Інші операційні витрати

Тис.грн..

390

1115

285,9

423,3

38,0

Фінансовий результат (прибуток або збиток) від операційної діяльності

Тис.грн..

63

685

1087,3

430

62,8

Оцінка рентабельності характеризує такі складові рентабельності, як
рентабельність основної діяльності та рентабельність продукції (послуг).
Динаміка цих показників дасть змогу визначити конкретні резерви її
підвищення.

Рентабельність основної діяльності підприємства розраховується як
відношення чистого прибутку або збитку до чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів,робіт, послуг).

К рентабельності діяльності 2004р.=155508 грн./2769037 грн.= 0,056 ;

К рентабельності діяльності 2005р.=0 грн./2956782 грн.= 0 ;

К рентабельності діяльності 2006р.=203108 грн./9193481 грн.= 0,022.

Коефіцієнт рентабельності послуг обчислюється як відношення фінансового
результату від операційної діяльності – це прибутку або збитку за
мінусом інших операційних витрат та інших операційних доходів до
загальної суми собівартості реалізованї продукції (товарів, робіт,
послуг), адміністративних витрат та витрат на збут.

К рентабельності послуг 2004р.=(179189 грн. – 20657 грн. –
190597грн)/(2561921 грн.+176216 грн.+21651 грн.)= – 0,012;

К рентабельності послуг 2005р.=(187406 грн. – 14160 грн. –
7340грн.)/(2525775грн.+214007 грн.+22774 грн.)= 0,06 ;

К рентабельності послуг 2006р.=(203108 грн. – 55459 грн. –
32480грн)/(8012280грн.+660470 грн.+294644 грн.)= 0,013.

Показники, що характеризують рентабельність підприємства наведені в
таблиці 2.6 .

Таблиця 2.6 .

Аналіз рентабельності підприємства за 2004-2006 рр.

п/п Показник 2004 рік 2005рік 2006 рік Нормативне значення

1 Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,056

0

0,022

>0

2 Коефіцієнт рентабельності продукції (робіт, послуг)

0,012

0,06

0,013

>0

З наведеної таблиці 2. . видно, що коефіцієнт рентабельності діяльності
в динаміці за 2004-2006 рр. в межах нормативного значення, це свідчить
про рентабельну діяльність підприємства.

Коефіцієнт рентабельності послуг показує, що значення у 2004 році менше
за нормативне значення менше нуля, це свідчить про те, що у 2004 році
послуги в загальному були нерентабельними. Однак, вже у 2005році та у
2006 році значення коефіцієнта рентабельності послуг відповідає
нормативному значенню, це свідчить про рентабельність послуг.

Розділ ііі.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА
РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Потреба в нетрадиційних послугах виникла на підприємстві поштового
зв’язку через унеможливлений спосіб забезпечення його життєдіяльності за
рахунок надання універсальних і традиційних видів поштових послуг та
пошук додаткових джерел надходження доходів.

На які основні критерії та принципи слід звернути увагу при виборі і
розвитку нетрадиційних послуг?

Насамперед вони мають бути затребуваними населенням і нашими
потенційними клієнтами, конкурентоспроможними, не обтяжливими для
поштовиків; максимально простими при оформленні і наданні та наближеними
до сфери діяльності підприємства. Сучасний етап діяльності
Івано-Франківської обласної дирекції характеризується впровадженням
нових послуг на базі інформаційних технологій, зокрема нарощуванням
обсягів електронних переказів, здійсненням виплат переказів в іноземній
валюті, видачі кредитів, розвитком банківських послуг. Автоматизація
робочих місць (встановлення понад 130 АРМ ВЗ) та запровадження
автоматизованої обробки комунальних платежів уможливлять прискорення
розвитку послуги з надання розрахунково-касового обслуговування фізичних
осіб та значне підвищення якості надання послуг споживачам. Адже успіх
нашої роботи полягає саме в тому, щоб володіти інформацією про
споживача, розуміти його потреби, забезпечити швидке і якісне
обслуговування Впровадження нових нетрадиційних послуг частково
відволікає працівників від основної діяльності та впливає на якість
послуг, бо потребує додаткової уваги, однак збільшує обсяг доходів
поштовиків і відповідно підприємства поштового зв’язку.

3.1. Впровадження послуг споживчого кредитування.

Споживчий кредит — кредит, який надається юридичним чи фізичним особам
на споживчі цілі. Він може надаватись як банками , так і кредитними
установами небанківського типу, а також юридичними і фізичними особами.
В Україні кредитними установами небанківського типу, що надають
споживчий кредит, є ломбарди (надають кредит під рухоме майно —
дорогоцінності, антикваріат, одяг тощо), кредитні спілки, підприємства
зв’язку (телеграми і телефонні розмови в кредит), торговельні
організації (продаж товарів з розстрочкою платежу). Кредити своїм
працівникам можуть надавати суб’єкти господарювання за рахунок
спеціальних фондів, які вони створюють у результаті розподілу прибутку,
що залишається в їх розпорядженні. Фізичні особи одна одній також можуть
надавати кредит на споживчі цілі.

Споживчий кредит відіграє значну роль у задоволенні соціальних потреб
населення. Він сприяє отриманню речей чи послуг значно раніше, ніж
будуть накопичені заощадження для їх придбання, тобто дає можливість
отримувати те, чого без цього кредиту довелось би ще довго чекати або що
без кредиту взагалі було б недоступне.

Окрім забезпечення соціальних потреб населення, споживчий кредит
відіграє значну роль у стимулюванні людей до праці, щоб отримати вищі
доходи і скоріше розраховуватись з кредитором. Значна його роль також у
формуванні платоспроможного попиту населення, який, у свою чергу,
впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації
продукції, прискорюючи отримання прибутку і доходів державного бюджету.
Визначення державою умов надання споживчого кредиту допомагає регулювати
грошовий обіг у країні.

Проте споживчий кредит може викликати й негативні явища. Так, в окремих
осіб він створює оману багатства і це призводить до марнотратства, а
згодом, коли борги досягають значних обсягів, виникають серйозні
труднощі з їх погашенням. Слід також мати на увазі, що купівля в кредит
обходиться дорожче, ніж при оплаті товарів готівкою. Це пояснюється тим,
що при купівлі товару в кредит ціна на товар дещо вища, ніж при оплаті
готівкою, а також до неї слід додати процент за користування кредитом.

Споживчий кредит – кошти, які надаються комерційними банками громадянам
України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення,
повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.

Класифікація споживчих кредитів здійснюється:

– за об’єктами кредитування;

-за строками кредитування;

– за способом надання;

– за видами забезпечення;

– за методами погашення;

– за методом стягнення процентів;

-за характером кругообороту коштів.

За об’єктами кредитування (напрямами використання) в Україні споживчі
кредити поділяються на два види;

– на споживчі цілі та на нагальні потреби;

– на затрати капітального характеру.

За строками кредитування спожиті кредити поділяють на:

-короткострокові (строком від 1-го дня до 1-го року);

– довгострокові (строком понад 1 рік).

За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові
(на невідкладні потреби, овердрафт та ін.).

За забезпеченням розрізняють позики незабезпечені (бланкові) і
забезпечені (заставою, гарантіями, поручительствами, страхуванням).

За методом погашення розрізняють кредити, які погашаються одночасно, й
кредити з розстрочкою платежу.

За методом стягнення процентів кредити класифікують так: кредити зі
стягненням процентів у момент його надання; позики зі сплатою процентів
у момент погашення кредиту; позики зі сплатою процентів рівними внесками
протягом усього строку кредитування (щоквартально, один раз у півріччя,
або за спеціально обумовленим графіком).

За характером кругообороту коштів кредити поділяють на разові і
відновлювальні (револьверні). В групу револьверних, як правило,
включають кредити, які надаються клієнтам за кредитними картками, або
кредити за єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту.

Заслуговує на увагу послуга споживчого кредитування через об’єкти
поштового зв’язку. Вона проходить апробацію в Івано-Франківській
дирекції УДППЗ «Укрпошта», однак є особливо актуальною для жителів
сільської місцевості, де відділень банків немає, а потреба в одержанні
кредитів є. Поштовики у даному випадку виконували б агентські функції
банків, зокрема пошук клієнтів, надання необхідної документації, виплата
коштів, погашення кредитів тощо.

Відділення зв’язку надають кредити повнолітнім дієздатним громадянам
України, які мають постійне джерело доходу.

Основні напрями кредитної та процентної політики визначаються
комерційним банком, у межах яких встановлюються:

– об’єкти кредитування;

– максимальні розміри кредитів;

– мінімальні процентні ставки за кредитами;

– строки користування кредитом.

Відділення зв’язку здійснюють видачу кредитів населенню в межах
кредитних ресурсів.

Всі кредити громадянам надаються у національній валюті України.

Обов’язковою умовою надання кредиту є його забезпечення заставою
(закладом) майна або цінних паперів та доходів за ними.

Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються:

1) граничними розмірами, встановленими Івано-Франківською дирекцією, для
конкретного виду кредитів;

2) платоспроможністю позичальника, його здатністю повністю й у
встановлений строк повернути отриманий кредит;

3) вартістю заставленого майна та цінних паперів, що можуть бути надані
позичальником (іншою особою ) для забезпечення

– повернення кредиту з урахуванням виду застави.

Відділення зв’язку надає кредити фізичним особам у розмірах, що
визначаються вартістю товарів і послуг, які є об’єктом кредитування.
Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків,
садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості
майна, майнових прав, які можуть бути переданими фізичною особою банкові
для забезпечення, та суми її поточних доходів, за винятком обов’язкових
платежів, протягом 10-ти років. Строк кредиту встановлюється залежно від
цілей об’єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності
позичальника, причому він не повинен перевищувати 10-ти років із дня
його надання.

Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів, які
укладаються індивідуальними позичальниками з установою банку за місцем
проживання, за винятком кредитів на будівництво або купівлю
індивідуальних житлових будинків (квартир), які надаються за місцем
забудови або знаходження індивідуального житлового будинку (квартири).

Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється
відділення зв’язку залежно від вартості кредитних ресурсів, характеру
наданого забезпечення, виду кредиту, попиту та пропозиції на кредитному
ринку в конкретному регіоні та інших чинників з таким розрахунком, щоби
сума одержаних від позичальника відсотків покривала витрати пошти із
залучення коштів, необхідних для надання кредиту, й забезпечувала
рентабельну роботу пошти.

Протягом часу дії кредитного договор відділення зв’язку має право
змінювати рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни
процентної політики пошти та державних органів, в компетенцію яких
входить вирішення цих питань, від попиту та пропозицій на кредитні
ресурси з оформленням цих змін додатковою угодою. Порядок зміни
процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі. ‘ У разі відмови
позичальника укласти додаткову угоду про зміну процентної ставки
кредитний договір розривається банком в односторонньому порядку, а
позичальник зобов’язаний повністю розрахуватись за одержаним кредитом.

Рішення про надання кредиту приймається кредитним комітетом відділення
зв’язку на підставі загального висновку кредитного підрозділу., який
повинен враховувати висновки з цього питання служби безпеки, юридичної
служби та підрозділу з управління ресурсами.

Кредит надається, переважно, в безготівковій формі у вигляді
розрахункового чека, в окремих випадках – готівкою.

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів із поточного
рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, переказами через пошту або
готівкою.

Новий кредит надається лише при умові повної сплати заборгованості за
раніше одержаними кредитами або при наявності додаткового ліквідного
майна та реальних можливостей щодо своєчасного погашення кредиту й
сплати процентів.

Короткострокові кредити громадянам надаються на споживчі цілі (придбання
товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних засобів)
та на нагальні потреби . (лікування, навчання, весілля, народження
дитини, непередбачені обставини тощо) строком до 1-го року.

Для одержання кредиту позичальник укладає з банком “Аваль” через пошту
кредитний договір, у якому визначаються умови видачі та порядок
погашення кредиту, права, обов’язки і відповідальність кожної зі сторін.
Одночасно укладається договір застави (закладу) з позичальником або
майновим поручителем – фізичною або юридичною особою.

Відсоткова ставка за кредит визначається на загальних підставах. В
окремих випадках банк може встановлювати порядок сплати відсотків з
регресом платежу (тобто сума відсотків за користування кредитом
розподіляється і сплачується рівними частинами протягом дії кредитного
договору).

В разі зміни процентної ставки за кредитом, пролонгації кредиту, зміни
будь-якого пункту кредитного договору або появи/ліквідації пунктів у
кредитному договорі укладається додаткова угода, що є невід’ємною
частиною кредитного договору. При необхідності укладаються додатки до
договору застави (закладу), які є необхідними частинами договору.

Для отримання кредиту й оформлення кредитного договору позичальник подає
до відділення зв’язку, яке потім надає банку “Аваль”.

– заяву на одержання кредиту,

– паспорт;

– довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

– анкету позичальника;

– довідку з місця постійної роботи позичальника із зазначенням посади
та отримуваного доходу (середньомісячного заробітку) і розміру
відрахувань із нього. Індивідуальний підприємець подає декларацію пре
доходи, завірену податковою адміністрацією. Пенсіонери подають довідку
про розмір пенсії з органу, що призначив пенсію;

– документи, що підтверджують інші доходи для визначення
платоспроможності позичальника;

– документи, що підтверджують право власності на майно позичальника або
майнового поручителя;

– письмовий розрахунок погашення кредиту (економічне обґрунтування).

Рішення про видачу кредиту (надання відстрочки погашення платежів,
пролонгацію строку дії кредитного договору, відстрочку освоєння кредиту,
надання додаткової частини до максимально можливого кредиту) незалежно
від його розміру приймається колегіально на засіданні кредитного
комітету, згідно з положенням про нього, й оформляється протоколом.

Протягом дії кредитного договору установи комерційних банків можуть
надавати позичальникові відстрочку або розстрочку погашення окремих
(часткових) платежів за кредитом у межах строку користування кредитом,
визначеного кредитним договором, а також пролонгацію строку погашення
кредиту зі зміною кінцевого строку погашення.

При наявності у позичальника тимчасових фінансових труднощів, що виникли
з об’єктивних причин, та неможливості погашення заборгованості за
кредитом у строк, встановлений кредитним договором, банк може в окремих
випадках надати позичальникові відстрочку погашення боргу зі зміною
кінцевого строку погашення кредиту при умові, що позичальник не має
заборгованості за нарахованими процентами. Пролонгація строку погашення
кредиту оформляється додатковою угодою до кредитного договору. Питання
про пролонгацію кредиту вирішується з урахуванням положення НБУ про
порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями комерційних банків. При цьому обов’язково
враховуються: наявність кредитних ресурсів, їх вартість, а також
відповідність за строками повернення. Пролонгація строку погашення
кредиту здійснюється на підставі клопотання позичальника.

Строк, на який установа комерційного банку може пролонгувати погашення
кредиту, визначається установою комерційного банку, що надала кредит,
але не більше 6-ти місяців – за довгостроковими кредитами та не більше
3-х місяців – за коротко-і строковими кредитами. Пролонгація кредиту на
вказані строки не повинна відноситися всією сумою на кінець строку, а
переважно розподілятися частинами протягом строку пролонгації.

Якщо позичальник здійснює платежі за короткостроковим кредитом у
розстрочку і протягом дії кредитного договору у нього виникли тимчасові
труднощі, внаслідок чого він не може погасити окремі (часткові) платежі
за кредитом у строки, передбачені кредитним договором чи графіком, банк
може перенести строки погашення окремих платежів, які не забезпечуються
своєчасним поверненням, на більш пізній строк, але не пізніше кінцевого
строку погашення боргу, передбаченого кредитним договором. Можлива
розстрочка такого платежу в межах строку користування кредитом,
передбаченого кредитним договором. При цьому сума платежу, яка не
забезпечується поверненням у строк, розподіляється рівномірно на решту
строків.

Відстрочка та розстрочка окремих платежів за довгостроковим кредитом
можуть здійснюватися з погашенням відстроченої або розстроченої суми
протягом 12-ти місяців із дня надання відстрочки або розстрочки, але не
пізніше кінцевого строку, визначеного кредитним договором.

При наданні відстрочки або розстрочки окремих платежів за кредитом без
зміни кінцевого строку його повернення, передбаченого кредитним
договором, установи банку повинні враховувати можливості клієнта
мобілізувати кошти для погашення боргу в нові строки та у збільшених
розмірах. Зміни строків та розмірів платежів не повинні спричинювати
підвищення ступеня ризику неповернення боргу. Така заборгованість
враховується на тих самих рахунках (не переноситься на окремі рахунки
пролонгованих позичок).

3.2. Покращення фінансових результатів за рахунок розвитку комерційної
діяльності

В практиці поштових відділень найбільш необхідними є наступні послуги:

торгівельна діяльність ;

послуга “Ліки на замовлення” ;

передплата періодичних видань ;

проект “Консигнація” .

Торговельна діяльність є найбільш трудомісткою для листоноші, але
необхідною для населення, зокрема у віддалених сільських населених
пунктах. Питома вага доходів від роздрібної торгівлі у загальних доходах
нашого ЦПЗ № З становить понад 10%; рівень середньої націнки на товари –
більше 30%; з неї розмір преміальних для стимулювання роботи листонош –
від 5% до 12%. Тобто від надання послуги з реалізації товарів народного
споживання працівники поштового зв’язку мають можливість заробити певну
суму, тому ця послуга вигідна для споживачів, дирекції і листонош.

Складною для надання, затратною за часом і мало затребуваною в населення
є послуга «Ліки на замовлення». Значних фінансових витрат потребує
реклама (лише нинішнього року рекламні листівки було виготовлено і
доставлено дирекцією в кожну поштову скриньку сільського жителя), однак
доходи від цієї послуги лише 0,3%) сукупних доходів від маркетингових
послуг. Незначну винагороду від реалізації зазначеної послуги мають
працівники пошти.

Аналіз динаміки розвитку послуги «Ліки на замовлення» засвідчує, що
вона користується попитом. На ринку пропозиції ліків все ж існує ніша, в
якій ми можемо розвивати свій бізнес.

Освоєна ємність цього сегмента ринку нині становить 6 млн. грн. (обсяг
виконаних замовлень у 2006 році), а це -приблизно 1% роздрібного ринку
України, який експерти оцінюють у 7 млрд. грн.

Коли є затребуваний товар або послуга – є і бізнес. Але жоден, навіть
найкращий і найнеобхідніший товар сам себе не продає. Для успіху бізнесу
треба, щоб зростали обсяги продажу. Тож формування попиту та
стимулювання збуту – основне завдання на найближчий час як для
партнерів, так і для підприємства.

Зауважу, хоч послуга «Ліки на замовлення» розроблялася з метою цільового
виходу на сільських споживачів, проте практика засвідчила, що вона
користується попитом і серед городян.

Торік «Українська медична спілка» виконала 216 тис. замовлень на суму
майже 6 млн. грн. Це на 13% більше за вартістю порівняно з 2005 роком.
Відповідно зросли доходи поштовиків як безпосередніх виконавців
замовлень.

Найбільше зростання доходів спостерігалося від реалізації товарів
медпризначення та супутніх товарів (лікувальна косметика, біоактивні
добавки) – 73,8%. Цей показник вказує на те, що послуга актуальна не
тільки серед споживачів, які мають захворювання (цей сегмент був
цільовим), а й серед тих, хто сповідує здоровий спосіб життя.

З метою її популяризації необхідно активізувати рекламно-роз’яснювальну
роботу щодо переваг торгівлі за каталогами; навчити поштових працівників
уміло користуватися каталогами для консультацій споживачів, організувати
роботу з розповсюдження каталогів серед населенням.

Перспективним для ЦПЗ № 3 є розвиток послуги з реалізації карток
мобільного зв’язку, обсяг доходів від якої лише у II кварталі 2006 року
порівняно з відповідним періодом минулого року зріс більш як у чотири
рази.

Активізовано надання послуги з реалізації полісів обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, якає спільним проектом з ПАСК «Оранта» і принесла
дирекції нинішнього року понад 4 тис. грн. доходу. Над розвитком цієї
послуги треба працювати і в подальшому.

Для збільшення доходів від надання нетрадиційних послуг філіалам
потрібно більше повноважень і самостійності у формуванні цін. Якщо
тарифи на універсальні поштові і послуги затверджуються і контролюються
державою, то нетрадиційні ми повинні надавати на договірних засадах за
договірними цінами. Не можна застосовувати одні й ті самі тарифи на
розповсюдження реклами у великих містах, райцентрах і селах, де зовсім
різне конкурентне середовище. За такої ситуації ми втрачаємо клієнтів і
відповідно додаткові доходи.

ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта” перебуває в
постійному пошуку нових нетрадиційних джерел надходження доходів:

-упроваджує послуги з видачі населенню кредитних карток ПриватБанку;

вдосконалює кур’єрську доставку пошти;

вивчаємо попит населення на окремі нові споживчі товари;

вивчає можливості доставки пенсій клієнтам у конвертах;

планує відкриття Інтернет-пункту;

розвиває послуги з розповсюдження рекламної продукції;

вивчає можливість впровадження інших нетрадиційних проектів.

Доходи від передплати періодичних видань складають близько 8% від
загальних доходів підприємства. Ця послуга для підприємства є найбільш
витратною, зважаючи на значні обсяги періодичних видань, що
доставляються через мережу Укрпошти – понад 1,2 млрд. примірників
щороку. Тарифи на передплату залишаються незмінними з 2001 року. Крім
того, відповідно до Закону України “Про державну підтримку засобів
масової інформації” йде обмеження навіть цих тарифів, а саме законом
встановлено, що тарифна доставка видання не може бути більшою за 40%
собівартості на виготовлення видання. За таких умов Укрпошта за 10
копійок, а іноді і за 2-3 копійки здійснює сортування, перевезення та
доставку газети. Незважаючи на це, доставка загальнодержавних
періодичних видань виходу з друку забезпечується у всіх населених
пунктах. Зокрема в сільській місцевості центральні газети доставляються
у день виходу та на другий день в усіх інших населених пунктах.

В Україні ринок торгівлі за каталогами – у стадії формування. Під час
опитувань споживачів з’ясувалося, що більшість українців готові
користуватися такою послугою, до того ж розвитку каталожної торгівлі
сприяє розвинена поштова мережа .

Інтерес тутешнього споживача до каталожної торгівлі – підвищений. Цю
послугу вдалося впровадити відразу на всій території України. Відтепер
не має значення, де мешкає замовник, єдина умова для співпраці –
наявність поштового відділення, куди буде доставлена посилка із
замовленим товаром.

Проект згрупованих відправлень “Консигнація”, який впроваджує Укрпошта,
свідчить про зростання попиту населення на послугу. Для збільшення бази
замовників каталогів компанія здійснює рекламну безадресну розсилку
через мережу Укрпошти. І ми розуміємо, що лише спільними зусиллями можна
подолати всі перепони і покласти новій послузі шлях до українського
споживача. Постійно і спільно аналізує підприємство свій досвід та
визначає першочергові заходи. А це сприяє підвищенню якості
обслуговування замовників.

3.3. Впровадження нових технологій в практику діяльності ЦПЗ №3
Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”

Нагальною необхідністю покращити операційну та фінансову діяльності
підприємств зв’язку є впровадження нових технологій . Одною з найбільш
перспективних є АС “АРМ”.

Головною відмінністю нового програмного забезпечення (ПЗ) –
автоматизованої системи «АРМ ВЗ» (АС «АРМ ВЗ») – є можливість внесення
змін у процесі експлуатації. Наприклад, оновлено тарифи на певні послуги
чи впроваджено нову або вдосконалено існуючу послугу тощо. ПЗ дає змогу
без участі розробника вносити зміни та доповнення.

Таблиця 3.1

Проте перед спеціалістами відділів інформаційних технологій постало
складне завдання – впровадити АРМ, налагодити обмін інформаційними
потоками з діючими на підприємстві автоматизованими системами,
враховуючи те, що технічні та організаційні вимоги до надання послуг із
приймання комунальних та інших платежів істотно різняться не тільки між
областями, а й між районними населеними пунктами, реалізувати в АС «ПРМ
ВЗ» програмні інтерфейси для надання послуг з приймання комунальних та
інших платежів.

Івано-Франківська дирекція планує розпочати впровадження АС “АРМ В3”y
ЦПЗ № 3 м. Коломиї, в якому приймаються платежі на 715 розрахункових
рахунків одержувачів і за робочу зміну обробляються майже 750 рахунків .

Основне завдання полягає в тому, щоб використати існуючу базу даних
особових рахунків платників при наданні послуги з приймання комунальних
та інших платежів в операційному вікні, обробити дані та передати в
електронному вигляді до програми консолідації.

Впровадження АС «АРМ ВЗ» у ЦПЗ №3 планується розпочати з роботи в
паралельному режимі на двох робочих місцях, дублюючи повністю роботу
операторів у «старому» (розробник «Інфотел») та «новому» АРМах. Було
виявлено незначні недоліки, які оперативно усувалися спеціалістами ЗАТ
«Софтлайн», генеральної дирекції та спеціалістами відділу
інформ-технологій Івано-Франківської дирекції.

Опановуючи досвід впровадження АС “АРМ ВЗ” в Київській міській дирекції
(з листопада 2006 року) розвиток цієї системи доцільно поширити на такі
послуги, як :

виплата пенсій та грошової допомоги ;

сортування і відправка поштових відправлень ;

передавання інформації щодо прийнятих і вручених реєстрованих поштових
відправлень до системи АСРК.

При впровадженні АС «АРМ ВЗ» головне – правильно налагодити робочі
місця, занести дані в довідники та досконально вивірити статті цільового
призначення коштів, тоді все працюватиме без збоїв і критичних помилок.

Сьогодні у ЦПЗ № 3 м. Коломиї працює чотири автоматизованих операційних
вікна, автоматизовано робоче місце начальника відділення, на робочих
місцях встановлено новий тип фіскального принтера ПФГІ-1 «Славутич»,
підключені до комп’ютера електронні ваги. Крім того, до відділення
відносяться два пункти зв’язку, касові довідки яких заносяться вручну.
Начальник відділення має можливість звести касовий звіт та закрити день
набагато швидше, ніж це було раніше. Чекаємо на нову версію АРМу з новим
номенклатурним довідником.

Серед пріоритетів діяльності Укрпошти, наразі є економічне зростання
підприємства, спрямоване на виконання державних завдань за рахунок
збереження позитивних тенденцій у нарощуванні обсягів надання послуг,
поліпшення їх якості та впровадження нових послуг, технологій, розбудови
мережі поштового зв’язку, створення нових робочих місць. Забезпечення
гідного рівня заробітної плати.

У полі зору адміністрації Укрпошти постійно перебуває питання поліпшення
матеріального, становища всіх категорій працюючих на підприємстві.

Формування прибутку є основою комерційної діяльності. Маса прибутку
визначає результат і вказує на масштаби комерційної діяльності;
порівняння прибутку з витратами характеризує ефективність роботи
підприємства.

Розрізняють такі види фінансових результатів:

— прибуток (збиток) від реалізації послуг (товарів, робіт) тобто від
основного виду діяльності, передбаченого Статутом;

— балансовий прибуток (валовий збиток);

— оподаткований прибуток;

невикористаний прибуток (непокритий збиток). В своїй основі прибуток
складається з двох частин: реальної і потенційної. Реальний прибуток –
це різниця між виручкою від реалізації послуг і витратами. Потенційна
укладаюча прибутку пов’язана головним чином з позареалізаційною
діяльністю підприємства і формується за рахунок доходів від активів,
вартість яких змінюється у часі (доходи від цінних паперів, доходи від
здачі майна в оренду тощо).

Принципове визначення прибутку наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

Розрахунок прибутку (збитку) у сфері послуг .

• Виручка від реалізованих послуг (без непрямих податків)

– Витрати, що включаються до собівартості реалізованих послуг = Прибуток
(збиток) від реалізації послуг

+ Позареалізаційні доходи (доходи від цінних паперів, від дольової
участі у діяльності інших підприємств, від здачі майна у оренду тощо)

– Позареалізаційні витрати (витрати на виробництво, на утримання
законсервованих виробничих потужностей, збитки від списання боргів )

= Балансовий прибуток

± Фінансовий результат від операцій з основними засобами нематеріальними
активами й іншим майном = Валовий прибуток

– Відрахування у резервний капітал

– Прибутки від діяльності, звільненої від оподаткування = Оподаткований
прибуток

Податок на прибуток

= Чистий прибуток

Податки і виплати, що фінансуються з чистого прибутку

= Прибуток невикористаний (збиток непокритий)

За основу для розрахунку додаткового прибутку прийняті фінансові
показники

Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
за 2006 рік.

Для того, щоб визначити додатковий прибуток від впровадження нової
нетрадиційної послуги потрібно від суми додаткового доходу цієї послуги
відняти суму додаткових витрат, пов’язаних із впровадженням нової
послуги.

Додаткові витрати включають :

витрати на оплату праці працівникам нової послуги ;

відрахування в цільові фонди ;

матеріальні витрати ;

амортизація нового обладнання.

Дані розрахунку додаткового прибутку від нетрадиційних послуг наведено в
таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Фінансові результати від впровадження в практику ЦПЗ №3 м. Коломиї
додаткових нетрадиційних послуг.

п/ п.

Послуга Додаткові доходи

тис. грн. Додаткові витрати

тис. грн. Додатковий прибуток

тис. грн.

1 Споживче кредитування 49,50 4 47,75 1,75

2. Комерційна діяльність: 607,17 386,12 221,05

– торгівельна діяльність; 330,04 252,35 77,69

– послуга “Ліки на замовлення”; 9,90 7,50 2,4

– передплата періодичних видань; 264,03 123,67 140,36

– проект “Консигнація”. 3,2 2,6 0,6

3. Інформаційні технології 28,85 28,7 0,15

За даними ЦПЗ №3 м. Коломиї впровадження споживчого кредитування дає
можливість збільшити надходження на 1,5% від чистого доходу, тобто
додатковий дохід становить 49,50 тис. грн. . Впровадження цієї послуги
потребує додаткових витрат в сумі згідно кошторису витрат , який
показано в таблиці 3.4

Таблиця 3.4.

Кошторис витрат

№ п/п Витрати Одиниці виміру Сума

1 Заробітна плата персоналу Тис. Грн. 2,34

2 Відрахування в цільові фонди Тис. Грн. 0,75

3 Матеріальні витрати Тис. Грн. 30,8

4 Амортизація обладнання Тис. Грн. 13,86

Додаткові витрати по послузі споживчого кредитування Тис. Грн. 47,75

З наведеної таблиці 3.3. видно, що найбільшу частку
додаткових витрат по споживчому кредитуванні становлять матеріальні
витрати – 30,8 тис. грн., так як 4 комп’ютера по 7,7 тис. грн.
становить 30,8 тис. грн.. Амортизація нового обладнання становить 60%
від суми обладнання, а отже 13,86 тис. грн. .

За даними ЦПЗ №3 впровадження нових технологій та устаткувань дає
можливість від додаткового доходу зменшити собівартість цих впроваджених
нових технологій (комп’ютери, принтери), отримуючи додатковий прибуток,
який становить 0,15 тис. грн..

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

УДППЗ “Укрпошта”, як національний оператор поштового зв”язку на всій
території України, завоювало авторитет у міжнародних організацій:

Всесвітнього поштового союзу (ВПС);

Регіональної співдружності у галузі зв”язку (країни СНД).

Завдяки цьому УДППЗ “Укрпошта” входить до складу Асоціації європейських
державних поштових операторів “ПостЄвропа”.

Система поштового зв’язку України – це складний господарський
механізм, у якому задіяно понад 100 тисяч працівників, що здійснюють
оброблення та доставку адресатам понад 600 млн. Відправлень щороку.
Послуги поштового зв’язку були і залишаються в Україні соціально
вагомими.

Сьогодні поштовий зв’язок як один з найважливіших елементів
інфраструктури суспільства перебуває в непростій фазі свого розвитку,
переживаючи суттєві зміни . В умовах нинішнього складного
соціально-економічного становища Укрнакїни, посилення конкурентної
боротьби на ринку послуг перед поштою України постають завдання, від
правильного розв’язання яких залежить її подальший розвиток.

Таким чином, якісне виконання покладених на Українське державне
підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” завдань передбачає
налагодження конструктивного діалогу, плідного співробітництва
поштовиків з клієнтами, партнерами по бізнесу, загалом з усіма
зацікавленими сторонами .

Укрпошта, відповідаючи викликам часу, перебуває в постійному пошуку
більш ефективних та результативних форм співпраці на засадах взаємної
довіри та порозуміння з представниками різноманітних державних структур,
особливо з місцевими органами виконавчої влади, на яких покладено
обов’язки з виконання державних і місцевих програм
соціально-економічного прозвитку регіонів.

Спираючись на кращі традиції поштового зв’язку України, констатуючи, що
поштовий зв’язок в Україні є невід’ємною та важливою частиною
інфраструктури суспільства , усвідомлюючи, що процеси реформування
економічних відносин у державі істотно впливають на ста розвитку
поштової галузі. Прагнучи до налагодженя ефективної співпраці,
керівництво Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації
та УДППЗ “Укрпошта”, керівники управлінь державних адміністрацій для
досягнення цілей погодилися сприяти :

збереженню існуючої мережі відділень поштового зв’язку підприємства,
забезпеченню доступності поштових послуг для населення країни.

Розвитку фінансових послуг у напрямку задоволення попиту всіх верств
населення ;

Наданню універсальних поштових послуг гарантованої якості ;

Забезпеченню стабільної, конкурентоспроможної діяльності підприємства та
його філіалів ;

Забезпеченню стабільної, конкурентоспроможної діяльності підприємства та
його філіалів ;

Утриманню в належному стані абонентського господарства ;

Одержанню свідоцтв про право власності на будівлі,в яких розміщені
поштові відділення ;

Отриманню пільгових патентів на здійснення підприємством торговельної
діяльності .

Виділенню приміщень для стаціонарних відділень поштового зв’язку в
новобудовах .

Фактична пошта на сьогодні є важливою соціальною інституцією .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про підприємства» від 27.03.91 р. № 887 – XII (із
змінами і доповненнями) //ВВР. – 1991. – №24, ст.272.

2. Закон України «Про підприємництво» від 7.02.91 р. № 698 – XII. (із
змінами і доповненнями) //ВВР. – 1991. – №14, ст.168.

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576 –
XII. (із змінами і доповненнями) //ВВР. – 1991. – №49, ст.682.

4. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 р. № 77//ВВР.
-1997. -№16,ст.П9.

5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від – 22
травня 1997року №283 //ВВР. – 1997. – №27, ст.81.

6. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 року
№168 //ВВР. – 1997. -№37.

7. Закон України “Про плату за землю” від 3.07.1992 року №2535- XII
//ВВР. 1992. -№38,ст.562.

8. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.00 р.
№2181-111.

9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 р. № – 2240 – III.

10. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування” від26.06.97 року № – 400/97-ВР.

11. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.00 р. №
2121.

12.Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 року IV-723/97-BP.

ІЗ. Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори” № від 20.05.93 року
//ВВР.-1993.-№30, ст.336.

14. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник –
4-тє вид., випр. та доп.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 567 с

15.3ятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник –
Тернопіль: “Економічна думка”, 1999- 248с.

І6.Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник – К.:
Либідь,2000.-160С.

17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999
року № 87.

18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про
фінансові результати», затверджене Міністерством фінансів України від
31 березня1999 року №87.

19.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових
коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України» від 31
березня 1999року № 87.

20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний
капітал»,затверджене наказом Міністерства фінансів України» від 31
березня 1999року № 87.

21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7
“Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 27.04.2000 №92.

22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні
активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99
№242.

23.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р.
№246.

24.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові
інвестиції”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від
26.04.2000 №91.

25.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 32 грудня 1999р.
№318.

26.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня
2000р.№353.

27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Об’єднання
підприємств”,

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 №163.
28.Положення про порядок складання річного фінансового плану державним
підприємством, затверджене наказом Міністерства економіки України від
25.12.2000 року №277.

29.Постанова Кабінету міністрів України “Про нормативи запасів
товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та
джерела їх покриття від 19 квітня 1993 року №279.

ЗО. Слав’юк P.A. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 3-тє,
допов. і переробл. К.: ЦУЛ, 2002.-460 с

ЗІ. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій : Навч.
Посібник – К.: Либідь, 1993.-247С.

32.Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство
підприємств: Навчальний посібник -412 с

3З.Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:
Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2003.-554 с

34.Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і науковий
редактор проф. A.M. Поддєрьогін 4-е вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,
2002.-57ІС. 35.Указ Президента України “Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від
3.07.1998 року №727/98

36. Бандурка О.М. та ін.. Фінансова діяльність підприємств. К.: Либідь,
2002.- 384 с.

37. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К:МАУП,
2000.

38. Голов С, Пархоменко В. Новый план счетов: построение и применение
//Бухгалтер. Учет й аудит 2000.-№ 1.

39.Артеменко В.Г., Беллендир М.В. финансовый аналіз – М.: ДИС. 1998.-120
с.

40.Баканов М.М., Шеремет А.Д. Теорія економического анализа: Учеб.
Пособие – М: Финансы и статистика, 1999 -512 с.

41.Бланк И.Д. Основы фінансового менеджмента: В 2-х г. К.: Ника-Центр,
1999.

42.Брікгем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник : Пер. з англ.
– К.: Молодь, 1997 .-1000с.

43.Вітлинський В.В., Пернарівський О.В., Баранова О.В. Оцінка
кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси
України.-1999.-№2.

PAGE

PAGE 12

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020