.

Аналіз беззбитковості проекту(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2884
Скачать документ

Аналіз беззбитковості проекту

Опорний конспект

План

Структура витрат проекту та її управління.

Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.

Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня
норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).

2.

Мета аналізу беззбитковості ( визначення обсягу продукції, для якого
обсяг виручки від продажів дорівнює – витратам.

Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:

• не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в період (обсяг
виробництва дорівнює обсягові продажів);

• постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу
виробництва;

• змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу виробництва, а отже,
загальний обсяг витрат також змінюється пропорційно обсягу виробництва;

• ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;

• частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;

• незмінні витрати вважаються постійними.

Точка беззбитковості = Постійні витрати

(в натуральних одиницях) Маржинальний доход

Маржинальний доход на одиницю продукції — це різниця між ціною одиниці
продукції та середніми змінними витратами.

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від
реалізації продукції до її ціни.

Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції
використовують:

запас міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації
перевищує критичний обсяг реалізації.

Приклад.

Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн. змінні
витрати на одиницю – 20 грн. загальні постійні витрати – 2400 грн.

Визначити точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках.

Рішення: маржинальний доход на одиницю: 50-20=30 грн.

Точка беззбитковості у натуральних одиницях: 2400:30=800 (одиниць).

Коефіцієнт маржинального доходу: 30:50=0,6

3.

Вибір конкретного критерію для висновку про ефективність проекту
залежить від певних чинників — наявної ринкової перспективи, існування
обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків
та можливості одержання прибутку.

Чиста теперішня вартість – NPV – поточна вартість доходів або вигід від
зроблених інвестицій).

NPV = (майбутня вартість очікуваних вигід – поточна вартість нинішніх і
наступних витрат).

Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту,

Ставка дисконту являє собою закладену вартість капіталу, тобто прибуток,
який міг би бути одержаний при інвестуванні найприбутковіших
альтернативних проектів.

Розрахунок NPV робиться за такими формулами:

,

де Вt — вигоди проекту в рік t,

Сt — витрати на проект у рік t,

і — ставка дисконту;

NPV

+

рекомендовано до фінансування 0

лише відновиться вкладений капітал –

проект не приймається

NPV

переваги

– всі розрахунки проводяться на основі грошових потоків, а не чистих
доходів;

– ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування. вади

– розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя
проекту;

– робиться припущення про постійність ставки дисконту.

Правила роботи з критерієм NPV

– проекти приймаються коли NPV більша нуля;

– за наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який
максимізує NPV.

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю.

ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за
використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому
рівні.

= 0

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої

,

де А — величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

а — величина позитивної NPV, при ставці А;

в — величина негативної NPV, при ставці В.

Проект рекомендується до фінансування:

якщо значення ІRR проекту для приватних інвесторів більше за існуючу
ставку рефінансування банків;

а для держави — за нормативну ставку дисконту;

і більше за ІRR альтернативних проектів з урахуванням ступеня ризику,

Використання ІRR завжди веде до використання одного й того самого
проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту.

Труднощі при застосування IRR:

– неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV
відбувається більше одного разу.

– при аналізі проектів різного масштабу ІRR не завжди узгоджується з
NPV.

– застосування ІRR неможливе для вибору альтернативних проектів
відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.

Коефіцієнт вигід/витрат (BCR)

BCR є відношенням дисконтова них вигід до дисконтованих витрат.

Формула розрахунку має такий вигляд:

Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні
проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці.

Недоліки ВСR:

– може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних
проектів;

– не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;

– не показує фактичну величину чистих вигід.

Варіанти розрахунку BCR

1. при жорстких обмеженнях на капітал:

BCR = (В-O)/К,

де: О — поточні витрати;

R — капітальні витрати. 2. за наявності дефіцитних або унікальних
ресурсів:

BCR = (В-С)/К,

де: R — вартість дефіцитних ресурсів.

Критерій ВСR. може бути використаний для демонстрації того, наскільки
можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно
непривабливий.

Індекс прибутковості (РІ) є відношенням суми наведених ефектів (різниця
вигід і поточних витрат) до величини інвестицій

РІ > 1 – проект ефективний; РІ Контрольні запитання Наведіть класифікацію витрат проекту. Як впливає зміна окремих видів витрат на ефективність проекту? Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості? Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів? Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги? Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів. Витрати за проектом інвестиційні поточні - інвестиції до основного капіталу - передвиробничі витрати - обіговий капітал - витрати на випуск продукції прямі непрямі змінні постійні Поточні витрати матеріальні витрати витрати на персонал калькуляційні витрати оплата послуг сторонніх організації - основні й допоміжні матеріали; - паливо та енергія; - куповані напівфабрикати й комплектуючі вироби. - почасову й відрядну зарплату; - надбавки й доплати; - відрахування на соціальне страхування та до пенсійного фонду; - оплату відпусток, матеріальної допомоги. - амортизаційні відрахування; - витрати на страхування; - лізингові витрати; - витрати на виплату % по боргових зобов’язаннях. При розрахунках поточних витрат окремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі. Структура поточних витрат 4. амортизація 3. операційні витрати 2. прямі трудові витрати 1. прямі матеріальні витрати - сировина й матеріали - роботи й послуги виробничого характеру - паливо та енергія на технологічні цілі - втрати від недостач у межах норм природного збитку - заробітна плата - додаткові виплати в рахунок оплати праці - збори на страхування - збори на обов'язкове державне пенсійне страхування - податки й збори, які не пов'язані з заробітною платою і відносяться до валових витрат - витрати фінансування - виплата процентів по боргових зобов'язаннях - лізингові витрати - маркетингові витрати, із т.ч. - витрати на обслуговування виробничого процесу - витрати, пов'язані з природоохоронними заходами - адміністративні витрати, в т.ч. - позавиробничі витрати - списання витрат наступних періодів - амортизація основних фондів; - амортизація нематеріальних активів прямі витрати (1+2) валові витрати (1+2+3) непрямі витрати (3+4) поточні витрати (1+2+3+4) При управлінні структурою поточних витрат слід враховувати ефект виробничого важеля. Виробничий важіль – це залежність прибутку від структури витрат, яка обумовлена зміною обсягу виробництва; він показує на скільки % збільшиться прибуток від збільшення виручки на 1 %. Ефект виробничого важеля ( при збільшенні обсягів в-цтва і реалізації ( питомі постійні витрати зменшуються ( прибуток росте. Методи оцінки ефективності проектів формальні методи неформальні методи використання математичного апарату для розрахунку показники ефективності: • показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; • показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір; • показники бюджетної ефективності найпростіші показники ефективності: • капіталовіддача; • оборотність товарних запасів; • трудовіддача. використання евристичних підходів неформальні критерії оцінки: • рейтинг країни щодо інвестиційного клімату; • рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проекту; • рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проекту (транспорт, зв’язок).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019