.

Акцизний збір (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3610
Скачать документ

Реферат на тему:

Акцизний збір

Акцизний збір, так само як і ПДВ, є непрямим податком. Однак при
формуванні ціни підакцизного товару, що продається, акцизний збір
нараховується раніше, ніж ПДВ і сума нарахованого акцизу включається в
оборот для обчислення ПДВ, тобто підакцизні товари оподатковуються
двічі: перший раз акцизним збором, другий — ПДВ.

Акцизний збір, так само як і ПДВ, включається в ціну товару, що
продається, у вигляді надбавки.

Суть акцизного збору як непрямого податку полягає в тому, що він
встановлюється у вигляді надбавки до ціни на високорентабельні

й монопольні товари, оплачується їх покупцями, сплачується в бюджет
продавцями цих товарів.

Порядок обчислення і сплати акцизного збору в Україні регламентується
Декретом Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 26 грудня
1992 р. з подальшими змінами і доповненнями, внесеними в нього, Законом
України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від
15 вересня 1995 р. та ін.

Відповідно до зазначених директивних документів платниками акцизного
збору є всі суб’єкти підприємницької діяльності, що виготовляють і
реалізують або імпортують підакцизні товари, а також громадяни України,
іноземні громадяни і особи без громадянства, які ввозять (пересилають)
підакцизні товари на митну територію України.

До платників акцизного збору належать:

• суб’єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення —
виробники підакцизних товарів (надавачі послуг) на митній території
України, у тому числі з давальницької сировини;

• нерезиденти, які виготовляють підакцизні товари (послуги) на митній
території України безпосередньо або через постійні представництва чи
прирівняних до них осіб;

• будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, які
імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від
наявності внесених у них іноземних інвестицій;

• фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають)
підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді
супроводжувального або несупроводжу-вального багажу, а також фізичні
особи, які одержують підакцизні товари, переслані із-за митного кордону
України у вигляді поштових чи інших відправлень, в обсягах або за
вартістю, що перевищують визначені митним законодавством норми
безмитного перевезення (пересилання) для таких фізичних осіб;

• юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми
володіння) підакцизні товари у податкових агентів.

При цьому під податковим агентом розуміється суб’єкт підприємницької
діяльності, створений у вигляді підприємства з іноземними інвестиціями,
що уповноважений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з
його платників, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з
платників цього збору, у бюджет.

Податковим агентом вважається також уповноважений державний орган, що
здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або
конфіскованих у випадках, передбачених законодавством.

Податковий агент не є платником акцизного збору, але це особа,
уповноважена законодавством нараховувати, стягувати акцизний збір з його
платників та вносити його в бюджет.

До об’єктів обкладання акцизним збором згідно з Декретом Кабінету
Міністрів України “Про акцизний збір” належать:

• обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи,
послуги), безкоштовного передавання товарів або з частковою їх оплатою;

• обороти з реалізації товарів (продукції) для власного споживання,
промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва
підакцизних товарів), а також для своїх працівників;

• митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться,
пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах
бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з
частковою оплатою.

При продажу підакцизних товарів (продукції) податковими агентами
об’єктом оподаткування є обороти з реалізації:

• вироблених на території України товарів (продукції) або робіт;

• імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України товарів
(продукції), але не менше від митної вартості таких підакцизних товарів
(продукції) з урахуванням сум сплаченого (нарахованого) ввізного
(імпортного) мита.

Законом України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби” визначено, що до об’єктів оподаткування належать також:

• обороти з реалізації вироблених на території України алкогольних
напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу продукцію
(товари, роботи, послуги), безоплатного передавання, з частковою
оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;

• обороти з реалізації (передавання) алкогольних напоїв та тютюнових
виробів для власного споживання і промислової переробки;

• вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених
українськими виробниками на давальницьких умовах;

• митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться
на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території
України з давальницької сировини, ре-імпортовані, а також митна вартість
продукції, яка повертається на митну територію України із зони митного
контролю, перерахована у валюту України за валютним курсом НБУ, що діяв
на дату митного оформлення товарів, з урахуванням фактично сплачених сум
митних зборів та мита.

Акцизним збором не обкладаються такі операції:

• продаж підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;

• продаж легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів,
вартість яких оплачують органи соціального забезпечення, а також
легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога,
міліція, пожежна тощо) за переліком, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України;

• вартість підакцизних товарів, що провозяться через територію України
транзитом;

• оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на
виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів;

• митна вартість ввезених і конфіскованих на території України
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не визначено
власника, а також тих, які перейшли у власність держави за правом
успадкування;

• митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
перевозяться через територію України транзитом;

• митна вартість імпортованої сировини або обороти з реалізації
(передавання) української сировини, яка ввозиться або використовується
для виробництва підакцизних товарів;

• вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що експортуються за
межі митної території України за іноземну валюту за умови надходження
цієї валюти на валютний рахунок підприємства;

• митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться
(пересилаються) фізичними особами на територію

України в межах норм, визначених законодавством України для безмитного
ввезення цих видів товарів; • митна вартість зразків алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, ввезених на територію України з метою показу або
демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і
їх використання на території України не має комерційного характеру. При
цьому зразки алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезені в Україну і
призначені для демонстрації під час проведення виставок, конкурсів,
семінарів тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного
органу в достатній кількості з урахуванням мети переміщення. Крім того,
Законом України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі
транспортні засоби та шини до них” від 24 травня 1996 р. № 216 до 1
січня 2007 р. від обкладання акцизним збором звільнено обороти з
реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів і мотоциклів, які
виробляються українськими підприємствами всіх форм власності.
Передбачені законом пільги поширюються на обороти з реалізації
транспортних засобів, які виготовляються на українських підприємствах з
імпортних та вироблених в Україні комплектуючих за умови річного обсягу
виробництва не менше 1000 автомобілів і 1000 мотоциклів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлено, що комплектуючі, з яких на українських підприємствах
виробляються зазначені в законі транспортні засоби, акцизним збором не
обкладаються.

Законом України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі
товари (продукцію)” від 11 липня 1996 р. № 313 від обкладання акцизним
збором звільнено обороти з реалізації (митну вартість) одягу,
виготовленого з відходів натуральної шкіри.

Обчислення акцизного збору передбачає визначення оподатковуваного
обороту. Оподатковуваним оборотом є вартість підакцизних товарів, що
продаються, виходячи з відпускних цін без акцизного збору.

Крім оподатковуваного обороту для обчислення акцизного збору необхідні
його ставки за підакцизними товарами.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору в Україні
встановлюються Верховною Радою України. При цьому ставки встановлюються
або у відсотках до обороту з продажу, або в абсолютних величинах з
одиниці товару, що продається, і є єдиними на всій території України для
товарів як вітчизняного виробництва, так і для імпортованих. За окремими
видами товарів ставки з одиниці товару, що продається, встановлюються в
евро з перерахунком обчисленої суми акцизного збору в національну валюту
за курсом НБУ, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється
продаж товару, і залишається незмінним протягом всього кварталу.

Прийняті в Україні розміри ставки за окремими видами підакцизних товарів
наведені в табл. 4.З.

Акцизний збір обчислюється виходячи з обсягів проданих товарів
(оподатковуваного обороту) і встановлених ставок.

Сума акцизного збору, що підлягає сплаті в бюджет, визначається
платниками самостійно множенням обсягу відповідних видів товарів
(оподатковуваного обороту), що продаються, на встановлені ставки.

Обчислені суми акцизного збору сплачуються в бюджет у такі строки:

1) підприємствами-виробниками, що продають алкогольні напої, включаючи
спирт харчовий або етиловий, пиво, — на третій день після здійснення
обороту з продажу;

2) підприємствами-виробниками, що продають тютюнові вироби, — щомісяця
до 16 числа наступного за звітним місяця виходячи з фактичного обороту
продажу тютюнових виробів за минулий місяць;

3) власниками (замовниками) алкогольних напоїв, включаючи спирт питний
або етиловий, пива і тютюнових виробів, виготовлених на території
України з використанням давальницької сировини, — не пізніше від дня
одержання готової продукції;

4) платниками акцизного збору, крім зазначених у п. 1-3, упродовж 10
календарних днів, наступних за останнім днем подання розрахунку
акцизного збору. У такий самий строк сплачується в бюджет різниця між
сумами акцизного збору, нарахованими за місячним розрахунком, і сумами
акцизного збору, сплаченими в межах звітного періоду, а також платежами,
сплаченими згідно з п. 1 і 3.

Фізичні особи, які ввозять на митну територію України алкогольні напої
та тютюнові вироби в обсягах, що підлягають обкладанню ввізним митом,
сплачують акцизний збір під час митного оформлення товарів на підставі
вантажної митної декларації з пред’явленням товарних чеків, а в разі їх
відсутності виходячи з індикативних цін.

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу підакцизних товарів
вважається та, що припадає на податковий період, протягом якого
відбувається будь-яка з подій, що настала раніше: або дата за-

рахування коштів від покупця на банківський рахунок підприємства —
платника акцизного збору як оплата товарів (продукції), що продаються, а
в разі продажу товарів за готівку — дата оприбуткування грошей у касі
платника акцизного збору, або дата відвантаження (передавання) товарів
(продукції).

Сплата акцизного збору в бюджет за алкогольні напої і тютюнові вироби
має певні особливості. Так, акцизний збір за алкогольні напої і тютюнові
вироби сплачується шляхом придбання продавцями цих товарів марок
акцизного збору.

Марка акцизного збору — це спеціальний паперовий знак, що наклеюється на
алкогольні напої і тютюнові вироби для підтвердження сплати акцизного
збору.

Марки акцизного збору продаються державними податковими органами
України.

Придбані марки акцизного збору використовуються виробниками алкогольних
напоїв і тютюнових виробів для маркування цих видів продукції.

Українські підприємства-виробники, що є платниками акцизного збору,
щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця складають і
подають до державних податкових адміністрацій за місцем розташування
(реєстрації) розрахунок суми акцизного збору за встановленою формою за
минулий місяць, складений виходячи з фактичних обсягів і цін реалізації.
Форма розрахунку наведена в табл. 4.4.

Обчислена підсумкова сума акцизного збору зменшується на суми, сплачені
протягом місяця авансовими платежами і різниця вноситься в бюджет
протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання
розрахунку.

Відповідальність за виконання правил маркування встановлених видів
підакцизних товарів, правильність обчислення і своєчасність сплати
акцизного збору несуть платники цього податку. Так, за несвоєчасну
реєстрацію юридичні особи і підприємці як платники акцизного збору
платять штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

У разі виявлення внаслідок перевірки недоплати суми акцизного збору
юридичні особи і підприємці платять у бюджет штраф, який дорівнює
однократному розміру донарахованої суми платежу. За ці самі порушення
протягом року після попередньої перевірки з порушників утримується штраф
у двократному розмірі донарахованої суми платежу. За неподання або
несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків або інших
документів, необхідних для розрахунку податків і платежів, до винуватців
застосовується фінансова санкція в розмірі 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за кожний випадок. У разі невчасної сплати
акцизного збору платнику нараховується пеня в розмірі 120 % річних від
облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

Список використаної та рекомендованої літератури

Господарський кодекс України. — К: Кондор, 2003.

Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Голос України. —
1991. —24 квіт.

Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. //
Голос України. — 1991. — 11 листоп.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991 р.
// Голос України. — 2001. — 23 січ.

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. //
Голос України. — 1991. — 21 листоп.

Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. // Голос
України. — 1997. — 25 берез.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств”” від 22 травня 1997 р. // Голос України. — 1997. —
19 черв.

Закон України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України
“Про акцизний збір”” від 18 листопада 1999 р. // Голос України. —1999. —
14 груд.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Голос України. — 1999. — 7
верес.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань оподаткування” від 2 березня 2000 р. // Голос України. — 2000. —
1 квіт.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 р.”

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про
плату за землю”” від 19 вересня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 17
жовт.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020