.

Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2796
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

Зміст

TOC \o “1-4” \h \z HYPERLINK \l “_Toc517766399” Зміст PAGEREF
_Toc517766399 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc517766400” 1. Економічна частина. PAGEREF
_Toc517766400 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc517766401” 1.1. Аналіз ринку PAGEREF
_Toc517766401 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc517766402” 1.2. Оцінка рівня якості виробу.
PAGEREF _Toc517766402 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc517766403” 1.2.1. Вихідні положення. PAGEREF
_Toc517766403 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc517766404” 1.2.2. Визначення рівню якості.
PAGEREF _Toc517766404 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc517766405” 1.3. Визначення коефіцієнтів вагомості
параметрів. PAGEREF _Toc517766405 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc517766406” 1.4. Оцінка конкурентоспроможності
виробу. PAGEREF _Toc517766406 \h 8

HYPERLINK \l “_Toc517766407” 1.5. Розрахунок собівартості виробу.
PAGEREF _Toc517766407 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc517766408” 1.5.1 Калькуляція собівартості.
PAGEREF _Toc517766408 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc517766409” 1.5.1.1 Сировина та матеріали. PAGEREF
_Toc517766409 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc517766410” 1.5.1.2 Витрати на покупні вироби і
напівфабрикати. PAGEREF _Toc517766410 \h 11

HYPERLINK \l “_Toc517766411” 5.4.1.3 Основна заробітна плата
виробничих робітників. PAGEREF _Toc517766411 \h 13

HYPERLINK \l “_Toc517766412” 1.5.1.4 Додаткова заробітна плата.
PAGEREF _Toc517766412 \h 14

HYPERLINK \l “_Toc517766413” 1.5.1.5 Нарахування на зарплати.
PAGEREF _Toc517766413 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766414” 1.5.1.6 Загальновиробничі витрати.
PAGEREF _Toc517766414 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766415” 1.5.1.7. Заг’альногосподарські втрати.
PAGEREF _Toc517766415 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766416” 1.5.1.8. Позавиробничі витрати PAGEREF
_Toc517766416 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766417” 1.6. Визначення ціни виробу. PAGEREF
_Toc517766417 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc517766418” 1.6.1. Нижня межа ціни. PAGEREF
_Toc517766418 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc517766419” 1.6.2. Верхня межа ціни. PAGEREF
_Toc517766419 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc517766420” 1.6.3. Договірна ціна. PAGEREF
_Toc517766420 \h 17

1. Економічна частина.

В даному розділі з метою обґрунтування доцільності виробництва
підсилювача потужності звукової частоти буде розраховано:

технічний рівень нової розробки;

визначена конкурентоспроможність;

розрахована собівартість та визначена договірна ціна;

визначений мінімальний обсяг продукції;

розрахований прибуток від реалізації підсилювача.

1.1. Аналіз ринку

В теперішній час все більша увага приділяється високоякісному
відтворенню звукових сигналів (фонограм) в домашніх умовах.

Підсилювачі, які виробляються на території колишнього СРСР, не
відповідають цим вимогам, і для забезпечення можливості високоякісного
звуковідтворення проводиться доробка існуючої апаратури до відповідності
стандартам, або встановлення апаратури іноземних виробників.

Обидва способи мають свої недоліки. Як правило, провідні світові
фірми-виробники зацікавлені в постачаннях нового обладнання внутрішні
ринки інших країн, тому ними може пропонуватися як морально застаріла на
даний момент апаратура, уже знята в цих країнах з виробництва, гак й
найсучасніша, при цьому закупівельна ціна якої відносно висока, а з
врахуванням витрат на післяпродажне обслуговування виявляється
невиправдано завищеною.

Доробка вже наявної апаратури дешевше, а з врахуванням нової елементної
бази, можна досягти високих техніко-економічних характеристик.

Підприємство – виробник робить гарантійне обслуговування підсилювача.

Споживачами підсилювача є майже всі громадяни (родини) нашого
суспільства, котрі полюбляють високоякісне звучання.

Планується серійний випуск підсилювачів.

Конкуренцію можуть скласти: завод “Маяк” та підсилювач заводу їм.
С.П.Корольова “Одисей”, Перший з конкурентів ще не розпочав випуск
готової продукції, а тільки розробляє її, інший вже перестав випускати
дану продукцію. Проектуємий підсилювач буде знаходитись поза
конкуренцією декілька років.

1.2. Оцінка рівня якості виробу.

1.2.1. Вихідні положення.

Оцінка рівня якості приладу проводиться з метою порівняльного аналізу й
визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта
інженерного рішення. Така оцінка проводиться на стадіях створення нової
і модернізації діючої техніки, при впровадженні її в виробництво, в
процесі проведення функціонально-вартісного аналізу тощо.

1.2.2. Визначення рівню якості.

На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізовувати
виріб, вимог замовника до них, а також умов, які характеризують
експлуатацію виробу, визначаємо основні параметри виробу, які будемо
використовувати для розрахунку коефіцієнта технічного рівня підсилювача.

Узагальненій показник якості нового пристрою в порівнянні з базовим:

(1.1)

– коефіцієнт, який враховує значимість по I-му показнику;

– одиничний коефіцієнт якості по i-му показнику, визначається за
формулами:

(1.2)

або

(1.3)

– числові значення i-го параметру відповідно нового та базового
виробів.

Для показників, зв’язок яких із рівнем якості виробів нелінійні, будемо
використовувати іншу формулу:

(1.4)

або

(1.5)

Для визначення рівня якості проектуємого виробу виберемо наступні
показники, а результати обчислень зведемо в таблицю:

Таблиця 1.1 Показники якості пристрою

1. Маса. 6

7,2

1.2

2. Коефіцієнт гармонік. 0.5

0.01

1.6

3. Номінальна вихідна потужність. 60

90

1.5

4. Відносний рівень шуму. -95

-105 1.1

1.3. Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів.

Коефіцієнт, який враховує, важливість i-го показника пристрою,
розраховують методом розміщення пріоритетів, згідно якого пріоритет
одного показника якості пристрою перед іншим визначає експертна комісія
(у кількості не менше 7 чол.), яка добре знається на області
застосування та умовах, експлуатації пристрою.

).

Результат експертного рангування даються в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Результати рангування параметрів

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Маса. 1 2 2 1 3 1 1 11 -6.5 42.25

2. Коефіцієнт гармонік. 4 4 5 3 2 2 3 23 5.5 30.25

3. Номінальна вихідна потужність. 2 2 1 1 1 2 1 11 -7.5 56.25

4. Відносний рівень шуму. 3 2 2 5 4 5 5 25 8.5 72.25

Сума 10 10 10 10 10 10 10 70 0 201

Визначення можливості використання результатів рангування параметрів для
подальших розрахунків проводимо на підставі розрахунку коефіцієнта
конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього;

а) визначаємо суму рангів кожного показника ( таблиця 1.2, стовпець 9)

(1.6)

– ранг i-го параметра, визначений l-м експериментом;

N – кількість експериментів.

Проводимо перевірку загальної скми рангів, яка повинна дорівнювати

(1.7)

де n – кількість оцінюваних параметрів.

б) обчислюємо середню суму рангів (Т) за формулою:

(1.8)

) від середньої суми рангів (Т) ( таблиця 1.2, стовпець 10)

(1.9)

) та загальну суму квадратів відхилень (таблиця 1.2, стовпець 11)

(1.10)

д) визначаємо коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою:

(1.11)

Визначену розрахункову величина W порівнюємо з нормативною WH.

Якщо W(WH, визначені дані заслуговують на довір’я та придатні до
використання. Для електровимірювальних і радіотехнічних виробів WH=0.77.
У нашому випадку 0.82>0.77.

Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування
параметрів (таблиця 1.2), проводимо попарне порівняння всіх параметрів і
результати заносяться в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 Попарне порівняння параметрів.

)

1 2 3 4 5 6 7

Х1 і Х2 = > > > > > = > > 1.5

Х2 і Х4 > > > Для аналізу візьмемо наступні аналоги нашого виробу. Підсилювач "Одисей-010"(базовий). Підсилювач "Лорта-50У-202С". Підсилювач "Radiotechnika-55С". Параметри та одиничні показники якості аналогів приведені в таблиці 1.5. Таблиця 1.5 - Параметри та одиничні показники якості аналогів Показники "Одисей-010" "Лорта-50У-202С" "Radiotechnika-55С" Проектуємий 1. Маса 7,2 1 5 1,44 5 1,44 6 1,2 2. Коефіцієнт гармонік 0,05 1 0,5 0,1 0,05 1 0,01 1,6 3. Номінальна вихідна потужність 60 1 50 0,83 80 1,33 90 1,5 4. Відносний рівень шуму. -95 1 -70 0,73 -95 1 -105 1,1 Звідси, Новий виріб перевищує базовий за конкурентоспроможністю. 1.5. Розрахунок собівартості виробу. 1.5.1 Калькуляція собівартості. Розрахунок собівартості виробляється за методикою викладеної в [З], по затвердженому переліку витрат і з урахуванням серійного характеру виробництва. 1.5.1.1 Сировина та матеріали. Витрати на придбання матеріалів по кожному найменуванню визначаємо виходячи з технічної норми витрати і ціни з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Результати розрахунку зведені в таблицю 1.6 Таблиця 1.6 Витрати на матеріали Матеріал Стандарт чи марка Одиниця виміру Норма витрат Ціна за одиницю, грн. Сума, грн Сталь Лист Б-ПН-2.00 ГОСТ. 19904-79/ К270-В5-П-10КП ГОСТ 28250-89 Лист 2,02мх х1м 0,114м2 148 8,35 Лист Б-ПН-1.00 ГОСТ 1 9904-79/ К270-В5-ІІ-10кп ГОСТ 28250-89 Лист 2,02м х х1м 0,118м2 84 4,91 Стрічка 035-ІІ-79НМ Г'ОСТ 10168-75 М .3 2,75 8,2 Круг 6-вІІ ГОСТ74 17-75 / 45-В-Т ГОСТ 1051-73 М 0,17 24 4,08 Кольорові метали Лист Д16.БТ.3.00 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 4,32 4,32 Лист Д16.БТ.2.00 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 2,80 2,80 Лист АМц.М1 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 0,1 4,4 0,44 Лист АМц.М2 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 6,68 6,68 АЛ9 ГОСТ 21488-76 Кг 0,210 16,4 3,45 Стрічка ДПРНТ 1,00 МІ ГОСТ 1173-77 м 0,32 3,20 1,03 Пластмаси Полістірол УПМ-0612Л-06 ГОСТ 28250-89 Кг 0,06 4,6 2,76 Стрижень текстолитовий 1с 18х550. сорт 1 ГОСТ 5385-74 Шт 0,06 18,50 1,11 Дріт ПЕТВ-2 0.200 ОСТ.160505.001-80 м 26 0,12 3,2 ПЕТВ-2 0.5 ОСТ.160505.001-80 м 11 0,17 1,87 ПЕТВ-2 0.4 ОСТ. 160505. .00.1 -80 м 0,5 0,16 0,08 Дріт монтажний МГШВ ТУ 16-505. 473-73 м 4 0,3 1,2 Лакоткань ЛКМС-105-0,10 ТУ16-90Н37.0012.002 м 0,1 3,00 0,30 Трубка Ф-4Д0.5 ГОСТ 22056-76 м 0,1 0,35 0,035 Припай ПОС-61 ГОСТ 21931-86 кг 0,04 16 0,64 Клей БФ-4 ГОСТ 12 172-76 кг 45 0,005 0.23 Лак УР-231 ТУ6-10863-84 кг 0,05 5,75 0,29 Каніфоль соснова ГОСТ 101 13-84 кг 0,05 1,00 0,05 Спирт етиловий ГОСТІ 8300-72 Л 0,02 8,00 0,16 Усього, гри 56,19 Невраховані матеріали (5%) , грн 2,81 Транспортне заготівельні витрати (5%), грн 2.81 РАЗОМ, грн 61,81 Ціни, визначені по прайс-листам фірми «ЗТЕП» і дійсні на. Грудень 2000 року. 1.5.1.2 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати. Витрати на покупні вироби і напівфабрикати визначені у відповідності зі схемою електричною принциповою і переліком елементів. Розрахунок витрат1 поданій статті робиться аналогічно розрахунку витрат на придбання матеріалів. Даними, для розрахунку є кількість виробів і їхня ціна. Результати зведені в таблицю 1.7. Таблиця 1.7 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати Виріб Стандарт чи марка Кільк., шт Ціна, гри Сума, грн Транзистори КТ315Б СБО.336.030 ТУ 4 0,13 0,52 КТ819ГМ аАО.336.030 ТУ 2 1,85 3,70 КТ818ГМ аАО. 336.029 ТУ 2 1,85 3,70 КТ361К СБО.336.031 ТУ 2 0,13 0,26 КТ502Е СБО.390.006 ТУ 6 0,16 0,96 КТ630Б аА0.335.018 ТУ 4 0,13 0,52 КТ503Е СБО.390.007 ТУ 9 0,1 0,32 КТ626В аАО.33 5.040 ТУ 1 0,13 0,26 КТ814Г аАО.336.024 ТУ 2 0,42 0,84 КТ815Г аА0.336.025 ТУ 2 0,42 0,84 Діоди Д220Б дРЗ.362.042 ТУ 6 0,13 0,78 Д237А дР3.362.042ТУ 8 0,32 2,56 Д814Д аА0.336.102ТУ 4 0,24 0,96 Конденсатори КМ56 ОЖ0.460Л61 ТУ 20 0,11 2,2 АК-08 ОЖО.420.034 ТУ 4 2,10 4,40 Резистори С2-23-0, 125 ОЖ0.467.104 ТУ 54 0,09 4,86 С2-23-1 ОЖ0.467.104 ТУ 6 0,12 0,72 С3-5 ОЖ0.467.548 ТУ 4 0:30 1,20 Мікросхема Світлодіод К544УД2А 6К0.342.483 ТУ 2 2,15 4,30 АЛ102Б ОЖО.654.243 ТУ 2 0,3 0,6 Пелюстоки 1-2-4.3х14-05 ГОСТ22376-77 4 0,08 0,32 Плата друкована 80x60 2 6,24 1.2,48 Плата друкована 160x80 2 11,60 23,20 Шнур ГОСТ 7399-80 1,6м 2,80 Вилка ВД1 ГОСТ 73-961-89 1 2,45 2,45 Роз'єм ОНЦ-КГ-4 АШДК.434430.010 ТУ 1 030 0,30 Роз'єм ОНЦ-К11-24 АШДК.434430.010 ТУ 2 0,30 0,60 Тримач світлодіода РТС-51 (Philips) 2 1,00 2,00 Тумблер ГІТкл 31-1 БШУК.6101 09.008 ТУ 1 2,10 2,10 Запобігач ВП1-1-2А 1 0,25 0,25 Гвинт М4-6gх 14.36.0 16 ГОСТ 7473-80 2 0,06 0,12 М4-6gх10.36.016 ГОСТ 7473-80 2 0,06 0,12 М3-6gх4.36.01 6- ГОСТ 7456-80 4 0,05 0,2 МЗ-6gх4.36.016 ГОСТ 7473-80 56 0,05 2,8 Гайка М4-6Н.04,016 ГОСТ 5927-70 2 0,08 0,16 МЗ-6Н.04.016 ГОСТ 5927-70 4 0,07 0,28 Усього, грн 84,59 Транспортно-заготівельні витрати (5%), Грн 4,23 РАЗОМ, грн 88,82 Ціни на комплектуючі визначені по прайс-листам фірми "Симметрон" і дійсні на грудень 2000 року. 5.4.1.3 Основна заробітна плата виробничих робітників. Витрати по цій статті розраховуються для, кожного виду робіт (операцій) у залежності від норми часу (нормативної трудомісткості) і погодинної тарифної ставки робітників. Тарифну зарплату визначимо по формулі: (1.16) де Т0 - трудомісткість виготовлення виробу, г; Sср- середня годинна тарифна ставка робітників, гри (Sср = 1,20 грн). Трудомісткість виготовлення виробу визначимо по формулі: (1.17) де Тм - трудомісткість монтажно-складальних робіт, г; а - питома вага даною виду робіт у загальній Трудомісткості виготовлення виробу (а=0,4). Трудомісткість монтажно-складальних робіт розраховуємо по типових нормах часу на монтажно-складальні роботи (таблиця 1.2). Таблиця 1.8 Розрахунок норм часу Найменування операції Кількість операцій Норма часу, хв Усього, хв 1. Підготовка елементів до монтажу: -друковані плати 4 1,01 4,04 -резисторів 64 0,11 7,04 -конденсаторів 24 0,11 2,64 -дроселів 2 0,11 0,22 -транзисторів 28 0,169 4,732 -діодів 18 0,11 1,98 -мікросхем 2 0,11 0,22 2. Установка елементів на плату: -резисторів 64 0,095 6,08 -конденсаторів 24 0,095 2,28 -дроселів 2 0,095 0,19 -транзисторів 22 1,336 29,4 -діодів 18 0,095 1,71 -мікросхем 2 0,99 1,98 3. Складання інших частин приладу включаючи об’ємний монтаж 33,94 Усього, хв 96,46 Усього, год 1,61 По формулі 1.17 визначаємо значення трудомісткості виготовлення виробу: Тс=4,025 г По формулі 1.16 визначаємо тарифну зарплату основних робітників: Ст=4,83 грн Відповідно до нормативів доплати складають 10-20% від тарифної ставки. Тоді загальна сума заробітної плати складе: ЗО=5,80 грн 1.5.1.4 Додаткова заробітна плата. Втрати по цін статті визначаються у відсотках від основної заробітної плати. Відсоток додаткової зарплати визначається на основі нормативів встановлених у даній організації. Приймаємо величину нормативу додаткової зарплати рівної 30% від основної заробітної плати. Сдоп=1,74 грн 1.5.1.5 Нарахування на зарплати. По діючим нормативах відрахування на соціальне страхування складає 37,5% віл суми основної і додаткової зарплат: С=2,83 грн 1.5.1.6 Загальновиробничі витрати. З огляду на, що собівартість виробу визначається на ранніх стадіях його проектування в умовах обмеженої Інформації про технологію виробництва і витрат на його підготовку, у загальновиробничі витрати входять, крім власне цих витрат, витрати на: - освоєння нового виробництва; - відшкодування зносу спеціального інструмента, і пристроїв цільового призначення; - зміст і експлуатація обладнання. При цьому загальновиробничі витрати визначаються у відсотках до основної зарплати. При такому комплексному окладі їхній норматив складає 200-300% (приймаємо їх рівними 200%). Соп=11,60 грн 1.5.1.7. Заг'альногосподарські втрати. Визначаються у відсотках від основної заробітної плати і складають для приладобудівних підприємств 100-200% (приймаємо їх рівними 120%). Сох=6,96 грн 1.5.1.8. Позавиробничі витрати По нормативу підприємства складають 1-2% від виробничої собівартості. Спв=3,60 грн. Таблиця 1.9 Калькуляція собівартості виробу. Статті витрал Сума, грн Питома вага, % 1 Основні матеріали 61,81 33,1 2 Покупні вироби і напівфабрикати 88,82 48,42 3 Основна заробітна плата 5,80 3,17 4 Додаткова зарплата 1,74 0,98 5 Нарахування на зарплату 2,83 1,56 6 Загальновиробничі виграти 11,60 6,35 7 Загальногосподарські витрати 6,96 3,82 Виробнича собівартість 179,56 98 8 Невиробничі витрати 3,60 2 Повна собівартість 183,20 100 1.6. Визначення ціни виробу. 1.6.1. Нижня межа ціни. Захищає інтереси виробника продукції і передбачає, що ціна повинна покрити витрати виробника, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції, і убезпечити рівень рентабельності не нижчий за той, що має підприємство при виробництві вже освоєної продукції. (1.18) де Спов - повна собівартість виробу, гри., РН - нормативний рівень рентабельності, %, вважаємо рівним 30%; аНДС - податок на додану вартість, %, за станом на 1.01.2000 р. - 20%. Необхідність врахування податку на додану вартість виникає у зв’язку з тим, що коли буде встановлюватись верхня межа ціни, а потім договірна, то ціна базового виробу звичайно включає цей податок. 1.6.2. Верхня межа ціни. Захищаючи інтереси споживача і визначається тією ціною, яку споживач готовий заплатити за продукцію з кращою споживчою якістю. (1.20) ЦВ.М.=363 грн. 1.6.3. Договірна ціна. Встановлюється за домовленістю між виробником і споживачем в інтервалі між нижньою та верхньою лімітними цінами. Приймаємо Цдог=310 грн. PAGE PAGE 16

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020