.

Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2786
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

Зміст

TOC \o “1-4” \h \z HYPERLINK \l “_Toc517766399” Зміст PAGEREF
_Toc517766399 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc517766400” 1. Економічна частина. PAGEREF
_Toc517766400 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc517766401” 1.1. Аналіз ринку PAGEREF
_Toc517766401 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc517766402” 1.2. Оцінка рівня якості виробу.
PAGEREF _Toc517766402 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc517766403” 1.2.1. Вихідні положення. PAGEREF
_Toc517766403 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc517766404” 1.2.2. Визначення рівню якості.
PAGEREF _Toc517766404 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc517766405” 1.3. Визначення коефіцієнтів вагомості
параметрів. PAGEREF _Toc517766405 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc517766406” 1.4. Оцінка конкурентоспроможності
виробу. PAGEREF _Toc517766406 \h 8

HYPERLINK \l “_Toc517766407” 1.5. Розрахунок собівартості виробу.
PAGEREF _Toc517766407 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc517766408” 1.5.1 Калькуляція собівартості.
PAGEREF _Toc517766408 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc517766409” 1.5.1.1 Сировина та матеріали. PAGEREF
_Toc517766409 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc517766410” 1.5.1.2 Витрати на покупні вироби і
напівфабрикати. PAGEREF _Toc517766410 \h 11

HYPERLINK \l “_Toc517766411” 5.4.1.3 Основна заробітна плата
виробничих робітників. PAGEREF _Toc517766411 \h 13

HYPERLINK \l “_Toc517766412” 1.5.1.4 Додаткова заробітна плата.
PAGEREF _Toc517766412 \h 14

HYPERLINK \l “_Toc517766413” 1.5.1.5 Нарахування на зарплати.
PAGEREF _Toc517766413 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766414” 1.5.1.6 Загальновиробничі витрати.
PAGEREF _Toc517766414 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766415” 1.5.1.7. Заг’альногосподарські втрати.
PAGEREF _Toc517766415 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766416” 1.5.1.8. Позавиробничі витрати PAGEREF
_Toc517766416 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc517766417” 1.6. Визначення ціни виробу. PAGEREF
_Toc517766417 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc517766418” 1.6.1. Нижня межа ціни. PAGEREF
_Toc517766418 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc517766419” 1.6.2. Верхня межа ціни. PAGEREF
_Toc517766419 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc517766420” 1.6.3. Договірна ціна. PAGEREF
_Toc517766420 \h 17

1. Економічна частина.

В даному розділі з метою обґрунтування доцільності виробництва
підсилювача потужності звукової частоти буде розраховано:

технічний рівень нової розробки;

визначена конкурентоспроможність;

розрахована собівартість та визначена договірна ціна;

визначений мінімальний обсяг продукції;

розрахований прибуток від реалізації підсилювача.

1.1. Аналіз ринку

В теперішній час все більша увага приділяється високоякісному
відтворенню звукових сигналів (фонограм) в домашніх умовах.

Підсилювачі, які виробляються на території колишнього СРСР, не
відповідають цим вимогам, і для забезпечення можливості високоякісного
звуковідтворення проводиться доробка існуючої апаратури до відповідності
стандартам, або встановлення апаратури іноземних виробників.

Обидва способи мають свої недоліки. Як правило, провідні світові
фірми-виробники зацікавлені в постачаннях нового обладнання внутрішні
ринки інших країн, тому ними може пропонуватися як морально застаріла на
даний момент апаратура, уже знята в цих країнах з виробництва, гак й
найсучасніша, при цьому закупівельна ціна якої відносно висока, а з
врахуванням витрат на післяпродажне обслуговування виявляється
невиправдано завищеною.

Доробка вже наявної апаратури дешевше, а з врахуванням нової елементної
бази, можна досягти високих техніко-економічних характеристик.

Підприємство – виробник робить гарантійне обслуговування підсилювача.

Споживачами підсилювача є майже всі громадяни (родини) нашого
суспільства, котрі полюбляють високоякісне звучання.

Планується серійний випуск підсилювачів.

Конкуренцію можуть скласти: завод “Маяк” та підсилювач заводу їм.
С.П.Корольова “Одисей”, Перший з конкурентів ще не розпочав випуск
готової продукції, а тільки розробляє її, інший вже перестав випускати
дану продукцію. Проектуємий підсилювач буде знаходитись поза
конкуренцією декілька років.

1.2. Оцінка рівня якості виробу.

1.2.1. Вихідні положення.

Оцінка рівня якості приладу проводиться з метою порівняльного аналізу й
визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта
інженерного рішення. Така оцінка проводиться на стадіях створення нової
і модернізації діючої техніки, при впровадженні її в виробництво, в
процесі проведення функціонально-вартісного аналізу тощо.

1.2.2. Визначення рівню якості.

На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізовувати
виріб, вимог замовника до них, а також умов, які характеризують
експлуатацію виробу, визначаємо основні параметри виробу, які будемо
використовувати для розрахунку коефіцієнта технічного рівня підсилювача.

Узагальненій показник якості нового пристрою в порівнянні з базовим:

(1.1)

– коефіцієнт, який враховує значимість по I-му показнику;

– одиничний коефіцієнт якості по i-му показнику, визначається за
формулами:

(1.2)

або

(1.3)

– числові значення i-го параметру відповідно нового та базового
виробів.

Для показників, зв’язок яких із рівнем якості виробів нелінійні, будемо
використовувати іншу формулу:

(1.4)

або

(1.5)

Для визначення рівня якості проектуємого виробу виберемо наступні
показники, а результати обчислень зведемо в таблицю:

Таблиця 1.1 Показники якості пристрою

1. Маса. 6

7,2

1.2

2. Коефіцієнт гармонік. 0.5

0.01

1.6

3. Номінальна вихідна потужність. 60

90

1.5

4. Відносний рівень шуму. -95

-105 1.1

1.3. Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів.

Коефіцієнт, який враховує, важливість i-го показника пристрою,
розраховують методом розміщення пріоритетів, згідно якого пріоритет
одного показника якості пристрою перед іншим визначає експертна комісія
(у кількості не менше 7 чол.), яка добре знається на області
застосування та умовах, експлуатації пристрою.

).

Результат експертного рангування даються в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Результати рангування параметрів

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Маса. 1 2 2 1 3 1 1 11 -6.5 42.25

2. Коефіцієнт гармонік. 4 4 5 3 2 2 3 23 5.5 30.25

3. Номінальна вихідна потужність. 2 2 1 1 1 2 1 11 -7.5 56.25

4. Відносний рівень шуму. 3 2 2 5 4 5 5 25 8.5 72.25

Сума 10 10 10 10 10 10 10 70 0 201

Визначення можливості використання результатів рангування параметрів для
подальших розрахунків проводимо на підставі розрахунку коефіцієнта
конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього;

а) визначаємо суму рангів кожного показника ( таблиця 1.2, стовпець 9)

(1.6)

– ранг i-го параметра, визначений l-м експериментом;

N – кількість експериментів.

Проводимо перевірку загальної скми рангів, яка повинна дорівнювати

(1.7)

де n – кількість оцінюваних параметрів.

б) обчислюємо середню суму рангів (Т) за формулою:

(1.8)

) від середньої суми рангів (Т) ( таблиця 1.2, стовпець 10)

(1.9)

) та загальну суму квадратів відхилень (таблиця 1.2, стовпець 11)

(1.10)

д) визначаємо коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою:

(1.11)

Визначену розрахункову величина W порівнюємо з нормативною WH.

Якщо W(WH, визначені дані заслуговують на довір’я та придатні до
використання. Для електровимірювальних і радіотехнічних виробів WH=0.77.
У нашому випадку 0.82>0.77.

Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування
параметрів (таблиця 1.2), проводимо попарне порівняння всіх параметрів і
результати заносяться в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 Попарне порівняння параметрів.

)

1 2 3 4 5 6 7

Х1 і Х2 < < < < > < < < 0.5Х1 і Х3 < = > = > < = = 1.0Х1 і Х4 < = = < < < > < 0.5Х2 і Х3 > > > > > = > > 1.5

Х2 і Х4 > > > < < < < < 0.5Х3 і Х4 < = < < < < < < 0.5В даний час найбільш широко використовуються наступні значення коефіцієнтів переваги (аij)де xi і xj параметри, які порівнюються між собою.(таблиця 1.4).Таблиця 1.4 - Розрахунок вагомості параметрів.проводиться за наступними формулами:(1.12)(1.13)де Вi вагомість і-го елемента за результатами оцінок всіх експертів; визначається як сума значень коефіцієнтів перевага (аij) даних усіма експертами по і-му параметру.Результати розрахунків заносяться в таблицю 1.4.) розраховується так:(1.14)визначається(1.15)) і-го параметру.1.4. Оцінка конкурентоспроможності виробу.Для аналізу конкурентоспроможності візьмемо ще декілька аналогів (окрім базового) проектуємого виробу, та визначимо їх загальні показники якості відносно нашого базового виробу. Далі, знаючи Вартість аналогів, можна буде побудувати графіки залежності узагальненого показника від їх ціни, та побудувавши кореляційну пряму, визначити верхню межу вартості проектуємого виробу.Для аналізу візьмемо наступні аналоги нашого виробу.Підсилювач "Одисей-010"(базовий).Підсилювач "Лорта-50У-202С".Підсилювач "Radiotechnika-55С".Параметри та одиничні показники якості аналогів приведені в таблиці 1.5.Таблиця 1.5 - Параметри та одиничні показники якості аналогівПоказники "Одисей-010" "Лорта-50У-202С" "Radiotechnika-55С" Проектуємий1. Маса 7,2 1 5 1,44 5 1,44 6 1,22. Коефіцієнт гармонік 0,05 1 0,5 0,1 0,05 1 0,01 1,63. Номінальна вихідна потужність 60 1 50 0,83 80 1,33 90 1,54. Відносний рівень шуму. -95 1 -70 0,73 -95 1 -105 1,1Звідси,Новий виріб перевищує базовий за конкурентоспроможністю.1.5. Розрахунок собівартості виробу.1.5.1 Калькуляція собівартості.Розрахунок собівартості виробляється за методикою викладеної в [З], по затвердженому переліку витрат і з урахуванням серійного характеру виробництва.1.5.1.1 Сировина та матеріали.Витрати на придбання матеріалів по кожному найменуванню визначаємо виходячи з технічної норми витрати і ціни з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.Результати розрахунку зведені в таблицю 1.6Таблиця 1.6 Витрати на матеріалиМатеріал Стандарт чи марка Одиниця виміру Норма витрат Ціна за одиницю, грн. Сума, грнСтальЛист Б-ПН-2.00 ГОСТ.19904-79/ К270-В5-П-10КПГОСТ 28250-89Лист 2,02мх х1м0,114м21488,35Лист Б-ПН-1.00 ГОСТ 1 9904-79/ К270-В5-ІІ-10кп ГОСТ 28250-89Лист2,02м х х1м0,118м2844,91Стрічка 035-ІІ-79НМ Г'ОСТ 10168-75М.32,758,2Круг 6-вІІ ГОСТ74 17-75 / 45-В-Т ГОСТ 1051-73М0,17244,08Кольорові метали Лист Д16.БТ.3.00 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 4,32 4,32Лист Д16.БТ.2.00 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 2,80 2,80Лист АМц.М1 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 0,1 4,4 0,44Лист АМц.М2 ГОСТ 21631-76 Лист 0,4мх 0,8м 1 6,68 6,68АЛ9 ГОСТ 21488-76 Кг 0,210 16,4 3,45Стрічка ДПРНТ 1,00 МІ ГОСТ 1173-77м 0,32 3,20 1,03ПластмасиПолістірол УПМ-0612Л-06 ГОСТ 28250-89 Кг 0,06 4,6 2,76Стрижень текстолитовий 1с 18х550. сорт 1 ГОСТ 5385-74 Шт 0,06 18,50 1,11ДрітПЕТВ-2 0.200 ОСТ.160505.001-80 м 26 0,12 3,2ПЕТВ-2 0.5 ОСТ.160505.001-80 м 11 0,17 1,87ПЕТВ-2 0.4 ОСТ. 160505. .00.1 -80 м 0,5 0,16 0,08Дріт монтажнийМГШВ ТУ 16-505. 473-73 м 4 0,3 1,2ЛакотканьЛКМС-105-0,10 ТУ16-90Н37.0012.002м 0,13,000,30Трубка Ф-4Д0.5 ГОСТ 22056-76 м 0,1 0,35 0,035Припай ПОС-61 ГОСТ 21931-86 кг 0,04 16 0,64Клей БФ-4 ГОСТ 12 172-76 кг 45 0,005 0.23Лак УР-231 ТУ6-10863-84 кг 0,05 5,75 0,29Каніфоль соснова ГОСТ 101 13-84 кг 0,05 1,00 0,05Спирт етиловий ГОСТІ 8300-72 Л 0,02 8,00 0,16Усього, гри 56,19Невраховані матеріали (5%) , грн 2,81Транспортне заготівельні витрати (5%), грн 2.81РАЗОМ, грн 61,81Ціни, визначені по прайс-листам фірми «ЗТЕП» і дійсні на. Грудень 2000 року.1.5.1.2 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати.Витрати на покупні вироби і напівфабрикати визначені у відповідності зі схемою електричною принциповою і переліком елементів. Розрахунок витрат1 поданій статті робиться аналогічно розрахунку витрат на придбання матеріалів. Даними, для розрахунку є кількість виробів і їхня ціна. Результати зведені в таблицю 1.7.Таблиця 1.7 Витрати на покупні вироби і напівфабрикатиВиріб Стандарт чи марка Кільк., шт Ціна, гри Сума, грнТранзистори КТ315Б СБО.336.030 ТУ 4 0,13 0,52КТ819ГМ аАО.336.030 ТУ 2 1,85 3,70КТ818ГМ аАО. 336.029 ТУ 2 1,85 3,70КТ361К СБО.336.031 ТУ 2 0,13 0,26КТ502Е СБО.390.006 ТУ 6 0,16 0,96КТ630Б аА0.335.018 ТУ 4 0,13 0,52КТ503Е СБО.390.007 ТУ9 0,1 0,32КТ626В аАО.33 5.040 ТУ1 0,13 0,26КТ814Г аАО.336.024 ТУ2 0,42 0,84КТ815Г аА0.336.025 ТУ2 0,42 0,84Діоди Д220Б дРЗ.362.042 ТУ 6 0,13 0,78Д237А дР3.362.042ТУ 8 0,32 2,56Д814Д аА0.336.102ТУ 4 0,24 0,96Конденсатори КМ56 ОЖ0.460Л61 ТУ 20 0,11 2,2АК-08 ОЖО.420.034 ТУ 4 2,10 4,40Резистори С2-23-0, 125 ОЖ0.467.104 ТУ 54 0,09 4,86С2-23-1 ОЖ0.467.104 ТУ 6 0,12 0,72С3-5 ОЖ0.467.548 ТУ 4 0:30 1,20Мікросхема Світлодіод К544УД2А 6К0.342.483 ТУ 2 2,15 4,30АЛ102Б ОЖО.654.243 ТУ 2 0,3 0,6Пелюстоки 1-2-4.3х14-05 ГОСТ22376-77 4 0,08 0,32Плата друкована 80x60 2 6,24 1.2,48Плата друкована 160x80 2 11,60 23,20Шнур ГОСТ 7399-80 1,6м2,80Вилка ВД1 ГОСТ 73-961-89 1 2,45 2,45Роз'єм ОНЦ-КГ-4 АШДК.434430.010 ТУ 1 030 0,30Роз'єм ОНЦ-К11-24 АШДК.434430.010 ТУ 2 0,30 0,60Тримач світлодіода РТС-51 (Philips) 2 1,00 2,00Тумблер ГІТкл 31-1 БШУК.6101 09.008 ТУ 1 2,10 2,10Запобігач ВП1-1-2А 1 0,25 0,25Гвинт М4-6gх 14.36.0 16 ГОСТ 7473-80 2 0,06 0,12М4-6gх10.36.016 ГОСТ 7473-80 2 0,06 0,12М3-6gх4.36.01 6- ГОСТ 7456-80 4 0,05 0,2МЗ-6gх4.36.016 ГОСТ 7473-80 56 0,05 2,8ГайкаМ4-6Н.04,016 ГОСТ 5927-70 2 0,08 0,16МЗ-6Н.04.016 ГОСТ 5927-70 4 0,07 0,28Усього, грн 84,59Транспортно-заготівельні витрати (5%), Грн 4,23РАЗОМ, грн 88,82Ціни на комплектуючі визначені по прайс-листам фірми "Симметрон" і дійсні на грудень 2000 року.5.4.1.3 Основна заробітна плата виробничих робітників.Витрати по цій статті розраховуються для, кожного виду робіт (операцій) у залежності від норми часу (нормативної трудомісткості) і погодинної тарифної ставки робітників.Тарифну зарплату визначимо по формулі:(1.16)де Т0 - трудомісткість виготовлення виробу, г;Sср- середня годинна тарифна ставка робітників, гри (Sср = 1,20 грн). Трудомісткість виготовлення виробу визначимо по формулі:(1.17)де Тм - трудомісткість монтажно-складальних робіт, г;а - питома вага даною виду робіт у загальній Трудомісткості виготовлення виробу (а=0,4).Трудомісткість монтажно-складальних робіт розраховуємо по типових нормах часу на монтажно-складальні роботи (таблиця 1.2).Таблиця 1.8 Розрахунок норм часуНайменування операції Кількість операцій Норма часу, хв Усього, хв1. Підготовка елементів до монтажу:-друковані плати4 1,01 4,04-резисторів64 0,11 7,04-конденсаторів 24 0,11 2,64-дроселів 2 0,11 0,22-транзисторів 28 0,169 4,732-діодів 18 0,11 1,98-мікросхем2 0,11 0,222. Установка елементів на плату:-резисторів 640,095 6,08-конденсаторів 24 0,095 2,28-дроселів 2 0,095 0,19-транзисторів 22 1,336 29,4-діодів 18 0,095 1,71-мікросхем 2 0,99 1,983. Складання інших частин приладувключаючи об’ємний монтаж33,94Усього, хв96,46Усього, год1,61По формулі 1.17 визначаємо значення трудомісткості виготовлення виробу:Тс=4,025 гПо формулі 1.16 визначаємо тарифну зарплату основних робітників:Ст=4,83 грнВідповідно до нормативів доплати складають 10-20% від тарифної ставки. Тоді загальна сума заробітної плати складе:ЗО=5,80 грн1.5.1.4 Додаткова заробітна плата.Втрати по цін статті визначаються у відсотках від основної заробітної плати. Відсоток додаткової зарплати визначається на основі нормативів встановлених у даній організації. Приймаємо величину нормативу додаткової зарплати рівної 30% від основної заробітної плати.Сдоп=1,74 грн1.5.1.5 Нарахування на зарплати.По діючим нормативах відрахування на соціальне страхування складає 37,5% віл суми основної і додаткової зарплат:С=2,83 грн1.5.1.6 Загальновиробничі витрати.З огляду на, що собівартість виробу визначається на ранніх стадіях його проектування в умовах обмеженої Інформації про технологію виробництва і витрат на його підготовку, у загальновиробничі витрати входять, крім власне цих витрат, витрати на:- освоєння нового виробництва;- відшкодування зносу спеціального інструмента, і пристроїв цільового призначення;- зміст і експлуатація обладнання.При цьому загальновиробничі витрати визначаються у відсотках до основної зарплати. При такому комплексному окладі їхній норматив складає 200-300% (приймаємо їх рівними 200%).Соп=11,60 грн1.5.1.7. Заг'альногосподарські втрати.Визначаються у відсотках від основної заробітної плати і складають для приладобудівних підприємств 100-200% (приймаємо їх рівними 120%).Сох=6,96 грн1.5.1.8. Позавиробничі витратиПо нормативу підприємства складають 1-2% від виробничої собівартості.Спв=3,60 грн.Таблиця 1.9 Калькуляція собівартості виробу.Статті витралСума, грн Питома вага, %1 Основні матеріали 61,81 33,12 Покупні вироби і напівфабрикати 88,82 48,423 Основна заробітна плата 5,80 3,174 Додаткова зарплата 1,74 0,985 Нарахування на зарплату 2,83 1,566 Загальновиробничі виграти 11,60 6,357 Загальногосподарські витрати 6,96 3,82Виробнича собівартість 179,56 988 Невиробничі витрати 3,60 2Повна собівартість 183,20 1001.6. Визначення ціни виробу.1.6.1. Нижня межа ціни.Захищає інтереси виробника продукції і передбачає, що ціна повинна покрити витрати виробника, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції, і убезпечити рівень рентабельності не нижчий за той, що має підприємство при виробництві вже освоєної продукції.(1.18)де Спов - повна собівартість виробу, гри.,РН - нормативний рівень рентабельності, %, вважаємо рівним 30%;аНДС - податок на додану вартість, %, за станом на 1.01.2000 р. - 20%.Необхідність врахування податку на додану вартість виникає у зв’язку з тим, що коли буде встановлюватись верхня межа ціни, а потім договірна, то ціна базового виробу звичайно включає цей податок.1.6.2. Верхня межа ціни.Захищаючи інтереси споживача і визначається тією ціною, яку споживач готовий заплатити за продукцію з кращою споживчою якістю.(1.20)ЦВ.М.=363 грн.1.6.3. Договірна ціна.Встановлюється за домовленістю між виробником і споживачем в інтервалі між нижньою та верхньою лімітними цінами.Приймаємо Цдог=310 грн.PAGEPAGE 16

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019