.

Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 822
Скачать документ

Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності

Узагальнюючи існуючі методики аналізу інвестиційної діяльності
промислових підприємств слід констатувати, що традиційно вони спрямовані
на оцінку ефективності інвестиційних проектів та базуються на
застосуванні методу дисконтування. Однак сучасний етап розвитку
вітчизняних підприємств зумовлює необхідність удосконалення існуючих
методик та забезпечення їх відповідності потребам.

Основним підходом до аналізу інвестиційної діяльності промислових
підприємств за сучасних умов, на нашу думку, слід обрати балансовий
підхід, який визначає, що потреба підприємства в інвестиційних ресурсах
повинна бути адекватна можливостям їх забезпечення. Застосування
балансового методу та співставлення реальних потреб та існуючих
можливостей дасть можливість керівництву та власникам підприємств в
повній мірі оцінити нагальність проблеми активізації інвестиційної
діяльності та можливості здійснення відповідних заходів за рахунок
різноманітних джерел.

Узагальнено комплексний аналіз інвестиційної діяльності запропоновано
проводити у вигляді наступних етапів (рис. 1).

Рис. 1. Основні етапи аналізу інвестиційної діяльності (Джерело:
побудовано автором)

1 етап. Аналіз потреби підприємства в інвестиційних ресурсах.

Потреба підприємства в інвестиціях залежить від змісту інвестиційної
стратегії, яку реалізує підприємство. У разі, якщо мова йде про
стратегію розвитку підприємства, то вона повинна базуватись на
здійсненні активної різнобічної інвестиційної діяльності. Відповідно
оцінка потреби підприємства в інвестиціях повинна здійснюватись в
розрізі реальних (капітальні, інноваційні та інвестиції приросту
матеріальних цінностей) та фінансових інвестицій.

Аналіз потреби в інвестиціях з позицій необхідності підвищення
ефективності використання всіх виробничих ресурсів підприємства, перш за
все, трудових ресурсів, основних засобів. За сучасних умов, особливо для
машинобудівних підприємств набувають значення нематеріальні активи,
інвестиції в які, залишаються на вкрай низькому рівні.

Загалом потребу підприємства в інвестиційних ресурсах можна виразити
наступним чином:

,                         (1)

– загальна потреба підприємства в інвестиційних ресурсах;

– потреба підприємства в інвестиціях для здійснення фінансових
інвестицій;

– потреба підприємства для здійснення реальних інвестицій;

– потреба підприємства в інвестиціях для оновлення основних засобів;

– потреба підприємства в інвестиціях для розвитку трудових ресурсів;

– потреба підприємства в інвестиціях для придбання нематеріальних
активів;

– потреба підприємства в інвестиціях для збільшення запасів матеріальних
активів.

Виходячи із необхідності забезпечення розширеного виробництва за рахунок
збільшення виробничих потужностей підприємства, а також виходячи зі
стану основних засобів рекомендуємо проводити оцінку потреби в
інвестиціях з позиції традиційних показників їх наявності та руху,
складу і структури, технічного стану за класифікаційними групами.
Найбільш важливою є інформація щодо: коефіцієнтів оновлення, вибуття,
зносу, придатності та приросту основних засобів. Для характеристики
вікового складу і морального зносу фонди групують за тривалістю
експлуатації, розраховують середній вік обладнання. Традиційно аналіз
рівня забезпеченості підприємства основними засобами виробництва
проводять на основі показників фондоозброєності та технічної озброєності
праці. Узагальнену інформацію щодо змісту ІІД можна отримати на підставі
аналізу використання виробничих потужностей підприємства.

2 етап. Аналіз інвестиційної діяльності. Узагальнення існуючих підходів
вітчизняних науковців і власні дослідження дають змогу запропонувати
наступні основні напрями аналізу інвестиційної діяльності, а саме: а)
аналіз динаміки загальних обсягів інвестицій; б) аналіз структури
інвестицій підприємства; в) аналіз джерел формування інвестиційних
ресурсів.

):

.

(2)

(інвестиції забезпечили не лише відшкодування амортизації за
спрацювання обладнання, а й свідчать про розширення масштабів
виробництва).

v

????H?H???????тицій. Під час аналізу реальних інвестицій слід розширити
дослідження їх складу в розрізі наступних груп: придбання цілісних
майнових комплексів, нове будівництво, перепрофілювання, реконструкція,
модернізація тощо. Основною ознакою поділу фінансових інвестицій є строк
інвестування. Відповідно їх склад можна проаналізувати в розрізі
поточних і довгострокових.

Аналіз джерел фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку
підприємства. Підприємства можуть використовувати різні схеми
фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку (за рахунок внутрішніх
та зовнішніх джерел). У розрізі наведених джерел і слід проаналізувати
інвестиційні ресурси підприємства.

) складає:

,
(3)

– здійсненні підприємством капітальні інвестиції;

– прибуток підприємства, спрямований на капітальні інвестиції;

– сума нарахованої амортизації.

Сума здійснених інвестицій повинна перевищувати суму нарахованої
амортизації на величину чистого прибутку, який підприємство спрямовує на
інвестиції.

) за наступною формулою:

,
(4)

– ваговий коефіцієнт групи показників інвестиційної складової;

– показники, що характеризують рівень інвестиційної привабливості;

У процесі розрахунку показників, що характеризують рівень інвестиційної
привабливості, застосуємо процедуру нормалізації критеріїв, тобто
приведення їх до безрозмірних величин. Використаємо наступні формули:

;
(5)

– значення і-того показника інвестиційної привабливості досліджуваного
підприємства;

– мінімальне та максимальне значення і-того показника інвестиційної
привабливості k-того підприємства;

– мінімальне та максимальне значення j-того показника інвестиційної
привабливості k-того підприємства;

– досліджуване підприємство).

Для оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та недопущення
значної трудомісткості робіт з формування інформаційної бази (адже існує
досить велика кількість показників фінансового стану) пропонуємо
використовувати окремі показники експрес-аналізу фінансової звітності.

Таким чином, інвестиційно-привабливим є те підприємство,
яке має реальні можливості забезпечувати інвестиційні потреби розвитку:
чи за рахунок внутрішніх джерел (прибутку, амортизації), чи за рахунок
зовнішніх джерел (кредити, стратегічні чи портфельні інвестиції).

Висновки. Інвестиційна діяльність є умовою та наслідком результативності
функціонування підприємства. А тому методику аналізу інвестиційної
діяльності слід розглядати в ув’язці з іншими показниками ефективності
господарської діяльності підприємства.

Переважна більшість вітчизняних підприємств мають істотні проблеми з
нарощуванням інвестицій. Для чіткого розуміння перспектив активізації
інвестиційної діяльності в процесі аналізу інвестицій та розробки
інвестиційної стратегії слід використовувати балансовий підхід, який дає
можливість розглядати потреби та можливості підприємства за цим
напрямом. Запропоновані узагальнюючі показники дають можливість
забезпечити порівнюваність, зведення та точність в оцінці інвестиційної
привабливості підприємства та його конкурентів.

Список використаної літератури

1.  Азарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів /
А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Фінанси України. – 2004. – №9. –
С. 52–57.

2.   Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций [пер. с
англ.; новое перераб. и дополн. изд.] / Беренс Вернер, Питер М.
Хавранек. – М. : АОЗТ Интерэксперт”, “ИНФРА-М”, 1995. – 528 с. –
(Промышленные технико-экономические исследования).

3.   Возняк Г. В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування
інноваційних проектів прибутком від основної діяльності / Г. В. Возняк,
А. Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №4(46). – С.
81–92.

4.   Данцигер Й. П. Економічна оцінка інвестиційно-інноваційних проектів
/ Й. П. Данцигер, С. В. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. –
2004. – № 17. – С. 21–23.

5.   Зарембо Ю. Г. Методологічні аспекти визначення економічної та
фінансової ефективності інвестицій / Ю. Г. Зарембо // Економіка і
прогнозування. – 2004.– №4. – С. 116–130.

6.   Нечаева О.Д., Прорубщиков С.А. Новый подход к анализу
инвестиционной деятельности предприятий. – Инновации. – 2003. – №9(66).
– 62-66.

7.    Русецкий А. А. Факторный анализ экономической эффективности
инвестиционного проекта в условиях неопределенности / А. А. Русецкий //
Економіка розвитку. – 2004. – №4. – С. 105–108.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020