Реферат на тему:

Можливість скорочення собівартості авіаперевезень

Транспорт — це особлива галузь матеріального виробництва. Ці
особливості зв’язані з розходженнями в засобах виробництва, предметах
праці, характері виробничого процесу, організації праці працівників і
інші.

Приймаючи участь у всіх сферах суспільного виробництва, здійснюючи
перевезення вантажів і людей, транспорт тим самим впливає на розвиток
економіки країни.

Отже, скорочення витрат на перевезення є народногосподарським показником
підвищення ефективності виробництва

Цивільна авіація є складовою частиною єдиної транспортної системи
країни, але має ряд своїх специфічних особливостей і відмінностей. До
них можна віднести:

високу швидкість доставки пасажирів і вантажів;

високу прохідність і меншу, чим на інших видах транспорту, залежність
від фізико-географічних умов місцевості;

можливість організації комбінованих перевезень з умовою забезпечення
високого рівня комфорту для пасажирів і послуг для відправників вантажу;

велику мобільність і гнучкість у застосуванні повітряного транспорту,
його здатність здійснювати масові одноразові і спеціальні перевезення.

Однак повітряний транспорт має більш високу в порівнянні з іншими видами
транспорту собівартість авіаперевезень, що іноді змушено обмежує сферу
застосування повітряного транспорту.

За останні роки істотно змінилася структура прямих літньо-технічних
витрат — авіаційні пально-мастильні матеріали (ПММ), амортизація і
поточний ремонт авіаційної техніки. По собівартості перевезень витрати
на авіаційні ПММ зменшилися за цей час, а витрати на поточний ремонт
авіаційної техніки, амортизація авіаційної техніки збільшилися. Це
говорить про збільшення частки витрат уречевленої праці, вкладеної в
транспортні засоби (літаки і вертольоти), на частку яких приходиться 60%
усіх фондів, що говорить про більш високу вартість у порівнянні з іншими
видами транспорту.

Великими потенційними можливостями в рішенні корінних задач підвищення
якості і конкурентноздатності продукції, у тому числі і транспортної, на
внутрішньому і зовнішньому ринках, різкого зниження витрат розташовує
функціонально-вартісний аналіз (ФВА).

Цей метод широко застосовується в ряді галузей промисловості при
проектуванні і модернізації конструкцій виробів, удосконалюванні
технології їхнього виробництва [4], стандартизації й уніфікації
продукції, організації основного і допоміжного виробництва [2].

Зниження матеріалоємності і поліпшення якості авіатранспортної
продукції вимагає системного комплексного підходу до аналізу, оцінці й
оптимізації використання матеріальних ресурсів у цивільній авіації.

Діючим інструментом рішення проблеми виявлення цих резервів є
функціонально-вартісний аналіз (ФВА), спрямований на оптимізацію
співвідношення між якістю і витратами ? мінімізацію витрат на одиницю
корисного ефекту [1].

Ціль застосування ФВА – цілком виключити чи звести до мінімуму зайві
витрати на авіатранспортну продукцію.

Застосування ФВА дозволить знизити собівартість авіатранспортної
продукції за рахунок економії матеріальних і трудових витрат, більш
ефективно використовувати основні фонди, поліпшити техніко-економічні
показники їхньої виробничо-господарської діяльності.

В умовах переходу до ринку зростає роль ощадливого господарювання,
дбайливого відношення до усіх видів наявних ресурсів.

І в цих умовах у повній мірі зможе проявитися висока ефективність ФВА —
методу системного дослідження об’єкта.

h

h

B z

U

?????????

Похожие записи