.

Центральний підприємницький ремесловий реєстр (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1155
Скачать документ

Центральний підприємницький ремесловий реєстр

Першочерговими цілями при формування центрального підприємницького
ремеслового реєстру були організація розширеного інформаційного джерела
про підприємницьку діяльність, підготування заздалегідь актуальної
статистики про стан ремесла підприємницької діяльності, реалізування
економічних положень до реєстру фірми, а також впровадження поворотного
кругу даних для автоматизованого здійснення обов’язків по оповіщенню
промисловими установами.

В рамках доповнення до закону про ремісничу діяльність від 1996 року
були визначені завдання центрального ремеслового реєстру при
бундесміністерстві економіки і праці, які по-новому регулюють ведення
ремеслового реєстру установами окресового управління, створюють юридичну
базу для автоматичної передачі даних про ремісничу діяльність і
допускають зв’язок даних центрального ремеслового реєстру з даними
фірмового реєстру.

Надійність зв’язку центрального ремеслового реєстру з фірмовим реєстром,
з одного боку, уможливлює завчасну підготовку зміни стану справ
(наприклад, втрата ремеслових повноважень зареєстрованим у фірмовому
реєстрі суб’єктом права правоносієм або реєстровий запис у фірмовому
реєстрі про реальний стан справ у ремісничій діяльності, а з іншого боку
відміну протоколу про правові відносини в збірці судових документів. Як
видно на прикладі кооперації з фірмовим реєстром, центральний ремесловий
реєстр відображає вже провірений урядом процес, який підтримується в
межах союзу та земель і створює суттєву передумову для дотримання
передбачених законом задач і уможливлює опитування для отримування
інформації.

Отримування інформації про громадян здійснюється органом управління
окресу, передбачається цим прискорити видачу необхідної інформації в
приватній сфері, а також зробити доступним дані центрального ремеслового
реєстру в обмеженій формі безпосередньо через Інтернет. На противагу
фірмовому реєстру, центральний ремесловий реєстр не володіє
властивостями громадського реєстру ( на надані ще повноваження), а
реєстрові записи в центральному ремесловому реєстрі не мають
основополагаючого впливу. (“Волокита” рос. затягування із змінами в
законі при реєстрації в центральному ремесловому реєстрі може привести
до нанесення шкоди інтересам підприємця).

Організація установ.

Компетентність справ.

Оскільки в положенні 1994 р. про ремісничу діяльність нічого іншого не
конкретизовано, є установи згідно бундесзакону, а саме установи першої
інстанції, установи окресного управління.

Ландсгауптман (керівник землі), крім визначених особливими предписами
випадків, є уповноважений схвалювати і дозволяти (давати дозвіл) на
підставі ходотайств міст з власним статутом, крім Відня, столиці
федеративних земель, а також у випадку, коли міністр економічних справ
не має на це повноважень, або коли йдеться про підприємця і його
прагнення здійснювати перевезення в громадському транспорті, їзда якого
проходить через два і більше окресів бундесземлі.

Бундесміністр економіки і праці є уповноважений, крім визначених
особливими предписами випадків, надавати дозвіл і згоду на підставі
хадатайств бундесземель і бундесстолиці Відня і у випадку, коли йдеться
про громадський транспорт, маршрут слідування якого проходить через дві
і більше бундесземель, або коли йдеться про підприємництво, пов’язане з
мандрівними міроприємствами, наприклад, мандрівним цирком.

Якщо в якійсь справі уповноваженим являється міністр з економічних
питань або ландсгауптман першої інстанції, то Ви можете довіряти
субординованим інстанціям при проведенні процесуальних дій, а вони є
уповноважені приймати рішення від свого імені.

Місцева компетенція.

Коли хтось хоче займатися ремеслом (синонім = підприємництвом), і не
йдеться про обов’язкове одобрення на його проведення, то заява на право
займатися підприємництвом подається в органи окресного управління по
місцю проживання. Коли хтось хоче займатися підприємництвом, що вимагає
згоди, то ходатайство подається ландсгауптману, який закріплений за
відповідним місцем розположення.

Ведення підприємницького реєстру.

Установа окресного правління повинна вести підприємницький реєстр, в
якому реєструються особи та інші закононосії згідно §§ 365а і 365б
положення про підприємницьку діяльність.

В бундесміністерстві з економічних питань ведеться центральний
ремесловий реєстр, в якому реєструються всі дані з децентралізованих
реєстрів. Установи окресного правління повинні зміни в ремеслових
реєстрах негайно передавати міністерству економіки і праці електронною
поштою.

Предмети публічності.

Загальне

В центральний ремесловий реєстр заносяться основні види підприємницької
діяльності, окрім заборонених законом, які підлягають дії закону про
підприємницьку діяльність 1994 року, закону про транспортні перевозки
1995 року чи закону про нерегулярне (автобусне) сполучення.

Суб’єкти права, які підлягають реєстрації:

особи, які займаються ремеслом (власники ремесла, орендатори), керівники
підприємств (керівники філіалів), або маючі юридичне право працедавці
(для ведення інтегрованого підприємництва).

юридичні особи, індивідуальні підприємства з правом торгівлі (відкриті
торговельні товариства і командитні товариства), а також зареєстровані в
фірмовому реєстрі промислові товариства (відкриті промислові товариства
і командитні товариства) можуть здійснювати підприємницьку діяльність,
але повинні, як правило, назначити відповідну особу керівником
підприємства або орендатором.

Дані про фізичних осіб

Функція, якою займається чи виконує фізична особа.

Прізвище, ім’я.

Академічний ступень, академічні професійні відмітки, а також положення.

Дата народження

Точне визначення підприємницької діяльності.

Місцерозташування підприємництва, місце розташування інших виробничих
одиниць та виробничих одиниць інтегрованих підприємств.

Дата виникнення і завершення повноваження займатися підприємницькою
діяльністю, права на ведення інтегрованого підприємства і права
займатися підприємницькою діяльність на іншому виробничому місці.

Повідомлення про призначення керівника підприємства, керівника філіалу
чи юридично уповноважених працедавців.

Початок і кінець функції керівника підприємства, керівника філіалу чи
юридично уповноважених працедавців.

Вид підприємництва (підприємницької діяльності).

Фірма і реєстровий номер фірми.

Дальше в реєстр підприємницької діяльності заносяться (ці дані лише
для обмеженого користування)

Прізвище перед шлюбом.

Стать.

Місценародження.

Індекс проживання.

Державна приналежність.

Номер соціального страхування і згідно §39 чл. 4 від 1994 число рахунку.

Відмітка про звільнення.

Примітки стосовно §373с від 1994 р.

Примітки про неплатоспроможність, банкрутство.

Підстави для завершення дозволу на підприємницьку діяльність,
відкликання передачі права на приватну підприємницьку діяльність
орендатору, відкликання назначеного підприємства чи керівника філіалу.

Дані про інших суб’єктів права як фізичних осіб.

Функція, яку виконує суб’єкт права, ведучи підприємницьку діяльність.

Точне визначення підприємницької діяльності.

Місцезнаходження проведення підприємницької діяльності, місцезнаходження
інших виробничих одиниць і виробничих одиниць інтегрованих підприємств.

Місце і бізнесадреса для вручення документів.

Дата виникнення і закінчення права/дозволу займатися підприємницькою
діяльністю, права на керівництво інтегрованим підприємством, і права
вести підприємницьку діяльність на інших виробничих одиницях.

Вид підприємництва.

Правова форма.

Фірма і фірмовий номер.

Дальше в реєстр підприємництва заносяться записи (ці дані даються лише
для вузького кола, обмеженого в доступності)

Помітки про звільнення (від чогось).

Згідно §39 гл 4. від 1994 р. число службового рахунку.

Помітки про неплатоспроможність, банкрутство.

Причини для завершення (=відміну) дозволу на підприємницьку діяльність,
на відкликання передачі права на підприємницьку діяльність орендарю.

Правові положення.

Кожна зміна наведених даних здійснюється з оглядом на причину і часовий
проміжок (наприклад, якщо причина виходу суб’єкта права є передислокації
місце розташування, а не зміна чи перейменування оренди).

Не тільки поведінка окремих осіб при підприємницький стосунках, але й
хід розвитку окремих повноважень змінюється з плином історії.

Засоби публічності.

Електронний процес оповіщення.

Якщо до обов’язків підприємства згідно положення про підприємницьку
діяльність від 1994 року входить обов’язок повідомляти дані в
підприємницький реєстр, то підприємство здійснює свій інформаційний
обов’язок внесення відповідних даних в центральний підприємницький
реєстр через електронну пошту. Підприємство чи установа передає
відповідні дані з центрального реєстру автоматично, оскільки приймач є
здатний технічно опрацювати дані.

Виборка з підприємницького реєстру.

Установа окресного управління має дати інформацію про незмінні дані
(ст.3 числа від 1 до 11) для фізичних осіб і про незмінні дані (ст.4,
числа від 1 до 8) для інших суб’єктів права.

Про змінні дані (ст.4 №12-№19) для фізичних осіб і змінні дані (ст.4
№9-№10) для інших суб’єктів права дається довідка, якщо хто ходатайствує
про це, має для цього правовий інтерес.

Про спецвідомості не надаються ніякі довідки.

Отримувачам комп’ютерних даних надається необмежена довідка про внесені
в центральний підприємницький реєстр дані, оскільки це створює суттєві
передумови для сприймання (отримання) юридичних завдань.

Також надається необмежена довідка про внесені в підприємницький реєстр
дані з центрального підприємницького реєстру страхувальним установам для
виконання завдань в рамках страхового управління і
кримінально-процесуального права.

Основні дані про підприємницьку діяльність запропонованого в фірмовому
реєстрі суб’єкта права видаються на вимогу того хто ходатайствує про
довідку у особистому витягу з фірмового реєстру (компетентний орган
підприємництва;

вид підприємницької діяльності;

точний дослівний текст;

дані про місцерозташування;

власники підприємництва;

орендатори і керівники).

Державна гарантія при централізованому підприємницькому реєстрі.

Поруч з загальним регулюванням в законі при службове гарантування не
існує спеціальних визначень стосовно гарантії держави за шкоду із-за
неправильної, сповільненої (рос. волокита) чи не проведеної реєстрації
або за шкоду спричинену помилками в комп’ютері в рамках реєстрового
ведення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020