1 Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції.

Попит — це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці
можуть і мають намір заплатити за певний

Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом.

Ринковий попит — це сума всіх індивідуальних попитів при кожному
значенні ціни.

На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори.

Ціновий фактор — це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на
величину попиту.

Неціновий фактор — це якість товару, доходи населення, смаки і
уподобання або дефіцит. Або пропонування великої кількості товару;

очікування майбутніх економічних змін, доступність товару споживачам.

Закон попиту — це закон, який передбачає, що із зростанням ціни на товар
зменшується кількість товару, яку хоче придбати населення, а із
зменшенням ціни на товар. То кількість товару, що купується населенням,
зростає.

Пропозиція — це сукупність товарів за певною ціною, які готові
виготовляти і продавати виробники.

Розрізняють індивідуальну і ринкову пропозицію.

Індивідуальна — це товари одного виробника,

які пропонують для реалізації.

Ринкова — це пропозиція, яка визначається як сума всіх індивідуальних
пропозицій.

На зміну пропозиції мають вплив:

— цінові;

— нецінові фактори.

Ціновий — це вплив ціни на обсяг продукції, які готові випустити
виробники.

Нецінові — це витрати виробництва, технічний прогрес, організація ринку.
Організація реалізації товарів, стабільність законодавства. Очікування
економічних змін.

Закон пропозиції — це закон, який стверджує, що із зростанням ціни
збільшується кількість товару, які готові виробити виробники, а із
зменшенням ціни на товар, кількість товару. Що виробляється виробником,
зменшується.

Види підприємств в Україні згідно чинного законодавства.

Згідно закону України «Про власність» і «Про підприємство» в Україні
можуть діяти підприємства таких видів:

1. індивідуальне, засноване на власності фізичної особи та виключно її
праці;

2. сімейне;

3. приватне підприємство з правом найму робочої сили;

4. колективне підприємство (товариства).

5. державне підприємство. Засноване на узагальнено-державній власності;

6. державні комунальні підприємства.

7. спільні підприємства, засновниками яких є підприємці різних країн.

8. малі підприємства — основа малого бізнесу, до яких відносяться
підприємства з чисельністю працівників у промисловості і будівництві —
до 200 чол., в інших галузях виробничої сфери — до 50 чол., у науці — до
100 чол.. в галузях невиробничої сфери — до 25 чол., в торгівлі — до 15
чол.

Похожие записи