.

Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 5081
Скачать документ

Реферат на тему:

Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація

У багатьох дослідженнях виявляється, що деяка результативна ознака
змінюється під впливом не одного, а кількох факторів. Зокрема,
аналізуючи економічну діяльність підприємства та прогнозуючи його
подальший розвиток, досліджують такі функції:

1) виробничу функцію, що визначає залежність між обсягом виробленої
продукції та витраченими для цього ресурсами, наприклад основним
капіталом і працею;

2) функцію ціни, що дає змогу дослідити, як зміниться ціна товару, якщо
зміниться обсяг поставок та ціни конкуруючих товарів;

3) функцію попиту, що дає змогу встановити, як зміниться попит на
продукцію, якщо змінюватимуться ціна товару, ціни товарів-кон-курентів і
доходи споживачів;

4) функцію витрат, що описує залежність середніх витрат на виробництві
від ціни та кількості виробничих ресурсів;

5) функцію чутливості ринку, яка визначає залежність обсягу збуту
продукції від витрат на рекламу та індексу “чистоти” виробленої
продукції (“екологічного індикатора”);

6) рівняння стратегії підприємства, у якому відображається залежність
рентабельності підприємства від питомої ваги на ринку товарів, подібних
до тих, які виробляє підприємство, а також від якості товарів, витрат на
маркетинг і наукові дослідження, від інвестиційних витрат тощо.

Розглянемо детальніше першу з цих функцій. Будь-яка виробнича система
характеризується залежністю між кількістю виробленої в ній продукції та
спожитими для цього ресурсами. Причому певні показники цієї залежності
мають деякі випадкові коливання. Залежність між ними, формалізовану у
відповідний спосіб у вигляді регресійного рівняння, називають виробничою
функцією.

Якщо виробнича функція відома, то за кількістю спожитих системою
ресурсів можна передбачити кількість виробленої продукції і, навпаки, за
заданою кількістю виробленої продукції можна розрахувати необхідну
кількість відповідних ресурсів.

У реальних системах неможливо врахувати всі можливі фактори, що
впливають на обсяги продукції. Тому розглядають найвизначніші з них і на
підставі спостережень за цими факторами та результатом виробничої
діяльності будують так звану емпіричну виробничу функцію.

Отже, виробнича функція – це економетрична модель, яка кількісно описує
зв’язок основних результативних показників виробничо-господарської
діяльності з факторами, що визначають ці показники.

Виробничі функції можуть мати різні галузі застосування, оскільки
принцип “витрати — випуск”, покладений в основу залежності, може бути
реалізований як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівні.

На мікроекономічному рівні за допомогою таких функцій, наприклад,
описують зв’язок між величиною використаного ресурсу протягом року та
річним обсягом випуску продукції одного підприємства, однієї галузі чи
міжгалузевого виробничого комплексу. Якщо виробничою системою є регіон
чи країна загалом, то маємо виробничу функцію для макроекономічного
рівня.

Приклад. Нехай виробничу функцію задано у вигляді f(x) = ах , де х —
величина витраченого ресурсу (наприклад, робочого часу), f(x) — обсяг
випущеної продукції (наприклад, кількість готових виробів). Величини а
та b — параметри виробничої функції f(x). Причому а та b — додатні
числа, a b Список використаної літератури: Ивахненко А. Г., Юрачковский Ю. П. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. — М.: Радио и связь, 1987. — 116 с. Колек Ю., Шуян И. Эконометрические модели в социалистических странах: Пер. со словац. — М.: Экономика, 1978. — 152 с . Королев О. А. Проблемы конструирования и использования макроэкономических эконометрических моделей переходной экономики: на примере Украины. — К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1997. — 224 с. Корольов О. А. Економетрія в задачах, ситуаціях та проблемах для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»: Конспект лекцій і практикум: У 3 ч. — К: КДТЕУ, 1996-1997. Корольов О. А., Рязанцева В. В. Практикум з економетрії. Навч. посіб. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. — 249 с Кулинич О. І. Економетрія: Навч. посіб. — Хмельницький: Поділля, 1997. - 120 с Мартышюс С. Методологические проблемы построения и применения эконометрических моделей. — Вильнюс: Макслас, 1979. — 170 с. Михалевич М. В., Чижевская А. Ю. Динамические макромодели нестабильных процессов при переходе к рыночной экономике //Кибернетика и системный анализ. — 1993. — № 4. — С. 81-88.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020