.

Радіоактивні речовини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
811 6945
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Радіоактивні речовини”ПЛАН

1. Державне регулювання у сфері поводження з радіоактивними речовинами

2. Порядок поводження з радіоактивними відходами

3. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними
відходами

Висновки

Використана література

1. Державне регулювання у сфері поводження

з радіоактивними речовинами

Правовідносини у сфері поводження з радіоактивними відходами

регулюються цим Законом, Законом України “Про використання ядерної

енергії та радіаційну безпеку” ( 39/95-ВР ), іншими актами

законодавства.

Основними принципами державної політики у сфері поводження з

радіоактивними відходами є:

пріоритет захисту життя та здоров’я персоналу, населення та

навколишнього природного середовища від впливу радіоактивних

відходів згідно з державними нормами радіаційної безпеки;

розмежування функцій державного контролю та управління у

сфері поводження з радіоактивними відходами;

реалізація державної політики у сфері поводження з

радіоактивними відходами шляхом розробки та виконання

довгострокової Державної програми поводження з радіоактивними

відходами;

перегляд і затвердження Державної програми поводження з

радіоактивними відходами кожні 3 роки;

забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних

відходів, якого можна досягти на практиці; ( Статтю 3 доповнено

абзацом шостим згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від

20.04.2000 )

недопущення неконтрольованого накопичення радіоактивних

відходів;

забезпечення державного нагляду за поводженням з

радіоактивними відходами;

прийняття рішень щодо розміщення нових сховищ радіоактивних

відходів з участю громадян, їх об’єднань, а також місцевих органів

державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

гарантування надійної ізоляції радіоактивних відходів від

навколишнього природного середовища при обгрунтуванні безпеки

сховищ радіоактивних відходів;

зберігання радіоактивних відходів у виробників відходів

обмежений час з наступною передачею спеціалізованим підприємствам

по поводженню з радіоактивними відходами;

відповідальність виробників радіоактивних відходів за безпеку

під час поводження з радіоактивними відходами до передачі їх

спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними

відходами;

заборона проведення робіт по захороненню радіоактивних

відходів юридичним і фізичним особам, внаслідок діяльності яких

утворюються радіоактивні відходи та які поставляють і

використовують радіоактивні речовини, ядерні установки;

міжнародне співробітництво у сфері поводження з

радіоактивними відходами;

активна науково-дослідницька діяльність у сфері поводження з

радіоактивними відходами.

2. Порядок поводження з радіоактивними відходами

Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється

тільки у спеціально призначених для цього сховищах радіоактивних

відходів.

Під час зберігання або захоронення радіоактивних відходів

забезпечується надійність їх ізоляції від навколишнього природного

середовища системою природних та штучних бар’єрів.

Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів у звичайних

умовах забезпечується дотриманням норм, правил і стандартів з

ядерної та радіаційної безпеки.

Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів при

екстремальних природних явищах (землетруси, повені, урагани тощо)

чи аварійних ситуаціях забезпечується науково обгрунтованими

проектними рішеннями щодо можливих сценаріїв подій, якими буде

доведено неперевищення меж, встановлених нормами, правилами і

стандартами ядерної та радіаційної безпеки.

Довгоіснуючі радіоактивні відходи підлягають захороненню

лише в твердому стані, у стабільних геологічних формаціях, з

обов’язковим переведенням їх у вибухо-, пожежо-, ядернобезпечну

форму, що гарантує локалізацію відходів у межах гірничого відводу

надр.

Кількість радіонуклідів, що підлягають захороненню,

регламентується нормами, правилами і стандартами з ядерної та

радіаційної безпеки.

Захоронення короткоіснуючих радіоактивних відходів в твердому

стані може здійснюватись у приповерхневих і наземних сховищах

радіоактивних відходів.

Відпрацьоване ядерне паливо, що не підлягає переробці, після

відповідної витримки зберігається у спеціальних сховищах

відпрацьованого ядерного палива, забезпечених багатобар’єрною

системою ізоляції і захисту та обладнаних технічними засобами

вилучення палива із цього сховища.

Протягом усього часу зберігання або захоронення радіоактивних

відходів регулярно здійснюється контроль за їх станом, радіаційною

обстановкою у сховищах радіоактивних відходів та навколишньому

природному середовищі.

Забезпечення фізичного захисту під час поводження з

радіоактивними відходами передбачає єдину систему планування,

координації та контролю за комплексом організаційних та технічних

заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому проникненню

до сховищ, доступу до радіоактивних відходів та їх використання,

на своєчасне виявлення та припинення будь-яких посягань на

цілісність і недоторканність споруд.

Забороняється діяльність, пов’язана з поводженням з

радіоактивними відходами, якщо не вжито заходів щодо забезпечення

фізичного захисту.

Порядок організації фізичного захисту під час поводження з

радіоактивними відходами визначається законодавством.

Обов’язки щодо забезпечення фізичного захисту під час

поводження з радіоактивними відходами покладаються на ліцензіатів.

Перевезення радіоактивних відходів можуть здійснювати

юридичні або фізичні особи, які мають відповідні ліцензії, видані

у встановленому законодавством порядку.

Перевезення радіоактивних відходів здійснюється у

транспортних пакувальних комплектах відповідно до затверджених

норм, правил і стандартів щодо перевезення радіоактивних відходів,

якими передбачаються:

порядок їх перевезення;

права та обов’язки вантажовідправника, перевізника та

отримувача;

заходи безпеки;

вимоги до упаковки та транспортних засобів;

заходи на випадок дорожньо-транспортних подій під час

перевезення радіоактивних відходів;

запобігання та заходи щодо ліквідації наслідків можливих

радіаційних аварій;

заходи фізичного захисту. ( Частину другу статті 19 доповнено

абзацом згідно із Законом N 747-IV ( HYPERLINK
“javascript:OpenDoc(‘747-15’);” 747-15 ) від 15.05.2003 )

Міністерство внутрішніх справ України розробляє комплексну

систему заходів щодо попередження дорожньо-транспортних подій під

час перевезення радіоактивних відходів.

Умови та режим перевезення радіоактивних відходів повітряним,

залізничним, водним або автомобільним транспортом погоджуються з

відповідними службами Міністерства внутрішніх справ України.

У разі виникнення радіаційної аварії внаслідок

дорожньо-транспортної події під час перевезення радіоактивних

відходів відповідальність за її ліквідацію, а також захист

персоналу, населення, навколишнього природного середовища та

матеріальних цінностей покладається на вантажовідправника, якщо

інше не передбачено угодою про перевезення.

Експлуатація сховищ радіоактивних відходів дозволяється після

отримання ліцензії на право поводження з радіоактивними відходами.

Експлуатація сховищ радіоактивних відходів здійснюється

відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної

безпеки із забезпеченням радіаційного моніторингу за станом сховищ

радіоактивних відходів.

Контроль за станом навколишнього природного середовища в

районах розташування сховищ радіоактивних відходів здійснюється за

рахунок ліцензіата сховищ радіоактивних відходів.

Своєчасне інформування місцевих органів державної виконавчої

влади і органів місцевого самоврядування про порушення під час

експлуатації сховищ радіоактивних відходів покладається на

ліцензіатів.

Ліцензіати забезпечують виконання заходів, спрямованих на

ефективне використання діючих сховищ радіоактивних відходів.

Особливий режим на території сховища радіоактивних відходів

та в санітарно-захисній зоні регулюється відповідно до

законодавства.

Закриття (консервація) сховищ радіоактивних відходів

здійснюється за рішенням органу державного управління у сфері

поводження з радіоактивними відходами, погодженим з органом

державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Припинення приймання радіоактивних відходів та консервація

сховища радіоактивних відходів проводяться згідно з проектом

закриття (консервації) сховищ радіоактивних відходів та нормами,

правилами і стандартами радіаційної безпеки.

Після закриття (консервації) сховища радіоактивних відходів

забезпечується зниження можливості несанкціонованого доступу до

законсервованого сховища.

Для запобігання несанкціонованому заселенню територій,

проведенню робіт, що можуть призвести до руйнування захисних

бар’єрів, необхідно передбачати сукупність заходів щодо:

розміщення інформації та обмежень на картах, які зберігаються

у відповідних органах державної виконавчої влади та органі

державного управління у сфері поводження з радіоактивними

відходами;

встановлення попереджувальних знаків з відповідними написами

тощо.

Відповідальність за збереження документації, яка характеризує

об’єкт, попереджувальних знаків, огорож тощо покладається на орган

державного управління у сфері поводження з радіоактивними

відходами і місцевий орган державної виконавчої влади.

Особливий режим на території сховищ радіоактивних відходів у

санітарно-захисній зоні після їх закриття регулюється

законодавством.

3. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з

радіоактивними відходами

Міжнародне співробітництво у сфері поводження з

радіоактивними відходами здійснюється відповідно до норм

міжнародного права на основі широкого обміну досвідом та

взаємодопомоги з іншими державами, міжнародними організаціями та

науковими установами, які працюють у сфері поводження з

радіоактивними відходами.

Правовою основою міжнародного співробітництва у сфері

поводження з радіоактивними відходами є норми міжнародних

договорів, учасником яких є Україна.

Висновки

Отже, радіоактивні речовини є вкрай небезпечними для природного довкілля
та життєдіяльності людини. Тому є вкрай важливим державне регулювання у
сфері поводження з радіоактивними речовинами.

Правовідносини у сфері поводження з радіоактивними відходами

регулюються цим Законом, Законом України “Про використання ядерної

енергії та радіаційну безпеку” ( 39/95-ВР ), іншими актами

законодавства.

Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється

тільки у спеціально призначених для цього сховищах радіоактивних

відходів.

Під час зберігання або захоронення радіоактивних відходів

забезпечується надійність їх ізоляції від навколишнього природного

середовища системою природних та штучних бар’єрів.

Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів у звичайних

умовах забезпечується дотриманням норм, правил і стандартів з

ядерної та радіаційної безпеки.

Правовою основою міжнародного співробітництва у сфері

поводження з радіоактивними відходами є норми міжнародних

договорів, учасником яких є Україна.

Використана література:

Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” // Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1995, N 27, ст.198 (іІз змінами, внесеними згідно
із Законами N 1673-III ( HYPERLINK “javascript:OpenDoc(‘1673-14’);”
1673-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.236; N 747-IV (
HYPERLINK “javascript:OpenDoc(‘747-15’);” 747-15 ) від 15.05.2003,
ВВР, 2003, N 29, ст.236 )

Основи екології / За ред. Покропивного М.І. – К., 2000.

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020