.

Обґрунтування доцільності створення лісових культур (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
238 4297
Скачать документ

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ

СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

Для розв’язання проблеми безперервного і невиснажливого
лісокористування, вирощування високопродуктивних лісових насаджень
відповідно до типу лісорослинних умов, одержання максимального
лісівничого ефекту при мінімальних затратах першорядне значення має
відтворення лісових ресурсів шляхом створення лісових культур. Навіть у
багатьох типах лісу, де природне відновлення порід відбувається добре,
щоб запобігти заміні головних порід другорядними, доцільно вдатися до
штучного лісовідновлення. Саме лісові культури повинні збагатити
породний склад лісів, не допустити його збіднення. Склад штучного
насадження мусить відповідати конкретному типу лісу, інакше знижується
продуктивність, цінність культур, погіршується їх санітарний стан. Крім
того, слід брати до уваги складні взаємозв’язки між деревними породами:
цінні породи з меншою конкурентоздатністю можуть випадати зі складу
насадження або рости погано.

Оскільки природні насадження більш стійкі та довговічні, ніж штучно
створені, процес природного відновлення цінних порід, зокрема дуба і
сосни під наметом стиглих насаджень, є темою багатьох наукових
досліджень. Висновки наукових досліджень свідчать про складність процесу
лісовідновлення в лісах України. Відновлення дуба в його корінних типах
лісорослинних умов — судібровах і дібровах — відбувається здебільшого
незадовільно, переважно зі зміною порід (на граб та м’яколистяні). У
дібровних типах лісу в урожайні роки з’являється лісове природне
відновлення дуба, яке протягом двох-чотирьох років відмирає через брак
світла, конкуренцію кореневих систем материнського деревостану та
заглушення порослю другорядних порід — граба, осики, берези, липи. Після
головної рубки дубових насаджень відновлення відбувається за рахунок
порослі дуба з незначною участю насінних екземплярів. Значна кількість
екземплярів дуба в підрості спостерігається подекуди в суборевих типах
лісорослинних умов (зокрема, в Західному Поліссі). Тоді можна сформувати
складне насадження з сосни в першому та дуба в другому ярусах. Природне
відновлення на соснових зрубах відбувається незадовільно, в недостатній
кількості або зовсім відсутнє. Здебільшого спостерігається зміна сосни
м’яколистяними породами (головним чином березою).

Заміна дуба та сосни в їх корінних типах лісу менш цінними породами
природним шляхом пояснюється їх слабкою конкурентоздатністю в боротьбі з
трав’яною рослинністю, періодичністю плодоношення, знищення насіння
гризунами, повільним ростом у молодому віці тоді як самосів граба,
берези чи осики росте дуже швидко, а їхня поросль — ще інтенсивніше.

Внаслідок осушувальних меліорацій, зниження повноти деревостанів
прохідними рубками, випасу худоби, рекреаційних навантажень тощо
спостерігається послаблення плодоношення дерев. Це особливо стосується
однієї з найцінніших порід — дуба, який має найвищу продуктивність у
корінних типах — дібровах. Підріст дуба трапляється у вигляді торчків і
лише у зріджених деревостанах. Після рубки природне відновлення супутніх
порід заглушує рідкі сходи дуба. Тому найбільш ефективним і надійним
шляхом відновлення дібров є створення, лісових культур.

У типах лісорослинних умов, які не зазнали активного впливу людини, під
наметом насаджень природне відновлення переважно задовільне. В місцях
інтенсивної лісогосподарської діяльності часто спостерігається заміна
головних порід супутніми як наслідок поганих урожайних років дуба,
сосни, бука. Підріст головних порід, що з’являється під наметом спілих
деревостанів, внаслідок суцільних чи останнього прийому поступових рубок
улітку з використанням тракторного трелювання майже повністю знищується,
тому на зрубах здебільшого треба створювати суцільні лісові культури.
Крім того, затрати на догляд за підростом дуба у 3 — 5 разів вищі, ніж
затрати на догляд за культурами, створеними рядовим способом чи в
коридорах. Тому при суцільних рубках необхідне переважно штучне
лісовідновлення, що забезпечить відновлення лісів з необхідним складом
деревних порід. При цьому повною мірою слід використовувати природне
відновлення як головних, так і супутніх порід. Таке лісовідновлення є
змішаним і широко застосовується на практиці.

Отже, основним способом лісовідновлення на непокритих лісом площах,
зрубах без природного відновлення і на землях лісомеліоративного фонду є
створення лісових культур як найбільш надійний шлях відновлення
високопродуктивних і біологічно стійких насаджень за участю аборигенних
порід і порід-екзотів.

ГУСТОТА ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

Густота лісових культур визначається кількістю рослин на 1 га
лісокультурної площі. При нормальному природному відновленні на 1 га
налічуються сотні тисяч сходів деревних порід. Але у міру того як вони
ростуть і розвиваються, їх кількість постійно зменшується й у віці
головної рубки на 1 га залишається 300— 600 дерев. У багатих типах їх
більше, в бідних — менше. В результаті такої диференціації виживають
найбільш стійкі та високопродуктивні екземпляри.

Із практики ведення лісового господарства відомо, що невигідно
вирощувати загущені або зріджені лісові культури. Густі насадження
повною мірою використовують сонячну енергію, але через сильну
конкуренцію за поживні речовини, а часто й за вологу дерева ростуть
ослабленими, пригніченими, бонітет насадження знижується. Рідкі
насадження більшою мірою пошкоджуються і вітровалами, стовбури
дерев збіжисті та сучкуваті, знижується! продуктивність, втрачається
лісова ситуація.

Із лісівничих та економічних причин насаджувати велику кількість сіянців
на 1 га недоцільно й неможливо, тим більше не можна чекати, поки
відбудеться природна диференціація висаджених екземплярів. Тому слід
узяти за основу певну густоту лісових культур, де кількість садивних
місць була б оптимальною або близькою до неї.

Густота залежить насамперед від категорії лісокультурної площі, типу
лісу, біологічних особливостей порід, з яких створюється насадження,
складу культур, виду садивного матеріалу, наявності природного
відновлення, економічних умов, методу створення лісової культури.
Культури, що створюються садінням, менш густі, ніж створені сівбою. Те ж
саме стосується часткових і суцільних штучних лісових насаджень.

Основним критерієм успішного створення лісових культур, які б
максимально використовували потенційні грунтово-кліматичні умови, були б
високопродуктивними і біологічно стійкими, є оптимальна густота
деревостанів, яка, крім перелічених вище факторів, залежить також від
цільового призначення деревостанів, використання засобів механізації для
створення і догляду за лісовими культурами, віку головної рубки
насаджень тощо. Різноманітність грунтово-кліматичних, економічних та
інших умов не дає змоги розробити стандартні рекомендації щодо густоти
лісових культур. Крім того, слід мати на увазі, що при одній і тій самій
густоті, але при різних способах і схемах змішування взаємовплив між
деревними породами буде різний, від чого певною мірою залежать
продуктивність і стійкість майбутнього насадження.

Одні й ті ж самі породи в різних типах мають неоднакову енергію росту,
що необхідно враховувати при виборі густоти насадження. Зокрема,
культури сосни звичайної в борах і бідних суборах-для їх швидкого
змикання створюють густими — 10 тис. шт./га і більше, а в свіжих
сугрудах — не більше 7,0 тис. шт./га.

Ширина “міжрядь повинна становити переважно 2,5—3,0 м. Це обмежує
густоту культур 5,5—6,6 тис. шт./га. При меншій шириш міжрядь робочими
органами механізмів пошкоджуються фізіологічне активні корені й ріст
культур погіршується. При більшій ширині міжрядь і відсутності
природного відновлення грунт швидко задернюється і потребує додаткового
обробітку.

При оптимальній кількості деревних порід на 1 га забезпечується
зімкнений намет насадження на весь період його вирощування, максимальне
використання енергії сонячних променів фотосинтезуючою поверхнею листя
(хвої), а також потенційної родючості грунту. Слід мати на увазі, що
оптимальна густота порід змінюється з віком деревостану. Для визначення
оптимальної густоти лісових насаджень у розрізі окремих вікових груп
створюються дослідні лісові культури.

Густота часткових лісових культур повинна бути такою, щоб на кінець 2-го
— початок 3-го класу віку головна порода могла утворити зімкнутий намет,
рівномірно розміщуючись на всій ділянці. Густота суцільних культур
визначається шириною міжрядь і відстанню між посадковими (посівними)
місцями.

Конкретні рекомендації щодо густоти лісових культур в межах типів лісу і
категорій лісокультурних площ наводяться в розділі 6.

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ І ВИРОЩУВАННЯ

ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДО ЇХ ЗІМКНЕННЯ

Технологія вирощування лісових культур — це система агротехнічних,
лісівничих, біологічних, санітарно-захисних та інших заходів,
спрямованих на створення та вирощування, лісових культур з використанням
машин, механізмів, матеріалів, та організація їх виконання.

Агротехнічні прийоми створення лісових культур визначаються характером
рельєфу, типом лісорослинних умов, категорією лісокультурної площі,
лісівничі — формуванням насадження відповідно до його цільового
призначення, біологічні — використанням засобів боротьби зі шкідниками,
санітарно-захисні — проведенням санітарно-вибірковкх рубок та інших
заходів для оздоровлення лісових насаджень.

Найбільш широко застосовувана технологія створення лісових культур у
рівнинних умовах Західного Лісостепу передбачає осінній обробіток грунту
за допомогою плуга ПКЛ-70, підновлення грунту весною дисковим
культиватором КЛБ-1,7, садіння сіянців лісосадильними машинами (СБН-1А,
МЛУ-1, ПЛА-1), догляд за культурами за допомогою культиваторів КЛ-2,6,
КРЛ-1, КБЛ-1, КЛБ-1,7 або ДКЛН-6/8.

Підготовчі роботи полягають у розмітці технологічних смуг згідно з
запроектованим розміщенням рядів майбутніх культур. Щоб агрегати
пересувалися у цих смугах безперешкодно, пні понижують бензомоторними
пилами до висоти 5—10 см. Пониження пнів у технологічних коридорах
необхідно починати відразу ж після рубки, поки вони не висохли. Великі
пні звичайно не понижують. Якщо вони опиняються на лінії садіння, ряд
перерива-ється, але не викривлюється. Оптимальна ширина смуг, в яких
проводиться пониження пеньків, становить 4 м, хоча це і вимагає певних
затрат. Починаючи з віку прохідних рубок відмічають і вирубують дерева
зі зниженою висотою пнів, які ростуть у межах майбутніх технологічних
смуг, де будуть створюватися лісові культури.

Грунт обробляють тільки в технологічних смугах знаряддями з дисковими
робочими органами в два сліди або з активними робочими органами
розпушування (фрези).

При відсутності трав’яної рослинності на незадернілих зрубах грунт можна
не обробляти. Необхідне для росту і приживлення рослини розпушування
садивного місця виконується сошником лісосадильної машини або сівалки в
процесі створення культур.

У сухих типах лісорослинних умов на зрубах з кількістю крупних пнів до
250 шт./га грунт обробляють за системою чорного пару або борознами,
підготовленими безполицевим плугом. Обробіток проводять улітку або
восени, а культури створюють навесні наступного року.

У сирих типах обробіток грунту полягає в наорюванні борозен у
технологічних смугах з пониженими пнями.

Культури створюються звичайно садінням сіянців, іноді — саджанців. Дуб
можна вводити і висіванням жолудів, але лише в місцях, де нема кабанів і
гризунів.

Після садіння сіянців перевіряють якість роботи, а також оправляють
погано посаджені сіянці. У місцях, де машина не посадила сіянці, їх
садять уручну.

Агротехнічний догляд з метою створення умов для росту і розвитку культур
проводиться після садіння (сівби) до змикання сіянців (саджанців) у
рядах і міжряддях. Догляд полягає в розпушуванні грунту та знищенні
трав’яної рослинності, а також в освітленні деревець при затіненні їх
порослю малоцінних порід. Догляд за лісовими культурами передбачає також
оправлення сіянців після садіння.

Розпушування грунту, знищення бур’янів і природного відновлення
малоцінних порід у міжряддях за межами захисних зон рядів культур
проводиться знаряддями з дисковими робочими органами (КЛБ-1,7) в
агрегаті з трактором методом сідлання рядів. Трав’яну рослинність у
рядах і захисних зонах видаляють головним чином уручну. Внесення
гербіцидів у зв’язку з їх негативною дією на навколишнє середовище
повинно бути обмеженим.

Залежно від категорії лісокультурної площі та головної породи, що
культивується, розробляють типові технологічні карти створення лісових
культур, де наводяться всі операції щодо їх створення та вирощування —
від обробітку грунту до останнього догляду за культурами з зазначенням
затрат на створення лісової культури.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ

Обробіток грунту — це дія механічними або ручними знаряддями на грунт,
що сприяє поліпшенню його фізичних, хімічних, біохімічних властивостей,
водного і теплового режиму, активізації діяльності ґрунтової фауни,
нейтралізації шкідливого впливу трав’яної рослинності з метою створення
сприятливих умов для кореневого живлення деревних і чагарникових рослин.
Обробіток грунту є однією з основних умов успішного приживлення,
збереження і росту штучних лісових насаджень.

Використовуються різні способи обробітку грунту: суцільне або смугове
розкорчовування площі чи спилювання пнів рівно з землею в смугах з
наступною оранкою, проведення борозен з перевертанням або без
перевертання скиби в дно борозни, обробіток грунту смугами та ін.

Повне розкорчовування площі з вичісуванням коріння дає змогу без
перешкод механізувати весь комплекс лісокультурних робіт, але внаслідок
розкорчовування руйнується структура грунту, він збіднюється,
гальмується або зовсім припиняється розвиток ґрунтової мікрофлори,
зростає собівартість 1 га культур.

Залежно від способу обробітку грунту категорії лісокультурних площ
об’єднуються в наступні групи.

1. Старі зруби і згарища з видаленими пеньками, ділянки з дуже малою
кількістю пеньків, пустища, прогалини та землі, що вийшли з-під
сільськогосподарського користування, де можна проводити суцільний
обробіток грунту (суцільну оранку).

2. Згарища, рідини і зруби без відновлення головних і супутніх порід з
кількістю пеньків до 500 шт./га на вологих та перезволожених і до 600
шт./га — на свіжих і сухих грунтах, де можливий лише частковий обробіток
грунту шляхом прокладання смуг або борозен чи влаштування площадок.

3. Зруби з незадовільним природним відновленням головних або з рясним
відновленням м’яколистяних порід, а також насадження повнотою 0,4 і
менше з густим підліском, де вимагається попереднє розкорчовування і
розчистка площ, після чого проводиться частковий обробіток грунту
смугами або борознами.

Поділ лісокультурних площ на групи є нестабільним і весь час вимагає
уточнення. Наприклад, зруби без природного відновлення через 2—3 роки
покриваються порослю осики та берези і потребують перед обробітком
грунту розчистки і розкорчовування. Тому перед складанням проекту
лісових культур при натурному огляді лісокультурна площа повинна бути
віднесена до тієї чи іншої групи.

Залежно від типу лісорослинних умов і категорій лісокультурних площ
обробіток грунту під лісові культури проводиться за різними
технологічними схемами, куди входять певні способи: оранка, влаштування
та прокладання терас, гряд, ямок, борозен, скиб, лунок, а також
розпушення, фрезерування, дискування, лущення, культивація, боронування
і коткування.

На задернілих ділянках грунт обробляють за системою чорного пару
(лущення, осіння оранка, весняне боронуваня, 3—4-разова культивація
грунту літом, глибока осіння безполицева оранка та весняне боронування),
а на ділянках без бур’янів застосовується зяблевий обробіток грунту
(лущення, осіння оранка, весняне боронування) . Оранка проводиться на
глибину гумусового горизонту (25—ЗО см). Грунти з неглибоким гумусовим
шаром обробляють на всю потужність, стежачи при цьому, щоб на поверхню
не виносився елювіальний горизонт, тому що тоді поверхня грунту швидко
твердне і його аерація різко погіршується. Весною грунт боронується, а
перед початком лісокультурних робіт здійснюється передпосадкова
культивація на глибину садіння з одночасним боронуванням.

На задернілих ділянках, пустищах, землях, що вийшли з-під
сільськогосподарського користування, восени проводиться суцільний або
смуговий обробіток грунту плугами загального або спеціального
призначення з наступним обробітком весною дисковими боронами або
культиваторами.

Для суцільного обробітку грунту використовують плуги загального
призначення: ПЛН-5-35, ПН-4-40, ПЛН-4-35, ПКУ-3-35, ПКУ-4-35, ПДН-4-30,
ПКС-4-35, плантажні плуги ІШН-40, ППН-50, ППУ-50А та плуг-розпушувач
ПРН-40. На невеликих за розміром лісокультурних площах використовуються
плуги ПОН-2-30, ПН-3-40, ПН-2-ЗОР, ПН-ЗОР. Для оранки осушених боліт
застосовуються плуги ПКБ-75 і ПБН-75, для оранки заболочених площ із
чагарниками висотою до 4 м — плуг ПБН-ЮОА. Для наступного обробітку
грунту використовуються важкі зубові борони ЗБЗТУ-1,0, ЗБЗС-1,0, дискові
— БДТ-3,0, БДНТ-3,5, парові культиватори КПН-4Г і КПГ-4.

Однак суцільний обробіток грунту вимагає високих трудозат-рат, тому
застосовується порівняно рідко.

Широкого використання набув частковий обробіток грунту — прокладання
борозен, смуг, валів або створення ямок, площадок, терас. Із усіх видів
часткового механізованого обробітку грунту найчастіше застосовується
прокладання смуг у двох варіантах: оранка смугами на одному рівні із
землею; створення мікропідвищень у вигляді скиб або гребенів.

Обробіток грунту на рівні поверхні землі або з незначним його
підвищенням проводиться за допомогою фрез, дискових борін або звичайних
сільськогосподарських плугів. При цьому розпушуються і перемішуються
верхні шари грунту та лісової підстилки. Значним недоліком є сильний
розвиток трав’яної рослинності на створених смугах.

На категоріях площ, переважно свіжих зрубах, де відсутня злакова
коренепаросткова рослинність, грунт розпушують смугами на глибину 10—15
см з перемішуванням мінерального шару з підстилкою і ґрунтовим покривом,
найкраще весною, безпосередньо перед садінням з використанням фрез
ФЛУ-0,8, ФЛШ-1,2.

На старих зрубах та інших площах, де є коренепаросткові злакові бур’яни,
проводиться оранка плугами лемішного типу на глибину, яка перевищує
глибину проникнення основної маси коренів злакових.

На свіжих зрубах прокладають смуги важкими дисковими боронами БДН-3,0,
БДНТ-2,2, БДТ-3,0. Частковий обробіток грунту смугами забезпечує
розпушування верхнього, найбільш родючого, шару грунту та його повне
збереження. При цьому створюються майже такі ж умови росту для рослин,
як і при суцільному обробітку.

На зрубах з груповим розміщенням природного відновлення, де не можна
використовувати плуги, культиватори та борони, широко застосовується
обробіток грунту площадками, який проводиться по «вікнах» серед
природного відновлення деревних порід, у сирих і мокрих, типах
лісорослинних умов. Розмір і кількість площадок на лісокультурній площі
визначається розміщенням та кількістю природного відновлення, кількістю
пнів, розчисткою лісосік, методом створення культур, різновидом
садивного матеріалу. Залежно від дренованості грунту площадки можуть
бути пониженими, підвищеними і на рівні поверхні грунту. Найбільш
доцільна форма площадок — квадратна, яка не так сильно заростає
трав’яною рослинністю. Розмір площадок — 0,5X0,5—-2,0X2,0 м, для
влаштування їх використовують площадковлаштовувачі ПН-1-0,8, ОПГН-1,
ПНД-1 та ін.

При ручному обробітку грунту в сирих типах площадки влаштовують на
мікропідвищеннях, у сухих — на мікропониженнях. У місцях з рівним
рельєфом і надмірним зволоженням мікропідвищєння створюють плугами
ППН-40 і ППН-50. У сирих типах мікропідвищення влаштовують
чагарниково-болотними плугами ПБН-3-45 та ПБН-75.

У мокрих типах мікропідвищення влаштовують плугом-канавокопачем
ПКЛН-500А, плугом шнековим ПШ-1, плугом лісовим ПЛО-400, канавокопачем
ЛКН-600, екскаваторами Е-304В, Е-2515 та ін.

З метою ущільнення грунту, поліпшення його фізичних властивостей усі
види мікропідвищень улаштовують не пізніше ніж за один рік до садіння
культур. Сіянці (саджанці) необхідно висаджувати на 4—5 см глибше
кореневої шийки, оскільки грунт буде розмиватися й осідати.

На схилах крутістю до 8°, де відсутні ерозійні процеси, грунт обробляють
плугами загального призначення ПЛН-5-Зо, ПН-4-40, ПН-ЗОР. На схилах
крутістю 8—12° прокладають смуги впоперек .схилу плугами ПЛН-3-35 та
ПРН-40. Ширина смуг становить 1,5—2,0 м на сильнозадернілих та 0,7—1,0 м
— на слабозадерні- ‘ лих площах. Відстань між центрами смуг залежить від
наявності природного відновлення і становить від 2,5 до 10,0 м.

Н# схилах крутістю понад 12° обробіток грунту проводиться площадками,
ямками чи терасами вручну або за допомогою терасерів та
площадковлаштовувачів.

На схилах балок і ярів крутістю 16—38° здійснюють терасування схилів,
нарізуючи тераси завширшки 2,5—4,5 м, де висаджують один або два ряди
деревних порід. Відстань між терасами становить в середньому 4—6 м. Для
нарізування терас використовуються терасери ТР-2А, ТР-3, ТС-2,5 та ін.
Тераси повинні мати протилежний нахил 2—3°. На яружно-балкових
схилах, де не

Технологічні схеми обробітку грунту на зрубах (за Корнієнком П. П.
та ін., 1987):

а — плугами ПКЛ-70, ПЛ-1. ШІШ-1,2, ПЛП-135;

б — плугом ПКЛ-70-5; в — фрезами лісовою та машинною (ФЛУ-0,8 і
МЛФ-0,8);

г — плугом дисковим ПЛД-1,2;

д — плугом лісовим ПЛМ-1,3;

е — фрезою лісовою шнековою ФЛШ-1,2;

є — плугом лісовим ПЛ-2-50;

ж — плугами лісовими ПЛО-400 та ПШ-1.

можна використовувати терасери, площадки розміром 0,5—0,8X1.0— 2,0 м
створюють уручну.

У лісах зелених і паркових зон при створенні захисних смуг уздовж
автомобільних доріг улаштовують ямки як уручну, так і за допомогою
ямокопача ЯК-1.

Залежно від стану зрубів і типу лісорослиниих умов використовуються
різні технологічні схеми обробітку грунту.

На площах з розвинутим трав’яним покривом нарізають борозни завглибшки
8—10 см лісовими плугами ПКЛ-70, ПЛ-1. Плуг ПЛП-135 прокладає борозну
шириною 135 см з утворенням і коткуванням трактором двох скиб шириною
70—80 см і товщиною 20—30 см.

При обробітку грунту плугом ПКЛ-70-5 з однополицевим корпусом
утворюється скиба шириною 50 см, товщиною 20—25 см і дренажна борозна.

На зрубах зі свіжими слабозадернілими супіщаними та лег-косуглинковими
грунтами необхідне розпушування грунту смугами на глибину 10—15 см з
одночасним перемішуванням підстилки та мінерального шару.

Якщо необхідно створити мікропідвищення, грунт обробляють
плугом ПЛМ-1,3, який формує мікропідвищення шириною 70 — 80 см та
висотою до 25 -см над рівнем необробленої поверхні (рис. 5.1,5), в
процесі роботи шнекової фрези ФЛШ-1,2 формуються мікропідвищення з
верхнього шару грунту.

Плуг лісовий ПЛ-2-50 нарізає скиби шириною 50 см та товщиною 20 — 25 см.

Для прокладання осушувальних канав з одночасним утворенням скиб під
висівання або садіння лісових культур використовують плуг лісовий
ПЛО-400 і плуг шнековий ПШ-1. Плуги прокладають канаву глибиною 40 і ЗО
см з укладанням по її краях двох скиб і одночасним їх відсуванням від
краю канави.

Перед обробітком грунту на площах, зарослих чагарниками, останні
зрізають кущорізами і збирають граблями-кущозбирачами у вали. Далі грунт
обробляють чагарниково-болотними плугами ПБН-100А, ПБН-75 і ПКБ-75, а
поверхню вирівнюють важкими дисковими боронами типу БДТ-3,0.

При обробітку грунту під лісові культури на ділянках, зарослих пирієм та
іншими коренепаростковими бур’янами, а також щоб зменшити кількість
наступних доглядів за культурами, використовують гербіциди, їх вносять
переважно під скиби плужних борозен, рідше ними обробляють грунт на
площадках. Гербіциди слід добирати з таким розрахунком, щоб вони
знищували трав’яну рослинність, але не завдавали шкоди сіянцям чи
саджанцям. Широко використовують симазин, атразин, амінну сіль 2,4-Д,
далапон та ін.

МЕТОДИ І СПОСОБИ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

Розрізняють наступні методи створення лісових культур: сівба, садіння і
комбінований метод.

Сівба лісу — це створення лісових культур шляхом висівання насіння
деревних і чагарникових рослин на лісокультурну площу. Цей метод
створення лісових культур менш трудомісткий, ніж садіння, однак і менш
ефективний. Сіють восени або навесні. Краще сіяти навесні в найбільш
ранні строки з тим, щоб сіянці краще використовували наявну в грунті
вологу, швидше вкорінювалися і накопичували максимальну
кількість фітомаси протягом вегетаційного періоду.

Культури, створені висіванням, у перші роки життя важко переносять
несприятливі погодно-кліматичні умови, терплять від конкуренції
трав’яної рослинності і природної порослі й тому вимагають
довготривалого й ретельного догляду. Добрі результати дає весняна сівба
насінням, що вже наклюнулося. Метод сівби відповідає самій природі
лісовідновлення: ліс, створений сівбою, більш довговічний, ніж створений
садінням. Це пояснюється насамперед відсутністю деформації кореневої
системи та інших пошкоджень сіянців, які неминуче виникають при
викопуванні, транспортуванні та садінні. Сівбу доцільно також проводити
під наметом деревостану (попередні культури), який через два-три роки
буде вирубуватися.

Ефективність створення культур сівбою передусім залежить від
оптимального поєднання екологічних факторів — тепла, вологи та аерації
грунту, від строків, норми висіву, глибини та способів висівання
насіння, від ретельності доглядів за грунтом і сходами. Після появи
сходів необхідною стає наявність ще двох екологічних факторів — світла й
поживних речовин у грунті. Забезпечити в необхідній кількості усі
перелічені фактори, що зумовлює обмеженість застосування посіву лісу,
здебільшого не вдається.

При осінній сівбі нема потреби стратифікувати насіння і зберігати їх
протягом зими, сходи з’являються ранньою весною і ростуть інтенсивно.
Однак основні недоліки — поїдання насіння гризунами, пошкодження посівів
весняними заморозками або вимокання їх — можуть звести нанівець усі
зусилля лісівників.

Глибина сівби залежить від розміру насіння, часу сівби, механічного
складу грунту. Дрібне насіння висівають на меншу глибину, ніж крупне,
восени насіння висівають більш глибоко, ніж навесні, на глинистих
грунтах — мілкіше, ніж на суглинкових або супіщаних. На легких грунтах —
піщаних, супіщаних — насіння шпилькових порід висівають на глибину
1,5—2,0 см, на суглинкових — 1,0—1,5 см, жолуді — на глибину 4—8 см,
горіхи — 6— 10 см.

При створенні лісових культур використовують п’ять способів сівби
насіння.

Рядкова сівба передбачає висівання насіння рядами з однаковими шириною
міжрядь і глибиною сівби.

Стрічково-лункова сівба передбачає висівання насіння в лунки, розміщені
в рядку на однаковій відстані одна від одної, по декілька насінин в одну
лунку.

При сівбі біогрупами насіння висівають гніздами-площадками переважно
квадратної форми, площею 1 м2, на яких міститься кілька лунок
(наприклад, п’ять, у вигляді конверта). Уперше цей спосіб був
запропонований В.Д.Огієвським під назвою густої культури дуба місцями.

При стрічковій сівбі два або декілька рядків зближуються між собою в
стрічку. Відстань між рядками в стрічці становить ЗО—40 см, а
відстань між стрічками значно більша — 3—5 м.

При сівбі врозкид насіння висівають на всю лісокультурну площу.
Одним з видів цього способу є аеросівба.

Садіння лісу — створення лісових культур шляхом висаджування сіянців або
саджанців на лісокультурну площу. Близько 95% культур у західному
регіоні України створюються садінням. Цей метод має певні переваги над
сівбою: у 5—7 разів скорочуються витрати насіння, сіянці (саджанці)
майже не пошкоджуються гризунами і птахами, забезпечуються їх рівномірне
розміщення і висока приживлюваність, вони меншою мірою пригнічуються
трав’яною рослинністю та порослю деревних порід. Зменшується також число
доглядів за культурами і скорочується термін їх зімкнення. Сіянці та
саджанці на лісокультурній площі в перші роки ростуть швидше, ніж сходи,
оскільки стадію сповільненого росту вони вже пройшли в розсаднику.

Кращий час для садіння — рання весна до початку вегетації рослин, тому
що вони швидше оправляються після садіння, швидше заживають пошкодження
кори та коріння, відновлюються всмоктуючі корінці. Рідше практикується
осіннє садіння у період скидання листя у листяних і здерев’яніння
пагонів у шпилькових порід, але не пізніше ніж за два-три тижні до
перших заморозків. Садивний матеріал із закритою кореневою системою
можна висаджувати протягом усього вегетаційного періоду. При
викопуванні, транспортуванні та зберіганні садивного матеріалу слід
забезпечити його життєдіяльність, не допускаючи висихання або запрівання
підземної і надземної частин.

Існує п’ять способів садіння: рядкове, стрічкове, коридорне, біогрупами,
широкосмугове. Лісові культури насаджують лісосадильними машинами, а
здебільшого — вручну через нестачу технічних засобів. На землях
меліоративного фонду, а також на схилах крутістю понад 12° садіння
здійснюють лише вручну.

При садінні вручну сіянці (саджанці) можна висаджувати: 1) з оголеним
корінням під звичайні або спеціальні лопати в ямки (рис. 5.2); 2) із
защемленням оголеного коріння в створені щілини під клиноподібну лопату,
меч Колесова, коли коренева система защемлюється у вертикальній площині;
на важких грунтах це погано впливає на ріст коріння, призводить до його
деформації, внаслідок чого погіршуються приживлюваність і ріст культур;
3) У штучні мікропідвищення на утворюються шляхом перекидання дернини на
дернину; 4) саджанці з закритою кореневою системою («Бріка», «Брикет»)
ручним посадковим інструментом «Ліліпут».

Весною лісові культури створюють насамперед на ділянках з легким і
добре прогрітим грунтом. На схилах північної експозиції з важкими
непрогрітими грунтами культури створюють пізніше. В однакових умовах
спочатку створюються культури листя-лих, пізніше — шпилькових порід.
Приживлюваність рослин різко знижується при садінні сіянців або
саджанців з бруньками, які вже пішли в ріст. Тоді як надземна частина
активно випаровує вологу, кількість її не поповнюється корінням, яке
тільки починає приживатися, і внаслідок порушення нормального водообміну
сіянці гинуть.

Рис. 5.2. Садіння дерев: а — неправильне; б — мілке; в — правильне.

Для садіння використовуються сіянці деревних порід: 1—2-річні сосни,
модрини, 2—3-річні — ялини, дуба, клена, ясена та інших .листяних,
3—4-річні — кедра та ялиці.

СПОСОБИ, ТИПИ, СХЕМИ ЗМІШУВАННЯ ДЕРЕВНИХ

ПОРІД І СПОСОБИ РОЗМІЩЕННЯ ПОСАДКОВИХ МІСЦЬ

Для вирощування штучних насаджень можна застосовувати різні способи,
типи та схеми змішування порід залежно від біологічних і лісівничих
властивостей деревних компонентів, їх взаємодії між собою протягом
усього періоду лісовирощування, типу лісорослинних умов і типу лісу,
густоти культур і агротехніки їх створення. Лісові культури створювалися
в напрямі від простого (змішування в рядах) до складного (змішування
рядами і в рядах) змішування. Порядок розміщення сіянців або саджанців
деревних і чагарникових порід на лісокультурній площі називається схемою
змішування.

Спосіб змішування об’єднує схеми та типи змішування. Наприклад, спосіб
змішування — чергування в рядах окремих посадкових місць, який
використовується при створенні штучних насаджень у західному регіоні
України, об’єднує наступні типи змішування: деревно-чагарниковий з
почер-говим введенням садивних місць деревної породи та чагарника (за Г.
М. Висоцьким); деревно-тіньовий з введенням супутньої тіневитривалої
породи,

Схематичний профіль дубово-ялинової культурі; створеної за
кулісним способом змішування.

яка, виростаючи в другому ярусі, є підгоном для головної (за М.Я.
Дахновим); деревно-тіньово-чагарниковий з послідовним чергуванням у ряду
посадкових місць головної та супутньої порід і чагарника.

Серед інших способів змішування одним з найбільш поширених є кулісний,
який використовується при можливості виникнення конкурентних
взаємовідносин між породами і загрозі, заглушення або витіснення зі
складу насадження головних порід. Кулісний спосіб, поряд з рядовим, є
найбільш перспективним також і з точки зору агротехніки створення
культур, догляду за ними та проведення лісівничих заходів. При
встановленні широких куліс мікрокліматичні умови в кожній з них
наближаються до таких як у чистих насадженнях. Тому не
бажано-висаджувати широкі куліси з таких порід, як ясен, модрина, акація
біла, тому що грунт під ними швидко задерніває і лісорослинні умови
погіршуються. Широкими 6—8-рядними кулісами вводиться головна порода
(наприклад, дуб звичайний), вузькими 2—3-рядними — супутні підгінні або
високопродуктивні швидкорослі, які теж можуть виконувати роль підгону
(ялина, дугласія та ін.). Кулісний спосіб включає також комбінований
(деревно-тіньово-чагарниковий) та деревний (за Л. Г. Барком) типи
змішування порід у лісових культурах.

Успішно застосовуються ланковий або г р у п о в о-л а н к о-в й й
способи змішування, коли супутні та головні породи чергуються в рядах
групами посадкових місць. При цьому краще зберігаються введені породи,
забезпечується краща мінералізація опаду та збагачення грунту елементами
живлення (наприклад, при введенні дуба ланками в ряди сосни в типах
В3ДС). У типах лісу, де спостерігаються напружені взаємовідносини між
породами, використовується групово-ланковий спосіб змішування, який за
своєк> характеристикою ближчий до шахового. Останній за розміщенням
посадкових місць більше відповідає природі лісу. Збереженість деревних
порід тут висока, але ускладнюється агротехніка створення таких культур,
необхідно використовувати ручну працю. Шаховий спосіб змішування дає
змогу сформувати змішані насадження з рівномірним розміщенням деревних
порід різних видів на лісокультурній площі.

Для змішування в рядах, а також при змішуванні рядами потрібно ретельно
добирати деревні породи, які б не відрізнялися значною мірою за темпами
росту і розвитку, стимулювали б ріст одна одної. Зокрема, недоцільно
вводити в ряди дуба з свіжих типах черешню, ясен, берест. Введення ж
липи або клена стимулює ріст головної породи, сприяє більш швидкому
зімкненню в рядах і між рядами.

Таблиця

Способи та схеми змішування порід у лісових культурах

(за Кальним П. Г., Гордієнком М. І., Корецьким Г.С. 1986)

У табл. наводяться основні способи та схеми змішування порід, які
використовуються при створенні лісових культур в досліджуваному регіоні.

Чисті та змішані лісові культури за розміщенням посадкових місць
поділяються на рядові та культури біогрупами. У першому випадку культури
висаджують рядами, в другому — окремими групами, в кожній з яких
вирощується кілька рослин. Біогрупи створюються переважно на площадках
різних розмірів на «вікнах» і прогалинах серед природного відновлення.
Культури біогрупами застосовуються при створенні часткових культур на
лісокультур-них площах з груповим природним відновленням головних і
супутніх порід. Рядковий спосіб використовується при створенні
суцільних, а також часткових культур, при рівномірному розміщенні
природного відновлення. При цьому існує краща можливість механізувати
садіння та інші агротехнічні заходи, ніж у культурах біогрупами, хоча
останній спосіб більшою мірою відповідає природі лісу.

Розмір шахівок, площадок, ланок повинен бути таким, щоб введена порода
могла утворити стійкі біогрупи, а конкуренція з боку Інших порід була б
мінімальною. Добирати й змішувати породи необхідно з таким розрахунком,
щоб вони мали достатню площу живлення, а супутні породи були б підгоном,
сприяли формуванню стовбурів і підвищенню продуктивості головної породи.

ДОГЛЯД ЗА КУЛЬТУРАМИ

Догляд за лісовими культурами — це комплекс агротехнічних: і лісівничих
заходів, спрямованих на поліпшення умов приживлюваності й росту
культивованих порід (поліпшення фізичних властивостей грунту, зменшення
випаровування з його поверхні, видалення трав’яної та небажаної деревної
рослинності, збагачення грунту елементами живлення) .

Основна мета доглядів за лісовими культурами — створення сприятливих
умов для їх росту, скорочення строків зімкнення й переведення в покриту
лісом площу, усунення негативного впливу трав’яної рослинності й порослі
малоцінних порід. Завдяки проведенню агротехнічних та лісівничих
доглядів поліпшуються водний і тепловий режими, а також режими живлення
й освітлення. Культури, в яких грунт задернілий, ростуть погано. Основна
маса коріння трав’яних рослин розміщується у верхніх, найбільш родючих
горизонтах, тому від задерніння терплять насамперед дерева з поверхневою
кореневою системою — ялина, ясен та ін.

Відповідність розвитку кореневої системи рослин розміру їх надземної
частини є основним фактором успішного росту. Пошкодження коріння,
особливо бічного, знижує інтенсивність росту рослин, призводить до
виникнення кореневої гнилі, що різко знижує стійкість насадження. Щоб
уникнути цього негативного явища, в перші два роки після садіння
допускається проводити обробіток міжрядь на глибину 8 — 10 см, а в
наступні роки — не глибше 4 — 6 см.

Агротехнічні догляди за лісовими культурами проводять після садіння
(сівби). Вони є головним фактором швидкого зімкнення та формування
майбутнього насадження. Сюди відносять наступні операції:

1) оправлення сіянців або саджанців після садіння механізованим способом
або після дії на них несприятливих погодних умов: розмиву (видування),
грунту, витискання морозами;

2) розпушування грунту з одночасним видаленням у рядах і міжряддях
трав’яної рослинності, самосіву та порослі малоцінних. порід;

3) скошування, приминання або прикочування трав’яної рослинності в
осінній період у рядах і міжряддях;

4) використання гербіцидів і арборицидів для пригнічення
розвитку небажаної трав’яної та деревної рослинності.

На важких грунтах культури можуть витискатися при настанні заморозків,
тому в таких місцях слід утримуватись від розпушування та прополювання
культур у другій половині вегетаційного періоду.

Для проведення доглядів за лісовими культурами використовується
спеціальна техніка, яка повинна задовольняти низку вимог. Робочі органи
машин повинні забезпечити високоякісний обробіток грунту та повне
знищення трав’яної рослинності, не пошкоджуючи при цьому наземної
частини лісових культур. Слід забезпечити регулювання глибини обробітку
грунту залежно від типу лісорослинних умов, фізико-механічних
властивостей грунту, характеру розміщення кореневих систем порід,
наявності тих чи інших різновидів бур’янів та інших факторів. При
сідланні ряду або кількох рядів ґрунтообробний агрегат повинен мати
просвіт необхідних розмірів, куди б безперешкодно проходив ряд (ряди)
культур. Конструкція робочих органів повинна передбачати встановлення їх
таким чином, щоб з обох боків ряду культур залишалась захисна
30—50-сантиметрова зона, робочі органи не повинні забиватися рослинними
рештками або грунтом.

При обробітку міжрядь культур, слабо зарослих трав’яною рослинністю,
використовуються культиватори КЛ-2,6, КРН-4,2, КРТ-3 та ін.

При обробітку міжрядь культур, середньо- і сильнозарослих трав’яною
рослинністю, використовують дискові культиватори (ДЛКН-6(8)) дискові
борони (БДН-1.3А, БДН-2,0(3,0), БДНТ-2,2 (3,5), БДТ-3,0 та ін.). Важкі
дискові борони доцільно використовувати лише на площах зі сильно
ущільненими грунтами. На більш легких грунтах краще застосовувати
польові та садові борони.

При догляді за лісовими культурами, створеними на нерозкор-чованих або
частково розкорчованих зрубах, обробляють смугу шириною 50—70 см з
кожного боку ряду. Дисковий культиватор КЛБ-1,7 призначений для догляду
за лісовими культурами, створеними по дну борозен, підготовлених плугом
ПКЛ-70.

Для догляду за лісовими культурами, створеними на тимчасово
перезволожених грунтах і сильно зарослих трав’яною рослинністю та
порослю малоцінних порід діаметром до 2 см, можна використовувати
лісовий фрезерний культиватор КФЛ-1,4, який повністю-знищує в межах
оброблюваної смуги трав’яну та деревну рослинність і формує рівну
поверхню.

Використовувані при догляді за культурами в рядах і захисних .зонах
механізми (КРЛ-1А, КБЛ-1А, ПРО-1) повинні задовільно видаляти трав’яну
рослинність з рядів і захисних зон культур, не пошкоджувати надземні
частини і кореневі системи деревних порід. Вони є високоефективними при
слабкій забур’яненості культур, тому догляди в рядах та захисних зонах
слід проводити часто, не допускаючи сильного заростання. На
нерозкорчованих зрубах трав’яну рослинність і поросль деревних порід
часто скошують ранцевим агрегатом типу «Секор».

Кількість, тривалість і строки доглядів визначаються типом лісорослинних
умов, способом обробітку грунту, методом і способом створення лісових
культур, віком садивного матеріалу, видовим складом насадження,
погодно-кліматичними умовами, біологічними властивостями деревних порід,
цільовим призначенням майбутнього насадження та економічними умовами.

У рівнинній частині західного регіону України застосовується лереважно
10—12-разовий догляд за лісовими культурами протягом чотирьох-п’яти
років (2 .. . З—3…4—3… 2—2…1—1), У культурах, створених
саджанцями, кількість агротехнічних доглядів скорочується в середньому
до шести протягом трьох років.

Кількість доглядів можна скоротити за допомогою хімічних
препаратів. При появі бур’янів обприскування проводять уздовж рядів
смугами шириною 0,5—1,0 м з використанням змінної солі -2,4-Д (1,5—2,0
кг/га) або суміші із препаратів змінної солі 2,4-Д (2 кг/га) і далапону
(7 кг/га). Ефективно знищує бур’яни з потужною глибинною кореневою
системою атразин (б—8 кг/га), який вносять весною наступного року
після садіння культур. Трав’яні рослини з поверхневою кореневою системою
знищують симазином і атразином (відповідно 8—10 і 10—12 кг/га). їх
можна вносити в грунт уже восени в рік садіння. Такі дози забезпечують
захист лісових культур від заростання трав’яною рослинністю протягом 2—3
років. Гербіциди вносять ранцевим обприскувачем ОМР-2, ручним
аерозольним апаратом РАА-1, а також тракторними обприскувачами ОН-400,
АЛХ та іншими в агрегаті з тракторами Т-25А та МТЗ усіх модифікацій.

Проведення агротехнічних доглядів за лісовими культурами в умовах
Українських Карпат вимагає значних затрат. Ці операції здебільшого
проводять уручну і вони поглинають 63—67% коштів, що виділяються на
створення і вирощування лісових культур (Ониськів Н. І., Гаврусевич А.
М., Гніденко В. І., 1987).

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕРЕВНИХ

ТА ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД

З метою передачі майбутньому поколінню всіх материнських ознак і
властивостей проводиться вегетативне розмноження рослин, яке базується
на здатності окремих частин рослини (бруньок, стебел, коренів)
утворювати нові самостійні рослини.

У розсадниках застосовують різні способи вегетативного розмноження, а
саме: здерев’янілими (зимовими) та зеленими (літніми) стебловими
живцями, кореневими живцями та паростками, відсадками, поділом кущів та
прищепленням.

Розмноження здерев’янілими стебловими живцями — це легкий, простий і
недорогий спосіб. Його широко застосовують, наприклад, при вирощуванні
тополь, верб, лоз, тамариксу та інших порід. Для їх отримання на
розсаднику створюють маточні живцеві плантації на родючих грунтах з
глибокою оранкою (до 40 см). Розміщення садивних місць, наприклад, на
кущовій плантації тополі може бути 1 х 1; 1 х 1,5 або 1,5 х 1,5 м, а на
штамбовій — 2×2 або 2 х 3 м (на бідніших грунтах — рідше, на родючіших —
густіше).

Найкраще закладати плантації в знижених ділянках з родючими, відносно
родючими і достатньо зволоженими грунтами, а типах лісорослинних умов С3
і С4, О3 і О4.

У перший рік пагони зрізують повністю після припинення сокоруху. У
наступні роки прути верби і тополі для заготівлі живців нарізують
щорічно протягом 4—5 років, а потім плантації дають відпочити 1 рік.

Заготовку живців починають з 2—3-го року життя плантації. Отримані з
живцевої плантації стеблові живці можна висаджувати (найчастіше під меч
Колесова) безпосередньо на лісокультурну площу або в шкілки для
вирощування живцевих саджанців, які використовують для створення лісових
культур, озеленення міст і населених пунктів, доріг та ін.

Перед посадкою нижні зрізи живців потрібно підновити, а потім намочувати
у воді протягом доби. Рекомендується застосовувати ростові речовини.

Одним з ефективних методів вегетативного розмноження цінних рослин є
зелене живцювання. Зелені, або літні, живці — відрізки пагонів біжу чого
року, які тільки починають дерев’яніти (у червні), довжиною 5—7 см з 2—3
листочками.

Пагони заготовляють рано-вранці, щоб зберегти їх тургор, потім ставлять
у воду і в приміщенні нарізують живці. Нижній зріз живця — косий
підбрунькою, верхній — над верхньою брунькою (на 3—5 см).

Для зменшення транспірації нижні листки зрізають повністю, залишаючи
невеликі черешки, верхні зменшують на 1/3 довжини. Для стимулювання
укорінення живців широко використовують стимулятор росту гетероауксин у
концентрації 0,01; 0,02; 0,04%. Після цього живці висаджують у парники з
скляними рамами, або в теплиці з поліетиленовим покриттям.

Розміщують їх на відстані 4—10 см, глибина посадки 2—З см. Температура
підтримується в межах 21…25 °С, відносна вологість повітря — 80%,
вологість субстрату — 40—45% маси сухого грунту.

Оптимальна вологість у теплицях досягається поливом та зрошенням типу
“Туман”, що забезпечує дрібнодисперсійне розпилювання води; щоб
запобігти опалюванню листя, застосовують затінення. Для захисту живців
від гнилі та хвороб їх не менше одного разу на тиждень обприскують
розчинами фунгіциду.

Догляд за живцями — розпушування піску, усунення загнилих живців.
Корінці утворюються протягом З—8 тижнів (у середньому). Потім живці
загартовують, відкриваючи на деякий час рами парників, знімаючи плівку
теплиць та ін., наближаючи температуру і вологість повітря до умов
зовнішнього середовища. На зиму укорінені живці утеплюють листям,
навесні їх знову відкривають і дорощують (краще в шкілці) 1—2 роки.

Розмноження зеленими живцями — це спосіб, який дозволяє при невеликих
витратах вихідного матеріалу отримати велику кількість укорінених живців
багатьох цінних декоративних порід. Цей спосіб найбільш поширений,
наприклад, при розмноженні деяких сортів туї, спіреї, дейції, форзиції,
кизильника, самшита та ін.

Розмноження кореневими живцями (довжина 10—15 см) дозволяє використати з
цією метою молоді корені, найкраще дворічні, які швидко регенерують. Цим
способом можна розмножувати такі породи, які утворюють кореневі
паростки, тобто: бархат амурський, бруслина бородавчаста, вільха сіра,
тополя біла, слива, вишня, обліпиха, скумпія, оцтове дерево та ін. Але
практично розмноження кореневими живцями застосовується лише при
створенні культур бархата амурського і бруслини бородавчастої.

Розмноження кореневими паростками, тобто відділенням їх від маточної
рослини разом з частиною кореня, може мати місце при вирощуванні вишні,
сливи, тополі, білої акації, черемхи та ін.

Розмноження відсадками грунтується на властивості деяких порід
утворювати із сплячих бруньок корені на відокремлених пагонах маточних
кущів. В практиці застосовують різні способи отримання відсадків:
вертикальний (ліщина), горизонтальний (бруслина, бузок звичайний),
відділення пагонів розкладкою в канавки дужкою (аґрус) та змійкою
(лимонник).

Розмноження прищепленням — коли змушують вічко або живець однієї рослини
(прищепи) зростись з іншою (підщепою). Прищеплення вічком називають
окуліровкою, очкуванням. Це найбільш поширений та економічно
найефективніший вид прищеплення (при вирощуванні саджанців плодових та
багатьох декоративних порід). Прищеплення живцем з 2—3 бруньками —
найбільш поширений спосіб розмноження хвойних та багатьох листяних
декоративних порід. Місце з’єднання вічка, живця з дичкою щільно
обмотують ізоляційною стрічкою або поліетиленовою плівкою.

На особливу увагу заслуговує вирощування прищеплених форм троянд, які
користуються великим попитом у населення.

Прищепою для троянд є однорічні сіянці шипшини, які висаджують в шкілку
навесні. Очкування проводять на початку вересня. Живці культурних сортів
троянд зрізують у день очкування і зберігають у відрах з водою. За
місяць до очкування сіянці шипшини інтенсивно поливають (щоб поліпшити
сокорух). Перед очкуванням у сіянців оголюють кореневу шийку і в неї
прищеплюють вічко прийнятим у садівництві способом. Навесні верхню
частину підщепи (до прищепленої бруньки) зрізають, не залишаючи шипа.
Зріз замазують садовим варом. Коли культурний пагін досягне довжини 10
см, його прищіпують, щоб викликати галуження. Восени кущі обрізують,
залишаючи пагони довжиною 25—ЗО см і викопують для посадки на постійне
місце.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020