.

Податкові надходження (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2732
Скачать документ

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2002 рік становила
60131,8 млн.грн., що на 7405,3 І млн.грн., або на 14% більше за
відповідний показник попереднього року.*

Податкові надходження до зведеного бюджету України за звітний період
становили 45397,1 млн.грн., що на 8680,3 млн.грн., або на 23,6%
перевищує надходження попереднього року, в тому числі:

надходження від прибуткового податку з громадян за минулий рік
збільшились порівняно з попереднім роком на 2048,9 млн.грн., або на
23,4% і становили 10823,8 млн. гривень;

надходження від податку на прибуток підприємств за звітний період
становили 9398,3 млн.грн., що на 1118,3 млн.грн., або на 13,5% більше за
відповідний показник попереднього року;

надходження від податку на додану вартість збільшились порівняно з
попереднім роком на 3122,8 млн.грн., або на 30,2 відсотка і за звітний
період становили 13471,2 млн. гривень;

надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів за 2002
рік становили 3604,9 млн.грн., що на 1397,5 млн.грн., або на 63,3%
перевищує надходження за попередній рік.

* Тут і далі доходи бюджету за 2001 рік — без врахування надходжень
коштів від приватизації майна

Неподаткові надходження до зведеного бюджету за минулий рік становили
12906,2 млн.грн., що на 1312,9 млн.грн., або на 9,2% менше відповідного
показника попереднього року. Доходи від операцій з капіталом за звітний
період збільшились порівняно з попереднім роком на 643,1 млн.грн. і
становили 1101,5 млн. гривень. Надходження до цільових фондів зведеного
бюджету за звітний період становили 435,2 млн. гривень.

Рівень виконання доходів зведеного бюджету України за 2002 рік становив
98,2% затвердженого планового показника та 92,5% річного планового
показника з урахуванням змін проти 106,4% та 93,9% відповідного
показника попереднього року.

Рівень виконання податкових надходжень до зведеного бюджету за звітний
період становив 98,1% річного планового показника з урахуванням змін
проти 95,1% за попередній рік, в тому числі надходження від:

прибуткового податку з громадян становили 101,1% річного планового
показника з урахуванням змін проти 102,8% за попередній рік;

податку на прибуток підприємств — відповідно 81,2% річного планового
показника з урахуванням змін проти 93%;

податку на додану вартість — 104,5% річного планового показника з
урахуванням змін проти 89%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — 119,6% проти 89,5%.

Рівень виконання неподаткових надходжень за минулий рік становив 78,9%
річного планового показника з урахуванням змін проти 93,3% за попередній
рік. Рівень виконання доходів від операцій з капіталом за звітний період
становив 84,5% річного планового показника з урахуванням змін проти
49,7% за попередній рік. Разом з тим, надходження до цільових фондів за
минулий рік становили 61,7% річного планового показника з урахуванням
змін проти 96,7% за попередній рік.

Питома вага податкових надходжень зведеного бюджету в загальній сумі
доходів за 2002 рік становила 75,5%, що на 0,2 відсоткового пункту
більше затвердженого показника на рік, (в тому числі прибутковий податок
з громадян за звітний період становив 18% загальної суми доходів проти
17,5% затвердженого показника на рік, питома вага податку на прибуток
підприємств становила 15,6% доходів проти відповідно 18,9%, податку на
додану вартість — відповідно 22,4% проти 21,1%, акцизного збору — 6,8%
проти 5,8%). Неподаткові надходження становили 21,5% загальної суми
доходів зведеного бюджету, що на 0,1 відсоткового пункту менше
затвердженого показника. Питома вага надходжень в цільові фонди
становила 0,7% доходів, що на 0,3 відсоткового пункту менше
затвердженого показника на рік.

Спостерігається така динаміка структури доходів за звітний період
порівняно з відповідним показником попереднього року: питома вага
податкових надходжень зведеного бюджету в загальній сумі доходів
збільшилась на 5,9 відсоткового пункту (в тому числі питома вага
прибуткового податку з громадян збільшилась на 1,4 відсоткового пункту
порівняно з відповідним показником попереднього року, податку на
прибуток підприємств зменшилась на 0,1 відсоткового пункту, податку на
додану вартість збільшилась на 2,8 відсоткового пункту, акцизного збору
збільшилась на 1,8 відсоткового пункту). Питома вага неподаткових
надходжень зменшилась на 5,5 відсоткового пункту порівняно з відповідним
показником попереднього року, доходів від операцій з капіталом
збільшилась на 1 відсотковий пункт, надходжень до цільових фондів
зменшилась на 1,4 відсоткового пункту.

Загальна сума доходів Державного бюджету України за звітний період
становила 43950,8 млн.грн., що на 6432,3 млн.грн., або на 17,1%
перевищує відповідний показник 2001 року.

Податкові надходження до Державного бюджету України за минулий рік
становили 28939,9 млн.грн., що на 6981,9 млн.грн., або на 31,8%
перевищує відповідний показник попереднього року, в тому числі:

надходження від податку на прибуток підприємств за звітний період
становили 8161,9 млн.грн., що на 1998,8 млн.грн., або на 32,4% більше
відповідного показника попереднього року;

надходження від податку на додану вартість збільшились на 3122,8
млн.грн., або на 30,2% і становили 13471,2 млн. гривень;

надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів становили
3394,2 млн.грн., що на 1457,8 млн.грн., або на 75,3% перевищує
відповідний показник попереднього року.

Неподаткові надходження до державного бюджету за 2002 рік становили
11102,7 млн.грн., що на 933,3 млн.грн., або на 7,8% менше відповідного
показника попереднього року. Доходи від операцій з капіталом збільшились
на 135,1 млн.грн. і становили 484,5 млн. гривень. Надходження до
цільових фондів становили 189,1 млн. грн.

Рівень виконання доходів державного бюджету за звітний період становив
96,8% затвердженого планового показника та 90,6% річного планового
показника з урахуванням змін проти 104% та 92,8% відповідного показника
попереднього року.

Рівень виконання податкових надходжень до державного бюджету за минулий
рік становив 97,1% річного планового показника з урахуванням змін проти
93,2% за попередній рік, в тому числі надходження від:

податку на прибуток підприємств становили відповідно 79,9% проти 95,3%
за попередній рік;

податку на додану вартість — відповідно 104,5% проти 89%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — відповідно 124,8% проти
90,5%.

Рівень виконання неподаткових надходжень за 2002 рік становив 77,1% до
річного планового показника з урахуванням змін проти 93,1% за попередній
рік. Доходи від операцій з капіталом за звітний період виконані на рівні
65,7% до річного планового показника з урахуванням змін проти 49,6% за
попередній рік. Разом з тим надходження до цільових фондів за минулий
рік становили 109,8% від річного планового показника з урахуванням змін
проти 119,6% за попередній рік.

Загальна сума доходів загального фонду Державного бюджету України за
звітний період становила 34686,8 млн.грн., що на 8344,7 млн.грн., або на
17,3% перевищує відповідний показник попереднього року. За співставною
структурою доходи загального фонду державного бюджету збільшилися на
5113 млн.грн., або 17,3%.

Рівень виконання доходів загального фонду державного бюджету за звітний
період становив 94,1% від річного планового показника проти 95,5% за
попередній рік.

Рівень виконання податкових надходжень загального фонду державного
бюджету за минулий рік становив 97,3% від річного планового показника
проти 93,6% за попередній рік, в тому числі надходження від:

податку на прибуток підприємств становили 79,9% проти 95,3% за
попередній рік;

податку на додану вартість — 104,5% проти 89%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — 126,7% проти 90,5%.

Рівень виконання неподаткових надходжень за 2002 рік становив 76,9% від
річного планового показника проти 117,2% за попередній рік. Доходи від
операцій з капіталом за звітний період виконані на рівні 100,3% до
річного планового показника проти 84,2% за попередній рік.

Питома вага податкових надходжень державного бюджету в загальній сумі
доходів за 2002 рік становила 65,9%, що на 0,7 відсоткового пункту
більше від запланованого показника на рік (у тому числі податок на
прибуток підприємств за звітний період становив 18,6% від загальної суми
доходів проти 22,5% від запланованого показника на рік, питома вага
податку на додану вартість становила 30,7% від доходів, що на 2,3
відсоткового пункту більше від запланованого показника на рік, акцизного
збору — відповідно 8,8%, що на 1,8 відсоткового пункту більше від
запланованого показника на рік). Неподаткові надходження становили 25,3%
від загальної суми доходів державного бюджету, що на 0,7 відсоткового
пункту менше від запланованого показника. Питома вага надходжень до
цільових фондів становила 0,4% доходів, що на 0,2 відсоткового пункту
перевищує запланований показник. Офіційні трансферти за звітний період
становили 7,4%, що на 0,4 відсоткового пункту перевищує запланований
показник.

Спостерігається така динаміка структури доходів за звітний період
порівняно з відповідним показником попереднього року: питома вага
податкових надходжень державного бюджету в загальній сумі доходів
збільшилась на 7,3 відсоткового пункту (у тому числі питома вага податку
на прибуток підприємств збільшилась на 2,1 відсоткового пункту, податку
на додану вартість збільшилась на 3,1 відсоткового пункту, акцизного
збору — збільшилась на 2,5 відсоткового пункту). Питома вага
неподаткових надходжень зменшилась на 6,8 відсоткового пункту порівняно
з відповідним показником попереднього року, доходів від операцій з
капіталом збільшилась на 0,2 відсоткового пункту, надходжень до цільових
фондів зменшилась на 0,7 відсоткового пункту.

Загальна сума доходів місцевих бюджетів за 2002 рік становила 27940,7
млн.грн., що на 2968 млн.грн., або на 11,9% перевищує відповідний
показник попереднього року.

>

?

A

?

?

?

?

4?

??&?

phSпоказник 2001 року, в тому числі:

надходження від прибуткового податку з громадян за звітний період
збільшились порівняно з відповідним показником 2001 року на 2048,9
млн.грн., або на 23,4% і становили 10823,8 млн. гривень;

надходження від податку на прибуток підприємств становили 1236,4 млн.
гривень;

надходження від плати за землю за 2002 рік становили 1806,3 млн.грн., що
на 187,7 млн.грн., або на 11,6% перевищує відповідний показник
попереднього року;

надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів становили
210,7 млн. грн.

Неподаткові надходження до місцевих бюджетів за звітний період становили
1803,4 млн.грн., що на 379,7 млн.грн., або на 17,4 % менше за
відповідний показник 2001 року. Надходження до цільових фондів становили
246,1 млн. гривень.

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів за звітний період становив
100,3% затвердженого плану на рік та 98% до річного плану з урахуванням
змін проти 99,8% та 85,5% за попередній рік.

Рівень виконання податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2002 рік
становив 99,8% від річного планового показника з урахуванням змін проти
98,2% за попередній рік, в тому числі надходження від:

прибуткового податку з громадян становили 101,1% проти 102,8%;

податку на прибуток підприємств — 90,5% проти 86,9%;

плати за землю — 95,5% проти 95,3%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — 71,6% проти 82,9%.

Рівень виконання неподаткових надходжень становив 91,9% від плану на рік
з урахуванням змін проти 94,4% за 2001 рік. Надходження до цільових
фондів за звітний період виконано на 46,1% до річного планового
показника з урахуванням змін проти 86,4% за попередній рік.

Питома вага податкових надходжень місцевих бюджетів у загальній сумі
доходів за звітний період становила 58,9%, що на 0,3 відсоткового пункту
менше запланованого показника на рік (у тому числі прибутковий податок з
громадян становив 38,7% від загальної суми доходів проти 38,3% від
запланованого показника на рік, питома вага податку на прибуток
підприємств становила 4,4% від доходів проти відповідно 4,9%, плати за
землю — 6,5% проти відповідно 6,8%, акцизного збору з вироблених в
Україні товарів — 0,8% проти 1,2%). Неподаткові надходження становили
6,5% від загальної суми доходів місцевих бюджетів, що на 1,4
відсоткового пункту більше запланованого показника. Доходи від операцій
з капіталом становили 2,2% від доходів, що на 0,3 відсоткового пункту
більше від запланованого показника. Питома вага надходжень до цільових
фондів становила 0,9% від доходів, що на 0,8 відсоткового пункту менше
запланованого показника. Офіційні трансферти становили 31,6% від
доходів, що на 0,6 відсоткового пункту менше від запланованого
показника.

Спостерігається така динаміка структури доходів за звітний період:
питома вага податкових надходжень місцевих бюджетів у загальній сумі
доходів зменшилась на 0,2 відсоткового пункту порівняно з відповідним
показником 2001 року (у тому числі питома вага прибуткового податку з
громадян збільшилась на 3,6 відсоткового пункту, податку на прибуток
підприємств зменшилась на 4,1 відсоткового пункту, плати за землю
становила 6,5 відсоткового пункту, що відповідає рівню попереднього
року, акцизного збору з вироблених в Україні товарів — зменшилась на 0,3
відсоткового пункту). Питома вага неподаткових надходжень зменшилась на
2,3 відсоткового пункту порівняно з відповідним показником 2001 року,
доходів від операцій з капіталом збільшилась на 1,8 відсоткового пункту,
надходжень до цільових фондів зменшилась на 1,9 відсоткового пункту,
офіційних трансфертів збільшилась на 2,6 відсоткового пункту.

Видатки Державного бюджету України за 2002 рік становили 43209,3
млн.грн. або 81,5% річного плану, у тому числі по загальному фонду
виконання склало 33891,1 млн.грн. або 85,2% річного плану. Порівняно з
2001 роком видатки державного бюджету збільшились на 2802,2 млн.грн. або
на 6,9%, в тому числі по загальному фонду — на 4930,3 млн.грн. або на
17%.

Згідно статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2002
рік» в першу чергу здійснювалися видатки на заробітну плату, грошове
забезпечення, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати.

Соціальні виплати по загальному фонду державного бюджету профінансовано
у сумі 14894,8 млн.грн., що становить 99,4% річного плану і на 1822
млн.грн. або на І3,9% більше, ніж у 2001 році. З них:

заробітну плату з нарахуваннями та грошове забезпечення
військовослужбовців профінансовано у сумі 9502,4 млн.грн., що становить
100% річного плану і на 1858,6 млн.грн. або на 24,3% більше, ніж у 2001
році;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, профінансовано у сумі 1844,1 млн.грн., що становить 100%
річного плану і на 284,5 млн.грн. або на 18,2% більше, ніж у 2001 році;

пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ профінансовано у сумі 1747,1 млн.грн. або на
98% річного плану;

на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових
заощаджень виділено 500 млн.грн. або 100% планових призначень на рік.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 954,7
млн.грн., що становить 81,7% річного плану і на 195,7 млн.грн. або на
25,8% більше, ніж у 2001 році.

На вугільні програми спрямовано 2281,2 млн.грн., що становить 86,1%
річного плану. З них на:

державну підтримку вугледобувних підприємств спрямовано 930 млн.грн.;

реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості — 618,9
млн.грн.;

участь у будівництві та технічне переоснащення підприємств з видобутку
вугілля і торфу — 508,2 млн.грн.; .

видатки, пов’язані з гірничо-рятувальними заходами — 75 млн.грн.;

часткове покриття витрат по виплаті заборгованості шахтарям з регресних
позовів та одноразової допомоги — 73 млн.грн.

У 2002 році Кабінетом Міністрів України прийнято 75 постанов, згідно з
якими передбачено видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету
на загальну суму 198,6 млн.грн.; виділено 145,3 млн.грн., що становить
58,1% річного плану.

На державні централізовані капітальні вкладення у 2002 році виділено
292,6 млн.грн. або 59,7% річного плану.

У 2002 році місцевим бюджетам перераховано дотацій у сумі 4,7 млрд.грн.
Дотації вирівнювання перераховані у сумі 4,3 млрд.грн. або на 100%
річного плану, що на 235,4 млн.грн. більше, ніж у 2001 році.

На виконання статті 37 Закону України «Про Державний бюджет України на
2002 рік» бюджети областей отримали додаткову дотацію у сумі 402,7
млн.грн.

За 2002 рік місцевим бюджетам перераховано субвенцій:

субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло; водопостачання і
водовідведення та послуг зв’язку — у сумі 2,1 млрд.грн. або 93,2%
річного плану;

субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та
рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати,
вивозу сміття та побутових відходів — у сумі 488,5 млн.грн. або 77%
річного плану;

субвенцію на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого і рідкого
пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку)
та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян — у сумі
226,5 млн.грн. або 79,4% річного плану;

субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам — у сумі 1,1 млрд.грн. або 100% річного плану.

Заборгованість із заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій,
пенсій з державного бюджету станом на 1 грудня 2002 року відсутня. Має
місце лише заборгованість із Чорнобильських виплат у сумі 669,9
млн.грн., яка з початку року зменшилась на 97,2 млн.грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ, що фінансуються з
державного бюджету, на 01.12.2002 року становила 3991,4 млн.грн. і
порівняно з початком року збільшилась на 583,3 млн.грн. або на 17,1%, у
тому числі по загальному фонду — на 556 млн.грн. або на 28,5% і
становила 2510,2 млн.грн! (у тому числі прострочена кредиторська
заборгованість — 870,6 млн.грн.).

Державний борг України станом на 31.12.2002 склав 75744,2 млн.грн. або
14204,5 млн.дол. США і збільшився порівняно з початком року на 1114,5
млн.грн. Прямий державний борг становив 64487,3 млн.грн. (12093,5
млн.дол. США) або 85,1 відсотка загальної суми державного боргу,
гарантований -11256,9 млн.грн. (2111 млн.дол. США) або 14,9% відповідно.

Прямий державний внутрішній борг становив 21386,1 млн.грн. або 4010,6
млн.дол. США і збільшився порівняно з початком року на 367,7 млн.грн.
або 43,7 млн.дол. США.

Прямий державний зовнішній борг становив 43101,2 млн.грн. або 8082,9
млн.дол. США і порівняно з початком року збільшився на 827,2 млн.грн.
або 104,4 млн.дол. США.

За 2002 рік витрати на погашення основного боргу склали 5671,6 млн.грн.,
у тому числі внутрішнього — 2621,5 млн.грн., зовнішнього — 3050,1
млн.грн., що на 448 млн.грн. або на 7,3% менше, ніж передбачено планом
на рік.

Видатки на обслуговування державного боргу за 2002 рік склали 2869,8
млн.грн., у тому числі внутрішнього — 629,9 млн.грн., зовнішнього —
2239,9 млн.грн., що на 1083,3 млн.грн. або на 27,4% менше, ніж
передбачено планом на рік.

Всього витрати з погашення та обслуговування державного боргу склали
8541,4 млн.грн., економія витрат у порівнянні з плановими показниками
становить 1531,2 млн.грн., з них: по внутрішньому боргу — 218,7
млн.грн., по зовнішньому — 1312,6 млн.грн.

Погашення та обслуговування державного боргу у 2002 році здійснювалося
вчасно.

Економія витрат по обслуговуванню та погашенню державного боргу склалася
внаслідок зниження фактичного курсу долара СІЛА до гривні у порівнянні
із розрахунковим курсом (розрахунковий — 5,6 грн./дол. США, фактичний —
5,3 грн./дол. США); зниження фактичних відсоткових ставок по
зобов’язаннях у порівнянні з передбаченими у розрахунках до бюджету;
зменшення доходності за ОВДП.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020