.

Біржова мова жестів та жаргон брокера (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 1726
Скачать документ

Реферат

на тему:

Біржова мова жестів та жаргон брокера

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\05.html
” \l “123#123”

Протягом декількох сторіч розвитку біржових інститутів сформувалися
певні правила ведення торгів та відповідні правила поведінки на них. У
ході цього сформувалася також особлива мова, якою спілкуються учасники
біржових торгів. Це мова, яка складається із специфічних жестів і
особливого, біржового лексикону, які абсолютно незрозумілі сторонньому
спостерігачеві.

Зокрема, жести головним чином використовуються для позначення цифр і
подачі різних команд під час торгів, коли виникає необхідність назвати
ціну, кількість товару або показати, що товар продається, купується, а
також визначити зниження або підвищення ціни і т.д.

Мал.1. Зображення цифр з допомогою пальців

Будь-яке число можна зобразити за допомогою п’яти пальців відкритої
долоні. При цьому для чисел від нуля до п’яти долоня розташована
вертикально, від шести до десяти горизонтально. Нуль позначають піднятим
стислим кулаком (мал. 1).

На біржах під час торгів брокери в основному викрикують свою інформацію.
Наприклад, якщо маклер прочитав позицію, представлену брокером, а на неї
ніхто не відреагував, то брокер може знизити ціну. Для цього він
викрикує, наприклад: “Знижую на 100”. Якщо знову немає бажаючих, то
брокер робить маклеру знак знизити ще раз (мал. 2, а). Так повторюється
до тих пір, поки це здається прийнятним для брокера-продавця.

Якщо ціна зафіксована, то брокер показує це зігнутою в лікті
горизонтально розташованою рукою долонею вниз (мал.2, б).

Брокер може підняти ціну. Це робиться рухом великого пальця вгору (мал.
2, в).

Крім жестів, на біржі серед її учасників склався і певний жаргон,
використовуючи який одним словом можна описати досить складний стан
ринку, угоду, дати характеристику брокерів:

“Болтанка”:

1) неприпиняючі однотипні угоди купівлі або продажу цінностей, що
проводяться спекулянтами, які не чинять істотного впливу на кон’юнктуру
ринку, що склалася;

2) незаконна спроба брокера зібрати для себе додаткову суму комісійних
шляхом прискореної купівлі-продажу цінних паперів за вказівками
клієнтів.

Брокер “на узбіччі”- член старої Нью-Йоркської напівофіційної фондової
біржі, яка тепер називається Американська фондова біржа.

“Бик” – біржовий спекулянт, який грає на підвищення.

“Ведмідь”- біржовий спекулянт, який грає на зниження.

“Виконано” – повідомлення брокера про те, що наказ купити або продати
певну суму цінних паперів виконано.

“Відкупити маржу” – наказ клієнта брокеру купити найближчий за терміном
ф’ючерсний контракт і продати контракт на окремий строк.

“Вуличний ринок” – мережа посередників покупців і продавців цінних
паперів, які спілкуються між собою за допомогою телекомунікацій. Вираз
“В. р.” виник відтоді (XVI-XVII ст.), коли лондонські брокери укладали
угоди прямо на вулиці або в кафе. Надалі торгівля акціями стала
здійснюватися переважно на біржі, а робота з облігаціями – поза біржею,
на “В. p.”. Тепер всі облігації і акції, не включені до біржового
списку, продаються на “В. p.”.

“Дводоларовий” брокер – брокер, член фондової біржі, який виконує
доручення інших брокерів, особливо в період високої ринкової активності.
“Д.” б. працює на брокерів, які зайняті виконанням першочергових
інструкцій, або на фірми, що не мають партнерів серед членів біржі, які
знаходяться в операційному залі.

“Динамітчик” – енергійний торговець, що продає ненадійні цінні папери.

“Д. К.” (don’t know – “не знаю”) – непоінформованість про поточні умови
проведення операцій з цінними паперами. Письмовий запит позначається “Д.
К.” і повертається відправнику.

“Довга позиція” – цінні папери, які придбані дилерами для зберігання у
процесі торгівлі або при випуску нових випусків.

“До закриття” – розпорядження укласти угоду перед самим закриттям ринку.

Жертва “подовжньої ціни”- подвійний збиток, який завдається: при купівлі
цінностей на верхній межі підйому ціни або курсу; при реверсі позиції,
тобто продажу на нижній межі падіння кон’юнктури.

“Задкувати”, “дати задній хід”:

1)якщо прибутковість цінних паперів зростає, а ціни падають, то кажуть,
що ринок “3.”;

2) якщо інвестор обмінює один цінний папір на інший, який має значно
коротший поточний термін до погашення.

“За загальний рахунок”-угода між двома або більше фірмами про розподіл
ризику і фінансової відповідальності при придбанні на ринку цінних
паперів, або підписці на нову емісію.

“Закритийринок”-стан ринку, коли курс покупця рівний курсу продавця. Це
має місце, якщо ринок обслуговується брокерами, а комісійні за їх
послуги сплачуються тільки однією стороною -ініціатором угоди.

Закріплення “довгої позиції” – популярна процедура північноамериканських
дилерів. Для зменшення цінового ризику, який виникає у зв’язку із
зберіганням облігацій, дилер продає ф’ючерс на казначейські білети або
довгострокові облігації уряду таким чином, щоб втрати від зберігання
певним чином компенсувалися вигодами за ф’ючерси, при умові, якщо ціни
знизяться.

Замовлення “або-або” – це вже віддане розпорядження, тоді як замовлення
на інші цінні папери ще чекають свого виконання. Як тільки трейдер
виконає замовлення “або-або”, інші замовлення автоматично відміняються.

Замовлення “все або нічого” – замовлення, яке означає, що трейдер
повинен продати або купити всі акції, вказані у замовленні, перш ніж
клієнт погодиться з виконанням.

Замовлення “виконати або відмінити” – замовлення означає, що як тільки
частина замовлення, яку можна задовольнити, трайдер виконає, інша
частина замовлення відміняється.

Замовлення “прийму у будь-якому вигляді” – передбачає, що клієнт прийме
будь-яку кількість акцій аж до замовленого максимуму. Протилежне цьому
замовленню – замовлення “все або нічого”.

Замовлення з “перемиканням” – означає, що виручка від продажу одних
акцій може бути використана для купівлі інших.

“Занурення” – нетривала затримка у розвитку ринкової кон’юнктури або
незначна зміна цін на біржі.

“Заплечний ордер”-дає право на купівлю не тільки додаткових акцій, а й
додаткових ордерів. Виконавча ціна “3. о.” часто вища виконавчої ціни
того ордера, на якому він “сидить”. “3. о.” застосовується компанією для
стимулювання інвестора при продажу акцій і отримання в подальшому
прибутку.

“Кішки і собаки” – вкрай спекулятивні і, як правило, низько оцінювані
ринком фондові цінності, за які не виплачуються дивіденди.

“Копчений оселедець”- попередній проспект, який в загальних рисах
інформує про емісію облігаційної позики. У ньому не вказані такі основні
параметри, як ціна, розмір комісійних. “К. с.” може бути випущений до
набуття чинності заяви про реєстрацію емітента.

“Коротка позиція” – продаж дилером цінних паперів з надією на швидке
падіння цін. Щоб “продати нашвидкуруч”, дилер позичає облігації у свого
колеги за плату на певний час і таким чином може фізично доставити
облігаційний сертифікат покупцеві в обумовлений час.

“Коротке покриття” – у США ситуація, коли “ведмеді”, що продали валюту,
товар або цінні папери, купують їх знову, тобто купують для покриття.

Купити “з мінімальним прибутком” – купити цінні папери з дуже невеликою
або адекватною витратам маржею.

Купувати “з потрухами” – купити цінні папери і сплатити готівкою у
повному обсязі.

“Магазин” – дилерська компанія, яка проводить угоди з купівлі-продажу
облігацій.

“Назвати і зробити ринок” – трейдер оголошує ціну, за яку його фірма
готова купити, і ціну, за яку вона готова продати. Такий ринок
вважається “твердим” і трейдер зобов’язаний торгувати цінними паперами
за вказаними цінами, якщо хтось цього зажадає.

“Наліт ведмедів” – активний продаж “без покриття”, що проводиться з
метою зниження рівня цін для того, щоб вигідно купити товар за значно
нижчими цінами.

“Натовп”- спосіб торгівлі на біржі за системою безперервного звірення.
Трейдери збираються навколо клерка, який лише оголошує випуск, що
надходить у торгівлю, а потім роблять все інше. Використовується в
Цюріху.

“Обідрана облігація” – облігація з окремими процентними купонами, які
можуть бути вилучені з метою погашення або для самостійної
купівлі-продажу.

Піймати котирування – так кажуть про дилера, який згоден продати валюту
за курсом покупця, що котирується іншим дилером, кажуть, що він “П. к.”.

“Повітряна яма” – нестійке становище, в якому опиняються фондові
цінності у зв’язку з раптовим або надзвичайним падінням їх курсу, якщо
воно виходить далеко за межі допустимого відхилення, передбаченого
структурою всього портфеля, або відбувається на фоні загального
зміцнення ринку.

“Порівну” – ситуація, при якій кількість покупців і товарів приблизно
співпадає, тобто ринок стабільний. Часто характеризує ринок на момент
відкриття, якщо ціни у цей день дещо відрізняються від цін на закриття
попереднього дня.

“Пориви” – короткочасний рух ціни на біржі, викликаний несподіваною
інформацією.

“Прорив”- розвиток кон’юнктури усього ринку або його окремих секторів за
межі його рівня, коли стає очевидним опір продавців або покупців.

“Противитися ринку” – діяти всупереч традиційній ринковій поведінці:
продати на короткий термін в період зростання кон’юнктури і купити на
довгий термін, коли ринок “знижується”.

“Реєстрація з чорного ходу” – нетрадиційний спосіб проникнення до
списків членів фондової біржі компанії, яка не відповідає вимогам
лістингу. Як правило, “Р. з ч. х.” відбувається шляхом поглинання
сильним аутсайдером меншої за розміром, але зареєстрованої компанії, з
подальшою реєстрацією під своїм ім’ям.

Ринок “ведмедів” – ринок, на якому ціни загалом падають і
спостерігається тенденція до прискорення цього падіння.

“Сліпий брокер” – брокер, який виступає від свого імені і не розкриває
імен своїх клієнтів іншим учасникам операцій. Цей порядок є
загальноприйнятим, але на ринку термінових євродепозитів не
застосовується.

“Справа рук однієї людини”- ціна, що котирується на ринку в тому
випадку, якщо обидві сторони котирування оголошені однією й тією ж
особою.

“Суб’єкт” – термін, який означає, що угода між трейдерами з приводу
купівлі-продажу облігації не є твердою, тобто підлягає підтвердженню.
Слово “С”, виголошене після ціни облігації, – сильний захист трейдера,
якщо він не захоче торгуватись за вказаною ціною. Якщо слово “С” не
виголошено, то ринок передбачається стабільним.

Тиск на “ведмедів” – заходи, що офіційно приймаються центральними
банками для того, щоб на валютній біржі вплинути на спекулянтів, які
грають на зниження цін “без покриття”. Банки підтримують курс валюти,
щоб “ведмеді” були змушені купувати валюту за вищими цінами, ніж ціни її
продажу, і тим самим понесли втрати. Аналогічна ситуація може скластися
на фондовій і товарній біржах, але без офіційного втручання.

“Точне попадання” – незвичайно великий операційний прибуток, отриманий
від продажу акцій після короткочасного володіння ними.

“У сторону” – у США будь-яка ціна угоди або котирування, що не
відповідає поточному рівню цін на ринку.

“У ящику” – повідомлення дилера клієнту про отримання від контрагента
телеграфного повідомлення, що фактична поставка цінних паперів за раніше
укладеною угодою здійснена.

“Фігура” – незмінне ціле число в позначенні котирування курсу покупця і
продавця. Наприклад, якщо цінний папір котирується “101-106” за курсом
покупця і “101-110” за курсом продавця, то 101 є “Ф.”.

Ф’ючерсний контракт “червоного місяця”- контракт, за яким поставка
призначена у місяці, віддаленому більш ніж на 1 рік від дати укладення
угоди, наприклад, укладений у листопаді звичайний грудневий контракт
буде виконаний протягом наступного місяця, а Ф. к. “ч. м.” – тринадцять
місяців потому.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019