.

Зовнішньоекономічна діяльність – як об’єкт бухгалтерського обліку

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1949
Скачать документ

ТЕМА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ

П Л А Н

Суть, форми та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Мета та завдання бухгалтерського обліку.

Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1. По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн
Європи, але по ефективності його використання значно відстає від
розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи
можливий при умові проведення поступової економічної політики, що
забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку
сфери виробництва і обігу.

У відповідності з західноєвропейською практикою одним із важливих
параметрів розвитку економіки є стабільність цін і валюти. При цьому
рівень інформації не повинен перевищувати 1,5% середнього рівня інфляції
країн з найнижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі
коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягнути перерахованих
параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких
слід виділити радикальну форму зовнішньо-економічної діяльності країни.
З цією метою необхідно провести широку приватизацію підприємств з
залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний
клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним так і
національним підприємцям. Тому потрібно розробити законодавство країни,
яке б регулювало і вдосконалило ЗЕД, направлене на ліквідацію тіньової
політики в галузі валютних операцій. ЗЕД може здійснюватися як на
території своєї держави так і за її межами.

Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулюють
систему експортно-імпортних зв’язків між ними.

ЗЕД включає слідуючі форми робіт і співпраць:

— експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої сили;

— надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових,
консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських,
бухгалтерських, аудиторських і інших послуг;

— наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню і
інші форми кооперації з іноземними суб’єктами;

— здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами (ЦП),
операцій розрахункових і кредитних, сумісної підприємницької діяльності
з закордонними партнерами;

— підприємницьку діяльність, пов’язану з наданням ліцензій, патентів,
“ноу-хау”, торгових марок і іншими видами нематеріальних об’єктів
власності;

— організацію і здійснення діяльності в галузі проведення виставок,
аукціонів торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних
міроприємств, що проводяться на комерційній основі;

— проведення бартерних, лізингових операцій, операцій по придбанню,
продажу і обміну валюти;

— організацію роботи фізичних осіб на контрактивній основі і т. д.

Основними суб’єктами ЗЕД є:

— фізичні особи, які здійснюють свою діяльність на умовах, які не
заперечують законодавству своєї країни, юридичні особи, що здійснюють
форми ЗЕД, перераховані раніше, об’єднання юридичних і фізичних або
фізичних, юридичних осіб, умови яких направлені на вирішення проблеми
ЗЕД;

спільні підприємства, акумулюючі власний капітал і капітал іноземних
інвесторів для здійснення всіх форм і видів ЗЕД;

— інші суб’єкти господарської діяльності.

Щоб вийти на зовнішній ринок, суб’єкти ЗЕД зобов’язані зареєструватися в
Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків або органі, що виконує його
функції.

ЗЕД регулюється: Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерством
зовнішніх економічних зв’язків, Міністерством Економіки, Національним
Банком, Державним управлінням митного контролю, органами місцевого
управління.

1а. Експорт товарів — це вивіз товарів в закордонні країни на
комерційній основі. В умовах ЗЕД підприємства можуть здійснювати
експортний кредит, лізинг.

Експортний кредит — кредит, що надається іноземним покупцям або їх
банкам з метою фінансування продаж товарів і послуг, тобто це засіб
стимулювання експорту.

Експортний лізинг — один із видів лізингових операцій, пов’язаний з
наданням в довгострокову оренду якого-небудь обладнання лізингодавцем,
що знаходиться в країні виробника даного виду обладнання,
лізингоодержувача з другої країни.

Імпорт — придбання у іноземних партнерів товарів і ввіз їх із-за
кордону. Імпорт може включати також платне користування послугами
іноземних фізичних та юридичних осіб (імпорт капіталу у вигляді
іноземного кредиту, виробничі і споживчі послуги та ін).

Для здійснення ЗЕД необхідно:

— відкрити власний валютний рахунок в банку;

— одержати необхідні ліцензії на різні види і форми ЗЕД, якщо вони
підлягають ліцензуванню;

— заключити контракти на окремі види діяльності з фірмами закордонних
країн і на право здійснення операцій, пов’язаних з одержанням іноземної
валюти;

— ознайомитися з правилами митних процедур і дотримуватися їх.

Реєстрація суб’єктів ЗЕД здійснюється на основі заяви і нотаріально
затвердженої копії статуту і засновницьких документів.

2. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і
кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком.

Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і
валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних
операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також
між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати
господарської діяльності. Правильна постановка б/о перерахованих
о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату.

Мета б/о ЗЕД:

1) контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей і валютних
засобів;

2) сучасне надання адміністрації, податковій і статистичній службі
інформації про товарорух, ефективність його використання, про доходи,
витрати, фінансові результати, обов’язкових платежах і відрахуваннях;

3) забезпечення сучасних і правильних розрахунків по зовнішньо-торгових
операціях.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступний комплекс
бухгалтерських завдань:

перш за все — це завдання методологічного характеру, пов’язані з
використанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним
відображенням на них операцій по ЗЕД, а також питання визначення цінових
компонентів при визначенні вартості продукції, вибір методів оцінки
господарських засобів і джерел їх утворення, спеціальних фондів,
вкладання активів, затрат на виробництво і обіг, визначення і розподіл
доходів; питання направлені на достовірне відображення інформації в
первинних і зведених документах і в регістрах синтетичного і
аналітичного обліку, раціональна побудова цих регістрів, формування
вихідних робіт.

другим важливим завданням обліку ЗЕД є його організація: направлені на
раціоналізацію б/о, що пов’язана з чітким розподілом функціональних
обов’язків серед робітників бухгалтерії (організація матеріальної
відповідальності за забезпеченням збереженості товарно-матеріальних
цінностей і грошових (валютних) засобів, визначення періодичності
складання поточної звітності, товарорух і ін.)

також третім комплексом завдань б/о ЗЕД є технічне забезпечення:
адміністрація суб’єкта ЗЕД повинна забезпечити раціональне ведення
обліку за допомогою комп’ютеризації, розмножувальної техніки при
наявності матеріальних можливостей (автоматизована обробка даних
первинних документів, облікових регістрів і форм звітності).

3. Нормативно-правове регулювання ЗЕД здійснюється Законами Постановами
Президента України, Декретами, постановами Кабінету Міністрів тих країн,
на території яких функціонують господарські суб’єкти, а також
інструкціями, листами положеннями Міністерства зовнішньо-економічних
зв’язків, Головною державною податковою інспекцією, Національного Банку
і деяких інших органів, уповноважених здійснювати відповідні функції
такого регулювання.

На Україні в якості важливих нормативно-правових документів, що
направлені на регулювання ЗЕД і його обліку є:

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р.
№959-ХІІ;

Закон України “Про вказані інвестиції” від 13.03.92р.

Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”
від 23.09.1994р.

Указ Президента України “Про міри по забезпеченню валютного та
експортного контролю” від 07.09.1995р. №504/94.

Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтеграції
комерційних термінів” від 04.10.1995р. №567/94.

Указ Президента України “Про регулювання бартерних (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньо-економічної діяльності” від 27 січня 1995р.
№84/95.

Закон України “Про єдиний митний тариф” від 5.02.92р. та єдиний митний
тариф від 11.01.93р. №4/93.

Указ Президента України “Про індикативні ціни на товари при здійсненні
суб’єктами ЗЕД України експортно-імпортних операцій” від 18.11.1994р.
№691.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і
валютного контролю” від 19.02.1993р. №15-93.

Постанова КМУ від 09.08.93р. №609 “Про заходи щодо впорядкування
зовнішньо-економічної діяльності”.

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності на Україні,
затверджене Постановою КМУ від 03.04.93р. №250 з послідуючими змінами та
доповненнями від 05.06.93р. №509, від 24.09.94р. №804, від 21.03.96р.
№175, від 11.08.97р. №869…

Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньо-економічних відносинах” від 15.09.1995р. №327/95-ВР.

та інші.

ЗАДАЧА 1

Працівник підприємства направляється у відрядження до США на 8 днів (з
30 березня 1998р. по 6 квітня 1998р. включно). Згідно з домовленістю
приймаюча сторона забезпечує працівника одноразовим харчуванням протягом
усього часу перебування у відрядженні. Дата прибуття за кордон 30
березня 1998р., дата виїзду — 6 квітня 1998р..

30 березня 1998р. Куплено підприємством в банку дорожні чеки шляхом
безготівкового перерахування і видано аванс підзвітній особі на витрати
на відрядження за кордоном в сумі 2846 доларів США (згідно з розрахунком
авансу на відрядження, табл. 4).

Курс долара на 30 березня 98р. — 1$:2,00 гр.

31 березня 1998р. Курс долара на 31 березня 98р. 1$:2,01 гр.

6 квітня 1998р. Працівник повернувся з відрядження.

7 квітня 1998р. Подано авансовий звіт до бухгалтерії підприємства з
такими доданими документами: транспортні квитки на суму 1600 гр. і 900
доларів США; рахунок готелю на суму 1200 доларів США, в тому числі
побутові послуги — 40 доларів США;

транспортні витрати за місцем відрядження — 20 доларів США;

добові — 252,64 долари США.

Курс долара на 7 квітня 1998р. — 1$ : 2,03 гр.

Авансовий звіт затверджений 7 квітня 1998р. в сумі 3373 долари США і
1600 гр.

Підлягає поверненню підзвітною особою — 473 долари США.

Підлягає доплаті — 1600 гр.

8 квітня 1998р. Підзвітна особа повернула до каси підприємства залишок
невикористаного авансу в валюті у сумі 473 долари США (дорожні чеки були
обміняні нею за кордоном на валюту (долари США) в повній сумі).

9 квітня 1998р. З каси підприємства було погашено суму заборгованості
підзвітній особі в гривнях.

ЗАДАЧА 2

Розрахунки за кордоном з відрядженим працівником здійснюються з
використанням пластикової картки міжнародних платіжних систем. Сума
пластикової картки становить 4000 доларів США. Проїзд за місцем
відрядження здійснюється за рахунок сторони, що приймає. Аванс на
витрати на відрядження, в тому числі добові, не видавався. Після
повернення з відрядження працівник подав такі документи:

рахунок на проживання в готелі на суму 500 доларів США;

транспортні квитки на суму 1500 доларів США;

рахунок на здійснення міжміських переговорів на суму 20 доларів США.

Виїзд з України — 23 травня 199_ р. о 22год.

Перетин кордону — 24 травня 199_ р. о 1год. 15хв.

Повернення в Україну — 27 травня 199_ р.

Отже, час перебування у відрядженні — 5 днів, з них за кордоном — 4 дні.

Разом з авансовим звітом подано посвідчення на відрядження за наявності
відміток у закордонному паспорті.

Розрахунок добових:

проїзд по території України — 6 гр.

за дні перебування за кордоном (4,76 гр. = 304 гр.) — 304 гр.

Разом добові — 310 гр.

ЗАДАЧА №3

При інвентаризації встановлена нестача по товару А на суму 248 гр., до
якого застосовується коефіцієнт 2,5. Торгівельна надбавка по
недостаючому товару 106-64, в т. ч. ПДВ — 16,67%.
Матеріально-відповідальна особа повинна відшкодувати нестачу у сумі 620
гр. Скласти бухгалтерські проводки по обліку розрахунків по
відшкодуванню завданих збитків.

ЗАДАЧА №4

Згідно наказу по підприємству працівника відділу постачання Ісаєнко П.
В. відряджено за кордон з метою заключення договорів з іноземними
партнерами на 199_ р. з 02.12.199_ р. по 12.12.199_ р. в Чехію. Йому
видано аванс — 780 доларів США. Виїзд у відрядження — службовим
автомобілем.

Авансовий звіт здано в бухгалтерію підприємства 14.12.199_ р. До
авансового звіту додані такі документи:

рахунок за проживання в готелі на суму — 765 доларів США;

рахунок за телефонні розмови — 28 доларів США;

рахунок за харчування в готелі — 189 доларів США.

Скласти авансовий звіт. Зробити бухгалтерські записи і визначити суму
заборгованості по рахунках з підзвітними особами.

Норма добових — 24 долари США; гранична норма відшкодування витрат на
найняття житла за добу — до 60 доларів США. Офіційний курс валюти:

на день видачі авансу 100 доларів США — 355,98 гр.

на день здачі авансового звіту 100 доларів США — 356,14 гр.

ЗАДАЧА №5

Працівника КФ “Лігос” ЛТД було відряджено до Угорщини з 06.09.9_ р. до
15.09.9_ р. з метою підписання угоди про співпрацю з угорською фірмою.
Виїзд у відрядження службовим автомобілем. Звіт до бухгалтерії здано
16.09.9_ р. До звіту представлені слідуючі документи:

рахунок за проживання у готелі — 846 доларів США;

рахунок за користування факсом — 96 доларів США;

рахунок за телефонні розмови — 14 долар США;

рахунки за придбання пального — 148 доларів США;

рахунок за ремонтне обслуговування автомобіля — 421 долар США.

Скласти авансовий звіт і зробити бухгалтерські проводки по цих записах.
Підрахувати суму заборгованості по розрахунках з підзвітними особами.

Добові — 27 доларів США;

Норма відшкодування за житло — до 55 доларів США.

Офіційний курс валюти:

на день видачі авансу 100 доларів США — 354,98 гр.

на день здачі авансового звіту — 100 доларів США — 354, 71 гр.

ЗАДАЧА №6

Українське підприємство МПП “Водолій” уклало з польським підприємством
зовнішньо-економічний бартерний договір на обмін матеріалами виробничого
призначення на інші матеріали для власного виробництва.

Експортна частина бартерної операції: експортовано матеріали виробничого
призначення на суму 15700 доларів США при курсі 100 доларів за 187,91
гр. Фактична собівартість експортованих матеріалів складає 19500 гр.
Нараховано ПДВ на експортовані за бартерним договором матеріали
виробничого призначення — 20%. Сплачено вивізне мито і митні збори в
сумі 2950 гр. та позавиробничі витрати, пов’язані з відвантаженням
матеріалів в сумі 2670 гр.

Імпортна частина бартерної операції.

Імпортовано матеріали для власного виробництва за бартерним договором на
суму 15700 доларів США. До дати оприбуткування матеріалів курс долара
США зріс до умовного курсу 188,15 гр. за 1 долар США. Сплачено мито і
митний збір на ввіз матеріалів на суму — 2954 гр.

ПДВ за матеріали виробничого призначення не сплачується.

Зробити бухгалтерські записи по операціях експортної та імпортної
частини бартерного договору.

ЗАДАЧА №7

КФ “Панацея” відрядило двох працівників до Польщі з метою підписання
договору про співпрацю з 11.10.9_ р. до 15.10.9_ р. Видано аванс кожному
працівнику по 312 доларів США.

Після повернення 16.10.9_ р. здано 2 авансових звіти.

До звіту 1-го працівника додані такі документи:

2 проїзні квитки на суму — 42 гр.;

рахунок за проживання в готелі — 244 долари США;

рахунок за користування факсом — 29 доларів США;

рахунок за телефонні розмови — 15 доларів США.

До авансового звіту другого працівника представлені слідуючі документи:

2 проїзні квитки на суму — 42 гр.;

рахунок за проживання в готелі — 244 долари США;

рахунок за придбання технічної літератури — 67 доларів США.

Зробити авансові звіти по кожному працівнику окремо. Скласти
бухгалтерські записи по авансових звітах і підрахувати суми
заборгованості по розрахунках з підзвітними особами.

Норма добових — 26 доларів США; гранична норма відшкодування витрат на
найняття житла за добу — до 78 доларів США.

ЗАДАЧА №8

Залишок іноземної валюти на валютному рахунку підприємства “Коріфей” на
01.09.9_ р. складав 28728 доларів США по курсу 100 доларів США — 355,16
гр.

Впродовж місяця були здійснені такі операції:

поступила виручка від іноземної фірми — 20500 доларів США за
експортовані товари 25.06.9_ р. (курс валюти на дату експорту складав —
100 доларів США — 354,98 гр.)

перераховано 30000 доларів США на кореспондентський рахунок в
уповноваженому банку для продажу на міжбанківському валютному ринку
України (по курсу на день перерахування 100 доларів США — 354, 71 гр.)

перерахована заборгованість іноземному партнеру — 12340 доларів США за
імпортовані товари (курс валюти на дату отримання імпорту 100 доларів
США — 354,13 гр.)

Курс валюти на дату перерахування заборгованості 100 доларів США — 354,
98 гр. Скласти бухгалтерські проводки по проведених операціях.

ЗАДАЧА №9

Українське підприємство уклало з угорським підприємством
зовнішньо-економічний договір на експорт готової продукції з
розрахунками в доларах США.

Експортовано власну продукцію на суму 50000 доларів США при курсі
3,59гр. за один долар США. Фактична собівартість експортованої продукції
— 68812, 50гр.

Сплачено митних зборів, експортного мита на суму — 9175гр.,
позавиробничі витрати — 3721 гр.

До моменту надходження платежу курс долара США зріс до 3,603 за 1 долар
США.

Відобразити в бухгалтерському обліку експортну операцію і визначити
фінансовий результат від здійснення цієї операції.

ЗАДАЧА №10

Українське підприємство “Аліса” уклало з литовським підприємством
бартерну угоду на обмін товарів на продукцію литовського підприємства.

Експортовано покупні товари на суму 19700 доларів США, в т. ч. ПДВ —
16,67%. Сплачено вивізне мито і митний збір в сумі 1055гр. та
позавиробничі витрати — 1420гр. (Курс валюти в момент відправки товару
склав 3,59гр за один долар США).

Надійшли імпортні товари за бартерним договором на суму 21250 доларів
США. Сплачено мита і митних зборів на ввіз товарів в сумі 1150гр. і ПДВ
з імпорту товарів — 20%.

До надходження імпортних товарів курс долара США зріс до 3,603гр. за 1
долар США.

Скласти бухгалтерські проводки і визначити фінансовий результат від
проведеної операції.

ЗАДАЧА №11

Українське підприємство “Мальва” перерахувало згідно з договором
нерезиденту на імпорт товарів 11740 доларів США. Курс долара на дату
перерахування 3,581 за один долар США. Сума договору 11740 доларів США.
Сплачено мита, митних зборів та інших витрат, що входять до митної
вартості товарів — 1535гр.

Сплачено ПДВ за імпортовані товари — 20%.

За період від передоплати до поставки імпортних товарів до перетину ними
митного кордону України курс долара США зріс до 3,592гр. за один долар
США.

Імпортований товар не призначений для власних виробничих потреб.

Скласти бухгалтерські проводки по проведеній операції і визначити суму
заборгованості за імпортовані товари.

ЗАДАЧА №12

Для здійснення розрахунків за імпортовані товари українське підприємство
“Джерело” закупило іноземну валюту за українську валюту. Було
перераховано 16536гр. для купівлі 52 млн. російських рублів (курс валюти
3,13гр. за 10000 російських рублів на день перерахування української
валюти на кореспондентський рахунок банку).

Сплачені комісійні на користь УМВБ в розмірах 0,2% від суми угоди.
Сплачені комісійні на користь уповноваженого банку в розмірі 2% від суми
угоди. Зарахована на валютний рахунок придбана валюта 52000000
російських рублів.

Скласти бухгалтерські проводки по придбанню іноземної валюти.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020