контрольна робота

з дисципліни

“Податкова система”

Значення податкових надходжень. 2. Порядок ведення реєстрації отриманих
та виданих податкових накладних. 3. Порядок заповнення декларації з НДВ.

Завдання

Значення податкових надходжень.

Порядок ведення реєстрації отриманих та виданих податкових накладних.

Порядок заповнення декларації з НДВ.

Задача

Значення податкових накладних.

Порядок ведення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

Відображення усіх записів, щодо купівлі-продажу товару на суму більше 20
грн. здійснюється у податковій накладній. На суму менше 20 грн.
виписується товарний чек. Платник податку – продавець зобов’язаний
надати покупцю на його вимогу податкову накладну, що має містити
зазначені окремими рядками

порядковий номер податкової накладної

дату випуску податкової накладної

назву юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
зареєстрованої як платник ПДВ

податковий номер платника податку

місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної
особи, зареєстрованої як платник ПДВ

опис (номенклатури) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг)

повну назву одержувача

ціну продажу без врахування податку

ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значення

загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахування податку

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться
запис “Без ПДВ” з посиленням на відповідний пункт ———. Податкова
накладна складається у момент виникнення податкових зобов’язань
продавці у двох примірниках. Оригінал накладної надається покупцю. Копія
залишається у продавця товарів. Для операцій, що оподатковуються і
звільнені від оподаткування складаються окремі накладні.

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно
розрахунковим документом. Податкова накладна випускається на кожну повну
або часткову поставку товарів.

У разі, коли частка товару не містить відокремлення вартості, перелік
частково поставлених товарів зазначаються в додатку до податкової
накладної у порядку, встановленому центральним органом державної
податкової служби України та враховується у визначені залежних
податкових зобов’язань. Платники податку повинні зберігати податкові
накладні протягом строку передбаченого законодавством для зобов’язань зі
сплати податків.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається
виключно особам, зареєстрованим як платники податку.

Суб’єкти підприємницької діяльності що перейшли на спрощену систему
оподаткування, яке не передбачає сплати податку або передбачає його
сплату в іншому порядку, втрачають право на нарахування податку,
податковий кредит та складання податкової накладної, а також на
отримання відшкодування за додатковий період, в якому відбувся такий
перехід. Це право поширюється також на підприємство з іноземними
інвестиціями, звільнені від сплати податку.

Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти підприємницької
діяльності що ввозить товари на митну територію України в обсяг, що
підлягають оподаткуванню згідно з законом України, оформлення митної
декларації прирівнюється до подання податкової накладної.

Податкова накладна видається у разі продажу товарів (робіт, послуг)
покупцю на його вимогу. У будь-якому випадку видається товарний чек,
інший розрахунковий або платіжний документ, що підтверджує передачу
товару та/або прийняття платежу із зазначенням суми податку.

У разі порушення продавцем виписування податкової накладної на вимогу
покупки він має право звернутися до кінця поточного податкового періоду
з відповідною заявою до органу державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням. До заяви додаються копії товарних чеків або інших
розрахункових документів, що засвідчують придбання товару.

Податкова накладна не виписується у разі продажу транспортних квитків та
при виписуванні —————рахунків.

Порядок заповнення декларації з ПДВ.

При купівлі-продажу товару на суму більше 20 грн. заповнюється податкова
накладна. А на підставі податкової накладної платник ПДВ заповнює
податкову декларацію.

Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особи,
яка зареєстрована платником податку на додану вартість, а також особою,
яка здійснює облік результатів спільної діяльності згідно з договором
про спільну діяльність.

Податкова декларація буває:

скороченої форми

повної форми

Податкова декларація за скороченою формою подається до першого звітного
періоду, в якому платникам досягнуто обсяг оподаткованих операцій у
розмірі 3600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У першому звітному періоді, в якому зазначені обсяги податкових операцій
були досягнуті, платником подається повна фора податкової декларації.

Декларація складається із

внутрішньої частини

податкового зобов’язання

податкового кредиту, які платник податку повинен заповнити.

В ступній частині він відображає свої анкетні дані (про підприємство).
Записи щодо нарахування по ПДВ записується у наступних двох розділах.

В податковому зобов’язанні відображають:

операції, які підлягають оподаткуванню

операції, які не є об’єктам оподаткування

операції, які звільнені від оподаткування.

На підставі вище перерахованого визначається загальний продажу обсяг.

Разом з цим в податковому зобов’язанні відображається обсяг товарів, які
протягом звітного періоду були ввезені на митну територію України і
сплат податку на додану вартість за які було відстрочено шляхом
оформлення податкового векселя, а також сума послуг за роботи, отриманих
від нерезидента для їх використання або споживання та готова продукції,
виготовлення з давальницької сировини нерезиденти, що реалізується в
Україні. Внаслідок цього платник податку на додану вартість визначає
загальну суму податкових зобов’язань. Для заповнення вищенаведеного в
податковому зобов’язанні передбачено дві колонки:

обсяги продажу без ПДВ

та сума ПДВ

В другій частині податкової декларації – податковому кредиті –
відображаються суми від проведення операцій без врахування податку на
додану вартість та можлива пільга на зменшення податкового зобов’язання.

При виборі звітного періоду платник податку, який має обсяг
оподаткованих операцій з продажу товарі (робіт, послуг) подає до
податкової служби заяву про встановлення оборотного ним податкового
періоду. Заява подається за один місяць до початку календарного року,
тобто не пізніше 30 листопада. Платник якому на поточний календарний рік
встановлено звітний період такий, що дорівнює одному кварталу, має право
на заміну податкового календарного періоду на місячний. Заміна може бути
здійснена з початку будь-якого кварталу поточного року. Заява про таку
зміну подається платником податку до податкового органу за один місяць
до початку кварталу, в якому платник бажає змінити квартальний
податковий період на місячний. Не дозволяється здійснювати заміну
місячного податкового періоду на квартальний в одному квартальному році.

Якщо звітний період дорівнює календарному місяцю, декларація подається
до податкової служби за місцезнаходженням платника протягом 20
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
періоду.

Якщо звітний період дорівнює календарному кварталу, декларація подається
до податкової служби за місцезнаходженнями платникам протягом 40
календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на
вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається наступний
за вихідним або святковим робочий день.

Оригінал декларації на паперовому носії подається платником до
податкового органу за місцем знаходження платника. Подання ксерокопії не
допускається. Ця норма стосується податкової звітності без винятку
платежах.

За добровільним рішенням платник податку може подати до податкової
служби за місцем реєстрації податкову декларацію в електронній формі за
умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством. Декларація може бути надіслана за місцем
реєстрації платника поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж
за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення
граничного терміну, установленого для подання декларації.

Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному
періоді у платника податкове зобов’язання чи ні, тобто незалежно від
стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою,
або видрукувана без виправлень і помилок; в рядках де відсутні дані для
заповнення, має бути поставлений прочерк. Суми обороту податку в
декларації розставляються в гривнях, без копійок, з відповідними
окруженнями за загально уставленими правилами. Якщо платникам самостійно
виявлено платнику, що міститься раніше поданій ним податковій
декларації, такий платник зобов’язаний подати нову податкову декларацію,
що містить виправлені показники (уточнене ну декларацію).

Задача

Скласти відповідні бухгалтерські проводки та провести певні розрахунки:

нараховано з/п працівнику адмінперсоналу в сумі 600,00 грн.

провести утримання із з/п

привести нарахування на з/п

визначити суму до видачі

нарахувати комунальний податок та зробити необхідні бухгалтерські
проводки при умові що кількість працівників на підприємстві 19 в т.ч.
кількість працівників, які працюють на умовах сумісності 4.

Розмір неоподаткованого мінімуму 17.00 грн.

ЖРГО

1 Нараховано з/п працівнику адмінперсоналу 92 66 600,00

2 Утримання із з/п

— пенсійний фонд 2% 66 651 12,00

— фонд непрацездатності 1% 66 652 6,00

— фонд безробіття 0,5% 66 653 3,00

— прибутковий податок 66 64 52,52

3 Нарахування від з/п

— пенсійний фонд 2% 92 651 190,8

— фонд непрацездатності 1% 92 652 17,4

— фонд безробіття 0,5% 92 653 7,8

4 Сума з/п до видачі (600-12-6-3-52,52)

528,48

5 Комунальний податок

П=Мсер . Мм.д.г . 10% 92 642 18,7

П=(15-4).17.10%

ПП= (900-12-3-175).13%=52,52

Список використаної літератури

Гяга П.Т., Даля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник – К.,
2003 р.

Онисько С.М. Податкова система. Л – 2004 р.

Дем’яненко М.Я. Основи податкових відносин в АПК – К. 1999 р.

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний
посібник – К. 2004 р.

Похожие записи