.

Журнал реєстрації господарських процесів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4520
Скачать документ

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку
є Журнал реєстрації господарських операцій

Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують
принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку
основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку
розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена
форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку.

Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то
пунктом 6.6 Методичних рекомендацій пропонується платежі господарства до
бюджету за рахунок доходу (плата за землю, податок з власників особистих
транспортних засобів тощо) відображати в графі 20 “Витрати за рахунок
доходу”, а не в графах 6 – 7 як податки.

У той же час, відповідно до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону
України від 22.05.97 р. №283/97-ВР “Про оподаткування прибутку
підприємств”, до валових витрат включаються суми внесених (нарахованих)
податків, зборів (обов’язкових платежів), установлених Законом України
“Про систему оподаткування”.

Таким чином, плата за землю та з власників транспортних засобів теж
повинна включатися до витрат фермерських господарств, а не здійснюватися
за рахунок їх доходів.

Є ще й таке зауваження. Відповідно до пункту 7.5 Методичних
рекомендацій, до складу виробничих витрат не включаються використані на
будівництво і придбання основних засобів та закладення багаторічних
насаджень кошти та товарно-матеріальні цінності.

Ці суми відображають у графі 16 як збільшення вартості об’єктів, що
споруджуються. У той же час це не відноситься до витрат на придбання та
будівництво, які проведені для добудови придбаних у процесі приватизації
довгобудів, як це передбачено Законом України від 14.09.2000 р.
№1953-III “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного
будівництва”.

Відповідно до частини другої статті 27 зазначеного Закону, суб’єктам
підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об’єкта
незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного
умовами приватизації, включати витрати, пов’язані з придбанням об’єкта
незавершеного будівництва, його добудовою та введенням в експлуатацію,
до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.

Звісно, це стосується лише платників податку на прибуток, а платники
фіксованого сільськогосподарського податку цим скористатися не можуть
(та й це їм не потрібно).

Перш ніж перейти до процесу відображення вартості активів і пасивів на
рахунках скажемо, що кожна господарська операція впливає на зміни в
стані як мінімум двох об’єктів балансу. У зв’язку з цим господарські
операції поділяються на три види:

1. Ті, котрі викликають зміни тільки в стані активів підприємства.
Прикладом таких операцій може служити оприбуткування коштів з поточного
рахунка в банку в касу підприємства. Кошти на поточному рахунку
зменшилися рівно на стільки, на скільки збільшилися в касі. При цьому
загальна сума (баланс) активів підприємства не зміниться і збережеться
рівність між пасивом і активом балансу. Те ж саме відбудеться якщо,
наприклад, передати матеріали у виробництво, видати гроші з каси в
підзвіт тощо.

2. Ті, які викликають зміни тільки в стані пасивів підприємства.
Прикладом таких операцій може служити заміна одного кредитора іншим.
Припустимо, ми взяли кредит в банку для того, щоб розрахуватися з боргом
(погасити кредиторську заборгованість), наприклад, перед постачальником
товарів. “Зник” борг перед постачальником, але виник такий самий перед
банком. При цьому загальна сума (баланс) пасивів підприємства не
зміниться і збережеться рівність між пасивом і активом балансу. Те саме
відбудеться якщо, наприклад, створити резервний фонд за рахунок прибутку
тощо.

3. Ті, які викликають зміни одночасно і в активах, і в пасивах
підприємства, причому як убік збільшення, так і убік зменшення.
Прикладом такого виду операцій можуть служити операції купівлі товарів у
кредит (збільшення суми балансу), і видача заробітної плати із каси
підприємства (зменшення суми балансу). При покупці товарів у кредит
виникає заборгованість за товар (збільшуються пасиви), а також
збільшується сума товарів на ту ж суму (збільшуються активи), у такий
спосіб відбувається збільшення загальної суми балансу активу і пассиву.
При видачі заробітної плати відбувається зменшення грошей у касі
підприємства (зменшуються активи) і “зникає” заборгованість із
заробітної плати (зменшуються пасиви). Сума балансу активу і пасиву
загалом зменшується. Рівність активу і пасиву балансу при цьому також не
змінюється, тому що зміни відбуваються в однаковій сумі.

Отже, на кожнім рахунку, на якому відображається вартість активів,
зобов’язань чи складової частини власного капіталу, повинні
відображатися і зміни в їхньому стані. Ці зміни повинні бути відображені
на рахунках бухгалтерського обліку в хронологічному порядку (у порядку
їх здійснення в часі), а операції, що приводять до таких змін, повинні
бути зареєстровані в журналі реєстрації господарських операцій.

Документація, це основа обліку. Вона на стільки важлива, що не приділити
їй особливої уваги ми не могли. У першу чергу необхідно відзначити, що
форми первинного обліку затверджені Наказами №№ 145, 192, 193, 253 і
352. Кожна з перерахованих у даних наказах форм, їх ще називають –
типовими, призначена для документального підтвердження здійснення
визначених операцій. Але ці типові форми не покривають і не можуть
покрити весь спектр господарських операцій, що здійснюються
підприємствами. У зв’язку з цим підприємства в разі потреби, можуть
розробляти, затверджувати і використовувати для потреб
внутрішньогосподарського обліку свої, не типові, форми документів. При
цьому необхідно щоб вони мали обов’язкові реквізити, визначені
Положенням №88 і були включені в графіку документообігу.

Ми будемо знайомити вас по мірі вивчення відповідних тем із усіма
типовими, затвердженими даними наказами, і найбільш розповсюдженими на
практиці нетиповими формами документів. А зараз для більш повного і
чіткого розуміння процесу документування господарських операцій
розглянемо невеликий приклад, що на нашу думку, досить яскраво його
ілюструє.

Приклад

ТОВ “День” уклало з ТОВ “Радуга” договір закупівлі-продажу №151 від
08.03.03 р. на покупку телевізорів “Sumsung” у кількості 20 шт. за ціною
1000,00 грн. Договором передбачено, що першою подією є відвантаження,
тобто спочатку телевізори передаються ТОВ “День”, а після цього на
протязі трьох робочих днів здійснюється їхня оплата.

Процес одержання телевізорів і його документування відбувається в такий
спосіб.

1. Бухгалтером Ніколаєнко В.В., відповідальним за оформлення і видачу
довірень на експедитора ТОВ “День” Петрова П.П. була виписана
довіреність (Ф. № М-2) на одержання від ТОВ “Радуга” телевізорів у
кількості 20 шт. У бухгалтерському обліку (бухгалтерськими проводками)
дана операція не відображається;

ТОВ “День”, м. Київ, вул. Нестеренко, 1

підприємство- одержувач і його адреса

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44441111

ТОВ “День”, м. Київ, вул. Нестеренко

підприємство-платник і його адреса

рахунок 260055550033 МФО 320050

Святошиннське від. АКБ “Хрещатик”

(найменування банку) 

Бланк суворої звітності 

Типова форма N М-2 

ЗАТВЕРДЖЕНА 

наказом Мінстату України

від 21 червня 1996 р. N 192 

Довіреність дійсна до 13 березня 2003 р. 

ДОВІРЕНІСТЬ СНН № 215884

серія

Дата видачі 10 березня 2003 р.

Видано ________________експедитору Петрову П.П. ________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

документ, що засвідчує особу ___паспорт___________________________

серія __ММ______ N __319887________ від 09 листопада 1996 р. 

виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

(ким виданий документ)

на отримання від _______ТОВ “Радуга”_______________________________

(найменування організації постачальника)

цінностей за Договором №151 від 08.03.03 р.

(N і дата наряду)

Зворотна сторона форми N М-2 

Перелік цінностей, які належить отримати:

NN

п/п

Найменування цінностей

Одиниця

виміру

Кількість

(прописом)

1

2

3

4

1

Телевізори “Sumsung”

шт.

Двадцять———————

 

 

 

 

Підпис _____Петров П.П.__________________________ засвідчую 

(зразок підпису особи, що одержала довіреність) 

Керівник підприємства Сивидов М.М. Головний бухгалтер Карцев В.В.

Місце печатки

2. Дана довіреність була зареєстровано в журналі реєстрації виданих
довірень форми М-3 (далі журнал реєстрації) і видана Петрову П.П., що
підтверджено його підписом у журналі реєстрації. Крім цього Петров П.П.
поставив свій підпис на довіреності (дивися бланк довіреності) і вона
була засвідчена печаткою і підписами директора Сивидовим М.М. і
головного бухгалтера Карцевим В.В. ТОВ “День”. У бухгалтерському обліку
дана операція не відображається;

підприємство___ТОВ “День”___________

_______________________________________

ідентифікаційний код

ЄДРПОУ 44441111______________________

Типова форма № М-3

код за УКУД________________________

ЖУРНАЛ

реєстрації довіреностей

за 200 ___ р.

№ п/п

до-

віре-

ності

Дата

видачі

Строк

дії

дові

реності

Посада і

прізви

ще

особи,

якій

видано

дові-

реність

Най-

ме-

нуван-

ня

поста-

чаль-

ника

№ і дата

контракту,

наряду,

рахунку,

специ-

фікації

та

іншого

доку-

мента або

повідо-

млення

Роз-

писка

особи,

що

одер-

жала

дові-

реність

Від-

мітка

про

вико-

ристан-

ня

дові-

реності

(№ і дата

доку-

мента)

1

2

3

4

5

6

7

8

215884

10.03.03

13.03.03

Экспе-

дитор

Петров П.П.

ООО “Радуга”

№151 от 08.03.03

 

 

3. Петров П.П. після прибуття на ТОВ “Радуга” пред’явив у бухгалтерію
довіреність і свій паспорт (можливо водійське посвідчення чи будь-який
інший документ, що засвідчує його особу) у підтвердження його права на
одержання телевізорів “Sumsung” призначених для ТОВ “День”. Бухгалтерія
ТОВ “Радуга”, звіривши дані довіреності з паспортними даними Петрова
П.П. і умовами договору закупівлі-продажу №151 від 08.03.03 р., підшиває
довіреність в паку довіреностей, що надійшли, реєструє її в журналі і
виписує “Накладну на відпустку товарно-матеріальних цінностей” форми
М-20 (далі накладна М-20). Накладна М-20 виписується в двох (можливо в
трьох) екземплярах на видачу 20 телевізорів “Sumsung” Петрову П.П., як
довіреній особі ТОВ “День”, з центрального складу ТОВ “Радуга”
комірником Григоришиним К.С. У накладній М-20 обов’язково повинна бути
зазначена довіреність (№ і дата) на підставі якої вона була виписана.
Накладну М-20 повинні підписати головний бухгалтер і директор ТОВ
“Радуга” після чого вона передається комірнику Григоришину К.С. У
бухгалтерському обліку дана операція не відображається;

4. Комірник Григоришина К.С., одержавши накладну М-20, передає Петрову
П.П. 20 телевізорів “Sumsung” і підтверджується здійснення даної
операції підписами Петрова П.П. і Григоришина К.С. у всіх екземплярах
накладної М-20. Один екземпляр накладної видається Петрову П.П.

Дана операція відображається в бухгалтерському обліку ТОВ “Радуга”
проводками.

Таблиця 1

N

з/п   Дата   Зміст операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.  

Дт Кт

1 10.03.03 Відображена реалізація товара 361

902 702

281 20000,00

У бухгалтерському обліку ТОВ “День” дана операція не відображається,
оскільки телевізори ще не надійшли на його склад.

одержувачу Затверджено

наказом Держкомстату України

від 27 липня 1998 р. № 263

ТОВ “Радуга”, м. Київ, вул. Морська, 73

Типова форма № М-20

підприємство, організація

Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ 44441111_

Код за ДКУД

НАКЛАДНА _АВК___ № 777

серія

на відпуск товарно-матеріальних цінностей

_10 березня 2003 р.

Виробник (постачальник) ТОВ “Радуга”, м. Київ, вул. Сагайдачного, 73,
р/рах. № 260077770037, МФО 3

Святошинське від. АКБ “Хрещатик Код 156736

назва, адреса, банківські реквізити

Замовник (платник) ТОВ “День”, м. Київ, вул. Нестеренко, 1,р/рах. №
260055550033 МФО 320050

Святошиннське від. АКБ “Хрещатик Код 736606

назва, адреса, банківські реквізити

Одержувач ТОВ “День”, м. Київ, вул. Нестеренко, 1,р/рах. № 260055550033
МФО 320050

Святошиннське від. АКБ “Хрещатик Код 736606

назва, адреса, банківські реквізити

Підстава Договір № 17 від 06 березня 2003 р.____________________

№ договору, наряду тощо

Через кого _П П. Петров, № 215884 серія СНН, 10 березня 2003 р. Додаток
до товарно-транспортної

ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності накладної ТСН № 127

Кореспон-

дований рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна,

грн. коп  

Сума,

грн. коп  

раху-

нок, субра-

хунок

код ана-

літи-

чного обліку

Най

мену

вання,

сорт,

розмір,

марка

номен-

кла-

турний номер

код

най-

мену-

вання

під

ля-

гає

від

пуску

відпу-

щено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

701

 

Телевізор “Sumsung”

125

шт.

Телевізор “Sumsung

20

20

1000,00

20000,00

Зворотна сторона ф. № М-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього відпущено_ Двадцять найменувань

(літерами)

На суму_______Двадцять тисяч грн. _______ грн. коп.

(літерами)

Відпуск дозволив_Директор І.П. Кушніренко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відпустив завскладом С.М. Григоришин

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Гол.бух. А.М. Серафимович

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Одержав експедитор П. П. Петров

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

5. Петров П.П доставивши телевізори на територію ТОВ “День” оформляє в
бухгалтерії прибутковий ордер форми М-4 (далі прибутковий ордер) у двох
(можливо в трьох екземплярах). Бухгалтерія ТОВ “День” до оформлення
прибуткового ордера повинна звірити дані виписаної на Петрова П.П.
довіреності за значеної в журналі реєстрації і накладної М-20 виписаної
ТОВ “Радуга”. Якщо на даному етапі будуть виявлені невідповідності в
даних зазначених документів, то прийом цінностей здійснює комісія, що
створюється наказом (розпорядженням) керівника. Якщо відхилень не
виявлено, прибутковий ордер передається на склад, комірнику Рясіну М.Г.,
де здійснюється передача 20 шт. телевізорів “Sumsung” від Петрова. П.П.
Рясіну М.Г. У підтвердження здійснення даної операції вони повинні
поставити свої підписи у всіх екземплярах прибуткового ордера.

___________________________    Типова форма N М-4

ООО “День”     Затверджена наказом

підприємство, організація Мінстату України

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44441111_______   21.06.1996 р. N 193

Код за УКУД _________

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР N __354______

Но

мер

доку

-мента  

Дата

скла-

дання  

Код

виду

опе-

рації  

Склад  

Поста-

чальник

Корес

пон-

дуючий

рахунок

Номер

супро-

відного

доку

мента  

най

ме-

нува

ння

код

раху-

нок

суб-

раху-

нок

код

ана-

літич-

ного

обліку

7398

10.03.03

 

№1

ООО “Радуга

 

631

001

 

Матеріальні

цінності

Одини

ця виміру

Кіль

кість

Ціна  

Сума  

Но

мер пас-

пор-

та  

Поряд-

ко

вий

номер

запису

за скла-

дською

кар-

тоте-

кою  

найме-

нуван-

ня, сорт, розмір,

марка

номен-

кла-

тур-

ний N

код

найме-

нуван-

ня

за доку-

мен-

том

прий-нято факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“Sumsung”

353211

01

Шт.

20

20

1000,00

20000,00

125

187568

Синтетичний рахунок для віднесення зносу код

по МШП ____________________

Прийняв Рясін М. Г.            Здав Петров П. П.

6. Один екземпляр прибуткового ордера видається комірником Рясіним М.Г.
експедитору Петрову П.П. який, у свою чергу, повинен передати його в
бухгалтерію для зняття з його підзвіту виписаної на його ім’я
довіреності. Бухгалтерія, одержавши від Петрова П.П. оформлений і
підписаний прибутковий ордер як підтвердження того, що він цілком
виконав дане йому доручення робить відмітку в журналі реєстрації у
проставляючи дату і номер прибуткового ордера.

Маючи в себе видаткову накладну продавця з відміткою комірника
(прибуткову накладну, складену і підписану комірником) бухгалтерія дану
операцію реєструє в журналі господарських операцій і відображає в
бухобліку в такий спосіб (таб. 2) :

Таблиця 2

N

з/п   Дата   Зміст операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.  

Дт Кт

  10.03.03 Оприбутковані товари від постачальника 281 631 20000,00

Історію з телевізорами можна продовжити, показати які документи
оформляються на складі, при передачі їх у торгівлю і т.д., але давайте
залишимо це для теми обліку запасів. А для розуміння процесу
документування господарських операцій, на наш погляд, даної інформації
досить.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020