.

Збір соціальний (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
332 1955
Скачать документ

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР із змінами та доповненнями

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про максимальну величину
фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної
плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до
соціальних фондів” від 07.03.01 р. № 225.

Платники

1. Суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх
об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації,
об’єднання громадян та інші юридичні особи, їх філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної
особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів,
територіальної громади, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької
діяльності, які використовують працю найманих працівників.

2. Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які не
використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх
помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами
підприємницької діяльності й займаються діяльністю, пов’язаною з
одержанням доходу.

3. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту),
та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі
працівники, які не є членами творчих спілок тощо.

4. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу
валют.

5. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю
ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного
каміння.

6. Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім
легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів,
що переходять у власність спадкоємцям за законом.

7. Суб’єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) —
виробники та імпортери тютюнових виробів.

8.Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та
фізичні особи, які набувають нерухоме майно, за винятком державних
підприємств, установ і організацій, що набувають нерухоме майно коштом
державного бюджету, установ та організацій іноземних держав, що
користуються імунітетами і привілеями згідно з законами та міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, а також громадян, які придбавають житло і знаходяться в черзі
на одержання житла або придбають житло вперше.

9.Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються
послугами стільникового рухомого зв’язку, а також оператори цього
зв’язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами
стільникового зв’язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні
транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому
числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання

радіозв’язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути
відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних чи
експлуатаційних якостей або характеристик.

Об’єкт нарахування

Об’єктом нарахування збору є: :

– для суб’єктів підприємницької діяльності, вказаних у п.1 переліку
платників, — фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають
витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній
формі (крім сум виплат, що не враховуються під час визначення бази
нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”), а
також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг)
за угодами цивільно-правового характеру. Якщо суб’єкти підприємницької
діяльності не здійснюють витрат на оплату праці, то об’єктом нарахування
збору є сума коштів, що визначається розрахункове як добуток визначеного
законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників
такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної
плати.

– для платників збору, вказаних у п. 2 переліку платників, — сума
оподатковуваного доходу (прибутку);

– для платників зборів, вказаних у п. З переліку, — сукупний
оподатковуваний дохід;

– для платників збору, вказаних у п. 4 переліку, — сума операцій з
купівлі-продажу валют;

– для платників збору, вказаних у п. 5 переліку, — вартість реалізованих
ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного
каміння;

– для платників збору, вказаних у п. 6 переліку, — вартість легкового
автомобіля;

– для платників збору, вказаних у п. 7 переліку, — кількість вироблених
ними тютюнових виробів (крім тих, що експортуються), що підлягають
продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній
передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та
кількість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну
територію України, для платників збору, вказаних у п. 8 переліку, —
вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого
майна;

– для платників збору, вказаних у п. 9 переліку, — вартість будь-яких
послуг стільникового рухомого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг
оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних і вихідних телефонних
дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму
страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг,
зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв’язку. У
разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового
рухомого зв’язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або типів об’єктом
оподаткування є вартість їх продажу. У разі, коли оператор стільникового
зв’язку надає послуги з цього зв’язку безоплатно, об’єктом оподаткування
є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами)
такого оператора. У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу
зв’язку в оренду (лізинг) або передає ці об’єкти в інші види
користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх
осіб, об’єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою
другою особою таким третім особам.

Якщо сума фактичних витрат суб’єктів господарювання на оплату
праці працівників (суми оподатковуваного доходу (прибутку) перевищує
2200 гривень на місяць у розрахунку на кожного працюючого, то збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування необхідно розраховувати,
виходячи з розміру витрат 2200 грн. а із сум, які перевищують цей
розмір, збір не справляється.

Ставки

На обов’язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору
в таких розмірах:

1. 32% від об’єкта оподаткування (або з суми винагород, що виплачуються
фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру) — для
платників збору, визначених пунктами 1-2 переліку платників;

2. 1% від об’єкта оподаткування — для платників, визначених п. З (якщо
сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн.), п. 4 та п. 8
переліку платників;

3. 2% від об’єкта оподаткування — для платників, визначених п. З
переліку платників, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150
грн.

4. 3% від об’єкта оподаткування — для платників, визначених п. 6
переліку платників; , ;

5. 5% від об’єкта оподаткування — для платників, визначених пунктами 5 і
7 переліку платників;

6. 6% від об’єкта оподаткування — для платників, визначених п. 9
переліку платників;

7. Для платників збору, визначених п. 7 – 1 грн. за 1000 шт. сигарет без
фільтру та 2,5 грн. за 1000 шт. сигарет з фільтром;

8. Для платників збору, вказаних у п. З переліку, які мають статус
державного службовця або працюють на посадах, робота, на яких
зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії
відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”,
“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус
народного депутата України”, “Про Національний банк України”, Митного
кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня
1995 року № 379/95:

– 1 % від об’єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного
доходу, що не перевищує 150 грн.;

-2% від об’єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного
доходу в розмірі від 151 до 250 грн.;

-3% від об’єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного
доходу в розмірі від 251 до 350 грн.;

-4% від об’єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного
доходу в розмірі від 351 до 500 грн.;

– 5% від об’єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного
доходу в розмірі понад 501 грн.

9.Для підприємств, установ та організацій, де працюють інваліди, збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою
4% від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32%
від об’єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства. Для
підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де
кількість інвалідів становить щонайменше 50% загальної чисельності
працюючих, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
визначається за ставкою 4% від об’єкта оподаткування для всіх
працівників цих підприємств.

Пільги

Не можуть бути об’єктом оподаткування:

– транслювання програм радіо – і телевізійними станціями;

– передавання або приймання інформації за допомогою радіозв’язку
мережами відомчого чи технологічного зв’язку, що не мають автоматичної
комутації з мережею зв’язку загального користування;

– користування радіотелефонами і радіоподовжувачами, підключеними до
номерів квартирних телефонів;

– суми, що сплачуються одним оператором як компенсація вартості послуг з
роумінгу (або покриття від’ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу)
іншому оператору, який надав такі послуги.

Порядок обчислення та сплати

Платники збору, що ввозять (імпортують) тютюнові вироби, сплачують збір
під час митного оформлення таких тютюнових виробів.

Приклад 1

Розрахунок сум страхових внесків до Пенсійного фонду України

Прізвище, ім’я по батькові

Сума нарахова-ного заробітку

Сума заробітку, на який нараховується та з якого утримається внесок

Сума пенсійних внесків, що утримуються

ставка ставка

150грн.-1%

понад 150грн.-

2%

1 .Кравець Сергій Вікторович 150 150 1,5 –

2.Піддубна Ала Семенівна 1200 1200 – 24

З.Величко Валентин Васильович 2000 2000 – 32

4.Степаненко Степан Олегович 400 400 – 8

З.Титаренко Тамара Володимирівна 1800 1800 – 36

Разом: 5550 5550 1,5 100

Таким чином, до оплати в Пенсійний фонд належить:

1. 32% від об’єкта оподаткування (або з суми винагород, що виплачуються
фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру) – для
платників збору, визначених пунктами 1-2 переліку платників;

2. Відрахування від Фонду оплати праці роботодавців:

(5550грн.х32%)/100%=1776грн.

Утримано із зарплати робітників-100грн.

3.Всього до перерахування до Пенсійного фонду належить сплатити:

1776грн. +100грн.=1876грн.

Збір на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття” від 02.03.2000р. № 1533 – III. із змінами та
доповненнями.

2. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування” від 11.01.2001р. № 2213 – III. із
змінами та доповненнями.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про максимальну величину
фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної
плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до
соціальних фондів” від 07.03.01 р. № 225.

Платники .

Платниками страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (страхувальниками)
є:

– роботодавці;

– наймані працівники, а також інші особи, ((громадяни України, іноземні
громадяни), особи без громадянства), на користь яких здійснюється
страхування на випадок безробіття ;

До роботодавців відносяться підприємства, установи, організації та
фізичні особи, які використовують найману працю, а саме:

– суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності і
господарювання, виду діяльності та галузевої належності (їх відокремлені
підрозділи -філії, відділення тощо – є платниками страхових внесків,
якщо вони є юридичними особами; в тому випадку, коли вони не мають
статусу юридичної особи та розрахунки з оплати праці працівників цих
філій, відділень та відокремлених підрозділів проводяться
централізованими бухгалтеріями зазначених платників страхових внесків,
то страхові внески за свої філії, відділення та відокремлені підрозділи
сплачують ці суб’єкти підприємницької діяльності);

– установи та організації, що утримаються за рахунок державного або
місцевих бюджетів;

приватні (приватно-орендні) сільськогосподарські підприємства,
господарські підприємства, селянські (фермерські) господарства,
господарські товариства,

сільськогосподарські кооперативи та інші суб’єкти господарювання,
незалежно від форм власності, які займаються сільськогосподарською
діяльністю;

– профспілкові, релігійні, благодійні та інші неприбуткові організації,
об’єднання громадян, громадські організації та товариства, що
утримуються за рахунок членських внесків (садово-городні, гаражні
кооперативи та інше);

– фізичні особи, в тому числі суб’єкти підприємницької діяльності;

– розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (в
тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують
працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.

До найманих працівників відносяться фізичні особи, які працюють за
трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та
організації або у фізичної особи. До осіб, які працюють на умовах
трудового договору, відносяться працівники усіх підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої
приналежності, а також особи, які працюють за трудовим договором з
фізичними особами, які проходять альтернативну (невійськову) службу та
які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

При сплаті єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського податку
та плати за спеціальний торговий патент з набранням чинності Закону
України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державною соціального страхування” втратив чинність Закон України “Про
збір на обов’язкове соціальне страхування”. У зв’язку з цим, норми Указу
Президента України від 3 липня 1998 р. №727 “Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”,
Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” та Закону
України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” у
частині включення збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок
безробіття до єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського
податку та плати за спеціальний торговий патент не діють. Збір на
обов’язкове соціальне страхування, в тому числі збір на обов’язкове
соціальне страхування на випадок безробіття, входили до системи
оподаткування, тому при запровадженні спрощеної системи оподаткування
були включені до єдиного податку, фіксованого сільгоспподатку та плати
за спеціальний торговий патент. Дія Закону України “Про систему
оподаткування” щодо зборів на соціальне страхування поширювалася на
відповідні правовідносини у сфері соціального страхування до прийняття
законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття не входять до системи оподаткування і
не можуть бути включені до єдиного податку, фіксованого
сільськогосподарського податку та плати за спеціальний торговий патент.

У зв’язку з цим, суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують
найману працю, сплачують внески на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття за найманих працівників як
роботодавці в установлених законодавством розмірах незалежно від того,
яку систему оподаткування вони обрали – загальну чи спрощену (сплачують
єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали
спеціальний торговий патент).

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують
найману працю, повинні сплачувати страхові внески як роботодавці за
найманих працівників, що стосується страхування самої фізичної особи, то
вони беруть участь у страхуванні на добровільних засадах. Фізичні особи
– суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують найману
працю, беруть участь у цьому виді страхування на добровільних засадах.

У разі, якщо фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність із
створенням юридичної особи, обіймають штатну посаду на цьому
підприємстві та одержують відповідну заробітну плату, тобто є одночасно
найманим працівником на підприємстві, в цьому випадку вони є
застрахованими як наймані працівники.

Працюючі пенсіонери та особи, в яких виникло право на пенсію (тобто
особи, які мають право на пенсію за віком відповідно до чинного
законодавства, але пенсію не оформили), не підлягають страхуванню на
випадок безробіття та не сплачують страхові внески до Фонду в розмірі
0,5 відсотків, оскільки вони не можуть бути визнані безробітними
відповідно до

Закону України “Про зайнятість населення” та отримувати матеріальне
забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Проте роботодавці нараховують страхові внески на суму фактичних витрат
на оплату праці всіх найманих працівників, в тому числі і на працівників
зазначеної категорії.

При наявності інших заохочувальних і компенсаційних виплат, на які
нараховуються страхові внески, то при нарахуванні страхових внесків
необхідно керуватись Інструкцією із статистики заробітної плати, яка
затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323
та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.1995р. за №
465/1001, в якій є і перелік інших заохочувальних і компенсаційних
виплат.

У разі виплати працівникам заробітної плати у натуральній формі, тобто
продукцією власного виробництва, її розмір для нарахування страхових
внесків обчислюється за середньою ціною реалізації цієї продукції у
місяці, за який проведено нарахування заробітної плати. Якщо у цьому
місяці така продукція не реалізовувалась, її розмір обчислюється за
ціною реалізації попереднього місяця. Вартість натуральної продукції
інших виробників при визначенні доходу для нарахування страхових внесків
обчислюється за ціною її придбання.

Фермери, які є юридичними особами і не мають найманих працівників,
беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні
на випадок безробіття на добровільних засадах. У разі, якщо вони беруть
участь у страхуванні, то страхові внески сплачуються ними у встановлених
законодавством для цієї категорії осіб розмірах.

Стосовно нарахування та утримання страхових внесків з допомоги у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, яка виплачується за рахунок коштів
Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності (починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період
до відновлення працездатності), то у зв’язку з тим, що допомога в разі
тимчасової непрацездатності не входить до оплати праці за Інструкцією із
статистики заробітної плати, страхові внески на неї не нараховуються в
розмірі 2,1% і не утримаються в розмірі 0,5 % (відповідно до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” страхові внески для найманих працівників
нараховуються на суми оплати праці, які включають основну і додаткову
заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у
тому числі в натуральній формі), які підлягають обкладанню прибутковим
податком з громадян, а не від суми оподатковуваного доходу (прибутку),
як було передбачено Порядком справляння збору на обов’язкове соціальне
страхування на випадок безробіття).

Щодо сум компенсації за невикористану відпустку при звільненні, то у
зв’язку з тим, що суми компенсації за невикористану відпустку при
звільненні включаються до витрат на оплату праці, які підлягають
оподаткуванню, страхові внески на зазначені виплати нараховуються в
розмірі 2,1% і утримуються в розмірі 0,5%.

Особи, які виконують роботи (послуги) тільки згідно з цивільно-правовими
угодами, беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах. У разі, якщо
така особа бере участь у страхуванні, страхові внески сплачуються нею у
встановлених законодавством для цієї , категорії осіб розмірах.

Якщо особа є найманим працівником та у вільній від основної роботи час
виконує на тому ж або іншому підприємстві роботи (послуги) за
цивільно-правовими угодами, то вона не сплачує страхові внески з
винагороди за роботу (послуги) за цією угодою.

Роботодавці, які укладають з особами, які не є найманими працівниками,
угоди цивільно-правового характеру, не нараховують страхові внески на
суму виплат винагороди за роботу (послуги) за цією угодою у зв’язку з
тим, що ці особи самі сплачують (або не сплачують) страхові внески до
Фонду на добровільних засадах.

При наявності витрат на вихідну допомогу, яка надається відповідно до
статті 44 КЗПП України, то у зв’язку з тим, що витрати на вихідну
допомогу не входять до витрат на оплату праці за Інструкцією із
статистики заробітної плати, страхові внески на ці витрати не
нараховуються і не утримуються.

При нарахуванні страхових внесків на підприємстві, де працюють інваліди,
роботодавці нараховують страхові внески на суму фактичних витрат на
оплату праці всіх найманих працівників, в т.ч. інвалідів.

Пільги щодо сплати страхових внесків роботодавцями – підприємствами та
організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є власністю
громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної
чисельності працюючих, які існували при сплаті збору, не передбачені.

Працюючі інваліди не підлягають страхуванню на випадок безробіття та не
сплачують страхові внески в розмірі 0,5 % (як особи, які отримують
пенсію і не підлягають страхуванню на випадок безробіття).

Відносно філій підприємств, установ та організацій – платників страхових
внесків до Фонду, то в тому випадку, коли ці філії, відділення та
відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, то вони не
повинні реєструватися в центрах зайнятості за місцезнаходженням, а
сплата страхових внесків проводиться централізовано з рахунку
підприємства, установи або організації, які є засновниками цих філій
(відділень або відокремлених підрозділів).

Матеріальна допомога, що надається Профспілковим комітетом підприємства
чи організації працівникам своєї організації або стороннім особам за
рахунок коштів Профкому, не є оплатою праці, тому страхові внески на неї
не нараховуються.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття” страхові внески
нараховуються на фактичні виплати (доходи), що не перевищують
максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату найманих
працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до Фонду,
визначеної Кабінетом Міністрів України, (на 01.07.02 – 2200грн).

Термін сплати страхових внесків

Страхові внески сплачуються:

1) роботодавцями:

– один раз на місяць у день, установлений для отримання в установі
банку коштів на оплату праці за відповідний період;

– в день перерахування коштів на особисті рахунки фізичних осіб в
установах банку у випадку виплати заробітної плати на особисті рахунки
найманих працівників;

– не пізніше наступного дня після здійснення виплат на оплату праці з
коштів від реалізації продукції (робіт, послуг) через подання в установу
банку платіжного доручення на перерахування страхових внесків до Фонду;

2) фізичним особам, які використовують труд найманих працівників:

– щомісячно, але не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, у
якому сплачена заробітна плата. Указана сплата страхових внесків
здійснюється безготівковими коштами або готівкою через установи банків,
та у випадку відсутності рахунків в установах банків – поштовим
переказом через підприємство зв’язку на рахунок Фонду.

Відповідальність страхувальника

Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасну реєстрацію, як платник
страхових внесків, несвоєчасну сплату або неповну сплату страхових
внесків, у тому числі страхових внесків, які сплачують застраховані
особи через рахунки роботодавців.

За порушення терміну реєстрації або несвоєчасну сплату страхових внесків
стягується штраф у розмірі 50% суми, належної до сплати за весь період,
починаючи з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.

За ухилення від реєстрації, як платника страхових внесків, несвоєчасної
уплати страхових внесків або неповної їх сплати – страхувальник сплачує
суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки),
штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку
нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення – у
трикратному розмірі вказаної суми.

Пеня нараховується виходячи із 120% облікової ставки НБУ, яка діяла на
момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування
штрафів) за весь її термін. Пеня на пеню не нараховується.

Таблиця 1

Ставки збору на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок
безробіття

3 роботодавця 3 найманих працівників (за трудовими угодами) 3
підприємств та осіб, працюючих згідно з угодами цивільно-правового
характеру

База Ставка База Ставка База Ставка

Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком з
громадян

2,1%

Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком з
громадян 0,5%

Оподатковуваний дохід

2,6%

Приклад

Розрахунок суми страхових внесків у фонд соціального страхування на
випадок безробіття

№ Прізвище, ім’я та по батькові

Сума нарахованого заробітку

Сума заробітку, на який нараховується страховий внесок Ставка
страхового внеску 0,5%

1.Кравець С.В. 150 150 0,75

2.Піддубна А.С. 1200 1200 6

З.Величко В. В. 2000 2000 10

4.Степаненко С.П. 400 400 2

З.Титаренко Т.М. 1800 1800 –

5550 3750 18,75

* – виконує роботу згідно з угодою цивільно-правового характеру та не
приймає участі в загальнообов’язковому страхуванню на випадок
безробіття.

Таким чином, до сплати належить:

1. Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком з
громадян:

150грн. + 1200грн. + 2000грн. + 400 грн. = 3750грн. 3750грн

3750грн. ч 2.1%/100%=78,75грн.

2. Внески з основної та додаткової оплати праці найманих робітників:
0,75грн. + 6грн. + 10грн. +2 грн. = 18,75грн.

3. Всього належить до сплати:

78,75грн + 16,75грн= 92,50грн.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020