.

Загальна характеристика податкової системи України (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
10 10492
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “бюджетна система”

на тему:

Загальна характеристика

податкової системи України

ПЛАН

1. Поняття податкової системи України

2. Складові елементи податкової системи України

3. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі

4. Проблеми і перспективи податкової системи України

Висновки

Використана література

1. Поняття податкової системи України

Податкова система уявляє з себе сукупність податків, що стягуються в
державі, форми та методи їх побудови, методи розрахунку податків та
податковий контроль.

З іншого боку податкова система – це сукупність правових норм, що
регулюють розміри, форми, методи і терміни стягнення податків і
платежів, які носять податковий характер і необхідні державі для
виконання її функцій. Вона ґрунтується на принципах гласності;
загальності; обов’язковості; соціальної справедливості; фіскальної та
економічної ефективності.

Комплекс податкових заходів істотно впливає на економічну діяльність
господарюючих суб’єктів, стимулюючи економічну і  інвестиційну
активність.

Практика свідчить, що наслідком збільшення ставок і маси стягнення
державою податків завжди є збільшення інфляційних тенденцій. Збільшення
маси або напрямів оподаткування призводить до зростання цін, або через
скорочення попиту внаслідок зростання цін веде до погіршення фінансового
стану господарюючих суб’єктів, що характеризується подальшим
поглибленням кризи і спадом виробництва у загальноекономічному масштабі.

Іноді підприємства штучно утримують низькі ціни на свою продукцію з
метою зниження абсолютної маси податків, – з одного боку; а з іншого –
шляхом створення штучного дефіциту здійснювати кінцеву реалізацію своїх
товарів за посередництва тіньових комерційних структур. В кінцевому
підсумку спрацьовує ринковий механізм – споживач сплачує за продукт
ринкову ціну. У той же час для держави стає безглуздим збільшення
податків, оскільки основна маса прибутку привласнюється виробником і
посередниками безконтрольно.

Система оподаткування в Україні уявляє з себе сукупність податків,
зборів-платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. що
стягуються у визначеному порядку.

Сьогоднішній стан системи оподаткування в Україні можна охарактеризувати
як процес створення основ. За відносно короткий термін було здійснено
перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі,
реформовано саму податкову систему . але оскільки ця система базується
на системі доходів бюджету, заснованій на принципах значної
централізації, на сучасному етапі гостро постає питання наповнення нових
форм оподаткування ринковим змістом.

2. Складові елементи податкової системи України

Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства
з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових
ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.

Податки і збори – це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових
фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначених
законодавчими актами України.

Система оподаткування в Україні

Підсистема оподаткування юридичних осіб Внески до державних цільових
фондів Підсистема оподаткування фізичних осіб

Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори

Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори

ПДВ Податок з реклами Пенсійний фонд Прибутковий податок з громадян
Податок з реклами

Акцизний збір Комунальний податок Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності ПДВ Готельний збір

Податок на прибуток підприємств Готельний збір

Акцизний збір Збір за паркування автотранспорту

Мито

Мито

Державне мито Збір за паркування автотранспорту Фонд соціального
страхування на випадок безробіття Державне мито Ринковий збір

Податок на нерухоме майно

Плата за землю

Плата за землю Ринковий збір

Податок на нерухоме майно

Рентні платежі Збір за участь в перегонах на іподромі Фонд ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
Податок з власників транспортних засобів Збір на видачу ордера на
квартиру

Податок з власників транспортних засобів

Податок на промисел Курортний збір

Податок на промисел Збір за право використання місцевої символіки

Збір за забруднення навколишнього середовища Збір за участь в перегонах
на іподромі

Збір за геолого-розвідувальні роботи Збір за право проведення кіно- і
телезйомок Державний інноваційний фонд України Збір на обов’язкове
соціальне страхування Збір за виграш у перегонах

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за забруднення навколишнього середовища Збір за проведення
місцевих аукціонів Фонд України соціального захисту інвалідів Збір на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття Збір за учать у
грі на тоталізаторі

Збір на обов’язкове соціальне страхування за тимчасовою непрацездатністю
Збір за проїзд територією прикордонних областей

Плата за торговий патент Збір за право використання місцевої символіки

Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Внески до Пенсійного фонду Збір за проведення місцевих аукціонів

Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування

Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування Збір за проїзд територією
прикордонних областей

Збір до Пенсійного фонду

Збір до Фонду України соціального захисту інвалідів

Рис. 1. Система оподаткування в Україні

3. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі

В залежності від різних ознак податки поділяються на такі групи:

· за об’єктом оподаткування – на прямі та непрямі;

· за органом, що здійснює стягнення та розпорядження податком – на
загальнодержавні та місцеві;

· за порядком використання – на загальні та спеціальні.

Прямі податки встановлюються на дохід та майно фізичних та юридичних 
осіб, що сплачують податки.

До непрямих належать податки на товари та послуги, сплата яких
передбачена в ціні товару або які включені в тариф. Власник товару при
їх реалізації перераховує до бюджету отримані податкові суми.

Прямі податки поділяються на податки на доходи та податки на власність.
В нашій країні до цього виду податків належать: прибутковий податок з
громадян; податок на прибуток юридичних осіб; податок на доходи від
банківської діяльності; податок на землю; лісовий податок тощо.

До непрямих податків належать податок на додану вартість; акцизний збір;
митні збори тощо.

Компетенції органів влади в сфері податкового регулювання розподіляються
в різних країнах в залежності від типу господарювання, федеративного
устрою, особливостей територіально-адміністративного розподілу.

В Україні стягуються:

· загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

· місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов’язкові
платежі):

1)податок на додану вартість;

2)акцизний збір;

3)податок на прибуток підприємств;

4)податок на доходи фізичних осіб;

5)мито;

6)державне мито;

7)податок на нерухоме майно (нерухомість);

8)плата (податок) за землю;

9)рентні платежі;

10)податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;

11)податок на промисел;

12)збір за геологорозвідувальні роботи, що здійснюються за рахунок
державного бюджету;

13)збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14)збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15)збір на обов’язкове соціальне страхування за тимчасовою
непрацездатністю;

16)збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

17)збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

18)збір до Державного інноваційного фонду;

19)плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) встановлюються
ВРУ і стягуються на всій території України.

Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових
платежів) до Державного Бюджету України, Державного бюджету АРК,
місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається відповідно до
законів України.

До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

До місцевих зборів (обов’язкові платежі) належать:

1) готельний збір;

2) збір на паркування автотранспорту;

3) ринковий збір;

4) збір за видачу ордера на квартиру;

5) курортний збір;

6) збір за участь у бігах на іподромі;

7) збір за виграш у бігах на іподромі;

8) збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

9) збір за право використання місцевої символіки;

10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і
лотерей;

12) збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що
прямує за кордон;

13) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери
послуг;

14) збір з власників собак.

Відповідно до нового Закону України «Про систему оподаткування» важливі
зміни зачепили ст.14 «Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові
платежі)». Так податок на нерухоме майно в новій редакції Закону
об’єднав два податки із старої редакції – податок на майно підприємств і
податок на нерухоме майно громадян.

Із переліку загальнодержавних податків і зборів (обов’язкові платежі)
виключені: відрахування і збори на будівництво, ремонт і утримання
автомобільних доріг; внески до фонду зайнятості. В той же час, до
обов’язкових платежів зараховані: 1) збір до Державного інноваційного
фонду; 2) плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності.

Тепер обов’язковими платежами місцевих податків і зборів є:

1) комунальний податок;

2) збір на паркування автотранспорту;

3) ринковий збір;

4) збір за видачу ордера на квартиру;

5) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери
послуг;

6) збір з власників собак.

4. Проблеми і перспективи податкової системи України

В нашій країні на даний час податкова система включає в себе всі основні
види податків, що застосовуються в економічно розвинутих країнах.

Однак сама система поки ще знаходиться в стадії становлення. Тому зараз
важливе значення набуває питання про те, наскільки швидко буде
відбуватись процес її подальшого розвитку, в наших умовах вона стане
діяти по-справжньому ефективно.

Насамперед слід наголосити, що податкова система уявляє з себе досить
складне еволюціонуюче утворення, що тісно пов’язане з розвитком держави
та економіки.

В нашій країні, не дивлячись на відомий історичний досвід, податкове
регулювання знаходиться ще в стані далекому від досконалості.

Основними недоліками, притаманними нинішній податковій системі України,
є: великий податковий тягар, численні -«лазівки»- і податкові пільги,
складність і непрозорість податкового регулювання, високі
адміністративні витрати при зборі податків.

Одна з найболючіших проблем сьогодення в Україні — не відпрацьованість і
неузгодженість податкового законодавства, яке визначає склад податкової
системи та механізм визначення і сплати податків. Наша держава, не маючи
достатнього практичного досвіду й наукового обґрунтування фінансової
політики, розвивалася експериментальним шляхом, нерідко роблячи на ньому
хибні кроки.

Формування власної податкової системи України почалося відразу після
проголошення незалежності. Наприкінці 1991 року був прийнятий Закон “Про
систему оподаткування”, до якого в подальшому (в 1994 і 1997 році)
вносилися зміни й доповнення. Навіть поверхова оцінка відмінностей між
трьома редакціями цього закону свідчить про неврегульованість
податкового законодавства в Україні.

Найбільш вагомі результати у сфері оподаткування були досягнуті у 2000
році. Для досягнення цілей програми реформ уряд із самого початку був
зобов’язаний посилити бюджетну дисципліну і поліпшити її ефективність.
Зокрема, особлива увага приділялася питанням скорочення зовнішнього
боргу у зв’язку з його реструктуризацією, жорсткішого контролю бюджетних
витрат, заборони взаємозаліків, ліквідації податкових пільг для окремих
підприємств, а також спробам поліпшення системи адміністрування та збору
податків.

Висновки

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:

Податкова система уявляє з себе сукупність податків, що стягуються в
державі, форми та методи їх побудови, методи розрахунку податків та
податковий контроль.

Система оподаткування в Україні уявляє з себе сукупність податків,
зборів-платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. що
стягуються у визначеному порядку.

Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства
з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових
ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.

В нашій країні на даний час податкова система включає в себе всі основні
види податків, що застосовуються в економічно розвинутих країнах.

Однак сама система поки ще знаходиться в стадії становлення. Тому зараз
важливе значення набуває питання про те, наскільки швидко буде
відбуватись процес її подальшого розвитку, в наших умовах вона стане
діяти по-справжньому ефективно.

Використана література:

Конституція України. – К., 1996р.

Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91р. №1251
//Відомості Верховної Ради (ВВР),1991.- №39.- ст.510 із змінами та
доповненнями.

Данілов О.Д. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками і
зборами. Неподаткові платежі. – Ірпінь, 2002. – с.84-87.

Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник – Харьков: Консум, 1997.

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник – 2-ге вид., доп.
перероб. – К.: КНЕУ, 2001.-с. 142.

Податкова система України: Підручник/ В.М. Федос-+ов, В.М. Опарін, Г.О.
П’ятаченко та ін./ За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – с.22-24,
427.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020