.

Внутрішній аудит як складова корпоративного менеджменту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2549
Скачать документ

Реферат на тему:

Внутрішній аудит як складова корпоративного менеджменту

Ускладнення бізнесу під впливом глобалізації світової економіки, зміна
середовища транснаціональних компаній (ТНК), привертає увагу до
формування концепції внутрішнього аудиту в межах міжнародного
менеджменту.

Дослідження особливостей організації і функціонування внутрішнього
аудиту в ТНК свідчить, що вітчизняні фахівці приділяють цій проблемі
недостатньо уваги. Проте до українських вчених, що висвітлювали проблеми
формування концептуальних засад внутрішнього аудиту в ТНК можна
віднести: Л. Сухарева, Н. Дорош, С. Пилипенко. Низка наукових робіт
належить закордонним вченим, а саме Р. Адамс, Є. Аренс, Дж. Робертсон.

Ефективне управління ризиками ТНК забезпечується функціонуванням системи
внутрішнього контролю, важливим елементом якого є внутрішній аудит.

Результат дослідження точок зору українських і російських авторів
стосовно визначенню понять і тлумачення окремих характеристик
внутрішнього аудиту свідчить про те, що більшість авторів розглядають
внутрішній аудит лише як одну з форм внутрішньогосподарського контролю.

Не можна не погодитися з думкою професора Л. Сухаревої, яка пропонує
розглядати внутрішній аудит як систему спостереження і експертної оцінки
господарсько-фінансової діяльності корпорації, її структурних
підрозділів, результатом функціонування якої є прийняття оптимальних
стратегічних і тактичних рішень. Вчений вважає, що внутрішній аудит є
частиною системи внутрішнього контролю у межах корпорації зі складною
структурою управління, на чолі якої знаходиться Спостережлива Рада[4].

В міжнародній практиці створення служби внутрішнього аудиту в ТНК має
неоднорідне сприйняття, а саме: в деяких країнах воно має обов’язковий
характер, а в інших має рекомендаційний. Тим не менш, функціонування
аудиту в корпораціях зі складною організаційною структурою свідчить про
значну роль служби внутрішнього аудиту при розв’язанні окремих
функціональних проблем управління. На думку керівників таких компаній,
як Procter & Gamble, Deloitte, «Ростелеком»,  чим масштабніше компания і
складніші комунікації, тим більше вірогідність того, що створені
контрольні процедури не захищають її від усіх ризиків. Саме  таким
компаніям необхідна служба внутрішнього аудиту, котра знайде слабкі
місця в створеній системі контролю.

Практика показує, що внутрішній аудит потрібен в більшій мірі саме в
момент, коли корпорація швидко розвивається. В цей період з’являються 
нові процеси, загрози, зростають ризики. На нашу думку, задачею
внутрішнього аудита в цей період має буде перевірка, на скільки
ефективно менеджер контролює ризики.

Серед основних завдань внутрішнього аудиту в ТНК, які сприяють
досягненню головних цілей можна виділити наступні:

1. Розгляд ефективності організації бізнес-процесів за всіма напрямками
діяльності в усіх структурах корпорації.

2. Захист корпоративних прав акціонерів.

3. Збереження та ефективне використання капіталу.

4. Збалансування інтересів власників, директорів і робітників
корпорації.

|

?????????{?ю, при цьому вище керівництво компанії має делегувати
внутрішньому аудиту повноваження, достатні для того, щоб він міг належно
виконувати функції контролю за реалізацією стратегії, процедур, політик
корпорації.

Формування внутрішнього аудиту в умовах міжнародного менеджменту
зумовлене існуванням двох управлінських систем корпоративного
регулювання:

• інсайдерська;

• аутсайдерська[3].

Інсайдерська система управління (Європа, Японія) передбачає концентрацію
власності кількох осіб, менеджмент перебуває під їх впливом. В такому
разі внутрішній аудит займає нижчий рівень в організаційній структурі,
не здійснює розробку правового і регламентного забезпечення.

Аутсайдерська система управління (США, Великобританія) характеризується
нижчим рівнем концентрації власності, прийняття рішень залежить від
менеджерів. Роль внутрішнього аудиту посилюється, бо виникає
необхідність контролю за елементами обліково-економічної політики,
надійністю економічної інформації.

Дослідження вчених свідчить, що в Україні сформувалася змішана, але з
відчутними аутсайдерськими рисами система корпоративного управління,
через наявність цінних паперів, величезної кількості дрібних
власників[3,4].

Істотно впливає на умови функціонування підрозділу внутрішнього аудиту
також місце розташування дочірніх компаній, та механізм взаємодії між
головною компанією та підрозділами. Аналіз існуючої практики показує, що
багато транснаціональних холдингів починали створення служб внутрішнього
аудиту практично в кожному підрозділі. З часом внутрішні аудитори вийшли
з оргструктур дочірніх  компаний, підрозділи аудиту були централізовані
в декількох  офісах.

Результати дослідження показали,  що нова структура спростила перехід
від географічно-орієнтованої оргструктури до процесно-орієнтованої. В
такій оргструктурі аудитори спеціалізуються на оцінки систем контроля в
певному бізнес-процесі або груп процесів. Такий підхід особливо
ефективний, коли компанія має за мету стандартизувати процеси в своїх
підрозділах.

Вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки, що внутрішній аудит є
невід’ємною частиною загальної системи внутрішнього управлінського
контролю, метою якої є надання відповідним користувачам інформації про
ступінь реальності майнового і фінансового стану корпорації, який з
одного боку, повинен обслуговувати інформацією різних користувачів, з
іншого – захищати інтереси власників .

Місце внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю ТНК
визначається особливостями вибору стратегії корпоративного управління
(інсаідерська, аутсайдерська, змішанна), розташуванням дочірніх
компаній, що істотно впливають на економіко-соціальний стан  корпорації.

Література:

Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. -М.:Аудит, 1995.-338 с.

Дорош Н.У. Аудит: методологія і організація. – К.:”Знання”,2001. – 402
с.

Облік, контроль, аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект:
Монографія/ Під заг.ред. проф. Л.О.Сухаревої. -Донецьк, 2005 – 213 с.

Л. Сухарева. Внутрішній аудит в системі фінансового контролю
мультинаціональних корпорацій// Схід, 2003, -№ 3, с. 33-36.

М. Лозовский. Роль службы внутреннего аудита в компании// Внутренний
контроль и аудит, 2007,июль.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020