.

Внутрішній аудит підприємства

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2417
Скачать документ

6

Приватний навчальний заклад

Інститут ділового адміністрування

Кафедра обліку та аудиту

Контрольна робота

з дисципліни

«Аудит»

Кривий Ріг, 2008

1. Послуги аудиту по визначенню фінансового стану підприємства

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності
підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її
складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського
обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству
та встановленим вимогам.

Так в аудиторській діяльності існує тенденція до збільшення в загальному
обсязі виконаних робіт питомої ваги інших аудиторських послуг, зокрема
консультацій у сфері управління й оподаткування. Така ситуація в нашій
країні склалася внаслідок відміни обов’язкового аудиту для більшості
суб’єктів господарювання. У міжнародній практиці зміни, викликані
бурхливим розвитком комп’ютерних систем інформації, дають змогу
аудиторським фірмам надавати клієнтам низку нових, додаткових послуг і
розвивати нові напрямки діяльності. Водночас із аудитором іноземні
аудиторські фірми все більше надають послуг у сфері управлінського
консалтингу і податкової політики.

Досвід аудиторської діяльності в Україні засвідчує, що крім аудиту
фінансової звітності, аудиторські послуги переважно стосуються ведення
обліку та складання звітності, надання аналітичних і консультаційних
послуг переважно, експертної діяльності (таблиця 1).

У сфері обліку аудиторські фірми пропонують такі послуги, як постановка
і постійне ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та її
трансформування згідно з міжнародними стандартами, відновлення
бухгалтерського обліку і використання його прогресивних форм,
удосконалення облікової системи.

Постановка бухгалтерського обліку охоплює такі завдання, як визначення
довготермінової облікової політики, вибір форми бухгалтерського обліку,
підбір комплексу технічних засобів, формування структури бухгалтерської
служби, розробку графіка документообігу і посадових інструкцій для
бухгалтерського персоналу тощо. Ця послуга має разовий характер, тому
розроблена окремими аудиторськими фірмами типова технологія організації
бухгалтерського обліку користується найбільшим попитом у підприємств, що
створюються.

Рисунок 1. Види аудиторських послуг

picscalex1260100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d
46430100000000000100c89d0000000001000000e802000000000000e802000001000000
6c00000000000000000000002c000000710000000000000000000000d63e0000f8420000
20454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007f120000
771a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f03005860040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000d80e0000
d20f0000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000
010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc0440001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122d0930
00000000040000000000ae304f2d09300000000047169001cc0002020603050405020304
877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000
000065007700200052006f006d0061006e00000000000000c62b093050cbae3000331400
0100000000000000044811006ab40230044811004c4eaf301c4811006476000800000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000002c0000007100000001000000e7298740a48e8740000000005a00000001000000
4c000000040000000000000000000000d80e0000d20f0000500000002000ee002d000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd90e0000d30f0000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0249022502040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400
0000000024024a0220e20600040000002d010000030000000000

6

Для ведення обліку аудиторська фірма розробляє для замовника облікову
політику, формує робочий план рахунків бухгалтерського обліку, перелік
субрахунків, склад аналітичних рахунків і реєстрів, рекомендує форму
обліку. Якщо на момент укладання договору підприємство не має необхідної
оргтехніки, аудиторська фірма здійснює підбір комплексу технічних
засобів і встановлення програмного забезпечення, баз даних. Співробітник
аудиторської фірми може працювати безпосередньо у замовника, який
зобов’язується створити необхідні умови для організації робочого місця.

В іншому випадку до обов’язків замовника належать своєчасне надання
первинних документів, всі інші функції (доставка в аудиторську фірму
первинних документів, забезпечення їх збереження, обробки, ведення
реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, повернення первинних
документів і складених реєстрів замовнику) виконує аудиторська фірма.
Зазвичай, замовники користуються кількома аудиторськими послугами.
Ведення обліку аудиторської фірмою часто супроводжується і складанням
звітності. Тобто в цьому випадку звітність складається на основі
реєстрів обліку, які формуються аудиторською фірмою. Але це може
виступати і як окремий вид аудиторських послуг, коли звітність
складається на основі реєстрів, наданих замовником. За необхідності
аудиторські фірми трансформують звітність відповідно до міжнародних
стандартів.

Відновлення бухгалтерського обліку виконується за певний період і має
разовий характер. Запорукою якісного виконання цієї послуги є надання
замовником усіх первинних та інших необхідних документів. З огляду на
складність, відновлення обліку – виконують кваліфіковані спеціалісти
аудиторських фірм.

Удосконалення облікової системи здійснюють через впровадження
прогресивних (автоматизованих) систем обліку, коригування облікової
політики. Автоматизація бухгалтерського обліку – один з перспективних
напрямів діяльності аудиторських фірм, що передбачає вибір пакету
прикладних програм на ринку програмних засобів; його адаптацію з
урахуванням специфіки діяльності замовника, розробку оригінальних
прикладних програм автоматизації обліку і їх впровадження. Зазвичай
послуги стосовно підбору та впровадження автоматизації обліку тісно
пов’язані з поставкою бухгалтерського обліку і вибором комплексу
технічних засобів. Важливою сферою діяльності аудиторів є здійснення
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств з метою
прогнозування ефективності їх розвитку, прийняття оперативних
управлінських рішень і розробки різних рекомендацій, програм тощо. Обсяг
аналітичних робіт визначається завданням замовника. Попит на послуги
аудиторів у сфері аналізу постійно зростає. Діяльність перших
аудиторських фірм в Україні полягала у наданні консультацій з питань
бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського законодавства.
Сьогодні інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств охоплює
широкий спектр аудиторських послуг. Крім надання консультацій у таких
традиційних сферах, як облік, оподаткування, право, аудиторські фірми
здійснюють консультування з окремих організаційних, технічних і
екологічних питань.

Розрізняють разові та постійні консультації. Стосовно разових
консультацій укладаються окремі договори, оплата здійснюється відповідно
обсягу і складності виконання роботи. Постійне консультаційне
обслуговування відбувається на основі довгострокових, зазвичай річних
договорів і практично становить найефективнішу форму консультаційної
діяльності. Постійне консультування передбачає, крім роз’яснень складних
облікових, фінансових і правових питань, безперервний контроль стану
обліку і звітності, розрахунків за обов’язковими платежами, а також
забезпечення підприємства замовника пакетами останніх законодавчих і
нормативних актів, що регламентують виробничо-господарську діяльність.
Практичним результатом постійного консультаційного обслуговування для
підприємства-замовника є: зменшення помилок, які виявляються під час
наступних аудиторських і податкових перевірок; можливість максимального
використання легальних методів мінімізації податків і інших обов’язкових
платежів. Невід’ємна частина постійного консультаційного обслуговування
підприємств – проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації
бухгалтерського персоналу. Цей вид послуг передбачає курси лекцій і
практичних занять для керівників і головних бухгалтерів. Аудиторські
фірми можуть навчати бухгалтерський персонал – у деяких випадках, це
продовження такого виду послуг, як постановка бухгалтерського обліку.
Працівники аудиторської фірми у визначений термін підбирають і готують
для бухгалтерії підприємства штат працівників, починаючи з бухгалтерів
окремих ділянок обліку і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим
директором. Інші види послуг – навчання бухгалтерського обліку на ПЕОМ,
підготовка спеціалістів до складання іспитів для отримання аудиторського
сертифіката. Цей вид послуг найбільш якісно виконують аудиторські фірми,
створені або акредитовані при вищих навчальних закладах.

Інформаційне обслуговування підприємств передбачає оптимальний підбір
довідкової літератури: від рекомендацій стосовно передплати періодики і
до вибору інформаційно-довідкових комп’ютерних систем.

Перспективний напрям аудиторських послуг – підготовка документів, що
регламентують господарську діяльність підприємств; положень про оплату
праці, колективних договорів, договорів господарської діяльності,
контрактів, трудових угод тощо.

Розвиток ринкових відносин і виникнення таких явищ, як приватизація,
банкрутство, розподіл майна і злиття підприємств створили умови для
участі аудиторів і цих процесах як експертів. Експертну оцінку вартості
об’єктів приватизації аудитори виконують за спеціальними угодами з
державними органами приватизації. Різновидом експертної діяльності
аудиторських фірм є експертиза інвестиційних проектів: системне
дослідження ефективності вкладення капіталу в майбутню підприємницьку
діяльність, що сприятиме запобіганню втрат капіталу інвесторами.
Аудитори також здійснюють експертизи виконання фінансово-правових
аспектів укладених господарських угод, дають експертну оцінку
перспективної інформації бізнес-планів, а в окремих випадках оцінюють
ефективність облікової політики підприємства, форми бухгалтерського
обліку, системи внутрішнього контролю тощо.

2. Сутність внутрішнього контролю

Важливою функцією управління господарськими процесами на підприємстві є
внутрішній контроль, який здійснюють усі структурні підрозділи апарату
управління. Основна його мета полягає в забезпеченні дотримання
законності ц економічної доцільності господарсько-фінансової діяльності.

Відповідно до мети завдання внутрішнього контролю поділяються:

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Попередження здійснення незаконних та економічно недоцільних
господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень
(попередній контроль);

6

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Попередження виникнення відхилень, що порушують встановлений
нормативними і плановими документами режим функціонування об’єкта;

6

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Визначення фактичного стану об’єкта або частини в даний момент;

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Контроль процесів, що відбуваються на підприємстві;

6

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Виявлення і діагностика проблем в організації при зміні
зовнішнього і внутрішнього середовища;

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Контроль розробки і реалізації тактичних цілей окремими
структурними

6

підрозділами, оцінка їх відповідності стратегічним напрямам діяльності
підприємства;

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Перевір

6

ка виконання прийнятих управлінських рішень;

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Оцінка якості здійснення планування, обліку, організації,
аналізу;

6

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Стимулювання мотивації, тобто основних функцій системи
управління, які передують прийняттю управлінських рішень;

6

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Контроль за виконанням функціональних обов’язків як конкретних
виконавців, так і функціональних підрозділів, центрів відповідальності,
керівників усіх рівнів управління;

6

picscalex1330100090000035f03000000008802000000008802000026060f000605574d
464301000000000001006f550000000001000000e404000000000000e404000001000000
6c00000000000000000000000b0000000b00000000000000000000005f0100005f010000
20454d4600000100e40400000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a80100009c010000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4000000e80000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000c
0000000c0403000000a45b41d4000000017352474200aece1ce90000001b504c5445c0c0
c0996666996699cc6699cc9999993366666666cc6666999999f639a48b0000000c636d50
504a436d7030373132020000047c6d2e940000000174524e530040e6d866000000384944
41541857636040058e222a2a404a51b95d1148095a08b6032921674513104f4950094819
b9a48a00a946513561206528280452890c00f4d205aefab382130000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00004041
0000404103000000000000b3000000b3ffff3f41000000b3000000b3ffff3f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000b000000000000000
000000000b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c000000
50000000300000008000000030000000000000008600ee000c0000000c00000028000000
0c0000000c00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc000003fc00000000000000000000051000000000100000000000000000000
0b0000000b000000000000000000000000000000000000000c0000000c00000050000000
50000000a00000006000000000000000c60088000c0000000c000000280000000c000000
0c00000001000400000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000
ffffff009999cc0066669900996699009966cc00999999006666cc006666660066339900
111111111111010111111111111101011153333443110101116339483511030411542289
321106031133443344110101113425435211080911335633671103031143456743110101
112332424211040311111111111103031111111111110101460000001400000008000000
544e5050070100004c0000006400000000000000000000000b0000000b00000000000000
000000000c0000000c0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020c000c00030000001e000400000007010400040000000701
04003d000000410b8600ee000c000c00000000000c000c0000000000280000000c000000
0c0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff000000000000001b0a3fc000003fc000003fc000003fc000003fc000003fc00000
3fc000003fc00000000000000000000065000000410bc60088000c000c00000000000c00
0c0000000000280000000c0000000c000000010004000000000000000000000000000000
00000a0000000000000000000000ffffff009999cc0066669900996699009966cc009999
99006666cc00666666006633990011111111111101011111111111110101115333344311
010111633948351103041154228932110603113344334411010111342543521108091133
563367110303114345674311010111233242421104031111111111110303111111111111
01010c00000040092900aa000000000000000c000c0000000000040000002701ffff0300
00000000 Експертна оцінка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Внутрішній контроль – це внутрішні правила та процедури контролю,
запроваджені керівником

6

підприємства для досягнення мети – забезпечення стабільності й
ефективності діяльності підприємства, дотримання внутрішньогосподарської
політики, збереження і раціонального використання активів підприємства,
запобігання та розкриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота
бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової
інформації.

Внутрішній контроль як системи спостереження й оцінки
господарсько-фінансової діяльності підприємства і його структурних
підрозділів для обґрунтування та прийняття оптимальних тактичних і
стратегічних рішень вводить низку структурних елементів.

Таблиця 1. Характеристика системи внутрішнього контролю

Структурні елементиХарактеристика структурних елементівМетаЗабезпечення
дотримання законності й економічної доцільності господарсько-фінансової
діяльностіЗавданняПеріодичний контроль: попередження здійснення
незаконних, економічно недоцільних господарських операцій на стадії
прийняття управлінських рішень. Поточний контроль: ліквідація допущених
недоліків на стадії здійснення господарських операцій у процесі
діяльності підприємства

Наступний контроль: визначення законності, економічної доцільності
здійснення господарських операцій, реалізованих управлінських
рішеньСуб’єктиКерівник, начальники структурних підрозділів (менеджери),
посадові особи всіх структурних підрозділів, у тому числі
обліково-фінансові служби, ревізійні комісії, служби внутрішнього
аудитуОб’єктиОрганізаційно-технологічні, фінансово-економічні процеси;
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; господарські
операціїМетодиЗагальнонаукові методи та спеціальні прийоми
контролюКористувачі контрольної інформаціїКерівники підприємства,
менеджери структурних підрозділів, незалежні аудитори

Так вітчизняні підприємства здійснюють внутрішній контроль у формі
ревізії, тематичної перевірки, службового розслідування. Останнім часом
все більше підприємств України практикують з метою внутрішнього контролю
запровадження служб внутрішнього аудиту, які не тільки виконують
процедури контролю, а й здійснюють оцінку ефективності функціонування
всієї системи внутрішньогосподарського контролю.

Основними напрямами внутрішнього контролю є реальність господарських
операцій, повнота, дозвіл, точність, класифікація, облік, періодизація.

Ефективність функціонування системи внутрішнього контролю оцінюють
керівник підприємства, внутрішні та незалежні аудитори. Основна мета
вивчення й оцінки аудитором системи внутрішнього контролю полягає в
підготовці аудиторських процедур.

МСА №400 «оцінка ризиків і внутрішній контроль» визначає характер
процедур внутрішнього контролю, в тому числі внутрішнього аудиту, а
також називає певні обмеження стосовно доказовості отриманих
результатів.

Процедури внутрішнього контролю повинні вимагати:

– визначення відповідного санкціонування виконання операцій;

– перевірки виконавчої дисципліни працівників підприємства;

– періодичної перевірки, аналізу і звірки рахунків;

– контролю умов діяльності та використання комп’ютерних інформаційних
систем;

– складання контрольних розрахунків, оборотних відомостей за рахунками;

– перевірки дотримання графіка документообігу;

– зіставлення прийнятих внутрішніх правил із зовнішніми джерелами
інформації;

– зіставлення загальної суми наявних оборотних коштів, вартості цінних
паперів і товарно-матеріальних цінностей із тим, що записано в облікових
реєстрах;

– порівняння й аналізу фінансових результатів діяльності підприємства з
показниками бізнес-плану.

Виконання перелічених процедур дає змогу аудитору попередньо оцінити
надійність внутрішнього контролю. Проте внутрішній аудитор повинен
пам’ятати про обмежений рівень доказовості результатів внутрішнього
контролю, що визначається такими чинниками:

– вимогою керівництва є те, щоб витрати на внутрішній контроль не
перевищували корисний ефект від його діяльності;

– орієнтація більшості процедур внутрішнього контролю на звичайні, а не
неординарні операції;

– можливість помилкового судження внутрішніх аудиторів через
неуважність, неправильне розуміння нормативних актів;

– можливість відхилення від процедур внутрішнього контролю, зговору
керівництва і персоналу підприємства;

– можливість проведення неадекватних процедур внутрішнього контролю у
зв’язку з несвоєчасним реагуванням на зміни обставин діяльності
підприємства.

Критеріями оцінки діяльності служби внутрішнього аудиту є:

– організаційний статус (підпорядкованість тільки вищому керівництву);

– функції (ступінь виконання керівництвом підприємства рекомендацій
спеціалістів служби внутрішнього аудиту);

– компетентність (ступінь обґрунтованості політики прийняття на роботу
співпрацівників служби внутрішнього контролю аудиту, подальшого
безперервного фахового навчання);

– професіоналізм (ступінь дотримання порядку планування, документування
результатів роботи та ін.).

При оцінці системи внутрішнього контролю аудитор може використовувати
різні методи і спеціальні прийоми аудиту, в тому числі найпростіші з них
– анкетування та тестування цієї системи.

Кожна аудиторська фірма самостійно розробляє анкети для системи
внутрішнього контролю. Анкета повинна охоплювати питання, які б дали
змогу попередньо оцінити надійність усіх елементів системи: сферу,
систему обліку, процедури контролю.

Наприклад, до анкети оцінки сфери контролю доцільно внести такі питання:

– стиль, основні принципи управління суб’єктом аудиторської перевірки;

– розподіл обов’язків та повноважень;

– кадрова політика;

– відповідність господарської діяльності підприємства вимогам чинного
законодавства та ін.

До анкети системи бухгалтерського обліку вносять такі питання:

– дотримання основних принципів бухгалтерського обліку;

– ведення обліку відповідно до національних П(С) БО;

– дотримання, згідно з П(С) БО, облікової політики на суб’єкті аудиту;

– кваліфікація облікового персоналу;

– наявність укладених договорів з матеріально відповідальними особами;

– контроль головного бухгалтера за звітністю матеріально відповідальних
осіб;

– наявність на підприємстві графіка документообігу та ін.

Зовнішній аудитор, вивчаючи й оцінюючи процедури внутрішнього контролю,
звертає особливу увагу на санкціонування проведення господарських
операцій, розподіл обов’язків, документування і запис, проведення
контрольних процедур.

Окрім анкетування аудитор може проводити тестування, що дає змогу
отримати аудиторські докази про ефективність і наявність функціонування
системи обліку і внутрішнього контролю і впевнитися, наскільки ця
система попереджує, виявляє і своєчасно виправляє істотні помилки.

При оцінці ефективності та надійності загалом можуть використовуватися
такі оцінки внутрішнього контролю: висока, середня, низька.

У процесі оцінки надійності системи внутрішнього контролю аудитор
зобов’язаний брати до уваги, що:

– надійність потрібно перевіряти засоби контролю, бухгалтерську і
господарську документацію клієнта за весь звітний період, а не тільки за
окремі періоди часу;

– при перевірці необхідно приділити більше уваги тим періодам,
діяльність в яких мала особливості чи відмінності порівняно з
діяльністю, типовою для всього періоду загалом;

– оцінка надійності всієї системи внутрішнього контролю і окремих
засобів контролю як «низької» не дає можливості оцінки надійності інших
окремих засобів контролю як «середньої» чи «високої».

За підсумками процедур первинної оцінки аудитор може оцінити надійність
всієї системи внутрішнього контролю й окремих засобів контролю як
«середню» чи «високу». В такому випадку аудитор повинен планувати
аудиторські процедури, беручи до уваги цю оцінку, але не повинен
довіряти даній системі абсолютно.

Отже, оцінка системи внутрішнього контролю є обов’язковою передумовою
для розробки плану і програми аудиту. Правильна оцінка надійності й
ефективності функціонування системи внутрішнього контролю дає змогу
реальніше оцінити аудиторський ризик.

Тести

1) Під методом аудиту розуміють:

А) сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об’єктів
аудиту;

Б) нормативно правове забезпечення аудиторської перевірки;

В) перелік основних питань аудиторської перевірки;

Г) послідовність контролюючих дій аудитора.

Відповідь: А) Під методом аудиту розуміють сукупність прийомів, за
допомогою яких оцінюється стан об’єктів аудиту.

2) Фактографічна інформація в аудиті може бути отримана:

А) у вигляді документу;

Б) у заяві керівництва;

В) при огляді об’єкту аудиту;

Г) як висновок аудитора.

Відповідь: А) Фактографічна інформація в аудиті може бути отримана у
вигляді документу.

3) Загальний аудиторський ризик включає:

А) власний ризик, ризик контролю, та ризик виявлення;

Б) ризик впливу зовнішніх факторів та ризик бухгалтерського обліку;

В) ризик тестового контролю та ризик аналітичного обзору;

Г) інше.

Відповідь: Г) Загальний аудиторський ризик включає власний ризик, ризик
контролю, ризик не виявлення.

3. Ситуаційне завдання

Аудиторською фірмою при аудиті підприємства був встановлений факт
збереження великої партії товару без супроводжуючих документів на
території підприємства. У зв’язку з тим, що перевірка була виконана у
повному обсязі і виконані всі умови договору, аудитор склав негативний
висновок. Що стало причиною такої думки аудитора?

Відповідь

Негативний висновок було складено тому, що в результаті перевірки, за
звітний період підприємством були допущені порушення (такі, як
зберігання товару на складі без відповідної документації).

Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність підприємства
та перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність недостатньо
подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січна 2007 року.
Не виконані вимоги щодо організації бухгалтерського обліку в Україні (не
проведені документи про наявність залишків товару на складі).

Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають
достовірного уявлення про дійсний фінансовий стан підприємства на 1
січна 2007 року.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019