.

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4552
Скачать документ

13

Контрольна робота

з дисципліни:

Організація обліку в галузях економічної діяльності

на тему

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі

Зміст контрольної роботи

1. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах
роздрібної торгівлі.

2. Практичні завдання.

Список літератури

1. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах

Методику та порядок визначення собівартості реалізації товарів в
роздрібній торгівлі розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1.

По підприємству роздрібної торгівлі ”Клондайк” необхідно визначити
собівартість проданого товару за наступними даними, грн.:

На початок звітного періоду12Залишок товару за продажними
цінами15500,00Залишок торгової націнки4600,00Залишок транспортних
витрат1050,00Протягом звітного періодуОплачено вартість товару
постачальнику24000,00 (в т.ч. ПДВ – 4000,00)Транспортні витрати
(оплачено послуги сторонньої організації)1200,00 (в т. ч.
ПДВ-200,00)Надійшли товари на склад за купівельною
вартістю20000,00Відображено торгону націнку5000,00Виручкa від
реалізації31000,00На кінець звітного періодуЗалишок товару9500,00Залишок
торгової націнки2263,00Залишок транспортних витрат481,81

Для визначення собівартості проданого товару здійснимо розрахунки:

1. Визначення собівартості проданого товару за методом середнього
відсотка торгових націнок

Визначення суми торговельних націнок на реалізований товар необхідне
винятково для визначення собівартості проданого товару. Передусім
необхідно визначити середній відсоток торгових націнок за звітний
період. Для цього слід зіставити всю суму торгових націнок за звітний
період і всю вартість усього товару за звітний період:

Усього торгових націнок: С-до поч. Кт 285 + Кт 285

4600 грн. + 500 грн. = 9600 гри.

Усього товару; С-до поч. Дт 282 + Дт 282 (20000 + 5000)

15500 грн. + 25000 грн. = 40500 грн.

Середній % торгової націнки: ((С-до поч. Кт 285 + Кт 285): (С-до поч.
Дт282 + Дт282))х100%

(9600 грн. : 40500 грн.) х 100 % = 23,7 %.

Списана торгова націнка (Дт 285);

(Кт 282 х Сер. %) : 100 %

(31000 грн. х 23,7 %): 100 % = 7347 грн.

Собівартість реалізованих товарів (Дт 902): Кт 282 – Дт 285

3100 грн. – 7347 грн. = 23653 грн.

Залишок торгової націнки на кінець звітного періоду:

(С-до поч. Кт 285 + Кт 285) – Дт 285

(4600 грн. + 5000 грн.) – 7347 грн. = 2263 грн.

2. Розрахунок суми транспортних витрат, що підлягають списанню у складі
собівартості проданих товарів:

– визначення середнього відсотка транспортних витрат:

% ТЗВ = ((С-до поч. 28 ТЗВ + Дт 28 ТЗВ) ; (С-до поч. Дт 281 + Дт 281)) х
100%.

Для розрахунку середнього відсотка транспортних витрат необхідно знати
первісну вартість товарів на початок звітного періоду. У наведеній
формулі це значення позначене як “С-до поч. Дт 281”.

Первісна вартість залишку товарів на початок звітного періоду
визначається як різниця між продажною вартістю залишку товарів на
початок періоду і залишком торгової націнки на початок періоду:

С-до поч. Дт 281 = С-до поч. Дт 282 – С-до поч. Кт 285.

С-до поч. Дт 281 = 15500 грн. – 4600 грн. = 10900 грн.

На підставі розрахованих показників визначається середній відсоток
транспортних витрат:

% ТЗВ = ((1050 грн. + 1000 грн.) : (10900 грн. + 20000 гри)) х 100 % =
6,63 %.

Сума транспортних витрат, що списується у звітному періоді у складі
собівартості проданих товару, становитиме:

Кт 28/ТЗВ = (Дт 902 х % ТЗВ): 100 %

Кт 28/ТЗВ = (23653 грн. х 6,63 %): 100 % = 1568,19 грн.

Залишок транспортних витрат на кінець звітного періоду складе:

С-до кін. Дт 28/ТЗВ = (С-до поч. Дт 28 ТЗВ + Дт 28/ТЗВ) = Кт 28 ТЗВ

С-до кін. Д 28/ТЗВ = (1050 грн. + 1000 грн.) –1568,19 грн. = 481,81 грн.

Усі розрахунки зведемо в таблицю:

ПоказникПродажна вартість

товару, грн.Торговельна націнка, грн.Транспортні

витрати, грн.На початок звітного періоду15500,004600,001050,00Протягом
звітного
періоду:надходження25000,005000,001000,00вибуття31000.007347,001568,19На
кінець звітного періоду9500,002253,00481,81

Маючи всі необхідні дані, відобразимо операцію зі списання проданих
товарів в бухгалтерському обліку:

№ оп

Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума,
грн.ДтКт1відображено собівартість проданого товару90228223653,002Списано
суму реалізованої торгової націнки2852827347,003Списано транспортні
витрати у складі собівартості проданого товару90228/ТЗВ1568,194Списано
собівартість проданого товару на фінансовий результат79190225221,19Форми
калькуляції собівартості реалізації товару на торговельному підприємстві
наведено в прикладі 2. Така калькуляція необхідна при визначеній
очікуваного чистого прибутку, який може принести реалізація конкретного
товару і дорівнює різниці між ціною продажу і повною собівартістю
товару.

Більш надійну інформацію в ході планування продаж може дати валовий
прибуток, який дорівнює різниці між ціною продажу товару і собівартістю
реалізації такого товару. Така інформація про валовий прибуток необхідна
як при плануванні обсягів продажу товару, так і при визначенні
вигідності того або іншого товару з метою реалізації. Товар, який
приносить підприємству необхідну суму валового прибутку, для реалізації
найбільш вигідний.

Приклад 2

Калькуляція собівартості реалізації товару

Шифр рядкаНазва статей калькуляціїПо плану для товару, всього,
грн.12301Ціна придбання одиниці товару150,0002Витрати на інформаційні,
посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку і пошуком і придбанням
товару2,3003Витрати по сплаті мита-04Витрати по сплаті непрямих податків
у зв’язку і придбанням товару, які не відшкодовуються
підприємством30,0005Витрати по заготівлі,
навантажувально-розвантажувальних роботах5,2006Витрати по
транспортуванню товару до місця його використання, включаючи витрати по
страхуванню3,5007Витрати підприємства по доробці і підвищенню
якісно-технічних характеристик товару1,4008Інші прямі витрати, які
пов’язані з придбанням товару1,8009Собівартість реалізації товару: Сума
рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)194,210Адміністративні
витрати1,5011Витрати на збут2,1012Повна собівартість товару:

сума рядків (09 +10+11)197,8

Таким чином, торговельні підприємства, використовуючи при плануванні,
веденні своєї діяльності, в управлінському обліку калькуляцію, отримують
доступне і надійне джерело про очікувану прибутковість торговельного
підприємства.

Розглянемо на прикладі 3 порядок розрахунку собівартості реалізованих
товарів, якщо підприємством роздрібної торгівлі надається знижка на дату
реалізації товару.

Якщо надається така знижка, то слід звернути увагу на порядок розрахунку
середнього відсотка торговельних націнок і визначення результату від
реалізації.

Приклад 3

У звітному періоді на підприємстві роздрібної торгівлі, яке торгує
побутовою технікою, прийнято рішення про надання знижок покупцям у разі
купівлі товарів на значну суму. Наказом по підприємству встановлено, що
при придбанні товарів на суму понад 1000 грн. покупцям надається знижка
в розмірі 5 % від суми купівлі. У звітному періоді підприємство
роздрібної торгівлі реалізувало товар на суму 12000 грн., в тому числі:

– оплачено покупцями – 11400 гри. (у тому числі ПДВ – 1900 грн.);

– сума наданих знижок – 600 грн. (12000 грн. х 0,05).

Для відображення операції в облікових регістрах необхідно визначити
собівартість реалізованих товарів. З цією метою підприємства роздрібної
торгівлі використовують метод ціни продажу.

Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом
ціни продажу наведено у вигляді таблиці.

При застосуванні знижок слід звернути увагу на правильність розрахунку
середнього відсотка торгових націнок. У цьому випадку знижка надається
покупцям безпосередньо при оплаті товарів (в момент реалізації*) у
вигляді заохочення за купівлю товарів на даному підприємстві. При цьому
виправлення в цінниках товарів, що продаються, не робиться і продажні
(роздрібні) ціни на реалізовані товари не змінюються. Сума знижки в
момент оплати реєструється через ЕККА і зазначається в касовому чеку
окремим рядком.

Оскільки роздрібна ціна товару не змінилась, сума знижок ніяк не повинна
вплинути на середній відсоток торгових націнок і собівартість
реалізованих товарів. Тому всі розрахунки здійснюються без урахування
наданої знижки.

Таблиця

Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом
ціни продажу

№ з/пРозрахункова величинаУмовні позначення1Середній відсоток =

Тп + ТНо

= ————– х 100

Тп + ТоТНп – залишок торгових націнок на початок звітного місяця (Кт
285 “Торгова націнка”);

ТНо – сума торгових націнок, що припадає на товари, отримані у звітному
місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 ‘Торгова націнка”);

Тп – продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт
282 “Товари в торгівлі”);

2ТНреал. = Середній відсоток х Tреал.

3Собівартість реал. =

= Tреал. – ТНреал.То – продажна вартість отриманих у звітному місяці
товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 “Товари в торгівлі”);

Треал. – продажна вартість реалізованих товарів

Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації
наведено в таблиці.

Таблиця

Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації

з/пПоказникОдиниця виміруПродажна вартість товарівСума торгової
націнкиПервісна (купівельна) вартість товарів1Залишок товарів на початок
місяцягрн.7200220050002Надійшло у звітному місяцігрн.10800230085003Разом
(ряд. 1 + ряд. 2)гри.180004500135004Середній відсоток торгової націнки
(ряд. 3 гр. 5 : ряд.3 гр. 4)%25 (4500 : 18000) х 1005Реалізовано
товарівгрн.120003000 (12000 x 0,25)9000*6Залишок товарів на кінець
місяця (ряд. 3 – ряд. 5)грн.600015004500* Ця сума представляє собою
собівартість реалізованих товарів

У даному випадку знижка надається покупцям безпосередньо в момент
продажу товарів, тому продавець відобразить в обліку дохід уже з
урахуванням наданої покупцю знижки. Оскільки сума знижки не включається
в дохід первісно, то для обліку сум наданих знижок субрахунок 704
“Вирахування з доходу” в даному випадку не використовується.

Практичні завдання

Завдання 1

Кафе через підзвітну особу закупило м’ясо у ООО “МОСТ” (платника ПДВ) по
ціні 12-00 грн. за кг (в т.ч. ПДВ) на загальну суму 1500 грн. При
оприбуткуванні продукції була виявлена недостача на суму 21 грн.
недостача була віднесена на МОЛ. Погашення заборгованості було здійснено
шляхом віднімання суми завданого збитку з заробітної плати працівника.
Скласти кореспонденції.

Відповідь

№ з/пПервинний документЗміст господарчих операційКореспондуючі
рахункиСума, грн.ДтКт1Виданий касовий ордер підзвітній особіВидано з
каси підзвітній особі кошти на придбання м`яса3723011500,002Податкова
накладнаВідображено суму податкового кредиту з
ПДВ641644250,003НакладнаОприбутковано
м`ясо2816311232,504НакладнаВідображено суму ПДВ644631246,505Акт прийому
м`яса від МВОНестача м`яса37563121,006Наказ керівникаВіднесено суму
нестачі на МВО63166121,007Довідка бухгалтеріїВідображено суму
податкового кредиту з ПДВ в сумі нестачі (методом „червоного
сторно”)6416443,50

8Відомість на видачу заробітної платиВідшкодовано нестачу:- на суму
товару (м`яса)28166117,50- на суму ПДВ6416613,509Довідка
бухгалтеріїЗараховано закупку м`яса6313721500,00

Завдання 2.

Скласти калькуляційну картку та визначити продажну ціну 1 порції страви:
суп гороховий з м’ясом – рецептура №121.Вихід 500/25 г. Виписка зі
збірника рецептур страв:

Назва сировиниНорма закладкиЦіна 1 кг(грн.)201-5071
2-001411-002015-008030-0061-00820-00Вихід1000 г

Відповідь

Калькуляційна картка № 1

Назва страви суп гороховий з м’ясом. Вихід 500/25 г.

Номер за Збірником розкладок – рецептура №121

Порядковий номер калькуляцій і дата її затвердженім№ 1

24.12 ц.р.№ 2

______ ц.р.№ з/пНайменування продуктівнорма, кгціна, грн.сума,
грн.норма, кгціна.

2грн.сума.

Ггрн.11,001-501,5023,552-007,1037,051-007,0541,0015-0015,0054,0030-00120
,0060,31-000,3070,420-008,00Вага м`яса на напівпорцію (довідково)40
гLЗагальна вартість набору158,95Продажна вартість страви1,59Вихід в
готовому виді500/25Завідувач виробництвомКрошкоКалькуляцію
склавСидоренкоЗатверджую: директорПетренко

Примітка:

Облік сировини ведеться за продажними цінами.

Список літератури

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.– К.:2006.– 692
с.

2. Бутинець Т.А., Чижевська JI.B., Береза С.Л. Бухгалтерський облік:
Навчальний посібник; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
– 672 с.

3. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний
посібник. -6-е вид. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 22 червня №1829-111

5. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з
П(С)БО. – 5-те вид., доп. і перероб. – Х.: Фактор, 2002. – 220с.

6. Малюга Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і
будівництво Навчальний посібник для студентів. – Житомір: ЖІТІ, 2007. –
480с.

7. Марочкіна A.M. Бухгалтерський облік за національними стандартами:
Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Торсінг,
2002. -296с.

8. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій.
Навчальний посібник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомір : ЖІТІ, 2006.
– 608 с.

9. П(С)БО 1- 20 // Все о бухгалтерском учете.-2003.- №14(802). – с. 2-7.

10. Ф.Ф. Бутинець Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі Курс
лекцій Житомир: ЖІТІ, 2006. – 608с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019