.

Відкриття, закриття та ведення особових рахунків платників податків (Курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 4775
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

“Відкриття, закриття та ведення особових рахунків платників податків”

ПЛАН

Вступ

1. Порядок ведення особових рахунків платників.

1.1. Відкриття особових рахунків.

1.2. Форми особових рахунків.

1.3. Закриття особових рахунків.

2. Підведення підсумків в особових рахунках платників та їх перевірка.

3. Нарахування платежів та облік надходжень в особових рахунках
платників.

4. Функціонування відділу обліку та звітності в ДПІ

у Ворошиловському районі м. Донецька.

5. Проблемні питання, які виникають при веденні особових рахунків.

6. Список використаної літератури.

ВСТУП

Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати
відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті. Повне та
своєчасне надходження податків, зборів та інших обов`язкових платежів до
бюджету та до державних цільових фондів забєспечується досить складною
системою їх обліку органами державної податкової служби. Цей облік
забеспечує податкові органи, органи державного управління та платників
податків про нараховані, відстрочені, розстрочені та сплачені податкові
зобов`язання, плдатковий борг та його погашення, переплати,
відшкодування з бюджетув розрізі платників податків та платежів.

Дані обліку дозволяють не тільки знати стан розрахунків платників
податків з податкових зобов`язань на будь-яку дату, з будь-якого платежу
та бюджету, але й планувати та прогнозувати надходження до державної
скарбниці в майбутньому. Крім того, облік платежів дозволяє приймати
виважені, обгрунтовані рішення для поточного та перспективного
державного регулювання економікою країни.

Значний внесок у розбудову української держави зробила податкова служба
України.

Діяльність державної податкової служби спрямована на забезпечення
виконання всіма громадянами, підприємствами, організаціями встановленого
Конституцією та іншими законами України обов’язку зі сплати податків і
зборів.

Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові
основи діяльності регламентуються Законом України “Про державну
податкову службу в Україні” від 04.12.1990р. № 509-XII (зі змінами та
доповненнями).

Однією з функцій органів державної податкової служби є ведення
оперативного обліку податків, зборів до бюджетів та до державних
цільових фондів. Порядок ведення такого обліку визначається Інструкцією
про порядок ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів
затвердженої Наказом Головної державної податкової інспекції України від
12 травня 1994 р. № 37 із змінами і доповненнями, внесеними наказами
Головної державної податкової інспекції України від 24 жовтня 1994 року
№ 112, від 21 липня 1995 року № 64 наказами Державної податкової
адміністрації України від 2 квітня 1999 року № 174,  від 3 вересня 2001
року № 342, №122 від 17.03.2003року.

У даній роботі буде висвітлено облік податків та ведення особових
рахунків в органах державної податкової служби, організація роботи
відділу обліку та звітності ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька .

1.Порядок ведення особових рахунків платників

Відкриття особових рахунків

У відділі який я очолюю працює 22 податкових інспектори, всі вони
займаються відкриттям та веденням особових рахунків платників податків,
кожний на своїй дільниці роботи.

Всю сукупність робіт по веденню обліку податків, зборів, інших
обов`язкових платежів та складанню звітності у роботі відділу можна
умовно розділити на декілька етапів.

На першому етапі здійснюються ведення оперативного обліку та контролю
платежів, складання і подання вищестоящим органам звітності відповідної
форми. Основними завданнями обліку на першому етапі є:

1. Відкриття карток особових рахунків платників за кожним видом

платежів;

2. Відображення в КОР інформації про нараховані, відсрочені,
розсрочені та сплачені податкові зобов’язання, податковий борг та його
погашення, переплати тощо в розразі платників податків платежів;

3. Підведення підсумків в КОР, їх перевірка та закриття;

4.Формування за даними особових рахунків зведеної інформації
в спеціальних реєстрах;

5.Складання і подання вищим податковим органам звітності про
надходження, податковий борг та переплату платежів до бюджету.

На другому етапі відбуваєтся обробка звітної інформації, яка формується
та передається до вищестоящої організації. На підставі цієї інформації
формуються звітні дані, призначені як для внутрішнього користування, так
і для передачі до відділу Головного управління обліку і звітності
Державної податкової адміністрації України.

Облік платежів платникам податків ведеться спеціалістами відділу обліку
і звітності в особових рахунках в розрізі платників податків, видів
платежів та видів бюджетів. Форми особових рахунків та порядок їх
ведення визначаються ДПА України, на кожний календарний рік, з
урахуванням особливостей адміністрування конкретних податків, зборів та
обов`язкових платежів.

Особові рахунки платникам відкриваються підрозділом обліку і звітності
щорічно за платниками, які:

перебувають на податковому обліку – з початку,

взяті на податковий облік – з моменту взяття їх на облік,

своєчасно не стали на податковий облік – з моменту нарахування або
сплати платежу,

Відкриваються також особові рахунки платніків податків і при
реорганізації платників податків у випадках:

зміни назви, організаційно- правового статусу або місця реєстрації
платника податків,

об`єднання двох або більшої кількості платників податків в одного
платника з ліквідацією платників, що об`єдналися,

розподілу платника на дві або більше особи з ліквідацією такого
платника.

Картки особових рахунків відкриваються не пізніше першого робочого
дня, наступного за днем одержання від структурних підрозділів органу
державної податкової служби з обліку платників списків платників, які
надаються на початку року.

Кожний особовий рахунок має свій номер. Номери особових рахунків
юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, повинні
відповідати ідентифікаційним кодам, що присвоюється платникам згідно з
Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96
N 118;

Номери особових рахунків фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
діяльності, повинні відповідати ідентифікаційним номерам, що
присвоюються платникам згідно з Законом України “Про Державний реєстр
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів”, від
22.12.1994р., №320/94-ВР.

Підприємствам, що проводять спільну підприємницьку діяльність
відкривають особові рахунки за додатковою ознакою, що відповідає
реєстраційним (обліковим) номерам Тимчасового реєстру ДПА України.

Кожна картка особового рахунку має безпосередній вихід на Єдиний банк
даних про платників податків – юридичних осіб, який є автоматизованою
системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та
включає дані інших реєстрів, а саме: реєстру платників ПДВ, реєстру
неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків
постійних представництв нерезидентів в Україні, реєстру договорів про
спільну діяльність, реєстру великих платників податків. Зазначене
дозволяє групувати облікові показники за всіма наведеними ознаками.

Пропоную до розгляду діаграму чисельності платників ДПІ у
Ворошиловському районі м. Донецька.

1.2 Форми особових рахунків

Форма особових рахунків визначається порядком, що встановлюється для
обліку платежів на підставі порядків адміністрування (справляння) такого
платежу і є обов’язковою при відтворенні особового рахунку на екрані або
його друкуванні засобами відповідного програмного забезпечення

Відповідно до умов надходження платежів функціонують такі форми особових
рахунків платників:

N

п/ п

Форма особового рахунку

Умови надходження платежу:

1  Ф . N 6  для здійснення обліку платежів, що надходять щомісячно або
щоквартально без здійснення перерахунку авансових внесків 

2  Ф . N 5  для здійснення обліку податку на додану вартість та
відшкодування ПДВ для платників податків – юридичних осіб 

3  Ф . N 5а  для здійснення обліку податку на додану вартість та
відшкодування ПДВ для платників податків – фізичних осіб 

4  Ф . N 15  без подання розрахунків 

5  Ф . N 1-А  для ведення обліку конфіскованого майна 

6  Ф . N 2  без нарахування пені та врахування у сумах податкового
боргу 

. Форми карток особових рахунків мають лицьовий та зворотний боки.

Лицьовий бік картки відображає умови справляння платежу

та дані про платника податків (вид бюджету, код бюджетної класифікації)
.

Зворотній бік картки відображає стан розрахунків платників з бюджетом
(суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних (фінансових)
санкцій, плати за кредит, суми податкового боргу та надміру сплачені)
та інше.

Хочу звернути вашу увагу, що при перегляді зворотного боку КОР по ПДВ
“історія переплат”, відображається переплата на початок року, щоб
побачити “історію переплат” на поточну дату треба вийти із перегляду
КОР, поміняти системну дату і знову зайти з розрахунками у перегляд КОР.

Це незручно коли потрібно провести більш детальний аналіз переплат на
протязі року.

Також доставляє незручності, що в КОР убрали підсумкову строку “всього
за місяць”.

Також хочу зауважити, що сама КОР дуже велика і об”ємна, дрібний шрифт,
що призводить до швидкої втомленості працівників.

Усі вартісні операції в особових рахунках платників здійснюються в
гривнях та копійках у відповідності до норм розрахунків, що діють в
установах банків України та затверджені положеннями про ведення
бухгалтерського обліку.

У випадках, коли платник переходить на облік з одного органу державної
податкової служби до іншого, новий особовий рахунок не відкривається.
Облік надходження платежів ведеться у особовому рахунку, що переданий з
органу державної податкової служби за попереднім місцем реєстрації
платника. У тому числі не відкривається особовий рахунок платника і при
переведенні платників у категорію великих платників податків.

1.3. Закриття особових рахунків

Після проведення всіх облікових операцій в особових рахунках платників
на останнє число грудня працівниками відділу підводяться підсумки за
рік. При закритті особових рахунків підводяться підсумки за попередній
рік. При проведенні цієї операції використовується режим „проведення
розрахункових операцій”, та „закриття року”, при цьому суми недоїмки
переплати та залишку непогашеної пені переносяться до поточного року

2. Підведення підсумків в особових рахунках платників

та їх перевірка.

З метою отримання звітних даних, проведення звірок з платниками
податків в особових рахунках платників підводяться підсумки за місяць та
з початку року.

Працівниками відділу проводиться вибіркова перевірка правильності
проведених облікових операцій в особових рахунках:

чи за всіма термінами внесені суми нарахувань;

чи правильно виведено сальдо розрахунків;

чи правильно нарахована пеня.

На 1 січня кожного року інспектори відділу проводять звірення
розрахунків з бюджетом платників податків з даними податкового органу. У
випадку коли є розбіжності то складається акт, який є підставою для
детальної перевірки цих розбіжностей.

Хочу запропонувати що при складанні акта звірки з платником податків в
ньому відображати довідково нараховану штрафну санкцію за несвоєчасну
сплату, це привело б до більш ретельного відпрацювання цих штрафних
санкцій та збільшенню надходжень до бюджету.

3. Нарахування сум платежів та облік надходжень в особових рахунках

Нарахуванням та обліком надходжень займаються податкові інспектори
відділу. Для більш ефективної організації праці справлянням податків
займаються групи інспекторів по напрямкам роботи. У відділі існує сім
груп інспекторів. Це групи які займаються веденням ПДВ, ПНП, місцевих
податків та зборів, група яка займається адмініструванням нарахувань по
актам перевірок, група яка займається рознесенням банківської
інформації, група виконання контрольних завдань, і група яка займається
адмініструванням податків з фізичних осіб.

Оперативний облік податкових зобов`язань ведеться на підставі
документів, що готуються беспосередньо органом державної податкової
служби, надходять від судових та інших органів, платників податків
згідно з діючим порядком передачі інформації та внутрішнього
документообігу.

Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають:

1. податкові зобов’язання, самостійно визначені платником;

2. податкові зобов’язання, нараховані (зменшені, списані)
органом державної податкової служби;

3. штрафні (фінансові) санкції;

4. пеня;

5. проценти за користування податковим кредитом.

В своїй роботі вони використовують АІС “Облік податків і платежів”.
“Нарахування”, в якому виконуються такі основні функції:

Ввід та коригування нарахованих сум.

Імпорт даних про нарахування з інших АРМ.

Автоматичне внесення нарахованих сум з баз податкової звітності.

У режимі “Ввід та коригування нарахованих сум” є можливість вводити
(корегувати) дані з документів (декларацій, звітів, розрахунків, актів
тощо) суми нарахувань та донарахувань. Вводити можна тільки одну суму по
одному платнику і по одному документу на вибрану дату.

Обліком надходжень платежів до бюджету в особових рахунках платників
займається група інспекторів яка має чисельність чотири податкових
інспектори. Облік надходжень здійснюється на підставі документів
одержаних від органів Державного казначейства:

відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків
за доходами у вигляді електронних файлів;

виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових
документів та їх паперові копії;

копії квитанцій (за формами № 10 та № 24), виданих органами місцевого
самоврядування платникам податків за платежами до державного бюджету,
разом з описом до них.

Проведення операцій в особових рахунках платників здійснюється в
хронологічному порядку.

Пропоную до розгляду динаміку сплати окремих видів податків

ДИНАМІКА СПД – ФІЗИЧНИХ ОСІБ,

СПЛАЧУЮЧИХ ПОДАТКИ

4.Функціонування відділу обліку та звітності ДПІ у Ворошиловському р-ні
м. Донецька.

Відділ обліку та звітності ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька є
самостійним відділом і має чисельність 22 подткових інспектори.
Забезпечення відділу обліку комп’ютерною технікою складає: 22 комп’ютера
та 12 принтерів.

У ДПІ Ворошиловського р-ну станом на 01.01.2003 р. відкрито 56422
особових рахунка ,юридичних осіб 42789, фізичних осіб 8234, сумісників
3775, платників земельного податку 1624. В середньому один працівник
відділу веде 2565 особових рахунків.

Працівниками відділу виконується така робота:

виписуються висновки на перекидку переплати одного платежу в рахунок
заборгованості іншого та відшкодування ПДВ ;

виставляються платіжні вимоги на стягнення податкового боргу;

ведеться облік надходжень та нарахування у картках особових рахунків;

ведеться звірка з платниками поквартально та за підсумками

року;

виконується вся звітність, яка відноситься до роботи відділу;

формуються повідомлення щодо розподілу пені.

Відділом обліку та звітності для роботи використовується
сучасне програмне забезпечення АРМ ТАХ „Облік податків і платежів”. При
виконанні контрольних завдань працівники відділу використовують
Microsoft Ехсеl і Mikrosoft Word.

6. Список використаної літератури.

1.Закон України “Про державну податкову службу в Україні”// Робота з
кадрами в системі ДПС України. Державна податкова адміністрація України,
Київ, 2001.- 58с.

2.Наказ ДПА України від 16.08.2000р. № 442 “Щодо поліпшення організації
обліку та звітності в органах державної податкової служби”// Державна
податкова адміністрація України. Методичний посібник. Про систему
звітності державної податкової служби України, Київ, 2001.- с.189

3.Інструкція “ Про порядок ведення органами державної податкової служби
оперативно-бухгалтерського обліку податків і зборів (неподаткових
платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів”
затверджена Наказом Головної державної податкової адміністрації України
від 3 вересня 2001 року № 342.// Вісник держав- ної податкової
служби України, № 45.- 2001.- 10 жовтня

4.Наказ ДПА України від 27.03.2001 р. №131”Про внесення змін до наказу
ДПА України від 26.05.99р. №277 “Про затвердження форм обліку податків
і зборів(обов’язкових платежів)до бюджетів та до державних цільових
фондів і Порядку ведення цих форм”.

5. В.А. Онищенко „Податковий контроль основи організації”,2002р.

5.Проблемні питання які виникають при веденні
особових рахунків.

В своїй практичній діяльності, працівники відділу обліку і звітності
зштовхуються з деякими проблемами:

Проблема Шляхи вирішення Очікуваний результат

Лозовська Катерина Василівна

м. Донецьк

ДПЇ у Ворошиловському районі

Додати режим автоматичного втя-гування уточнених декларацій по збору за
забруднення навко-лишнього середовища, власників транспорт-них засобів,
земельного податку Доробити програмне

забезпечення

Своєчасне відобра-ження нарахованих сум до карток особоиих рахунків

Немає режиму для втягування декларацій по ПДВ по спеціаль-ним режимах
оподат-кування 054 Деклара-ція технопарку п.11.21 Закону”, 055
деклара-цій заготовчих підпри-

Ємств п.11.35 Закону Доробити програмне

забезпечення Своєчасне відобра-ження нарахованих сум до карток особоиих
рахунків

Немає можливості розподілу сум відшкодування між ставками 0% та 20%
після документальної перевірки Доробити програмне

забезпечення Для вірного відобра-ження інформації у звітності по
відшкодуванню ПДВ

Уточнена декларація

по ПДВ не прив’язується до основної декларації, а погашається
перепла-тою декларацій по хронології Доробити програмне

забезпечення Для вірного відобра-ження інформації у звітності по
відшкодуванню ПДВ,

та при відшкодуванні

ПДВ.

При списанні переплати Z по ПДВ більше 1095 днів, зменшуеться переплата
невідшкодо-ваного ПДВ. Доробити програмне

забезпечення Правильне відобра-ження залишків невід-

Шкодованного ПДВ

При імпортуванні документу J01017 “Консолідованого податку”по ПНП не
враховується нараху-вання попереднього

періоду Доробити програмне

забезпечення Зменшення недоїмки

Повернути підсумкову строку в особовому рахунку платника (усього за
місяць) Доробити програмне

забезпечення Для зручності у роботі для надання інформа-ції

При повторній достроковій сплаті розстрочки по ст. 14 ЗУ від
21.12.2000 № 2181-III нараховуються проценти за користування
розстроченням с дати рішення надання розстрочки. Наприклад, рішення від
24.03.03, повторна дострокова сплата 12.08.03. Проценти за користування
розстрочки повинні нараховуватись з 31.07.03 по 12.08.03, а фактичне – з
24.03.03 по 12.08.03. При першій достроковій сплаті нарахування
процентів правильне. Доробити програмне

забезпечення Достовірність інформації в особових

рахунках, зменшення заборгованості платника

Немає режиму імпорту декларацій по податку на прибуток з кодом платежу
11020400 “Податок на прибуток казіно” Доробити програмне забеспечення
Своєчасне рознесення декларацій до КОР, зменшення переплати

PAGE 1

PAGE 2

Килькість платників податків ДПІ у Ворошиловському районі

м. Донецька

АНАЛІЗ СПД, СПЛАЧУЮЧИХ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020