.

Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1537
Скачать документ

Реферат на тему:

Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні

Подальший розвиток економіки держави, окремого підприємства, фірми
неможливий без інтеграції з іншими суб’єктами господарювання як
всередині держави, так і за її межами. Це є головною умовою ефективного
функціонування та утримання на ринку, конкурентоспроможності. Тому
центральне місце в цьому процесі посідає розвиток міжнародних зв’язків з
іншими державами та підприємствами. Але в кожній державі свої
особливості розвитку економіки, різне законодавство, національні
традиції. Тому важливою проблемою при подальшому розвитку цих зв’язків є
уніфікація чинного законодавства держав, яке пов’язане з інтеграцією їх
економічних систем. Насамперед це стосується законодавства з питань
оподаткування.

Для країн Західної Європи ця проблема виникла ще наприкінці 50-х років,
коли був утворений Європейський Союз (ЄС). Передусім проводилась
уніфікація податків на споживання, але пізніше і прямих податків на
доходи підприємств.

Упродовж майже 30 років Комісією ЄС проводилась робота щодо гармонізації
податків, особливо тих, які пов’язані з інвестиційною діяльністю. Були
висунуті пропозиції з питань оподаткування прибутку головних і дочірніх
компаній, а також при злитті та поділі з передачею власності корпорації
(1969 p.), прийнята директива Комісії з питань взаємодії в галузі
прямого оподаткування та проблем ухиляння компаній від сплати податків
(1977 p.), оподаткування дивідендів та усунення подвійного оподаткування
в країнах ЄС (середина 70-х років), пропозиція щодо гармонізації правил
оподаткування прибутку (1988 р.) тощо.

Але процес гармонізації податків стикається з вирішенням двох
протилежних за своєю суттю проблем. Сутність першої полягає у тому, що
утворення єдиного внутрішнього ринку передбачає уніфікацію податкового
законодавства. Особливо це стосується отриманого прибутку підприємств і
доходів інвесторів, тому що тільки вирішення цієї проблеми дає
можливість капіталу вільно пересуватися між країнами — членами ЄС та
уникнути бар’єрів, які стримують розвиток науково-технічної інтеграції
та поширення найновіших досягнень науки, техніки та технології між
державами. З другого боку, проведення гармонізації податків, його
ставок, надання різних пільг по інвестиціях торкається внутрішньої
політики держави, об’єктивно зменшує розмір отриманих податків у дохідну
частину бюджету дер-

жави. Крім того, зменшується вплив уряду держави на внутрішніх
виробників. Тому вирішення цих проблем має велике значення і йому
приділяється велика увага.

Зараз гармонізація податків проводиться в таких напрямах. Гармонізація
правил визначення прибутку до оподаткування підприємств. Ці пропозиції
були висунуті Комісією ЄС у 1988 р. Вони охоплювали діяльність усіх
підприємств незалежно від виду та форм власності. Сутність цих
пропозицій полягає у відмові всіх країн — членів ЄС від використання в
межах кожної держави податкових кредитів при обчисленні бази обкладання,
замінивши їх національними системами державних дотацій платникам у
вигляді субсидій, податкових знижок, різних виплат з державних і
місцевих бюджетів. На думку Комісії, це зацікавить компанії в
стимулюванні виробничої та науково-технічної діяльності.

Система амортизаційних списань. Найуніверсальнішим засобом залишається
застосування прискореної амортизації, що дає змогу ефективно стимулювати
розвиток окремих галузей національної економіки, швидше впроваджувати
досягнення науково-технічного прогресу, заохочувати інвестування коштів
у НДДКР. Але кожна держава має свої особливості. У деяких із них у
перший рік експлуатації обладнання можливе списання 100 % його вартості.
При цьому суттєво зменшується прибуток до оподаткування. У сучасних
умовах у різних країнах застосовуються різні форми прискореної
амортизації. Але пропозиція експертів ЄС полягає в тому, щоб взагалі
відмінити в країнах — членах ЄС прискорену амортизацію і встановити
однаковий період амортизації відповідно до правил ЄС. Крім того,
пропонується обмежити практику пріоритетного податкового стимулювання
окремих галузей національної економіки.

Оподаткування малого та ризикованого бізнесу. Усі податкові системи
країн Західної Європи спрямовані на сприяння фінансовому та економічному
становищу компаній та наукомістких галузей національної економіки. Цієї
пропозиції дотримуються і експерти Комісії ЄС. У зв’язку з тим, що
діяльність цих підприємств пов’язана з великим ризиком і з утворенням
різних філій і дочірніх підприємств, то і податкова політика
спрямовується передусім на гармонізацію податків на прибутки цих
підприємств. Головні пропозиції щодо цієї проблеми такі: • встановлення
для дочірніх підприємств обмеженого діапазону ставок прибуткового
податку громадян, значно нижчих за корпоративний податок;

• звільнення від оподаткування доходів на рівні філій;

• усунення подвійного оподаткування при отриманні головною компанією від
філії прибутку;

• перехід головних підприємств на систему консолідованого прибутку при
оподаткуванні.

Тобто всі ці пропозиції спрямовані на стимулювання утворення головними
підприємствами широкої мережі філій і дочірніх підприємств.

Уніфікація податків у країнах — членах ЄС проводиться на різних
напрямах, а саме:

• зближення ставок податку на прибуток тих підприємств, які займаються
підприємницькою діяльністю в галузі інвестування;

• уніфікація бази оподаткування;

• уніфікація методів надання податкових пільг для інвесторів при
стягненні корпоративного податку;

• усунення подвійного оподаткування підприємств і фірм у країнах —
членах ЄС;

• взаємодопомога державних структур країн — членів ЄС у боротьбі з
ухилянням компаній від оподаткування.

Список використаної літератури

БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори.
Правове регулювання: Навч. посіб. — К.: АТІКА, 1999.

Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. — Л., 1924.

Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. — Харьков: Пролетарий, 1929.

Василии О. Д. Державні фінанси України. — К.: Вища шк., 1997.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової
системи // Економіст. — 1998. —№ 7-9. С. 120-123.

Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

Дикань Л. В. Налогообложение. —Харьков: Консум, 1996.

Д’яконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук,
думка, 1997.

Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. — М.: ЮНИТИ,
2000.

Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999.

Милль Дж. Основы политической экономии. — М.: Прогресс, 1981. —Т. 1.

Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. — Днепропетровск: Пороги,
1998.

Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. — М.: Финансы;
ЮНИТИ, 1998.

Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г.
Черника. — М.: Закон и право, 1997.

Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. — Харків: Консум,
1998.

Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 1998.

Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. – М.: ИНФРА-М, 1999.

ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. – М.: ЮНИТИ, 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020