Суми фактичних надходження основних податків до Зведеного бюджету
України по ДПА в Тернопільській області у 2000 році, тис. грн

у х1 x2 х3

Місяць ВСЬОГО ПДВ Прибутковий податок

з громадян Податок на прибуток

1 2 3 4 5

Січень 16813.9 5444.7 2306.8 3381.2

Лютий 15914.5 4347.8 3160.2 2945.5

Березень 18945.4 5154.7 4678.2 1986.3

Квітень 21407.9 5706.3 4683.7 4079.3

Травень 18829.3 7019.7 3797.2 1864.3

Червень 22375.2 6130.6 4411.0 2575.8

Липень 26080.4 6153.8 4563.1 4135.9

Серпень 25971.1 6939.3 6187.0 2609.2

Вересень 25083.8 6314.3 5576.8 2770.0

Жовтень 35948.3 6550.9 5796.5 6065.7

Листопад 28617.2 9464.7 6336.7 2871.3

Грудень 29049.2 6804.4 8317.9 2998.8

Виходячи з цього, вибіркова лінійна багатофакторна модель буде мати
слідуючий вигляд:

у = b0 + b1x1 + … + bpxp + e

де у – залежна змінна;

х1, х2, …, хр – незалежні змінні (або фактори);

b0 , b1, … , bp – оцінки невідомих параметрів узагальненої моделі;

е – випадкова величина (помилка).

Нехай залежна змінна у – сумарний дохід Зведеного бюджету України за
2000 рік;

незалежні змінні

х1 – надходження від податку на додану вартість до Зведеного бюджету за
2000 рік;

х2 – надходження від податку на прибуток підприємств до Зведеного
бюджету за 2000 рік;

х3 – надходження від прибуткового податку з громадян за 2000 рік.

у = -4000,0036 + 1,3468х1 + 1,9940х2 + 2,90903 + е

Рис. 4. Прогноз податкових надходжень на 2001 рік

для ДПА в Тернопільській області.

Похожие записи