.

Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу виробничих запасів підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3913
Скачать документ

Реферат на тему:

Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу виробничих
запасів підприємства

Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської
діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід
діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у
підприємств виникає необхідність активніше використовувати
бухгалтерський облік, контроль та аналіз, щоб контролювати та
удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно
вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, наблизив
його максимально до міжнародних стандартів.

Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві  є
наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати
процес виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси сировини,
матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих
запасів. У ході їх використання збільшуються витрати на виробництво.
Результатом процесу виробництва є створення готової продукції, унаслідок
чого предмети праці переходять у форму готової продукції.

Отже, запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про
його фінансовий стан. Це в свою чергу вимагає повної, достовірної
інформації про наявність та рух виробничих запасів, яку може надати
бухгалтерський облік, який в даному випадку слід розглядати як елемент
господарської інформаційної системи, яка генерує та інтерпретує всю базу
інформаційного потоку, надану різними ринковими системами для
ефективного управління.

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку
та контролю виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові
праці такі відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф.,  Голов С.Ф., Сопко В.В.,
Грабова Н.Н., Чумаченько М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я.,
Савицька Г.В., Гетьман О.О., Шаповал В.М., та ін. Проте питання обліку і
контролю виробничих запасів не втрачають своєї актуальності й потребують
подальшого дослідження. Тому обрана тема дослідження є актуальною, має
велике значення для підприємства вцілому.

?????????o?ного забезпечення управління виробничими запасами потребує
удосконалення. Зміни необхідні насамперед у частині підвищення
оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими
запасами підприємства. Одними напрямком вирішення даних проблемних
питань є запровадження на підприємстві інформаційних технологій обробки
економічної інформації.

Основою доповіді є напрямки удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління виробничими запасами, що передбачає:

– узагальнення торетико-методичних основ обліку, аналізу і контролю
виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;

– удосконалення методико-організаційних основ фінансового та
управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;

– проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності
використання виробничих запасів;

– розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні
виробничими запасами;

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі наукового
пізнання, який охоплює загальнонаукові та  методичні прийоми дослідження
економічних процесів, а також емпіричні прийоми обліку та контролю
виробничих запасів. У процесі дослідження можна застосовувати такі
методичні прийоми, як аналіз і синтез; абстрагування (для визначення
чинників, що впливають на поведінку запасів); документалістики (для
встановлення достовірності досліджуваної інформації, удосконалення
документообігу); розрахунково-аналітичні прийоми (при побудові таблиць
та проведенні розрахунків); узагальнення та реалізація результатів (при
формуванні висновків та пропозицій); інформаційних технологій ПЕОМ; та
ін. методичні прийоми.

Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі, нормативно-правові
акти України з питань підприємницької діяльності, обліку, аналізу та
контролю в сфері національної економіки, наукові праці зарубіжних та
вітчизняних вчених-економістів, матеріали симпозіумів та конференцій.
Фактографічна інформація, використана в процесі досліджень, містить
офіційні дані Державного комітету статистики України, облікову і звітну
інформацію.

Література:

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності
„Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф.
Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 726с.

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальниц посібник
для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної
літератури, 2006. – 488с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020