Реферат на тему:

Цілі бухгалтерської професії згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів

У порівнянні з представниками інших професій для бухгалтерів поняття
професійної етики є особливо важливим. Професійні організації, які
поєднують професійних бухгалтерів, відіграють важливу роль у створенні і
поширенні стандартів бухгалтерської етики.

Професійні організації бухгалтерів існують у багатьох країнах світу:
США, Канаді, Австралії, Японії і Великобританії. Кожна з перерахованих
організацій навчає й екзаменує бухгалтерів на право одержання
сертифіката. Наприклад, у Institute of Management Accountants (IMA) —
найбільшої асоціації бухгалтерів у США — діє програма, при проходженні
якої бухгалтери одержують сертифікат Certified Management Accountant
(CMA), що свідчить, у свою чергу, про достатню компетенцію бухгалтера в
даній області і про відповідність його знань вимогам IMA.

Асоціацією IMA були випущені стандарти етики для бухгалтерів, що
спеціалізуються в області управлінського обліку.

У табл. 1 представлені ключові принципи IMA, що відносяться до
компетенції, конфіденційності, чесності й об’єктивності бухгалтерів
підприємств. Крім цього, IMA надає своїм членам можливість користування
гарячою телефонною лінією, подзвонивши по який, вони можуть одержати
пораду досвідченого фахівця-консультанта в області діючих стандартів
професійної етики. Конфіденційність інформації гарантується.

Таблиця 1. Стандарти професійної етики бухгалтерів,

що спеціалізуються в області управлінського обліку

Фахівці, що займаються управлінським обліком і фінансовим менеджментом,
перед своїми клієнтами і своєю фірмою зобов’язані дотримувати стандартів
професійної етики.

IMA були опубліковані стандарти поводження в даній області, що
стосуються компетенції, конфіденційності, чесності й об’єктивності
посадових осіб, що працюють у даній сфері.

КОМПЕТЕНЦІЯ

Фахівці, які займаються управлінським обліком і фінансовим менеджментом,
зобов’язані:

досягти необхідного рівня професійної компетенції шляхом постійного
підвищення кваліфікації;

виконувати свої професійні обов’язки відповідно до діючого законами,
правилами і стандартами;

формувати повні і чітко оформлені висновки і рекомендації після
проведеного аналізу відповідної інформації.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Фахівці, що займаються управлінським обліком і фінансовим менеджментом,
зобов’язані:

не розкривати конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання
роботи, за винятком випадків, необхідних законом;

інформувати підлеглих щодо конфіденційності інформації, отриманої ними в
процесі виконання своєї роботи, і стежити за дотриманням ними
конфіденційності отриманої інформації;

утримуватися від використання конфіденційної інформації для неетичних чи
незаконних цілей як персонально, так і через третіх осіб.

ЧЕСНІСТЬ

Фахівці, що займають управлінським обліком і фінансовим менеджментом,
зобов’язані;

уникати фактичних чи можливих конфліктів інтересів;

утримуватися від здійснення будь-якого виду діяльності, що може завдати
шкоди їхньої здатності виконувати свої обов’язки в рамках професійної
етики;

відмовлятися від будь-яких подарунків, гостинності і т.д., тобто від
того, що може вплинути на їхні наступні дії;

визнавати професійні обмеження й інші стримуючі фактори, недотримання
яких може принести шкода ефективної діяльності організації;

повідомляти і передавати як сприятливу, так і несприятливу інформацію, а
також оцінки і думки професіоналів;

утримуватися від особистої участі в чи діяльності від підтримки
діяльності, що може дискредитувати їхню професію.

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ

Фахівці, що займають управлінським обліком і фінансовим менеджментом,
зобов’язані:

формувати і передавати достовірну й об’єктивну інформацію;

цілком розкривати усю відповідну інформацію, необхідну для більш повного
розуміння користувачем представлених звітів, коментарів і рекомендацій.

Також в Росії був прийнятий Кодекс етики бухгалтерів на 17-м засіданні
Клуба бухгалтерів і аудиторів некомерційних організацій. 207 бухгалтерів
НКО взяли участь в обговоренні Кодексу і поставили свої підписи під його
текстом, що ми публікуємо сьогодні: Бухгалтери й аудитори суспільних,
благодійних, некомерційних організацій у своїй роботі керуються
наступними етичними нормами:

— відданість справі, прагнення виконати місію організації

— добровільність і бескористність

— прихильність суспільному благу

— повага до цінності і достоїнства особистості

— терпимість і прагнення до соціальної справедливості

— відповідальність перед суспільством

— відкритість і чесність

— ощадливість у відношенні до засобів

— дотримання законів.

Основні принципи повсякденної етики

[1.1.] Бути зразком особистої поведінки

[1.2.] У процесі роботи діяти відповідно до цінностей і призначення
своєї професії

[1.3.] Служити своєю професією на благо навколишніх

[1.4.] Не брати участь у справах, зв’язаних з неправдою, підробкою

[1.5.] Прагнути удосконалювати свої професійні знання і практичний
досвід, ставити службовий борг вище усього

[1.6.] Не використовувати професійні відносини для досягнення особистих
цілей

[1.7.] Зберігати конфіденційність отриманої інформації

[1.8.] Направляти зусилля на попередження негуманних чи дискримінаційних
дій, спрямованих проти однієї чи людини груп людей

У відносинах з колегами:

[2.1.] бути поважним, справедливим, усним, коректним, доброзичливим

[2.2.] співробітничати з колегами для ефективного здійснення професійних
інтересів

[2.3.] ставитися з повагою до думок, кваліфікації, досягненням колег

Благодійні організації відповідальні за строгий облік поступаючих
пожертвуваних грошових чи інших матеріальних засобів, їхнє надійне
збереження, справедливий розподіл і використання відповідно до
проголошеними цілями

[3.1.] борг бухгалтера й аудитора всіляко сприяти рішенню цих задач

[3.2.] бухгалтер повинний постійно вести пошук засобів і можливостей для
досягнення більш ефективної роботи організації

[3.3.] бути активним порадником-консультантом керівника

Етична відповідальність перед професією:

[4.1.] захищати достоїнство й авторитет професії

[4.2.] бути в курсі знань і досягнень в області бухгалтерського обліку і
вміти їхній критично оцінювати

[4.3.] поділятися професійними знаннями і практичним досвідом з
колегами.

Використана література

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів
вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб.
– Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

Кодекс этики бухгалтеров третьего сектора. – М., 2003.

Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку :
Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч.
посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи