.

Строки корисного використання майна, що амортизується (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 764
Скачать документ

Реферат на тему:

Строки корисного використання майна, що амортизується

Київ 2016

ЗМІСТ

1. Поняття терміну корисного використання амортизується майна і
амортизаційні групи

1.1. Строк корисного використання основних засобів

1.2. Строк корисного використання нематеріальних активів

2. Зміна строку корисного використання

3. Особливості визначення терміну корисного використання за низкою
основних засобів

3.1. Визначення терміну корисного використання за основними засобами, що
було у використанні

3.2. Визначення терміну корисного використання по об’єктах основних
засобів, придбаних до 1 січня 2002 р.

Поняття терміну корисного використання

амортизується майна і амортизаційні групи

У загальному випадку під терміном корисного використання розуміється
строк, протягом якого об’єкти основних засобів або нематеріальних
активів здатні служити для здійснення організацією своєї підприємницької
діяльності. Причому термін корисного використання визначається
по-різному для основних засобів і нематеріальних активів.

При визначенні строку корисного використання об’єкта основних засобів
платникам податків слід враховувати, що це поняття в бухгалтерському та
податковому обліку розрізняється. Це пов’язано з тим, що метою
бухгалтерського обліку є повне перенесення первісної вартості основних
засобів та нематеріальних активів до складу витрат, а податковий облік
такої мети перед собою не ставить.

Відповідно до п.2 ст.259 НК РФ нарахування амортизації по об’єкту
амортизується майна починається з 1-го числа місяця, наступного за
місяцем, в якому цей об’єкт був введений в експлуатацію. Отже, і термін
корисного використання за амортизується майну починає текти з цієї ж
дати.

1.1. Строк корисного використання основних засобів

У бухгалтерському обліку строком корисного використання об’єкта основних
засобів є період, протягом якого використання такого об’єкта приносить
дохід організації (п.4 ПБО 6 / 01). Визначення терміну корисного
використання об’єкта основних засобів здійснюється в обліку виходячи з
(п.20 ПБУ 6 / 01):

– Очікуваного терміну використання цього об’єкта відповідно до
очікуваної продуктивністю або потужністю;

– Очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації
(кількості змін), природних умов і впливу агресивного середовища,
системи проведення ремонту;

– Нормативно – правових та інших обмежень використання цього об’єкта
(наприклад, термін оренди).

У випадках поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних
показників функціонування об’єкта основних засобів в результаті
проведеної реконструкції або модернізації організацією переглядається
строк корисного використання по цьому об’єкту. При цьому перегляд
термінів корисного використання проводиться за тими ж правилами, що
вказані вище.

У податковому обліку під терміном корисного використання основних
засобів визнається період, протягом якого об’єкт основних засобів
служить для виконання цілей діяльності платника податків і визначається
ним самостійно на дату введення в експлуатацію даного об’єкта з
урахуванням класифікації основних засобів, затверджуваної Урядом РФ (п.1
ст. 258 НК РФ).

Відповідно до п.3 ст.258 НК РФ все амортизується майно об’єднується в
наступні 10 амортизаційних груп:

перша група – все недовговічне майно зі строком корисного використання
від 1 року до 2 років включно;

друга група – майно зі строком корисного використання понад 2 років до
3 років включно;

третя група – майно зі строком корисного використання понад 3 років до 5
років включно;

четверта група – майно зі строком корисного використання понад 5 років
до 7 років включно;

п’ята група – майно зі строком корисного використання понад 7 років до
10 років включно;

шоста група – майно зі строком корисного використання понад 10 років до
15 років включно;

сьома група – майно зі строком корисного використання понад 15 років до
20 років включно;

восьма група – майно зі строком корисного використання понад 20 років до
25 років включно;

дев’ята група – майно зі строком корисного використання понад 25 років
до 30 років включно;

десята група – майно зі строком корисного використання понад 30 років.

Для того щоб включити об’єкт основного засобу в ту чи іншу амортизаційну
групу, платникам податків необхідно керуватися Класифікацією основних
засобів, що включаються в амортизаційні групи, затвердженої Постановою
Уряду РФ від 1 січня 2002 р. N 1 (далі – Класифікація основних засобів).
При цьому слід мати на увазі, що віднесення майна до тієї чи іншої групи
прив’язане до кодів ОКОФ – Загальноросійського класифікатора основних
фондів (ОК 013-94).

Відзначимо, що терміни корисного використання, передбачені Класифікацією
основних засобів, значно нижче, ніж раніше діяли аналогічні норми,
передбачені Постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 р. N 1072
“Про Єдиних нормах амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних фондів народного господарства СРСР” (далі – Постанова N 1072).
Наприклад, для цілей оподаткування включаються до третьої групи
(терміном корисного використання понад трьох до п’яти років) комп’ютери,
радіотелефони, легкові автомобілі (за деякими винятками), а різна меблі
– в четверту групу (терміном корисного використання понад п’яти до семи
років).

Звертаємо увагу читачів на те, що Класифікація основних засобів,
встановлена ??спочатку для цілей податкового обліку, може
використовуватися і для цілей бухгалтерського обліку, на що спеціально
зазначено в п.1 Постанови N 1. Це означає, що наведені строки корисного
використання близькі до реальних і можуть бути використані організаціями
як рекомендовані для обчислення амортизаційних нарахувань і в
бухгалтерському обліку.

Таким чином, стосовно основних засобів, придбаних після 1 січня 2002
р., можна благополучно забути про старі норми амортизації і
використовувати нові норми для цілей як бухгалтерського, так і
податкового обліку. У той же час не можна забувати про те, що мова йде
тільки про термін корисного використання, а не про суми амортизаційних
відрахувань, нарахованих виходячи з цього терміну, які, як правило,
будуть різними для цілей того чи іншого обліку, що пов’язане з їх різною
оцінкою.

Зверніть увагу на те, що законодавець не нав’язує використання нових
норм для цілей бухгалтерського обліку, а лише пропонує таку можливість.
Тому бухгалтер може сам вибирати, чи використовувати йому Класифікацію
основних засобів при нарахуванні амортизації на рахунках бухгалтерського
обліку або встановлювати строк корисного використання виходячи з норм
ПБО 6 / 01.

У багатьох бухгалтерів виникає питання: яким чином встановити
конкретний строк корисного використання для об’єкта основних засобів в
рамках амортизаційної групи? Податковий кодекс не накладає ніяких
обмежень на прийняття платником податку самостійного рішення з цього
приводу. Це означає, що в межах амортизаційної групи можна встановити
будь-який термін корисного використання. Цей термін платники податків
повинні відобразити у відповідному податковому регістрі інформації про
об’єкт основних засобів, приблизний зразок якого наведено у разд.8.2
“Аналітичні регістри податкового обліку”.

Приклад У 2002 р. організація набуває меблі, яка відповідно до
Класифікації основних засобів відноситься до четвертої амортизаційної
групі і за якою передбачено термін корисного використання понад 5 до 7
років.

Порядок встановлення терміну корисного використання

об’єкта основних засобів, придбаного в 2002 р.

Оскільки організація має право самостійно встановити термін експлуатації
цього об’єкта в межах понад п’яти до семи років, то такий строк може
бути будь-яким у межах 61 – 84 місяців. Наприклад, 73 місяці.

Інформація про встановлення терміну корисного використання об’єкта
повинна міститися в регістрі податкового обліку, що амортизується.

При постановці на податковий облік об’єкта основних засобів у платників
податків може виникнути інше питання: чи можна вибрати різні строки
корисного використання для основних засобів, що відносяться до однієї
амортизаційної групі? На це питання слід відповісти ствердно, оскільки
амортизація нараховується по кожному об’єкту основних засобів. Такої ж
позиції дотримується і МНС Росії, роз’яснюючи, що сума амортизації
визначається по кожному об’єкту основних засобів, для чого по ньому слід
визначити термін експлуатації, при цьому по основних засобів, що
належать до однієї амортизаційної групі, може бути встановлений різний
термін експлуатації по кожному об’єкту (коментар до ст.259 НК РФ
Методичних рекомендацій із застосування глави 25 НК РФ).

При придбанні тих видів основних засобів, які не вказані в
амортизаційних групах, строк корисного використання встановлюється
платником податку згідно з технічними умовами або рекомендаціями
організацій – виготовлювачів (п.5 ст.258 НК РФ). У зв’язку з цим
підприємству – покупцеві необхідно своєчасно подбати про отримання
необхідної інформації від підприємства – виробника.

1.2. Строк корисного використання

нематеріальних активів

У бухгалтерському обліку термін корисного використання нематеріальних
активів також визначається організацією при прийнятті об’єкта до
бухгалтерського обліку.

Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів
відповідно до п.17 ПБО 14/2000 провадиться виходячи з:

– Терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання
об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством РФ;

– Очікуваного терміну використання цього об’єкта, протягом якого
організація може отримувати економічні вигоди (дохід).

Для окремих груп нематеріальних активів строк корисного використання
визначається виходячи з кількості продукції або іншого натурального
показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті
використання цього об’єкта.

За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного
використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у
розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації).

У податковому обліку під терміном корисного використання нематеріальних
активів визнається період, протягом якого об’єкт нематеріальних активів
служить для виконання цілей діяльності платника податків і визначається
ним самостійно виходячи з:

1) строку дії патенту, свідоцтва і (або) з інших обмежень строків
використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до
законодавства РФ або застосовуваним законодавством іноземної держави.
Зокрема, чинним законодавством встановлені наступні строки використання
об’єктів інтелектуальної власності:

– Патент на винахід діє протягом двадцяти років, рахуючи з дати
надходження заявки в Патентне відомство;

– Свідоцтво на корисну модель діє протягом п’яти років, рахуючи з дати
надходження заявки в Патентне відомство. Дія свідоцтва на корисну модель
продовжується Патентним відомством за клопотанням патентовласника, але
не більше ніж на три роки;

– Патент на промисловий зразок діє протягом десяти років, рахуючи з дати
надходження заявки в Патентне відомство. Дія патенту на промисловий
зразок продовжується Патентним відомством за клопотанням
патентовласника, але не більше ніж на п’ять років (ст.3 Патентного
закону від 23 вересня 1992 р. N 3517-1);

– Реєстрація товарного знаку діє протягом десяти років, рахуючи з дати
надходження заявки в Патентне відомство. Термін дії реєстрації товарного
знака може бути продовжений за заявою власника, подане протягом
останнього року її дії, кожен раз на десять років (ст.16 Закону РФ від
23 вересня 1992 р. N 3520-1 “Про товарні знаки, знаках обслуговування і
найменуваннях місць походження товарів “);

– Свідоцтво на право користування найменуванням місця походження товару
діє протягом десяти років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне
відомство. Термін дії свідоцтва може бути продовжений за заявою власника
свідоцтва та за умови надання висновку компетентного органу, що
підтверджує, що власник свідоцтва знаходиться в даному географічному
об’єкті і виробляє товар із зазначеними у свідоцтві властивостями. Заява
подається протягом останнього року дії свідоцтва. Термін дії свідоцтва
продовжується кожного разу на десять років (п.п.1, 2 ст.36 Закону РФ N
3520-1);

2) виходячи з корисного строку використання нематеріальних активів,
зумовленого відповідними договорами (п.2 ст.258 НК РФ).

При веденні податкового обліку строки корисного використання об’єктів
нематеріальних активів слід зафіксувати в податковому регістрі, можливий
варіант якого наведено у разд.8.2 “Аналітичні регістри податкового
обліку”.

Порівнюючи визначення терміну корисного використання об’єктів
нематеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку, можна
помітити, що найчастіше цей лад збігається. Отже, при складанні регістра
інформації про об’єкт нематеріального активу підприємство може
застосовувати єдину інформацію про строк корисного використання в
бухгалтерському та податковому обліку.

Приклад. Індивідуальний підприємець уклав з організацією авторський
договір, за яким передав їй виключні майнові права на використання
програмного забезпечення строком на 3 роки.

Порядок встановлення терміну корисного використання

нематеріального активу

Оскільки термін використання виключних майнових прав на програмне
забезпечення визначається відповідно до умов договору строком на 3 роки,
то і корисний термін використання об’єкта нематеріального активу буде
дорівнює 3 роки.

Принциповою відмінністю, на яке слід звернути увагу, є наступне. За
нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного
використання, цей термін приймається рівним (але не більше терміну
діяльності платника податків):

– У бухгалтерському обліку – 20 років (п.17 ПБУ 14/2000);

– У податковому обліку – 10 років (п.2 ст.258 НК РФ).

Таким чином, якщо підприємство має нематеріальні активи, за якими
неможливо визначити термін корисного використання, то цей термін для
цілей бухгалтерського обліку та податкового обліку буде відрізнятися.

Приклад Організації придбала виняткові права на об’єкт інтелектуальної
власності, причому договором на передачу зазначених прав термін, на який
передаються права, не встановлено.

Порядок визначення строку корисного використання

об’єкта нематеріального активу

Оскільки термін дії договору не визначено і неможливо визначити термін
корисного використання об’єкта нематеріального активу, він
встановлюється:

– Для цілей податкового обліку з розрахунку 10 років;

– Для цілей бухгалтерського з розрахунку 20 років.

2. Зміна строку корисного використання

За загальним принципом строк корисного використання, встановлений при
придбанні майна, що амортизується, не слід змінювати (навіть у випадках,
коли кошти тимчасово виключені зі складу майна, що амортизується,
наприклад, у зв’язку з їх передачею у безоплатне користування).

У той же час НК РФ передбачає і виключення з цього правила. Наприклад,
по основних засобів, тимчасово виключеним зі складу майна, що
амортизується в результаті переведення його на консервацію, строк
корисного використання продовжується на період перебування об’єкта
основних засобів на консервації (п.3 ст.256 НК РФ).

Крім того, існують й інші випадки, коли строк корисного використання
майна, що амортизується може змінюватися. Причому це стосується тільки
основних засобів, оскільки щодо нематеріальних активів зміна терміну
корисного використання ні бухгалтерським, ні податковим законодавством
не передбачено.

Як зазначалося раніше, Класифікація основних засобів (по амортизаційних
групах) визначає мінімальні та максимальні строки корисного використання
для тих або інших об’єктів. При цьому законодавець не передбачає
можливості перенесення основного кошти з однієї амортизаційної групи в
іншу. Це означає, що термін, спочатку встановлений для кожного основного
засобу (згідно амортизаційної групі), не повинен змінюватися, принаймні,
у встановлених для конкретної групи межах.

У той же час відповідно до п.1 ст.258 НК РФ платники податків вправі
збільшити строк корисного використання об’єкта основних засобів (після
дати введення в експлуатацію) у разі, якщо після проведення
реконструкції, модернізації або технічного переозброєння об’єкта
основних засобів відбулося збільшення терміну його корисного
використання.

До робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи,
викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування,
будівлі, споруди чи іншого об’єкта амортизованих основних засобів,
підвищеними навантаженнями і (або) іншими новими якостями.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuiiuuuuuuu

ed?Mf gdaed‘

.

0

X

?

o

o

PRZ\®°e&

(

*

`

¬

°

*

,

.

0

2

4

6

8

:

< >

@

B

D

F

H

J

L

N

P

R

T

V

X

Z

\

^

^

`

&

o®F?iiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssss

азників і здійснюється за проектом реконструкції основних засобів з
метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни
номенклатури продукції.

До технічного переозброєння відноситься комплекс заходів щодо підвищення
техніко – економічних показників основних засобів або його окремих
частин на основі впровадження передової техніки і технології,
механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни
морально застарілого і фізично зношеного обладнання і (або) програмного
забезпечення новим, більш продуктивним .

У бухгалтерському обліку приймання – здавання основних засобів,
отриманих після реконструкції, модернізації, оформляється на підставі
Акту приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих та
модернізованих об’єктів (форма ОС-3). У податковому обліку зміна
первісної вартості об’єкта основних засобів, а також терміну його
корисного використання в результаті проведення реконструкції,
модернізації відображається у відповідному податковому регістрі,
наприклад в “Реєстрі інформації про об’єкти основних засобів”, на
підставі зазначеного Акта (зразок форми зазначеного регістру наведена в
разд.8.2 “Аналітичні регістри податкового обліку”).

Звертаємо увагу читачів на те, що термін корисного використання у
зазначених вище випадках можна збільшити тільки в межах строків,
встановлених для тієї амортизаційної групи, в яку раніше було включено
таке основний засіб.

Це означає, що у випадку, коли організація спочатку встановила
максимальний строк корисного використання (з урахуванням Класифікації
основних засобів), то ніякого його збільшення в результаті
реконструкції, модернізації або технічного переозброєння не відбудеться
(навіть якщо фактично буде збільшено строк корисного використання).

Приклад Організація придбала основний засіб, первісна вартість якого
склала 50 000 руб.

Відповідно до Класифікації основних засобів зазначене майно відноситься
до п’ятої амортизаційної групі, за якою передбачено термін корисного
використання понад 7 до 10 років (від 85 до 120 міс.).

Організація встановила максимальний строк корисного використання – 120
міс. За час модернізації основний засіб не виключається зі складу майна,
що амортизується, так як модернізація його здійснювалася протягом 3
днів.

Через 80 місяців експлуатації основний засіб було модернізовано, в
результаті чого відбулося збільшення його вартості на 10 000 руб. і
терміну його корисного використання на 3 роки (36 міс.).

Порядок зміни первісної вартості основних засобів і термінів його
корисного використання

1. Первісна вартість основних засобів може змінюватися внаслідок
виробленої модернізації на суму зроблених робіт, тобто його відновна
вартість складе:

50 000 руб. + 10 000 руб. = 60 000 руб.

Строк корисного використання не може змінюватися, оскільки організацією
спочатку був встановлений максимальний строк корисного використання,
призначений для групи, в яку входить основний засіб (120 міс.).

Якщо ж спочатку організацією був визначений термін корисного
використання менший, ніж граничний термін, встановлений Класифікацією
основних засобів для даного об’єкта, строк корисного використання може
бути збільшено у межах вказаної групи.

Приклад Візьмемо дані з прикладу і припустимо, що організація встановила
строк корисного використання основного засобу 90 місяців.

Порядок зміни первісної вартості основних засобів і термінів його
корисного використання

Первісна вартість основних засобів може змінюватися внаслідок виробленої
модернізації на суму зроблених робіт, тобто його відновна вартість
складе:

50 000 руб. + 10 000 руб. = 60 000 руб.

2. Строк корисного використання може бути змінено, оскільки організацією
спочатку був встановлений строк корисного використання (90 міс.) Менше
граничного розміру, призначеного для групи, в яку входить основний засіб
(120 міс.).

3. Фактична зміна терміну корисного використання:

36 міс.

4. Граничне зміна терміну корисного використання:

120 міс. – 90 міс. = 30 міс.

5. Залишковий строк корисного використання:

(90 міс. – 80 міс.) + 30 міс. = 40 міс.

3. Особливості визначення терміну

корисного використання за низкою основних засобів

У попередніх розділах були розглянуті загальні принципи визначення
терміну корисного використання основних засобів. У той же час відносно
деяких основних засобів існують особливості, що стосуються в першу чергу
придбання основних засобів, які раніше були у вжитку.

3.1. Визначення терміну корисного використання

за основними засобами, що було у використанні

Якщо організація набуває об’єкти основних засобів, що були у вживанні,
їй слід визначити термін корисного використання таких об’єктів, виходячи
з якого будуть розраховуватися амортизаційні відрахування. Для цього
платнику податків треба знати, який термін це основний засіб фактично
використовувалося попереднім власником (тобто кількість років (місяців)
експлуатації даного майна), і порівняти його з терміном, встановленим на
основі Класифікації основних засобів. Такий порядок визначено п.12
ст.259 НК РФ.

Якщо строк фактичного використання у попередніх власників виявиться
менше терміну, встановленого платником податку на основі Класифікації
основних засобів, організацією визначається термін, що залишився
корисного використання як різниця між строком фактичного використання і
знову встановленим.

Приклад 3.3.1. У березні 2002 р. організація придбала основний засіб, що
було у вжитку 2,5 роки (30 міс.), Первісна вартість якого (вартість
придбання) склала 35 000 руб.

Згідно з Класифікацією основних засобів дане майно відноситься до
третьої амортизаційної групі, в яку входить майно зі строком корисного
використання понад 3 до 5 років (від 37 до 60 місяців).

Організацією встановлено строк корисного використання 48 місяців.

Визначення терміну корисного використання об’єкта

основних засобів

Фактичний термін використання об’єкта основних засобів у попереднього
власника:

2,5 г., або 30 міс.

Строк корисного використання об’єкта основних засобів, встановлений
організацією, виходячи з Класифікації основних засобів:

48 міс.

Залишковий строк корисного використання:

48 міс. – 30 міс. = 18 міс.

Амортизація по такому об’єкту буде обчислюватися виходячи з первісної
вартості основного засобу (35 000 руб.) Та строку корисного використання
(18 міс.).

Якщо строк фактичного використання у попередніх власників виявиться
дорівнює або перевищує строк корисного використання даного основного
засобу, який визначається на основі Класифікації основних засобів,
платник податку має право самостійно визначати термін корисного
використання цього основного засобу з урахуванням вимог техніки безпеки
та інших факторів (п.12 ст.259 НК РФ).

Приклад Візьмемо дані з прикладу і припустимо, що термін фактичного
використання основного засобу у попереднього власника склав 6 років (72
міс.).

Згідно з Класифікацією основних засобів дане майно відноситься до
третьої амортизаційної групі, в яку входить майно зі строком корисного
використання понад 3 до 5 років (від 37 до 60 міс.).

Визначення терміну корисного використання об’єкта

основних засобів

Фактичний термін використання об’єкта основних засобів у попереднього
власника:

6 років, або 72 міс.

Оскільки фактичний строк корисного використання об’єкта основних засобів
перевищує терміни, встановлені Класифікацією основних засобів для даної
амортизаційної групи, підприємство самостійно встановлює строк корисного
використання цього об’єкта основних засобів у розмірі 2 років (24 міс.);

Залишковий строк корисного використання:

24 міс.

Амортизація по такому об’єкту буде обчислюватися виходячи з первісної
вартості основного засобу (35 000 руб.) Та строку корисного використання
(24 міс.).

3.2. Визначення терміну корисного використання

по об’єктах основних засобів, придбаних до 1 січня 2002

При організації податкового обліку основних засобів у 2002 р. і у
зв’язку із застосуванням нових норм амортизаційних відрахувань,
встановлених Класифікацією основних засобів, платникам податків
доведеться визначати “новий” термін корисного використання для тих
основних засобів, які були придбані до 1 січня 2002

Строк корисного використання основних засобів, введених в експлуатацію
до 1 січня 2002 р., платник податків визначає самостійно за станом на
зазначену дату з урахуванням Класифікації основних засобів і вже пройшов
терміну експлуатації. При цьому нарахування амортизації буде провадитися
виходячи з залишкової вартості такого майна незалежно від обраного
платником податку методу амортизації (п.1 ст.322 НК РФ).

Отже, платникам податків слід порівняти фактичний термін використання
об’єкта основних засобів і строк корисного використання, встановлений
виходячи з Класифікації основних засобів.

Якщо фактичний термін використання основних засобів

менше терміну корисного використання

Якщо фактичний термін використання основних засобів менше, ніж строк
корисного використання даного амортизується основного засобу,
встановленого організацією самостійно з урахуванням Класифікації
основних засобів, амортизаційні відрахування по таких об’єктах
визначаються виходячи з строку корисного використання (п.1 ст.322 НК РФ)
(то тобто в порядку, аналогічному придбання основних засобів, що були у
вжитку).

Приклад За станом на 1 січня 2002 р. на балансі підприємства значиться
об’єкт основних засобів, що знаходився в експлуатації 8 років (96 міс.).

Згідно з Класифікацією основних засобів дане основний засіб відноситься
до п’ятої амортизаційної групі, в яку входить майно зі строком корисного
використання понад 7 до 10 років (від 85 до 120 міс.). Організацією
встановлено строк корисного використання 10 років (120 міс.).

Визначення терміну корисного використання об’єкта

основних засобів

Фактичний термін використання об’єкта основних засобів:

8 років, або 96 міс.

Строк корисного використання об’єкта основних засобів, встановлений
організацією, виходячи з Класифікації:

10 років, або 120 міс.

Залишковий строк корисного використання:

120 міс. – 96 міс. = 24 міс. (2 р.).

Якщо фактичний термін використання основних засобів

більше терміну корисного використання

Якщо фактичний термін використання основних засобів більше, ніж строк
корисного використання даного амортизується основного засобу,
встановленого Класифікацією основних засобів, то такі об’єкти на 1 січня
2002 р. виділяє платником податків в окрему амортизаційну групу, причому
для основних засобів, що потрапили в цю групу, термін для нарахування
амортизаційних відрахувань встановлюється платником податку самостійно,
але не менше семи років з дати вступу гл.25 НК РФ в силу (пп.2 п.1
ст.322 НК РФ).

Приклад. Станом на 1 січня 2002 р. на балансі підприємства числиться три
об’єкти основних засобів, фактичний термін експлуатації яких більше, ніж
строки, встановлені виходячи з Класифікації основних засобів.

Визначення терміну нарахування амортизаційних відрахувань

Оскільки строк корисного використання об’єктів основних засобів,
встановлений організацією, виходячи з Класифікації, менше терміну
фактичної експлуатації, всі об’єкти об’єднуються в одну амортизаційну
групу. Організація самостійно встановлює для таких основних засобів
термін для нарахування амортизації, причому мінімальний термін дорівнює
7 років (84 міс.).

Виходячи з того, що організація має право самостійно встановлювати
конкретний строк корисного використання основних засобів в межах
термінів, встановлених Класифікацією основних засобів, у ряді випадків
вибір будь-якого строку (у встановлених межах) може вплинути на
визначення строку корисного використання.

Пояснимо сказане на прикладі.

Приклад 3.3.5. Візьмемо дані з прикладу 3.3.3 і припустимо, що
організація встановила строк корисного використання об’єкта основних
засобів не 10 років (120 міс.), А 7,5 років (90 міс.).

Визначення терміну корисного використання об’єкта

основних засобів

Фактичний термін використання об’єкта основних засобів:

8 років, або 96 міс.

Строк корисного використання об’єкта основних засобів, встановлений
організацією, виходячи з Класифікації:

7,5 років, або 90 міс.

Оскільки фактичний термін використання об’єкта основних засобів
перевищує термін, встановлений виходячи з Класифікації основних засобів,
термін для нарахування амортизації встановлюється платником податку
самостійно, але не менше 7 років (84 міс.).

Якщо основний засіб, що було в експлуатації,

придбано до 1 січня 2002

Цікавою видається ситуація, коли підприємство набувало основний засіб,
що було у вжитку, і воно знаходилося в експлуатації у нового власника
якийсь час до вступу в дію гл.25 НК РФ.

У цій ситуації виникає питання: як визначити строк корисного
використання цього об’єкта основних засобів після набрання чинності
гл.25 НК РФ?

До 1 січня 2002 р. був встановлений спеціальний порядок нарахування
амортизації за основними засобами, були в експлуатації. За цим основним
засобам передбачуваний термін корисного використання у нового власника
визначався шляхом вирахування з терміну корисного використання,
обчисленого для нових об’єктів основних засобів (певного виходячи з норм
амортизаційних відрахувань, затв. Постановою N 1072), терміну їх
фактичної експлуатації. У цьому випадку нарахування амортизації за
даними основних засобів вироблялося виходячи з строку їх служби. При
цьому якщо купувалося основний засіб, термін служби якого досяг
нормативного терміну експлуатації, то термін експлуатації основного
засобу визначався покупцем самостійно на підставі передбачуваного строку
корисного використання цього об’єкта (див. Лист МНС Росії від 11 вересня
2000 р. N ВГ-6-02 / 731).

Подібний порядок зараз закріплений і в п.12 ст.259 НК РФ, у якому
встановлено спеціальний порядок визначення терміну корисного
використання за основними засобами, що було у використанні (з
урахуванням фактичного використання цього об’єкта у попереднього
власника та строку корисного використання, який визначається
Класифікацією основних засобів , затверджується Урядом РФ).

Тим не менш у п.12 ст.259 НК РФ немає згадки про те, що дія цього пункту
поширюється в тому числі і на основні засоби, придбані до вступу в дію
гл.25 НК РФ. На наш погляд, цим пунктом можуть скористатися тільки
організації, які отримують основні кошти, що були в експлуатації, після
1 січня 2002

У ситуації, що склалася, на наш погляд, при визначенні терміну
корисного використання для цілей оподаткування підприємствам слід
керуватися тим же порядком, який визначено для основних засобів,
введених в експлуатацію до набрання чинності гл.25 НК РФ. При цьому
фактичний термін використання основного засобу в даній ситуації, на наш
погляд, буде визначатися виходячи з реального терміну його використання
новим власником, тобто тією організацією, яка його придбала.

Приклад 3.3.6. У 2001 році організацією було придбано автомобіль, раніше
знаходилася в експлуатації в іншої організації 10 років, за яким
повністю був нарахований знос по оціночної вартості 25 500 руб., В тому
числі ПДВ 4250 руб.

Згідно з Класифікацією дане основний засіб відноситься до четвертої
амортизаційної групі, в яку входить майно зі строком корисного
використання понад 5 до 7 років (від 61 до 84 міс.). Організацією
встановлено строк корисного використання 5 років (60 міс.).

Відповідно до Класифікації з 1 січня 2002 р. організацією встановлений
строк корисного використання 61 місяць.

Визначення терміну корисного використання об’єкта

основних засобів

Фактичний термін використання об’єкта основних засобів:

1 рік, або 12 міс.

Строк корисного використання об’єкта основних засобів, встановлений
організацією, виходячи з Класифікації:

61 місяць.

Залишковий строк корисного використання:

61 міс. – 12 міс. = 49 міс. (4 роки і 1 місяць).

При цьому для цілей бухгалтерського обліку підприємство буде
нараховувати амортизацію виходячи з того строку корисного використання
об’єкта основних засобів, який вона встановила при прийнятті його до
обліку.

Література

1. Бабченко Т.Н., Козлова Е.П., Парашутін Н.В. Бухгалтерський облік. –
М.: Фінанси і статистика, 2003.

2. Безруких П.С. Бухгалтерський облік. – М.: Бухгалтерський облік, 2002.

3. Кожинов В.Я. Бухгалтерський облік. – М.: Іспит, 2002.

4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської
діяльності організацій (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 07. 05. 2003 №
38н).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020