.

Рахунок 92 “Адміністративні витрати” (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5218
Скачать документ

Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображають і накопичують
протягом року витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства
(загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не
розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а
списуються щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної
діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з
кредиту рахунку 92 на дебет субрахунку 791 “Результати основної
діяльності”.

Раціональна організація аналітичного обліку витрат взагалі та
аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення
для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об’єктивного
визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства
розглядається на прикладі аналітичного обліку до рахунку 92
“Адміністративні витрати” (табл. 10). Аналітичний облік до синтетичних
рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести
аналогічно як до рахунку 92 “Адміністративні витрати”, враховуючи, що
витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі
витрати списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг)
щомісячно.

До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку затрат і
калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг) згідно з
пунктом 18 ПСБО 16 “Витрати” рекомендується вести аналітичний облік
адміністративних витрат за наступною номенклатурою статей:

за дебетом:

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо).

Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона).

Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна
тощо).

Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).

Амортизація нематеріальних активів загальногосподар-ського використання.

Витрати на врегулювання спорів у судових органах.

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі
(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг).

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

Інші витрати загальногосподарського призначення.

за кредитом:

Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.

З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в
аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих
витрат. Наприклад, до статті 2 “Витрати на службові відрядження і
утримання апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу”:

2.1. Витрати на службові відрядження.

2.2. Витрати на заробітну плату.

2.3. Витрати на страхування.

2.4. Витрати на додаткові виплати.

2.5. Витрати на навчання.

2.6. Інші витрати на утримання апарату управління підприємством.   

Аналітичний облік витрат до рахунку 92 “Адміністративні витрати”
рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в
таблиці 1.   

Таблиця 1

ВІДОМІСТЬ

аналітичного обліку до рахунку 92 “Адміністративні витрати”

Дата № запису Кор. рахунок Зміст запису Адміністративні витрати Разом
Списання сальдо

адмін. витрат

1. Загальні та корпоративні 2. На персонал офісу 3. На утримання
приміщень та обладнання і т.д. ст.4-10 адмін. витрат

З початку року 545 7600 1542 2859 12546

С-до на 1.10.200__р.

12546

31.10 15 66 Нарахована зарплата

680

680

31.10 16 65 Нарахування на зарплату і т.д.

255

255

Разом за жовтень 168 1060 410 802 2440

Сальдо на 1.11.200___р.

14986

Так само до кінця року

31.12 38 791 Списано сальдо витрат

6748

З початку року 1382 8300 2452 4614 16748 16748

сальдо на 1.01.200__р.

Як видно із даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунку 92
“Адміністративні витрати” протягом звітного року накопичуються витрати
підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту
(рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку
адміністративних витрат необхідні також для їх контролю та аналізу, при
якому, в першу чергу, суми фактичних витрат порівнюються із сумами
адміністративних витрат за кошторисом.

Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат виробничих і
торговельних підприємств доцільно вести аналогічно, як рекомендовано
вести аналітичний облік адміністративних витрат.

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної
діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх
рентабельності та ефективності Інструкцією не встановлений. Тому
підприємство при веденні управлінського обліку повинно вирішувати це
питання самостійно з врахуванням специфіки діяльності за аналогією з
розподілом загальновиробничих витрат.

До адміністративних витрат належать:

• витрати на основну i додаткову заробітну плату, включаючи будь-які
види грошових i матеріальних доплат відповідно до штатного розпису та
встановлених будівельною організацією систем оплати праці: 

• працівників апарату управління (керівників, спеціалістів, службовців)
та робітників, які здійснюють господарське обслуговування (телефоністів,
телеграфістів, радіооператорів, операторів зв’язку, операторів
електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць,
гардеробників, кур’єрів тощо); 

• оплату праці адміністративно-управлінського та обслуговуючого
персоналу, оплату за невідпрацьований ним час, оплату щорічних та
учбових відпусток, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
тощо; 

• відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні
заходи; 

• витрати на транспортне обслуговування працівників будівельної
організації, пов’язане з управлінням підприємством; 

• витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів,
що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та
обслуговують працівників апарату управління, включаючи: 

• основну i додаткову заробітну плату водіїв та інших робітників, що
обслуговують легкові автомобілі; 

• вартість пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,
вартість та ремонт автомобільної гуми; 

• витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів
(енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо); 

• амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний
ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та
поточний ремонт гаражів i місць стоянки автомобілів; 

• витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління
будівельної організації; 

• витрати на придбання канцелярських товарів i приладів, бланків обліку,
звітності; витрати на виготовлення i придбання бланків цінних паперів, а
також інші витрати, пов’язані з емісією цінних паперів; 

• витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків,
споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління; 

• амортизаційні відрахування за основними фондами, призначеними для
обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів); 

• вартість швидкозношуваного інвентаря та малоцінних предметів, що
використовуються в управлінні підприємством; 

• витрати на утримання i експлуатацію усіх видів зв’язку та радіо, що
використовуються для здійснення управління i перебувають на балансі
будівельної організації; оплату послуг зв’язку, обчислювальних центрів,
засобів сигналізації та інших технічних засобів управління; 

• витрати, пов’язані з нарахуванням i виплатою дивідендів учасникам та
засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах
масової інформації, конвертів, послуг зв’язку); 

• витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної,
машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на
балансі будівельної організації; 

• оплату консультаційних та інформаційних послуг, аудиторських
перевірок; 

• оплату вартості ліцензій та інших державних дозволів на провадження
господарської діяльності будівельної організації; 

• оплату передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної
організації в органах державної виконавчої влади; 

• витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове
обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, зі здійсненням
факторингових i довірчих операцій, обліком боргових вимог i зобов’язань,
включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг та інші
витрати, пов’язані з грошовим обігом; 

• витрати на оприлюднення річного звіту; 

• витрати на службові відрядження робітників апарату управління;
одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним
законодавством під час переведення, прийому i направлення на роботу в
іншу місцевість; 

• відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління
будівельної організації. 

Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображають і накопичують
протягом року витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства
(загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не
розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а
списуються щомісяця або наприкінці року на фінансові результати основної
діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з
кредиту рахунка 92 на дебет субрахунка 791 “Результати основної
діяльності”.

Раціональна організація аналітичного обліку витрат загалом та
аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення
для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об’єктивного
відображення фінансових результатів діяльності підприємства.

Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства
розглядаються на прикладі аналітичного обліку до рахунка 92
“Адміністративні витрати” (табл. 1). Аналітичний облік до синтетичних
рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести
аналогічно рахунку 92 “Адміністративні витрати”, пам’ятаючи, що витрати
на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі витрати
списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) щомісяця.

Аналітичний облік витрат до рахунка 92 “Адміністративні витрати”
рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в
таблиці 2.

Таблиця 2

ВІДОМІСТЬ

аналітичного обліку до рахунка 92 “Адміністративні витрати”

Дата № запису Кор. рахунок Зміст запису Адміністративні витрати Разом
Спи-

сання сальдо адмін. витрат

загальні та корпо-

ративні на персонал офісу на утри-

мання примі-

щень та обла-

днання за ст. 4 – 10 адмін витрат

З початку року 545 7600 1542 2859 12546

Сальдо на 01.10.200_ р.

12546

31.10 15 66 Нараховано зарплату

680

680

31.10 16 65 Нараху-

вання на зарплату тощо

255

255

Разом за жовтень 168 1060 410 802 2440

Сальдо на 01.11.200_ р.

14986

Так само до кінця року

31.12 38 791 Списано сальдо витрат

6748

З початку року 1382 8300 2452 4614 16748 16748

Сальдо на 01.01.200_ р.

Як видно із даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунка 92
“Адміністративні витрати” протягом звітного року накопичуються витрати
підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту
(рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку
адміністративних витрат необхідні також для контролю та аналізу,
передусім для порівняння сум фактичних витрат із сумами адміністративних
витрат за кошторисом.

Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат доцільно
вести аналогічно аналітичному обліку адміністративних витрат.

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної
діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх
рентабельності та ефективності інструкцією не встановлений. Тому
підприємство під час ведення управлінського обліку повинно розв’язувати
це питання самостійно, з урахуванням специфіки діяльності за аналогією з
розподілом загальновиробничих витрат.

Як вести аналітичний облік адміністративних витрат

До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат і
калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг), згідно з
пунктом 18 П(С)БО 16 “Витрати”, рекомендується вести аналітичний облік
адміністративних витрат за наведеною нижче номенклатурою статей.

За дебетом:

1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

2) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона);

4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);

5) витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс
тощо);

6) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського
використання;

7) витрати на врегулювання спорів у судових органах;

8) податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі
(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

10) інші витрати загальногосподарського призначення.

За кредитом:

списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.

Адміністративні витрати

До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, які
спрямовані на обслуговування та управління проектною організацією, а
саме:

1. Витрати на заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і
матеріальних доплат, відповідно до штатного розкладу та встановлених
проектною організацією систем оплати праці (передбачені чинним
законодавством надбавки та доплати, виплати, що мають компенсаційний
характер, премії, одноразові заохочення матеріальна допомога тощо):

адміністративно-управлінського персоналу проектної організації
(керівників організацій, їх заступників, головних інженерів, працівників
планового відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, постачання тощо);

робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування проектної
організації (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів
зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників,
прибиральниць тощо);

іншого загальногосподарського персоналу.

2. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні
заходи, передбачені пунктом 4 розділу ІІI Методичних рекомендацій, від
витрат на оплату праці працівників, зазначених у пунктах 1 та 4.1. цього
Переліку.

3. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління
проектної організації та робітників, зайнятих господарським
обслуговуванням.

4. Витрати на транспортне обслуговування працівників проектної
організації, пов’язане з її управлінням (витрати на утримання та
експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі
проектної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату
управління), а саме:

4.1 заробітна плата водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові
автомобілі;

4.2 вартість паливних і мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,
знос і ремонт автомобільної гуми;

4.3 витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів
(енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);.

4.4 амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний
ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та
поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів.

5. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління
проектної організації та інші загальногосподарські витрати, а саме:

5.1. витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків
обліку, звітності;

5.2. витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків,
споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління;

5.3. витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (операційна
оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона);

5.4. амортизаційні відрахування від первісної або справедливої вартості
основних фондів, призначених для обслуговування апарату управління (крім
легкових автомобілів) проектної організації, обчислені за їх первісною
вартістю відповідно до встановлених норм;

5.5. знос і ремонт швидкозношуваного інвентаря та малоцінних предметів
загальногосподарського використання;

5.6. витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв’язку та радіо, що
використовуються для здійснення управління проектною організацією і
перебувають на її балансі, оплата послуг зв’язку (поштові, телеграфні,
телефонні, телекс, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів
сигналізації та інших технічних засобів управління;

5.7. витрати на утримання, ремонт та експлуатацію
лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої
оргтехніки, якою користується апарат управління;

5.8. оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями апарату
управління, якщо у штатному розкладі не передбачено відповідних
функціональних служб, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські,
розмножувальні та інші роботи;

5.9. оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру (у тому
числі витрати на придбання літератури, і передплату спеціалізованих
періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної господарської
діяльності, виготовленням та зберіганням продукції допоміжних служб
організації, додержанням законодавства.

6. Винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки майна,
аудиторські – оплата за проведення обов’язкових аудиторських перевірок,
передбачених законодавством).

7. Витрати на урегулювання спорів у судових органах.

8. Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі
витрати тощо).

9. Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію проектної
організації або її філій в органах державної виконавчої влади.

10. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків або інших
кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування.

11. Одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним
законодавством під час переведення, прийому і направлення на роботу в
іншу місцевість.

12. Відрахування філій (відособлених структурних підрозділів) на
утримання апарату управління проектної організації, а також витрати
безпосередньо проектної організації на утримання корпорації, асоціації
тощо.

13. Податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім податків, зборів та
обов’язкових платежів, що включаються до собівартості проектних робіт),
передбачені законами України, постановами Верховної Ради України,
указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України, – в
частині, що відноситься до адміністративно-управлінського персоналу:
плата за землю; податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів; плата за забруднення навколишнього
природного середовища; державне мито; комунальний податок тощо.

14. Витрати на сплату відсотків за фінансові кредити, одержані для
поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних
фондів і нематеріальних активів для поточної діяльності, незалежно від
терміну кредитування.

15. Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування
матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг) для
загальногосподарського користування.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020