.

Порядок відображення в актах документальних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податку на прибуток. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
349 1704
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок відображення в актах документальних перевірок
фінансово-господарської діяльності платників податку на прибуток.

З метою виконання функції доведення податкових порушень на заключному
етапі податкового контролю складається акт, у разі відсутності порушень
оформляється довідка. Складовими частинами акта документальної перевірки
є довідки, які складаються посадовими особами податкового органу як з
окремого питання плану перевірки, так і з декількох питань плану
перевірки.

За результати документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві
обставини фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької
діяльності, які стосуються фактів виявлених порушень податкового та
валютного законодавства. Акт перевірки повинне складатися на паперовому
носії та в електронному вигляді державною мовою, мати наскрізну
нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному
бланку органу державної податкової служби для складання актів
документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається
в органах державної податкової служби, всі інші присінки – копії.

Усі вартісні показники вказуються в гривнях, а показники, що виражені в
іноземні валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки
з одночасним зазначенням їх еквіваленту в гривнях за курсом валют НБУ на
дату проведення фінансово-господарської операції.

Акт за структурою можна умовно поділити на три частини: вступну, описову
і результативну.

У вступній частині акту перевірки зазначаються прізвище й ініціали,
посада, спеціальне звання особи, яка здійснює перевірку; назва
державного податкового органу, фахівці якого здійснювали перевірку.
Вказується повне та скорочене найменування підприємства, на якому
проводилася перевірка; прізвище, ініціали, посада керівника
підприємства, яке перевіряється; прізвище, ініціали головного бухгалтера
підприємства.

У акті вказується дата початку і закінчення перевірки, вид перевірки
(планова чи позапланова), а також здійснюється запис про те, які питання
охоплені перевіркою податки (збори) та інші обов’язкові платежі.

У вступній частині вказується прізвище, ініціали, посада керівника та
головного бухгалтера підприємства, відповідальних на період перевірки за
правильність обчислення й своєчасність сплати податків та інших
обов’язкових платежів. Вказується дата попередньої перевірки
підприємства з питань дотримання вимог про оподаткування.

Особи, що здійснюють перевірку, вказують в актів перелік документів
бухгалтерської і податкової звітності, регістр бухгалтером та
податкового обліку (Головна книга, журнал-ордер, накопичу вальні
відомості, книга обліку продажу товарів (робіт, послуг), книга обліку
придбання товарів (робіт, послуг).

У описовому розділі подається повна назва підприємства, повна назва
органу, що зареєстрував дане підприємства, дата реєстрації і
реєстраційний номер, форма власності, з якою зареєстроване підприємство,
назва органу. У веденні якого знаходиться підприємство, адреса, за якою
фактично розміщується підприємство. У цьому ж розділі проводиться запис
про юридичну адресу підприємства. Вказується ідентифікаційний код під
яким підприємство внесене органами статистики в Державний реєстр. В акті
вказується види діяльності в порядку здійснення підприємством протягом
періоду, який перевіряється. При цьому вказуються обсяги за видами
діяльності, а за наявності діяльності, що не відповідає статутним
документам, особа, яка проводить перевірку, фіксує обсяги за цими видами
робіт, в акті фіксується наявність спеціальних дозволів (ліцензій,
дозволів на право здійснення діяльності) за тими видами, за якими їх
отримання передбачене законодавством. Вказуються номери рахунків,
відкритих для підприємства, а також назви установ банків, в яких
відкриті такі рахунки підприємства, залишки коштів на цих рахунках на
дату складання акту перевірки.

В акті аналізуються факти порушень, які були встановлені попередньою
перевіркою, і повнота та своєчасність їх усунення. При цьому виявляються
випадки несвоєчасної сплати донарахованої суми податків, пені,
фінансових санкцій.

Основне місце в описовому розділі приділяється фактом виявлених
перевіркою порушень, зокрема:

ведення бухгалтерського й податкового обліку об’єктів оподаткування;

правильність повнота і своєчасність обчислення й перерахування сум
податків та інших обов’язкових платежів до бюджету;

правомірність здійснення грошових операцій;

правильність, повнота і своєчасність складання й подання до податкових
органів статистичної, бухгалтерської і податкової звітності;

відповідність аналітичного, статистичного, податкового обліку звітності,
що подається до податкових органів;

дотримання встановлених лімітів залишків готівки в касах, норм
витрачання готівки на поточні потреби й повнота оприбуткування готівки в
колі.

Факти порушень повинні бути викладені в акті документальної перевірки
ясно, об’єктивно, повно, з козаками, що базуються на податкових,
бухгалтерських регістрах.

В актах, розрахунком, матеріалом і довідках не допускається виправлення
цифр. Дат та інших даних.

У результативній частині акту узагальнюються виявлені факти. У
заключному розділі відбиваються конкретні пропозиції щодо усунення
виявлених порушень і стягнення донарахованих сум. Фіксуються суми
передплати або недоплати з кожного конкретного податку. Для забезпечення
правового оформлення акту перевірки всі сторінки повинні бути завірені
особою, яка здійснює перевірку.

Акт перевірки, як правило, складається у двох примірниках, кожний з яких
підписується службовою особою державного податкового органу, керівником
і головним бухгалтером підприємства.

Посадові особи підприємства підписують акт із записом на останній
сторінці про заперечення і додають письмові пояснення та документи, які
підтверджують ці зауваження. Документи можна надати і пізніше – в
узгоджений з інспектором строк, який не повинне перевищувати трьох
робочих днів з моменту підписання акта, про що роблять у ньому запис.
Після підписання акта його другий примірник (з додатками) передають
керівнику або головному бухгалтеру підприємства під розпис. У разі
відмови керівника або головного бухгалтера, що перевіряються, від
підписання акту перевірки, службовими особами органу ДПС складається акт
довільної форми, який засвідчує факт такої відмови, та акт перевірки
надсилається поштою.

Рішення про застосування і стягнення фінансових санкцій за результатами
розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу ДПС або його
заступник за встановленою формою у двох присінках не пізніше десяти днів
від дня складання акту перевірки.

Якщо у встановленому перевіркою порушенні є ознаки злочину, то матеріали
будуть передані прокурору або до органу попереднього слідства, дізнання,
Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як через два
місяці з дня виявлення. Штраф сплачується до установи Ощадного банку не
з рахунку підприємства, а через ощадбанк.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020