.

Податкова система та її місце у фінансовій системі держави (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4439
Скачать документ

Реферат на тему:

Податкова система та її місце у фінансовій системі держави

Податок є одним із основних елементів фінансової системи. Ще в
стародавні часи найкращий шматок здобичі або виробленого продукту
віддавали главі суспільства (родини, племені, роду тощо). Це була плата
за виконання ним обов’язків, пов’язаних із охороною, керівництвом
общиною, управлінням різними роботами, а також за підтримання добрих
відносин із сусідами, розв’язання спірних питань та ін.

З часом форма та методи стягнення податків змінювались. Спочатку вони
мали вигляд натуральної оплати, потім відпрацьованих трудоднів,
військової здобичі та грошових відрахувань.

Уперше досліджувати податки почали у Давній Греції та Римі. Філософи цих
країн розглядали їх як суспільно корисне й необхідне явище. Вони
визначили й економічно-суспільний характер податку, тобто громадяни
сплачують частини доходу на користь державних органів управління для
виконання ними своїх функцій. Крім того, це об’єднання частини доходів,
майна, прибутків громадян держави, необхідне для існування суспільства,
виконання громадських робіт, соціальної захищеності окремих верств
населення, протистояння зовнішнім ворогам та ін. Податки — основний
чинник розширеного відтворення, зростання економічного потенціалу
держави.

Загалом податкова система являє собою сукупність різних елементів
податкових платежів, принципів їх нарахування, порядку та термінів
сплати. Вона несе відповідальність за їх розрахунки. Ця система є
частиною загальної фінансової системи як на макрорівні (тобто на рівні
держави), так і на мікрорівні (на рівні підприємства та громадян).
Основним завданням на макрорівні є наповнення державного бюджету
необхідними коштами та забезпечення постійного їх надходження згідно з
чинним законодавством. При цьому необхідно дотримуватися єдиної
спрямованості податкової і фінансової систем та економічної стратегії як
держави, так і підприємства.

Податкова система ґрунтується на дії загальноекономічних законів
суспільства. Вона має певні особливості, які залежать від економічної
системи держави, але є і спільні риси, характерні для будь-якої країни.

Мета системи оподаткування — це розробка економічного механізму
нарахування та сплати податкових платежів, встановлення відповідних прав
та зобов’язань суб’єктів оподаткування, відповідальності за порушення
чинного законодавства. Загалом вона повинна відповідати тій системі
розширеного відтворення, яка існує в державі, а також її фазі розвитку.

По суті, податок виступає як примусове зобов’язання платника податку
перед суспільством. Це вилучення частини доходу суб’єкта оподаткування
до державного бюджету і об’єктивне зменшення його доходів. Тому велике
значення має відношення держави до громадян, якість та кількість
виконаних нею функцій. У податковій системі відображені позитивні та
негативні риси тієї економічної політики, яку проводить держава,
недоліки державного управління. Від цього залежить і відношення
платників податків до держави, культура та обов’язковість сплати
податкових платежів.

Згідно з напрямками розвитку економічної стратегії держави приймаються і
відповідні закони. До законодавчої бази системи оподаткування належать
закони держави та різні підзаконні акти, які доповнюють та роз’яснюють
чинні закони. У деяких країнах світу основним законодавчим документом
виступає Податковий кодекс. Він визначає не тільки кількість податкових
платежів, порядок їх нарахування та сплати, а й відповідальність
суб’єктів податкового процесу. В інших державах щодо кожного податку
приймається відповідний закон. Законодавчі акти мають загалом стабільний
характер і можуть змінюватись лише один раз на рік, як правило, під час
обговорення та затвердження державного бюджету на наступній рік. Це
стосується зміни ставки оподаткування, надання пільг, зміни розміру
податку або розширення об’єкта оподаткування. У законах та підзаконних
актах мають однаково трактуватися різні терміни та поняття. Вони також
повинні мати стабільний характер і однакове трактування принципів і
методів розрахунку податкових платежів як для платника, так і для
державного органу, який їх стягує. Це дасть змогу підприємству
розробляти свою податкову політику на тривалий термін і визначати
економічну стратегію.

Основними принципами законодавчої бази податкової системи є:
державність, науковість, стабільність, повнота, лояльність та порядок
прийняття.

Державність. Законодавча база повинна відповідати економічній політиці
держави як у сучасних умовах, так і в майбутньому. Перспективи розвитку
економіки держави залежать значною мірою від наявності фінансових
ресурсів. Основне їх джерело — бюджет держави, а в ньому найбільшу
питому вагу мають податкові платежі. Але податки не мають бути важким
тягарем для платника. Разом з тим податки повинні мати прогресивний
характер, що пояснюється зростанням фінансових потреб держави у
подальшому економічному розвитку та збільшенням її функцій. Особливе
значення мають підзаконні правові акти та методики розробки.

Науковість. Закони держави та різні правові документи повинні базуватися
на глибокому вивченні чинних загальноекономічних законів суспільства і
закономірностей розвитку економічної системи. З розвитком держави та
зміною основної мети та економічної стратегії змінюється і законодавча
база, яка повинна відображати ці особливості. Крім того, при розробці
конкретних методик необхідно застосовувати новітні технології, способи
розрахунків.

Стабільність. Законодавчі документи, які приймає держава, повинні
однаково визначати термінологію податкового платежу, методику його
розрахунку. Із розвитком суспільства, економіки держави відбуваються
постійні зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, які
повинні відображатися у законодавчих документах. Але зміни та доповнення
у чинні закони мають вноситися нечасто і стосуватися передусім
другорядних положень, наприклад надання пільг, зміни ставок
оподаткування, визначення об’єкта та суб’єкта оподаткування тощо. Цей
принцип має важливе значення при розробці податкової стратегії
підприємства, прогнозуванні його розвитку в майбутньому.

Повнота. У законах про податкові платежі повинні відображатися всі
елементи цього принципу: від термінології до відповідальності платника
податку. У світовій практиці неможливі ситуації, коли окремі поняття або
положення, що стосуються податку, його розрахунку та сплати,
визначаються в підзаконних актах.

Лояльність. Закони про оподаткування повинні носити не репресивний
характер стосовно платників податку. Держава існує за рахунок платника і
для платника податкового платежу. Тому її дії мають бути спрямовані на
побудову такої системи, яка була б найефективнішою для платника.
Лояльність законодавчої бази визначається наявністю податкових пільг, їх
обґрунтованістю і впливом на фінансову систему держави. Особливу увага
необхідно приділяти законодавчим документам, спрямованим на зменшення
податкового тягаря.

Порядок прийняття. Порядок прийняття законів визначається становищем у
державі. Але слід зазначити, що в деяких державах закони про введення
нових податкових платежів можуть прийматися тільки після обговорення та
підтримки всього населення держави. Скасування окремих податкових
платежів має позитивне значення для платника, але може негативно
вплинути на державний бюджет та проведення економічної та соціальної
політики.

Приймаючи закони про оподаткування, держава повинна спрямовувати свої
зусилля не тільки на поповнення до державного бюджету, а й на захист
вітчизняного платника податків, тобто виробника та споживача. Так, у
більшості країн світу при досить високих окремих податкових ставках
виробникам і громадянам надаються пільги, які суттєво зменшують
податковий тиск. Загалом зниження або звільнення від сплати податків
збільшує доходи платника, а також добробут населення.

Список використаної літератури

Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. — К.:
Видавничий центр “Просвіта”, 1997.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової
системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. — С. 120-123.

Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ,
1997.

Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. — М., 1999.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные
произведения / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1983.

Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г.
Черника. — М.: ЮНИТИ, 1997.

ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. —М.: ЮНИТИ, 1997.

Періодична преса України та країн світу.

Інтернет. Сайти різних країн світу.

HYPERLINK “http://www.google.net.com” www.google.net.com

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020