.

Податкова система Королівства Данія (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 5442
Скачать документ

Реферат на тему:

Податкова система Королівства Данія

Королівство Данія (КД) належить до країн з високим рівнем податків.
Більшу частину в дохідній частині бюджету держави займає прибутковий
податок з фізичних осіб. Його ставка залежить від багатьох чинників.
Платники поділяються на резидентів та нерезидентів. Резиденти —
громадяни, які знаходяться на території Данії більш ніж півроку
незалежно від постійного місця проживання. Згідно з законодавством
країни вони сплачують податки з усіх доходів, одержаних як на території
Данії, так й за її межами. Нерезиденти — усі інші громадяни країни, вони
сплачують податки тільки з доходів, отриманих на території Данії.

Доходи фізичних осіб поділяються на чотири групи.

1. Особистий дохід. До цієї групи належать заробітна плата працівників,
вартість безкоштовного житла, витрати на службові відрядження, службовий
автомобіль, який використовується в особистих цілях, пенсії, чистий
дохід від підприємницької діяльності (за вирахуванням витрат).

2. Дохід від капіталу. До нього належать чисті відсотки, прибуток для
оподаткування при продажу акцій, які знаходяться у власності понад три
роки, дивіденди від іноземних компаній. Оренда житла, яке здається в
найом.

3. Звичайний дохід до оподаткування — це сукупність особистого доходу та
доходу з капіталу.

4. Дохід від акцій. До нього належать дохід від продажу акцій, які
утримуються у власника більш ніж три роки, дивіденди від акцій датських
компаній, доходи від трастових компаній. Прибутковий податок стягується
за трьома рівнями: державним,

муніципальним та церковним. Ставка державного податку диференційована
залежно від виду доходу. Ставка муніципального та церковного разом
становить близько ЗО %. Загалом зазначений податок становить приблизно
58-60 %.

Прибутковий податок сплачується протягом року авансовим способом.
Кінцевий податок визначається, згідно із заповненою декларацією, для
фізичних осіб до 31 травня року, наступному за звітним, для тих, хто
займається підприємницькою діяльністю, — до 30 червня. На підставі
заповненої декларації податковий орган надсилає повідомлення про розмір
та терміни сплати (до серпня). Якщо платник сплатив більшу суму, то йому
повертають податок з відсотками (4%).

У 1994 році в Данії був введений податок у соціальні фонди. Це
відрахування у фонди соціального страхування, державні пенсійні фонди,
які здійснює роботодавець у розмірі 7 % валової заробітної плати.
Сплачений податок зменшує базу оподаткування платника. Знижуватись ця
база може також за рахунок відрахувань у фонди страхування на випадок
безробіття, деяких видів транспортних витрат, пожертвувань, сплати
аліментів, витрат на виховання дітей.

Дохід від акцій також оподатковується за різними ставками. Це залежить
від розміру доходу. Ставки оподаткування становлять 25-40 %. Крім того,
виділяють лістингові (акції, які беруть участь в котируванні) та
нелістингові акції (які не беруть участі у котируванні). За цими
операціями (особливо з нелістинговими акціями) фізична особа може
зазнати збитків, які відраховуються з оподаткування доходу або
переносяться на прибуток майбутніх років.

Податок на дохід від інвестиційної діяльності. Ставка податку становить
25 % на дивіденди. Якщо дохід перевищує встановлену законодавством суму,
то він оподатковується за ставкою 40 %. Для іноземних громадян існує
особливий режим та правила оподаткування. Якщо іноземний громадянин
знаходиться в Данії від шести місяців до трьох років, одержує заробітну
плату в валюті КД і є резидентом, то він має особливий податковий режим.
Для цього необхідно виконати такі умови: працівник повинен найматися на
роботу датським роботодавцем, який має постійне представництво на
території Данії. При цьому ставка оподаткування становить 15 %, а
податок стягується безпосередньо роботодавцем. Якщо цей громадянин
залишається ще на 48 місяців, то його доходи оподатковуються на
постійній основі, і надалі, перебуваючи на території КД, він сплачує
податки, як й громадяни країни.

Згідно з законодавством КД юридичною особою є всі підприємства,
розташовані та зареєстровані на території країни, або ті, що мають там
основний орган управління. На резидентів розповсюджуються всі
зобов’язання, пов’язані зі сплатою податків за всіма доходами,
одержаними як на території КД, так і за її межами. Податки сплачуються
за фінансовий рік, причому для новоствореної компанії він починається з
часу її реєстрації.

Основним податком для юридичних осіб є податок на прибуток. Він
стягується з чистого прибутку компанії, для чого розраховується база
оподаткування. Вона визначається зі звіту про фінансову діяльність
підприємства за звітний період. Дохід, згідно зі звітним фінансовим
документом, зменшується на розмір фактичних витрат на ведення бізнесу:
до 25 % витрат на підготовку та проведення розважальних заходів, деякі
витрати, пов’язані з відкриттям та поширенням бізнесу, витрати на
маркетингові дослідження, оплата послуг експертів, сплата мита,
дивідендів та відсотків. Крім того, підприємство може зменшити на 12 %
розмір чистої вартості матеріальних запасів згідно з бухгалтерською
звітністю (але вона постійно враховується в наступні роки).

Особливістю кооперативного оподаткування є те, що амортизація не
враховується при визначенні оподатковуваного прибутку, а, навпаки,
додається до балансової вартості активів.

Податок на прибуток стягується за єдиною ставкою, незважаючи на
категорію платника (резидент чи нерезидент), і становить 34 %. Це
стосується як розподіленого, так й нерозподіленого прибутку.

Податок на капітал має ставку 34 % і розраховується через зниження
вартості реалізації на розмір придбання капіталу. Від сплати податку
звільняються операції з цінними паперами, які знаходяться у володінні
більш ніж три роки (якщо цінні папери не є основним джерелом доходу
підприємства); дивіденди, якщо їх утримувач володіє пакетом акцій у
розмірі 25 % протягом фінансового року. В інших випадках 66 % усіх
нерозподілених дивідендів входять до бази оподаткування. Дивіденди,
одержані від іноземних компаній, оподатковуються згідно з чинним
законодавством КД.

З бази оподаткування щомісяця відраховуються внески у пенсійний фонд у
розмірі, який визначається законодавством КД.

Якщо датська компанія має за кордоном філію, то повинна включати
прибуток, одержаний за кордоном, у сукупний оподатковуваний дохід. Але
при цьому вона може одержати податковий кредит, який не повинен
перевищувати 50 % сукупного доходу. Щоб зацікавити фірму в освоєнні
іноземних ринків збуту продукції, їй може надаватися пільга щодо цього
податку.

Стягується податок на прибуток авансовим способом два рази на рік.
Розмір сплати визначається як середній за останні три роки (один внесок
до 50 % загальної суми). Декларація до податкового органу повинна
подаватися не пізніше шести місяців після закінчення фінансового року.

Підприємства, які зобов’язані сплачувати зі своїх товарно-матеріальних
цінностей податок на додану вартість, повинні бути зареєстровані у
податкових органах. Ставка ПДВ становить 25 %. Декларація про сплату ПДВ
подається щоквартально в податковий орган з відповідними документами не
пізніше як за 10 днів до закінчення звітного періоду. За порушення
законодавства про ПДВ до платника застосовуються штрафні санкції.

Податок на майно. Об’єктом оподаткування є чиста вартість майна. Ставка
оподаткування визначається у розмірі 0,7 % з майна, вартість якого
більша за визначену суму. Подружжя оподатковуються окремо.

Податок на спадщину. Якщо померлий був резидентом КД, то податок
сплачується з усього майна, якщо нерезидентом — тільки з частини, яка
знаходиться на території КД. Залежно від відношення до спадщини
встановлюються дві ставки: 15 та 36,25 %. Податок в КД стягується із
подарунків за ставкою звичайного податку. Але встановлюється
неоподаткований мінімум. Подарунки родині, дітям або подружжю
оподатковуються за ставкою 15 %.

Список використаної літератури

Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. — К.:
Видавничий центр “Просвіта”, 1997.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової
системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. — С. 120-123.

Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ,
1997.

Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. — М., 1999.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные
произведения / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1983.

Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г.
Черника. — М.: ЮНИТИ, 1997.

ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. —М.: ЮНИТИ, 1997.

Періодична преса України та країн світу.

Інтернет. Сайти різних країн світу.

HYPERLINK “http://www.google.net.com” www.google.net.com

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020