.

План рахунків (в таблиці)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 12667
Скачать документ

План рахунків

Використовується підприємствами і організаціями України в
бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції
нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.)

Найменування

рахунка Но-мер

ра-хун-ка Номери і найменування субрахунків Види діяльності і
підприємств, де переважно застосовується рахунок

Розділ I. Основні засоби (фонди)

Основні засоби 01 1. Будівлі, споруди

2. Автотранспорт, меблі, прилади

3. Приватизований житловий фонд

4. Інше

Крім того, можуть бути відкриті субрахунки для обліку основних засобів,
взятих підприємствами за договорами оренди цілісних майнових комплексів
або фінансового лізингу, а також для обліку невиробничих основних
засобів Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

Знос (амортизація) майна 02 1. Знос будівель, споруд

2. Знос автотранспорту, меблів, приладів

3. Знос приватизованого житлового фонду

4. Знос інших основних засобів

5. Знос нематеріальних активів Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

Ремонт основних засобів 03 1. Поточний ремонт

2. Капітальний ремонт Усі види діяльності

— » —

Нематеріальні активи 04 За видами активів Усі види діяльності

Розділ II. Виробничі запаси

Матеріали 05 1. Сировина і матеріали

2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі

3. Інші матеріали

4. Тара і тарні матеріали

5. Мінеральні добрива і отрутохімікати

6. Біопрепарати і медикаменти

7. Матеріали, здані на переробку на сторону Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

— »—

— »—

Паливо 06 1. Нафтопродукти

2. Тверде паливо

3. Інші види палива Усі види діяльності

— » —

— »—

Будівельні матеріали і обладнання для встановлення 07 1. Матеріали

2. Конструкції і деталі

3. Обладнання до встановлення вітчизняне

4. Обладнання до встановлення імпортне Підприємства і ор- ганізації, що
здій- снюють капітальні вкладення

Запасні частини 08 1. Запасні частини

2. Обмінний фонд Усі види діяльності

— »—

Тварини на вирощуванні і відгодівлі 09 1. Молодняк тварин

2. Тварини на відгодівлі

3. Птиця

4. Звірі

5. Кролики

6. Сім’ї бджіл

7. Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації

8. Худоба, прийнята від населення для реалізації Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

— »—

— »—

— »—

Насіння і корми 10 1. Насіння

2. Садивний матеріал

3. Корми Усі види діяльності

— » —

— » —

Майно в оренді 11 1. Майно в оренді

2. Орендні зобов’язання до надходження

3. Обігові фонди до викупу

4. Орендний кредит

Орендодавці цілісних майнових комплексів

Орендодавці фінансової оренди

Орендодавці цілісних майнових комплексів

— »—

Малоцінні та швидкозношувані предмети 12 1. Малоцінні та
швидкозношувані предмети на складі

2. Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації

3. Тимчасові (нетитульні) споруди і прибудови Усі види діяльності

— » —

— » —

Знос малоцінних та швидкозно-шуваних предметів 13 1. Знос малоцінних
та швидкозношуваних предметів

2. Знос тимчасових (нетитульних) споруд і прибудов

3. Знос предметів прокату Усі види діяльності

— » —

Підприємства, які надають послуги прокату

Переоцінка товарно-матеріальних цін- ностей 14 1. Переоцінка виробничих
запасів

2. Переоцінка МШП

3. Переоцінка НСП

4. Переоцінка готової продукції

5. Переоцінка товарів Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

Заготівля та придбання матеріальних цінностей 15

Усі види діяльності

Транспортно-заготівельні витрати 16 1. Операційні витрати

2. Загальнозаготівельні витрати

3. Утримання заготівельних та приймальних пунктів Усі види діяльності

— » —

— » —

…………………………. 17

Розділ III.Витрати на виробництво

Валові витрати 18

На розсуд підприємства

…………………………. 19

Основне виробництво 20

Усі види діяльності

Напівфабрикати власного виробництва 21

Промисловість

………………………. 22

Допоміжні виробництва 23

Усі види діяльності

Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання 24

Промисловість, будівництво, сільське господарство

Загальновиробничі витрати сільське господарство та ін. 25

Промисловість,

Загальногосподарські витрати 26

Усі види діяльності

……………………….. 27

Брак у виробництві 28

Галузі матеріального виробництва

Обслуговуючі виробництва і господарства 29

Усі види діяльності

Некапітальні роботи 30 1. Спорудження тимчасових (титульних) споруд

2. Спорудження тимчасових (нетитульних) споруд

3. Інші некапітальні роботи Будівництво

Витрати майбутніх періодів 31

Усі види діяльності

………………………. 32

Капітальні вкладення 33 1. Передбачені державним планом

2. Здійснювані понад державний план

3. Безпланові

4. Закінчені, не забезпечені фінансуванням

5. Витрати, які не збільшують вартість основних фондів

6. Закінчене капітальне будівництво, не підтверджене організацією, яка
експлуатує, про зарахування на баланс Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

УКБ держадміністра-цій (виконкомів), районних рад

……………………. 34

Формування основного стада 35 1. Придбання дорослих тварин

2. Переведення молодняку тварин у загальне стадо

3. Безоплатне одержання худоби Усі види діяльності

— » —

— » —

Виконані етапи по незакінчених роботах 36

Будівництво, наука, промисловість

………………….. 37

…………………. 38

Розділ IV. Готова продукція, товари і реалізація

……………………. 39

Готова продукція 40

Промисловість, сільське господарство та ін.

Товари 41 1. Товари на складах

2. Товари в роздрібній торгівлі

3. Тара під товарами та порожня

4. Покупні вироби

5. Предмети прокату

6. Продукція підсобного сільського господарства

7. Багатообігова тара – обладнання, яка підлягає поверненню

8. Контрактна продукція Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Хлібоприймальні підприємства

Торгова націнка 42 1. Товарні надбавки

2. —

3. Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат

4. Валютна маржа Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Позавиробничі витрати 43

Промисловість, сільське господарство

Витрати обігу 44

Торгові, постачальницькі, збутові, заготівельні, обмінні пункти

Товари, які відвантажені, виконані роботи та послуги 45*

Усі види діяльності

Реалізація 46

Усі види діяльності

Внутрісистемний відпуск товарів, робіт, послуг 47

Усі види діяльності

Валові доходи підприємства 48

На розсуд

Доходи від реалізації послуг 49

Транспорт, зв’язок

Розділ V. Грошові кошти

Каса 50 1. Каса підприємства у національній валюті

2. Каса підприємства в іноземній валюті

3. Операційна каса в національній валюті

4. Операційна каса в іноземній валюті Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Розрахунковий рахунок 51 1. Розрахунковий рахунок

2. Розрахунковий субрахунок Усі види діяльності

— » —

Валютний рахунок 52 1. Валютний рахунок всередині країни

2. Валютні рахунки за кордоном

3. Транзитний валютний рахунок Усі види діяльності

— » —

— » —

………………….. 53

Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення 54 1. Спеціальний
рахунок нецентралізованих коштів, призначених на фінансування
капітальних вкладень понад затверджений план

2. Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів,
призначених на фінансування капітальних вкладень

3. Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів
інших організацій Усі види діяльності

— » —

УКБ держадміністрацій (виконкомів) районних рад

Інші рахунки в банках 55 1. Окремий рахунок по капітальному ремонту

2. Акредитиви і окремі рахунки по вантажообігу

3. Рахунок у банку по доходах

4. Рахунок у банку по різницях у цінах

5. Інші рахунки в банках

6. Ощадні сертифікати

7. Приватизаційні папери

8. Імпортний депозит

9. Приватизаційні кошти громадян

10. Компенсаційні сертифікати Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Орендні підприємства

— » —

Інші грошові кошти 56 1. Грошові кошти в дорозі

2. Грошові документи

3. Власні акції, викуплені у акціонерів

4. Приватизаційні папери

5. Компенсаційні сертифікати

6. Цінні папери на продаж Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Інвестиційні фонди

Торговці цінними паперами

…………………. 57

Фінансові вкладення 58 За терміновістю і видами вкладень Усі види
діяльності

Векселі отримані 59

Усі види діяльності

Розділ VI. Розрахунки

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 60

Усі види діяльності

Розрахунки за авансами 61 1. Розрахунки з постачальниками і
підрядчиками за виданими авансами і частковою оплатою замовлень

2. Розрахунки з покупцями і замовниками за отримані аванси і часткову
оплату замовлень Усі види діяльності

— » —

Розрахунки з покупцями і замовниками 62 1. Розрахунки в порядку інкасо

2. Розрахунки за плановими платежами

3. Розрахунки з покупцями за продукцію, не включену в обсяг реалізації

4. Інші розрахунки Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Розрахунки за претензіями 63

Усі види діяльності

Розрахунки за міжгосподарською кооперацією 64

Агропромислові підприємства і організації

Розрахунки за позабюджетними платежами 65 За видами платежів Усі види
діяльності

Векселі видані 66

Усі види діяльності

Податкові розрахунки 67 1. За податковим зобов’язанням

2. За податковим кредитом Усі види діяльності

— » —

Розрахунки з бюджетом 68 За видами платежів Усі види діяльності

Розрахунки із страхування 69 1. Розрахунки з соціального страхування

2. Розрахунки зі страхування майна

3. Розрахунки з індивідуального страхування

4. Розрахунки з Пенсійним фондом Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Розрахунки з оплати праці 70 1. Нарахована заробітна плата

2. Депонована заробітна плата Усі види діяльності

— » —

Розрахунки з підзвітними особами 71

Усі види діяльності

Розрахунки за відшкодування матеріальних збитків 72 1. За недостачами і
крадіжками

2. За іншими видами заподіяних збитків Усі види діяльності

— » —

Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями 73 1. За
товари, продані в кредит

2. За позиками на індивідуальне житлове будівництво

3. За позиками на будівництво садових будиночків

4. За позиками молодим сім’ям

5. За формений одяг

6. За акціями трудового колективу

7. За доходами, отриманими на пайовий фонд членів організації орендарів

8. Заборгованість учасників з передплати акцій Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Розрахунки з приватизації 74 Компенсаційні сертифікати Усі види
діяльності

Розрахунки з учасниками 75 За учасниками Підприємства з іноземними
інвестиціями, господарські товариства

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 76 1. З організаціями і
особами за виконавчими документами

2. З кооперативними і громадськими організаціями за куплені чи продані
основні засоби

3. З іншими дебіторами і кредиторами всередині країни

4. Розрахунки по викупу обігових фондів

5. Розрахунки з різними іноземними дебіторами і кредиторами

6. За облігаціями державної позики

7. Розрахунки за операціями, пов’язаними зі здійсненням спільної
діяльності

8. Розрахунки з фінансовими організаціями за централізованою оплатою
матеріально-технічних ресурсів Усі види діяльності

— » —

— » —

Орендні підприємства

Усі види діяльності

— » —

— » —

Підприємства АПК

Внутрішньовідомчі розрахунки з перерозподілу обігових коштів і прибутку
77

Усі види діяльності

Внутрішньовідомчі розрахунки за поточними операціями 78 1. За коштами в
порядку надання фінансової допомоги

2. За централізованими фондами і резервами

3. За оплатою обладнання

4. За іншими операціями Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Внутрішньогосподарські розрахунки 79 1. Розрахунки з відділом
капітального будівництва

2. Розрахунки з іншими господарствами Усі види діяльності

— » —

Розділ VII.Фінансові результати та використання прибутку

Прибутки та збитки 80

Усі види діяльності

Використання прибутку 81 1. Платежі в бюджет з прибутку

2. Використання прибутку на інші цілі Усі види діяльності

— » —

Використання позикових коштів 82 1. Використання кредитів банку

2. Використання інших позикових коштів

Усі види діяльності

— » —

Доходи майбутніх періодів 83 1. Доходи майбутніх звітних періодів

2. Майбутні надходження заборгованості по нестачах, виявлених за минулі
роки

3. Різниця між обліковими та роздрібними цінами за
товарно-матеріальними цінностями, яких бракує

4. Різниця між купівельної ціною і оціночною вартістю майна

5. Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна

6. Різниця у вартості компенсаційних сертифікатів Усі види діяльності

— » —

— » —

Підприємства, які вклали кошти в об’- єкти приватизації

Орендодавці фінансової оренди

Усі види діяльності

Недостачі і втрати від псування цінностей 84

Усі види діяльності

Розділ VIII. Фонди та резерви

Статутний фонд 85 1. Прості акції

2. Привілейовані акції

3. Визначений статутний фонд (акції органу приватизації)

4. Оплачений статутний фонд (акції в обігу)

5. Вилучений статутний фонд (акції, вилучені з обігу) Усі види
діяльності

— » —

Приватизовані підприємства

Акціонерні товариства

— »—

Амортизаційний фонд 86 1. За власними основними засобами

2. За орендованими основними засобами

Усі види діяльності, крім малих і спільних (з іноземною участю)
підприємств і господарських товариств

Фонди економічного стимулювання 87 За видами фондів та цільових засобів
Усі види діяльності

Фонди спеціального призначення 88 За видами фондів,

крім того:

Пайовий фонд членів організації орендарів

Фонд в орендованих основних засобах

Фонд засобів соціальної сфери

Фонд засобів, які використані на фінансові вкладення

Емісійний дохід

Кошти від продажу акцій

Резервний (страховий фонд)

Фонд індексації балансової вартості майна

Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно- матеріальних
цінностей

Фонд безоплатно отриманого майна

Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних
активів прибутку

Фонд індексації вартості незавершеного будівництва

Власні кошти трудового колективу

Фонд цільових та інших спеціальних коштів, які використовуються на
капвкладення Орендні підприємства

— » —

Приватизовані підприємства

Усі види діяльності

— » —

Акціонерні товариства

Які створюють фонд

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Резерв майбутніх витрат і платежів 89 За видами резервів Усі види
діяльності

Розділ IX. Кредити банків та фінансування

Короткотермінові позики банку 90 За видами позик Усі види діяльності

Спеціальний позиковий рахунок 91

Торгівля, постачання, промисловість тощо

Довготермінові кредити банку 92 За видами кредитів Усі види діяльності

Фінансування капітальних вкладень 93 1. Передбачені державним планом

2. Здійснювані понад державний план

3. Інші джерела

Усі види діяльності, крім господарських товариств, малих і спільних
(з іноземною участю) підприємств

Фінансування формування основного стада 94

Усі види діяльності, крім господарських товариств, малих і спільних
підприємств (з іноземною участю)

Інші позикові кошти 95 1. Короткотермінові позикові кошти

2. Довготермінові позикові кошти

3. Відстрочені платежі у бюджет та в державні поза бюджетні фонди

4. Кредитування податку на додану вартість

5. Приватизаційні папери

6. Орендний кредит Усі види діяльності

— » —

— » —

Торгівля, постачання, заготівля

Інвестиційні фонди

Орендарі цілісних майнових комплексів

Цільове фінансуван-ня і цільові надходження 96 За видами фінансування і
надходжень

Зобов’язання державної скарбниці Усі види діяльності

— » —

Позики банку для робітників та службовців 97 1. Під товари, продані у
кредит

2. На індивідуальне житлове будівництво

3. На будівництво садових будиночків

4. Молодим сім’ям на покращення житлових умов Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Нерозподілений при буток (непокриті збитки) минулих років 98

Усі види діяльності

Заборгованість за майно в оренді 99 1. Заборгованість за майно в
оренді

2. Зобов’язання по фінансовій оренді

3. Заборгованість за орендний кредит Орендодавці цілісних майнових
комплексів

Орендарі фінансової оренди

Орендодавці цілісних майнових комплексів

Позабалансові рахунки

Найменування рахунка Номер рахунка Номери і найменування субрахунків
Види діяльності і підприємств, де переважно застосовується рахунок

Збалансовані рахунки

Орендовані основні засоби 001

Усі види діяльності

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання 002

Усі види діяльності

Обладнання, прийняте для монтажу 003

Підрядні організації

Бланки суворої звітності 004

Усі види діяльності

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів 005

Усі види діяльності

Забезпечення зобов’язань та платежів 006 1. Забезпечення отримані

2. Забезпечення видані

3. Зобов’язання за майном довірителя Усі види діяльності

— » —

Довірчі товариства

Зобов’язання за приватизаційними паперами 007 1. Зобов’язання за
приватизаційними майновими сертифікатами

2. Зобов’язання за приватизаційними житловими чеками Довірчі товариства

— » —

Характеристика плану рахунків

Розділ I. Основні засоби (фонди)

Рахунок 01 «Основні засоби»

До основних фондів (засобів) відносяться будівлі, споруди, устаткування,
обчислювальна техніка, приладдя, транспортні засоби, інструменти,
інвентар та інші матеріальні цінності (засоби праці), що діють у
натуральній формі протягом тривалого часу та вартість яких поступово
зменшується у зв’язку із зносом.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1993 р. №250 (із змінами та доповненнями), до складу
основних засобів зараховують предмети вартістю понад 15
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ціною придбання і
терміном служби більше одного року. До складу основних засобів включають
також сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну
худобу, будівельний механізований інструмент і бібліотечні фонди
незалежно від вартості. Не зараховують до складу основних фондів ті
предмети, що їх придбано (збудовано) із метою подальшого продажу,
незалежно від вартості та терміну служби.

Не відносять до основних засобів та не відображують на рахунку 01
предмети, що наведені у пункті 47 Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

На рахунку 01 згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової
вартості груп основних фондів, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 24 липня 1997 р. №159 та зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 р. за № 310/2114 (зі змінами
і доповненнями), ведуть бухгалтерський облік основних виробничих фондів
(основних засобів, що використовуються в господарській діяльності
підприємств), за первісною вартістю — сумою витрат, пов’язаних із
виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням,
страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією,
реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів. На
рахунку 01 відображають також суми індексації (переоцінки) основних
фондів.

Застосовують такі субрахунки:

1. «Будівлі і споруди».

2. «Автотранспорт, меблі, прилади».

3. «Приватизований житловий фонд».

4. «Інші основні засоби».

За такими ж групами на окремих субрахунках ведуть бухгалтерський облік
основних невиробничих фондів (основних засобів, що не використовуються в
господарській діяльності підприємств).

За такими ж групами на окремий субрахунок виділяють вартість основних
засобів, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів (далі —
ЦМК) або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на
баланс.

Витрати на ремонт орендованих основних засобів в аналітичному обліку на
рахунку 01 відображають як власні основні засоби під назвою «Ремонтні
затрати (найменування об’єкта оренди основних засобів)». Після переходу
орендованих основних засобів у власність орендаря суму ремонтних затрат
приєднують до первісної вартості таких основних засобів.

На субрахунку 01-1 «Будівлі і споруди» ведуть облік руху та наявності
будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв,
включаючи частини будівель.

На субрахунку 01-2 «Автотранспорт, меблі, прилади» ведуть облік руху та
наявності автомобілів, включаючи вузли і запасні частини, якими вони
комплектуються (двигуни, мости, запасні колеса, підйомники, інструмент,
інвентар та інші), меблів, побутових електронних, оптичних,
електромеханічних приладів та інструментів, електронно-обчислювальних та
інших машин для автоматичного оброблення інформації, інформаційних
систем, телефонів, мікрофонів, рацій, іншого конторського (офісного)
обладнання, устаткування та приладдя до них.

На субрахунку 01-3 «Приватизований житловий фонд» відображають рух і
наявність приватизованих квартир у багатоквартирному будинку, які не
передані на баланс товариству власників квартир.

На субрахунку 01-4 «Інші основні засоби» ведуть облік руху і наявності
інших основних засобів.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт —
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або
конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних
самостійних функцій. Інвентарним об’єктом визначається також
відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або
різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні
пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент,
внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс —
певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Облік інвентарних об’єктів основних засобів ведуть із застосуванням
типових форм первинного обліку, затверджених наказом Міністерства
статистики України від 29 грудня 1995 р. №352, за первісною вартістю.
Відомості про зміни первісної вартості основних засобів заносять до форм
первинного обліку інвентарних об’єктів.

Балансову (залишкову) вартість окремих інвентарних об’єктів основних
засобів, що обліковуються на субрахунку 01-1, визначають як різницю між
вартістю окремого інвентарного об’єкта (облік якого ведуть на субрахунку
01-1) та сумою зносу цього об’єкта.

Балансову (залишкову) вартість груп основних засобів, облік вартості
яких ведуть на субрахунках 01-2 і 01-4, визначають як різницю між
вартістю цих груп та сумою їх зносу (рахунок 02).

У разі придбання інвентарних об’єктів основних виробничих фондів
(одержано об’єкт, який потребує (не потребує) монтажу) роблять такі
бухгалтерські записи:

Дт 07 (33) Кт 60 — на вартість об’єкта (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено вартість об’єкта (включаючи ПДВ)

Дт 01 Кт 33 — об’єкт введено в експлуатацію

Дт 01 Кт 02 — відображено суму зносу придбаного основного засобу, що був
в експлуатації

Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні
вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових
та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення» —
відображено використані на придбання основного засобу прибуток, цільові
та інші спеціальні кошти.

Якщо проводять придбання інвентарних об’єктів основних невиробничих
фондів, записи будуть такими:

Дт 07 (33) Кт 60 — на вартість об’єкта (без ПДВ)

Дт 60 Кт 51 — оплачено вартість об’єкта (включаючи ПДВ)

Дт 81, Кт 60 — списано суму ПДВ, що сплачена у

87, 88, зв’язку з придбанням, на рахунки

87, 88, 96, 98 обліку відповідних джерел

фінансування

Дт 01 Кт 33 — об’єкт введено в експлуатацію

Дт 01 Кт 02 — відображено суму зносу придбаного основного засобу, що був
в експлуатації

Дт 81, 87, Кт 88 — відображено використані на

96, 98 придбання основного засобу

прибуток, цільові та інші

спеціальні кошти.

Рахунок 02 «Знос (амортизація) майна»

На рахунку 02 ведуть бухгалтерський облік зносу основних засобів та
нематеріальних активів. При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Знос будівель та споруд».

2. «Знос автотранспорту, меблів, приладів».

3. «Знос приватизованого житлового фонду».

4. «Знос інших основних засобів».

5. «Знос нематеріальних активів».

За такими ж групами на окремих субрахунках обліковують знос основних
невиробничих фондів.

За такими ж групами на окремому субрахунку обліковують знос основних
засобів, що за договорами оренди ЦМК або фінансового лізингу (оренди)
зараховані на баланс.

Для цілей податкового обліку пунктом 8.1.1 Закону «Про оподаткування
прибутку підприємств» амортизацію основних фондів та нематеріальних
активів визначено як поступове віднесення витрат на їх придбання,
виготовлення або поліпшення на зменшення скорегованого прибутку платника
податку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Норми амортизації встановлено у відсотках до балансової вартості кожної
з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в
такому розмірі (у розрахунку на календарний квартал):

група 1 — 1,25%;

група 2 — 6,25%;

група 3 — 3,75%.

Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування
прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних після
набрання чинності законом, за такими нормами (у розрахунку на
календарний рік):

1-й рік експлуатації — 15%;

2-й рік експлуатації — 30%;

3-й рік експлуатації — 20%;

4-й рік експлуатації — 15%;

5-й рік експлуатації — 10%;

6-й рік експлуатації — 5%;

7-й рік експлуатації — 5%.

Згідно з пунктом 22.4 закону зазначені норми амортизації застосовувалися
у 1997 році з понижуючим коефіцієнтом 0,7 та у 1998 році з понижуючим
коефіцієнтом 0,6.

Знос основних виробничих фондів у сумі нарахованої амортизації
відображають записом:

Дт 24, 25, 26, 44 Кт 02

Знос невиробничих фондів (витрати на придбання, ремонт, реконструкцію,
модернізацію або інші поліпшення цих основних засобів згідно з п.п.
8.1.4 закону не підлягають амортизації) господарські товариства
відображають:

Дт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні вкладення і
придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових та інших
спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення», «Фонд засобів
соціальної сфери», «Фонд індексації балансової вартості майна», «Фонд
безоплатно одержаного майна», «Фонд індексації вартості незавершеного
будівництва».

Кт 02 — на суму амортизації за нормами для відповідної групи основних
засобів без застосування норм прискореної амортизації виходячи з
первісної вартості таких основних засобів.

Нарахування зносу починається з першого числа місяця, наступного за
місяцем зарахування на баланс таких основних засобів, а по інвентарних
об’єктах, що вибули (списані з балансу), припиняється з першого числа
місяця, наступного за місяцем їх вибуття.

Орендодавець протягом строку оренди нараховує за встановленими нормами
амортизацію на здані в оперативну оренду основні фонди з відображенням:

Дт 23, субрахунок «Витрати на орендні послуги» Кт 02, відповідний
субрахунок обліку зносу власних основних засобів.

Відповідно до п. 16 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в
Україні», затверджених наказом МФУ від 07.05.93 р. №25 (зі змінами і
доповненнями) норма зносу (амортизації) окремого виду нематеріальних
активів визначається виходячи з первісної вартості та встановленого
терміну їх корисного використання (але не більше 10 років або терміну
діяльності підприємства) і затверджується розпорядчим документом
керівника підприємства.

Не нараховується знос на «ноу-хау», гудвіли, знаки для товарів і послуг,
вартість яких не зменшується в процесі їх використання.

Рахунок 03 «Ремонт основних засобів»

На рахунку 03 провадиться бухгалтерський облік затрат на ремонт основних
засобів за видами ремонтів (поточний, капітальний) на окремих
субрахунках.

Для цього використовують такі субрахунки:

1. Поточний ремонт.

2. Капітальний ремонт.

Пунктом 8.7.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» дозволено
платникам податку протягом звітного року віднести до валових витрат
будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не
перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на
початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення
балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об’єкта
основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами,
передбаченими для відповідних основних фондів.

Ремонт основних виробничих фондів підрядним способом господарські
товариства відображають в обліку такими записами:

Дт 03 Кт 60 — на суму витрат на ремонт (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)

Дт 18 Кт 03

Дт 24, 25, Кт 18 — списано суму витрат з ремонту,

26, 44 що не перевищує встановленої законодавством частки таких витрат
для включення до валових витрат

Дт 01 Кт 03 — списано суму витрат з ремонту, яка перевищує вказану в
попередньому записі суму.

У разі ремонту основних невиробничих фондів підрядним способом записи
будуть такі:

Дт 03 Кт 60 — на суму витрат на ремонт (без ПДВ)

Дт 81, 87, Кт 60 — на суму ПДВ

88, 96, 98

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)

Дт 01 Кт 03 — списано витрати на ремонт

Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: «Фонд використаного на капітальні
вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку», «Фонд цільових
та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення» —
відображено використання прибутку, цільових та ін. спеціальних коштів на
поліпшення основних засобів.

Рахунок 04 «Нематеріальні активи»

Пунктом 16 «Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні»
до складу нематеріальних активів віднесено довгострокові вкладення
(інвестиції) на придбання об’єктів промислової та інтелектуальної
власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди
будівель (споруд, приміщень) або користування ними, а також інших
аналогічних майнових прав, що визнані об’єктом права власності
підприємства і приносять дохід.

До інших аналогічних майнових прав належать права на місце на товарній,
фондовій біржі, до вартості якого входять усі витрати, пов’язані з
практичним використанням переваг цього місця для самого підприємства.

Не зараховуються до складу нематеріальних активів вкладення в придбання
об’єктів промислової та інтелектуальної власності, майнових прав,
програмних продуктів з метою подальшого продажу.

На рахунку 04 провадиться бухгалтерський облік нематеріальних активів за
первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і
приведення до стану, в якому вони придатні для використання із
запланованою метою.

До цього рахунка відкривають субрахунки за видами (авторські права,
права використання земельних ділянок, права на здійснення окремих видів
діяльності, програмне забезпечення обчислювальної техніки тощо) та
окремими інвентарними одиницями нематеріальних активів.

Надходження та оприбуткування будь-якого об’єкта нематеріальних активів
на підприємстві слід підтвердити відповідним первинним документом, в
якому вказують докладну характеристику об’єкта: його первісну вартість;
термін корисного використання; норму зносу (амортизації); підрозділ, в
якому буде використовуватися об’єкт; підписи посадових осіб, що прийняли
об’єкт, з доданням документів, в яких описується сам об’єкт
нематеріальних активів або порядок його використання.

Розділ II. Виробничі запаси

Рахунок 05 «Матеріали»

Згідно з п. 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо,
покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, що
використовується для пакування і транспортування продукції (товарів),
інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їхньою
фактичною собівартістю. Давальницька сировина відображається за балансом
за цінами, вказаними у договорі.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з
витрат на їх придбання, включаючи сплату процентів за придбання в
кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (надбавки),
комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним
організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на
транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми
організаціями.

Рахунок 05 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух належних підприємству сировини, матеріалів, тари та ін.
цінностей.

При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Сировина та матеріали».

2. «Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, конструкції та
деталі».

3. «Інші матеріали».

4. «Тара та тарні матеріали».

5. «Мінеральні добрива та отрутохімікати».

6. «Біопрепарати та медикаменти».

7. «Матеріали, передані в переробку на сторону».

Для цілей податкового обліку, згідно з п. 5.9 Закону «Про оподаткування
прибутку підприємств», Міністерство фінансів розробило Порядок ведення
обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім
активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів),
матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів
на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у
тому числі малоцінних предметів на складах) та затвердило його наказом
від 11.06.98 р. №124 (зареєстровано в Мін’юсті 03.07.98 р. за №
417/2857).

Відповідно до цього Порядку усі платники податку на прибуток
підприємств, крім виробників сільськогосподарської продукції, за
результатами звітного (податкового) кварталу складають відомості про
балансову вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів.

Відомості подаються платником податку до податкового органу за
місцезнаходженням платника податку разом з податковою декларацією про
прибуток підприємства.

Облік приросту (убутку) товарних і матеріальних ресурсів ведеться тільки
щодо тих товарних запасів і матеріальних ресурсів, витрати на придбання
яких відповідно до закону включаються до складу валових витрат.

Якщо балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на
кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того
ж звітного кварталу, то різниця вираховується із суми валових витрат
платника податку в цьому звітному кварталі.

Якщо ж навпаки, різниця додається до складу валових витрат.

Надходження сировини, матеріалів, палива, малоцінних та швидкозношуваних
предметів виробничого призначення з наступною оплатою господарські
товариства відображають записами:

Дт 18 Кт 60

Дт 05, 06, 12 Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ)

У разі попередньої оплати записи будуть такими:

Дт 18 Кт 51

Дт 61 Кт 18 — попередня оплата вартості матеріальних цінностей (без ПДВ)
— валові витрати

Дт 68 Кт 51 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 61 Кт 67/2 — ПДВ

(якщо податкову накладну не одержано, роблять записи

Дт 18 Кт 51

Дт 61 Кт 51 — ПДВ

Дт 61 Кт 18, і лише після одержання податкової накладної виникає право
на податковий кредит.

Дт 68 Кт 67/2).

Дт 05, 06, 12 Кт 60 — одержані сировина, матеріали, паливо, МШП від
постачальників (без ПДВ)

Дт 67/2 Кт 60 — ПДВ

Дт 60 Кт 61

Рахунок 06 «Паливо»

Рахунок 06 призначений для обліку даних про наявність та рух належних
підприємству паливних матеріалів.

На рахунку 06 обліковують наявність та рух нафтопродуктів (нафта,
дизельне паливо, гас, бензин тощо), мастильних матеріалів, призначених
для експлуатації транспортних засобів, технологічних потреб виробництва,
виробітку енергії та опалення будинків, твердого (вугілля, торф, дрова
тощо) та газоподібного палива.

Відходи та залишки, одержані в процесі виробництва (деревина, тирса,
обрізки тощо), які використовуються як паливо, також відображають на
рахунку 06.

Використовують такі субрахунки:

1. «Нафтопродукти».

2. «Тверде паливо».

3. «Інші види палива».

Рахунок 07 «Будівельні матеріали та устаткування до установки»

Рахунок 07 призначений для обліку даних та узагальнення інформації
підприємствами, які здійснюють капітальні вкладення, про наявність та
рух матеріалів, використаних безпосередньо в процесі будівельних та
монтажних робіт, для виготовлення будівельних деталей, для спорудження й
обробки конструкцій і частин будинків та споруд, будівельні конструкції
та деталі, а також інші матеріальні цінності, необхідні для потреб
будівництва (вибухові речовини тощо).

Використовують такі субрахунки:

1. «Матеріали».

2. «Конструкції та деталі».

3. «Устаткування до установки вітчизняне».

4. «Устаткування до установки імпортне».

Рахунок 08 «Запасні частини»

Рахунок 08 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність запасних частин, призначених для виробництва, та рух запасних
частин, придбаних або виготовлених для власних потреб, для проведення
ремонту, заміни спрацьованих частин машин, устаткування, транспортних
засобів тощо, а також обмінного фонду автомобільних шин, устаткування,
двигунів, вузлів, агрегатів, створеного в ремонтних підрозділах
підприємств, на технологічних обмінних пунктах та ремонтних заводах.

Використовують такі субрахунки:

1. «Запасні частини».

2. «Обмінний фонд».

Рахунок 09 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

Рахунок 09 призначений для обліку даних про наявність та рух молодняку
тварин, які належать підприємству; дорослих тварин, які знаходяться на
відгодівлі та в нагулі; птахів; звірів; кроликів; сімей бджіл; дорослої
худоби, вибракуваної з основного стада для реалізації; худоби, прийнятої
від населення для реалізації.

Використовують такі субрахунки:

1. «Молодняк тварин».

2. «Тварини на відгодівлі».

3. «Птиця».

4. «Звірі».

5. «Кролі».

6. «Сім’ї бджіл».

7. «Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації».

8. «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

Рахунок 10 «Насіння та корми»

Рахунок 10 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух насіння, товарно-садивного матеріалу та кормів як
власного виробництва, так і купованих (придбаних).

Використовують такі субрахунки:

1. «Насіння».

2. «Садивний матеріал».

3. «Корми».

Рахунок 11 «Майно в оренді»

Рахунок 11 вперше з’явився у Порядку відображення в бухгалтерському
обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою
державних підприємств, затвердженому наказом МФУ від 16.12.93 р. №109.
Пізніше в цей Порядок було внесено зміни та доповнення, після чого
орендодавці ЦМК почали обліковувати зазначену в передаточному балансі
залишкову вартість основних фондів, що передані в оренду; вартість
оборотних матеріальних засобів, які підлягають викупу, та вартість
грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської і
кредиторської заборгованості, які надаються в кредит, на окремих
субрахунках.

Використовують такі субрахунки:

1. «Майно в оренді» (застосовують орендодавці ЦМК).

2. «Орендні зобов’язання до надходження» (застосовують орендодавці
фінансової оренди).

3. «Оборотні фонди до викупу» (застосовують орендодавці ЦМК).

4. «Орендний кредит» (застосовують орендодавці ЦМК).

Рахунок 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Рахунок 12 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), які
належать підприємству.

Ці предмети згідно з п. 47 Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні обліковуються на підприємствах як засоби в
обороті. У цьому ж пункті наведено їх перелік.

До МШП належать предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян за одиницю за ціною придбання незалежно від терміну
служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного
механізованого інструменту, робочої та продуктивної худоби, які є
основними засобами незалежно від їх вартості, а також предмети з
терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості.

Предмети вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за одиницю списуються на видатки в міру відпуску їх у
виробництво або експлуатацію.

На рахунку 12 також враховуються підприємством тимчасові (нетитульні)
споруди та пристрої, пристосування та обладнання, які експлуатуються.

МШП враховуються за їх первісною вартістю, що складається з витрат на
придбання, спорудження або виготовлення.

Сума зносу цих засобів та предметів на підприємстві відображається в
обліку і звітності окремо.

Застосовуються такі субрахунки:

1. «МШП на складі».

2. «МШП в експлуатації».

3. «Тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої».

Рахунок 13 «Знос МШП»

Рахунок 13 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
знос МШП, які знаходяться в експлуатації, а також предметів прокату,
врахованих на рахунку 41 «Товари».

Порядок нарахування зносу по МШП та їх бухгалтерського обліку
регулюється пунктом 48 Положення про організацію бухгалтерського обліку
і звітності в Україні та пунктами 7-12 Вказівок щодо організації
бухгалтерського обліку в Україні.

Використовуються такі субрахунки:

1. «Знос МШП».

2. «Знос тимчасових (нетитульних) споруд та пристроїв».

3. «Знос предметів прокату» (застосовують підприємства, які здійснюють
послуги прокату).

Рахунок 14 «Переоцінка товарно-матеріальних цінностей»

Рахунок 14 призначено для обліку даних про результати переоцінки
цінностей, які відносяться до засобів в обороті (матеріали, незавершене
виробництво, готова продукція, товари тощо).

Проведення переоцінки регламентується Постановою КМУ і НБУ від 19.04.93
р. №279 «Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств і організацій
та джерела їх покриття», а також листом Мінекономіки та Мінфіну
№37-20/248/07-104 від 31.05.93 р. (із доповненнями) «Порядок проведення
дооцінки залишків ТМЦ».

З питання проведення уцінки та відображення цих операцій в
бухгалтерському обліку слід керуватися пунктом 54 Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Положенням
про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалася, та продукції
виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом Міекономіки та
Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 (зареєстровано в Мін’юсті 19.09.96
р.).

Використовують такі субрахунки:

1. «Переоцінка виробничих запасів».

2. «Переоцінка МШП».

3. «Переоцінка незавершеного виробництва».

4. «Переоцінка готової продукції».

5. «Переоцінка товарів».

Рахунок 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей»

Рахунок 15 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
заготівлю та придбання матеріальних цінностей, які відносяться до
засобів в обігу (включаючи МШП та ін.).

Рахунок 16 «Транспортно-заготівельні витрати»

Рахунок 16 призначено для підприємств та організацій, що заготовляють
сільськогосподарську продукцію, для обліку операційних та
загальнозаготівельних затрат на заготівлю (закупівлю)
сільськогосподарської продукції для її обробки або переробки; худоби та
птиці скотозаготівельними та скотовідгодівельними організаціями;
матеріалів, спеціально виділених заготівельними пунктами та агентствами.

Використовують такі субрахунки:

1. «Операційні витрати».

2. «Загальнозаготівельні витрати».

3. «Утримання заготівельних та приймальних пунктів».

Розділ III. Витрати на виробництво

Рахунок 18 «Валові витрати»

Рахунок 18 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. № 168,
яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових
витрат і валових доходів.

Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення
інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків
бухгалтерського обліку. На ньому відображують витрати підприємства у
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як
компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які
придбаваються підприємством для використання у власній господарській
діяльності.

Записи по дебету і кредиту рахунка 18 проводять одночасно у
кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку. Сальдо на
рахунку 18 на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по
дебету цього рахунка використовуються як складові валових витрат
підприємства.

Дату збільшення валових витрат виробництва (обігу) визначено пунктом
11.2 та підпунктом 11.2.1 Закону «Про оподаткування прибутку
підприємств». Цю дату для товаробмінних (бартерних) операцій визначено у
п. 11.2 та пп. 11.2.3 закону.

Рахунок 20 «Основне виробництво»

Рахунок 20 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
затрати основного виробництва, а саме виробництва продукції (робіт,
послуг), яка є основною метою створення цього підприємства. Зокрема, цей
рахунок використовується для обліку затрат:

промислових та сільськогосподарських підприємств з випуску продукції;

підрядних, геологічних та проектно-розвідувальних підприємств з
виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та
проектно-розвідувальних робіт;

підприємств транспорту та зв’язку з надання ними послуг;

науково-розвідувальних підприємств з виконання науково-розвідувальних та
конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування з випуску власної продукції (зокрема
сировини та матеріалів);

шляхових господарств з утримання та ремонту автомобільних доріг.

Залишок по рахунку 20 на кінець місяця показує вартість незакінченого
виробництва.

Типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості
відповідно будівельно-монтажних робіт, продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств та продукції (робіт, послуг) у
промисловості були розроблені та затверджені постановами КМУ від
09.02.96 р. №186, від 23.04.96 р. №452, від 26.04.96 р. №473.

Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва»

Рахунок 21 призначено для обліку наявності та руху напівфабрикатів
власного виробництва на підприємствах, які ведуть відокремлений їх
облік. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені виготовлені
підприємством (при повному циклі виробництва) напівфабрикати: чавун
передільний в чорній металургії; сира гума та клей в гумовій
промисловості; сірчана кислота на азотно-тукових комбінатах хімічної
промисловості; пряжа в текстильній промисловості тощо.

Рахунок 23 «Допоміжні виробництва»

Рахунок 23 призначено для обліку затрат виробництв, які є допоміжними
(підсобними) для основного виробництва або основної діяльності
підприємств. Цей рахунок використовують для обліку затрат виробництв,
які забезпечують:

обслуговування різноманітними видами енергії (електроенергією, парою,
газом, повітрям тощо);

транспортне обслуговування;

ремонт основних засобів;

виготовлення інструментів, штампів, запасних частин, будівельних
деталей, конструкцій;

добування каменю, гравію, піску та ін. нерудних матеріалів;

лісозаготівлі, лісопиляння та ін.

Рахунок 24 «Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання»

Рахунок 24 призначено для обліку даних про затрати на утримання та
експлуатацію машин та обладнання в цехах (підрозділах) основного та
допоміжного виробництва. Номенклатура статей витрат на утримання та
експлуатацію устаткування у промисловості наведена у додатку 6 до
відповідного Типового положення.

Між окремими видами продукції ці витрати розподіляються у встановленому
Типовим положенням порядку.

Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати»

Рахунок 25 призначено для обліку даних про витрати на обслуговування
основного та допоміжного виробництва підприємства. Номенклатура статей
загальновиробничих витрат у промисловості наведена у додатку 7 до
відповідного Типового положення.

Порядок розподілу цих витрат між різними видами продукції регулюється
Типовим положенням.

Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»

Рахунок 26 призначено для обліку даних про управлінські та
загальногосподарські витрати, не пов’язані безпосередньо з конкретним
виробничим процесом. Номенклатура статей загальногосподарських витрат у
промисловості наведена у додатку 8 до відповідного Типового положення.

Порядок розподілу цих витрат між різними видами продукції регулюється
Типовим положенням.

Рахунок 28 «Брак у виробництві»

Рахунок 28 призначено для обліку даних про втрати від браку у
виробництві.

До технічного неминучого браку у виробництві належать напівфабрикати,
деталі, вузли, вироби, які з технологічних причин не відповідають
вимогам нормативно-технічної документації і не можуть бути використані
за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після
усунення недоліків.

Залежно від характеру дефектів брак поділяється на поправний і
непоправний (остаточний).

Поправним браком вважають вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, які
після усунення недоліків можуть використовуватися за прямим призначенням
і виправлення яких технічно можливе й економічно доцільне.

Остаточним браком вважаються вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, що
не можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких
технічно неможливе й економічно недоцільне.

Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»

Рахунок 29 призначено для обліку затрат, пов’язаних з випуском
продукції, виконанням робіт та наданням послуг обслуговуючими
виробництвами та господарствами підприємства.

Під обслуговуючими виробництвами та господарствами підприємства
розуміють виробництва та господарства, діяльність яких не пов’язана з
виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг, які були
метою створення цього підприємства. На цьому рахунку можуть бути
відображені затрати підприємств, які є на балансі: житлово-комунального
господарства (експлуатація житлових будинків, гуртожитків, пралень,
лазень тощо); майстерень побутового обслуговування; їдалень та буфетів;
дитячих дошкільних установ (садочків, ясел); будинків відпочинку.

Рахунок 30«Некапітальні роботи»

Рахунок 30 призначено для обліку даних про затрати, які пов’язані з
виконанням некапітальних робіт (зведенням тимчасових титульних та
нетитульних споруд тощо). Цей рахунок використовують підрядні
підприємства, а також підприємства-забудовники, які здійснюють
будівництво господарським способом.

Застосовують такі субрахунки:

1. «Спорудження тимчасових (титульних) споруд».

2. «Спорудження тимчасових (нетитульних) споруд».

3. «Інші некапітальні роботи».

Рахунок 31 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 31 призначений для обліку даних про витрати, які зроблені в
даному звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних
періодах на витрати виробництва та обігу.

Облік ведеться за видами витрат.

Згідно з п.57 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні такі витрати підлягають списанню на витрати
виробництва та обігу протягом терміну, до якого вони належать.

Рахунок 33 «Капітальні вкладення»

Рахунок 33 призначений для обліку даних про капітальні вкладення
забудовника в основні засоби.

До складу капітальних вкладень належать витрати на будівельно-монтажні
роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту,
інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-розвідувальні,
геологорозвідувальні та бурові роботи, на відведення земельних ділянок
та переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів для
підприємств, що будуються, та інші. Капітальні вкладення, відповідно до
п.36 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
Україні, відображаються у балансі за фактичними витратами для
забудовника (замовника).

Використовують такі субрахунки:

1.«Передбачені за державним планом».

2. «Здійснені понад державний план».

3. «Позапланові».

4. «Закінчені, не забезпечені фінансуванням».

5. «Витрати, які не збільшують вартості основних фондів».

6. «Закінчене капітальне будівництво, не підтверджене експлуатуючою
організацією про зарахування» (застосовують УКБ держадміністрацій
(виконкомів), районних рад).

Рахунок 35 «Формування основного стада»

Рахунок 35 призначено для обліку даних про формування основного стада
робочої та продуктивної худоби (крім молодняку тварин і тварин на
відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл, а також
піддослідних тварин, що є оборотними засобами).

Використовують такі субрахунки:

1. «Придбання дорослих тварин».

2. «Переведення молодняку тварин в основне стадо».

3. «Безоплатне одержання худоби».

Рахунок 36 «Виконані етапи по незавершених роботах»

Рахунок 36 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
виконані етапи по незавершених роботах. Цей рахунок застосовують у
будівництві, науці, промисловості.

У бухгалтерському обліку закінчені етапи робіт у сумі фактичних затрат
списуються з рахунка 20 «Основне виробництво» у кореспонденції з
рахунком 46 «Реалізація». Водночас на суму прийнятих до оплати
документів за виконані етапи за продажною вартістю кредитується рахунок
46 «Реалізація» у кореспонденції з рахунком 36 «Виконані етапи по
незавершених роботах».

Після закінчення всіх робіт у цілому вартість оплачених замовником
етапів робіт списується з рахунка 36 у кореспонденції з дебетом рахунка
62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» з одночасним погашенням
заборгованості за рахунок раніше одержаних платежів (дебет рахунка 61 і
кредит рахунка 62).

Розділ IV. Готова продукція, товари та реалізація

Рахунок 40 «Готова продукція»

Рахунок 40 призначено для обліку даних про наявність та рух готової
продукції. Цей рахунок використовують підприємства галузей матеріального
виробництва.

Готові вироби, придбані для комплектації (вартість яких не включається
до собівартості продукції підприємства) або як товари для продажу,
враховуються на рахунку 41 «Товари».

Вартість виконаних робіт та послуг на сторону на рахунку 40 не
відображають, а фактичні затрати по них списують з рахунків обліку
затрат на виробництво безпосередньо на рахунок 46 «Реалізація».

Відповідно до п. 52 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні готова продукція відображається у звітності за
фактичною виробничою собівартістю, що складається з витрат, пов’язаних з
використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії,
трудових ресурсів, інших витрат на виробництво продукції.

Рахунок 41 «Товари»

Рахунок 41 призначений для обліку даних про наявність та рух ТМЦ, які
придбані як товари для продажу, а також предметів прокату. Цей рахунок
використовують в основному постачальницько-збутові та торговельні
підприємства, а також підприємства громадського харчування.

Згідно з п. 53 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні товари на підприємстві роздрібної торгівлі
відображаються в балансі за продажними (роздрібними) цінами, а на
оптових складах і базах торговельного і постачальницько-збутового
підприємства — за продажними (роздрібними) цінами або за цінами, за
якими їх закуплено.

Різниця між покупною вартістю і вартістю за продажними (роздрібними)
цінами виділяється у звітності окремою статтею.

Використовують такі субрахунки:

1. «Товари на складах».

2. «Товари в роздрібній торгівлі».

3. «Тара під товарами та порожня».

4. «Покупні вироби».

5. «Предмети прокату».

6. «Продукція підсобного сільського господарства».

7. «Багатооборотна тара-обладнання, яка підлягає поверненню».

8. «Контрактна продукція» (застосовують хлібоприймальні підприємства).

Рахунок 42 «Торговельна націнка»

Рахунок 42 призначений для обліку даних про торгові націнки (знижки) на
товари, якщо їх облік ведуть за продажними цінами (цінами реалізації).

Порядок створення та розподілу товарних надбавок на суми таких надбавок,
що відносяться до реалізованих товарів та припадають на залишок не
реалізованих на кінець звітного місяця товарів, їх бухгалтерського
обліку регламентовано пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ,
затвердженої наказом МФУ від 01.07.97 р. №141 (зареєстровано в МЮУ
04.08.97 р. за №284/2088), із змінами і доповненнями.

Використовують такі субрахунки:

1. «Товарні надбавки».

2. —

3. «Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат».

4. «Валютна маржа».

Надходження товарів з наступною оплатою на підприємствах торгівлі, які
ведуть облік товарів за продажною вартістю, відображається такими
записами:

Дт 18 Кт 60

Дт 41 Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 41 Кт 42/1 — відображено ПДВ постачальника та власну торговельну
націнку, які разом становлять товарну надбавку (доведено вартість
одержаних товарів до продажної ціни)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ).

Рахунок 43 «Позавиробничі витрати»

Рахунок 43 призначений для обліку даних про затрати, пов’язані з
реалізацією продукції.

Номенклатура статей позавиробничих (комерційних) витрат у промисловості
наведена у додатку 11 до відповідного Типового положення.

Порядок віднесення позавиробничих (комерційних) витрат на собівартість
відповідних видів продукції та їх розподілу, у разі необхідності, між
окремими видами продукції регулюється Типовим положенням.

Рахунок 44 «Витрати обігу»

Рахунок 44 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
витрати постачальницько-збутових, торгових, посередницьких та ін.
подібних до них підприємств.

До складу витрат обігу включаються витрати підприємств торгівлі, що
виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати
підприємств громадського харчування, пов’язані з випуском і реалізацією
продукції власного виробництва.

В обліку витрати обігу класифікуються за економічними елементами і
статтями витрат та видами діяльності (оптова торгівля, роздрібна
торгівля, громадське харчування).

Номенклатура статей витрат обігу торговельних підприємств наведена у
Типовому положенні про склад витрат обігу та порядок їх планування і
розподілу у торговельній діяльності, затвердженому постановою КМУ від
18.03.96 р. №334.

У підприємствах торгівлі, що мають запаси товарів, які переходять на
наступний період, щомісяця здійснюється розрахунок витрат обігу на
залишок товарів на кінець місяця і на реалізовані у звітному періоді за
статтями витрат обігу, що мають безпосереднє відношення до залишку
товарів на кінець місяця:

1) сума витрат обігу, що відноситься до залишку не реалізованих на
кінець місяця товарів, визначається як добуток множення суми вартості
нереалізованих товарів і середнього відсотка витрат на перевезення,
зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну
підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими
кредитами;

2) середній відсоток витрат обігу визначається відношенням суми витрат
обігу на залишок товарів на початок місяця і витрат на перевезення,
зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну
підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими
кредитами за звітний місяць до суми вартості реалізованих у звітному
місяці товарів і залишку їх на кінець звітного місяця.

Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, щомісяця
списуються під час визначення прибутку від реалізації товарів.

Рахунок 45 «Товари відвантажені, виконані роботи та послуги»

Цей рахунок після 01.07.97 р. не застосовується.

Рахунок 46 «Реалізація»

Рахунок 46 призначено для обліку даних та узагальнення інформації
процесів реалізації готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих
послуг, а також для визначення фінансових результатів від реалізації цих
цінностей (робіт, послуг).

Згідно з п. 72 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг)
вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів (підписання
документів про виконані роботи, надані послуги).

Результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) списують
щомісяця з рахунка 46 на рахунок 80 «Прибутки та збитки».

Реалізація продукції з наступною оплатою відображається такими записами:

Дт 62 КТ 48

Дт 48 КТ 46 — на продажну вартість відвантаженої продукції (без ПДВ)

Дт 62 КТ 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 51 Кт 62 — надійшла оплата за відвантажену продукцію.

У разі реалізації продукції з попередньою оплатою записи будуть такі:

Дт 51 Кт 48

Дт 48 Кт 61 — на суму попередньої оплати (без ПДВ)

Дт 51 Кт 61 — на суму ПДВ

Дт 67/1 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 62 Кт 46 — відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)

Дт 46 Кт 67/1 — ПДВ

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 61 Кт 62.

Реалізація товарів у гуртовій торгівлі з наступною оплатою (у разі, коли
облік товарів ведуть за продажною вартістю) відобразиться на рахунках
бухгалтерського обліку так:

Дт 62 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — продажна вартість відвантажених товарів (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 41/1 — списання продажної вартості реалізованих товарів

Дт 51 Кт 62 — оплата за відвантажені товари (включаючи ПДВ)

Дт 80 Кт 42/1 — суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих
товарів (способом «червоне сторно»), відповідно до п.5 Інструкції з
бухгалтерського обліку ПДВ

Дт 80 Кт 44 — суми витрат обігу, що припадають на реалізовані товари
(щомісяця)

Дт 80 Кт 46 — закриття рахунка «Реалізація» (щомісяця).

Реалізація товарів у роздрібній торгівлі (облік товарів ведуть за
продажною вартістю) відобразиться такими записами:

Дт 50 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — на суму торгової виручки, прийнятої від відділів в
центральну касу підприємства (без ПДВ)

Дт 50Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 41/2 — списано продажну вартість реалізованих товарів

Дт 80 Кт 42/1 — на суми товарних надбавок, що відносяться до
реалізованих товарів (способом «червоне сторно»)

Дт 80 Кт 44 — списання суми витрат обігу, що припадають на реалізовані
товари (щомісяця)

Дт 80 Кт 46 — закриття рахунка «Реалізація» (щомісяця).

Рахунок 47 «Внутрішньосистемний відпуск товарів, робіт, послуг»

Рахунок 47 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
внутрішньосистемний відпуск товарів, робіт та послуг. На цьому рахунку
відображають відпуск товарів іншим збутовим організаціям, торговим
підприємствам, які входять до системи одного управління, тресту, торгу
тощо.

Рахунок 48 «Валові доходи»

Рахунок 48 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. №168,
яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових
витрат і валових доходів.

Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення
інформації про валові доходи в системі регістрів і рахунків
бухгалтерського обліку. На ньому відображають доходи підприємства від
усіх видів діяльності, отримані (нараховані) протягом звітного періоду в
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Записи по дебету і кредиту рахунка 48 проводять одночасно у
кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку.

Сальдо на рахунку 48 на початок і кінець звітного періоду не може бути.
Обороти по кредиту цього рахунка використовуються як складові валових
доходів підприємства.

Дату збільшення валового доходу визначено пунктом 11.3 та підпунктом
11.3.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Цю дату для
бартерних (товарообмінних) операцій визначено у пп.11.3.4 закону.

Рахунок 49 «Доходи від реалізації послуг»

Рахунок 49 призначено для обліку даних про доходи підприємств транспорту
та зв’язку.

На підприємствах автомобільного транспорту на цьому рахунку відображають
доходи від перевезень вантажів та пасажирів за окремими видами
перевезень.

Розділ V. Грошові кошти

Рахунок 50 «Каса»

Рахунок 50 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух грошових коштів у касах підприємства.

Порядок здійснення та оформлення касових операцій регулюється зокрема
Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затвердженим постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. №21, в редакції
постанови від 13.10.97 р. №334 (зареєстровано в МЮУ 04.11.97 р. за
№530/2334), із змінами і доповненнями.

Використовують такі субрахунки:

1. «Каса підприємства в національній валюті».

2. «Каса підприємства в іноземній валюті».

3. Операційна каса в національній валюті».

4. «Операційна каса в іноземній валюті».

Рахунок 51 «Розрахунковий розрахунок»

Рахунок 51 призначено для обліку даних про наявність грошових коштів у
валюті України на розрахунковому рахунку підприємства в банку.

Порядок відкриття, здійснення операцій та закриття поточних рахунків
визначено інструкцією №3 про відкриття банками рахунків у національній
та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 27.05.96
р. №121, в редакції постанови від 04.02.98 р. №36.

Порядок здійснення та оформлення операцій по розрахунковому рахунку
регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в господарському
обороті в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.08.96 р.
№204, із змінами і доповненнями. Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунковий рахунок».

2. «Розрахунковий субрахунок».

Операції по розрахунковому рахунку відображаються в бухгалтерському
обліку на підставі виписок банку по розрахунковому рахунку та доданих до
них грошово-розрахункових документів.

Рахунок 52 «Валютний рахунок»

Рахунок 52 призначено для обліку даних про наявність та рух грошових
коштів в іноземній валюті на валютних рахунках в банках на території
України та за її межами.

Використовують такі субрахунки:

1. «Валютний рахунок всередині країни».

2. «Валютні рахунки за кордоном».

3. «Транзитний валютний рахунок».

Рахунок 54 «Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення»

Рахунок використовують у випадку, коли підприємство відкриває окремий
рахунок для зберігання власних грошових коштів, призначених для
капіталовкладень, для відображення наявності та руху цих коштів.

Використовують такі субрахунки:

1. «Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначених на
фінансування капітальних вкладень понад затверджений план».

2. «Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів,
призначених на фінансування капітальних вкладень».

3. «Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів
інших організацій» (застосовують УКБ держадміністрацій (виконкомів),
районних рад).

Рахунок 55 «Інші рахунки в банках»

Рахунок 55 призначений для обліку даних про наявність та рух грошових
коштів в українській та іноземних валютах, які знаходяться на території
України та за кордоном в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних
документах (крім векселів), на особливих та інших спеціальних рахунках,
а також про рух коштів цільового фінансування (надходжень), в тій їх
частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.

Використовують такі субрахунки:

1. «Окремий рахунок по капітальному ремонту».

2. «Акредитиви та окремі рахунки по вантажообороту».

3. «Рахунок в банку по доходах».

4. «Рахунок в банку по різницях в цінах».

5. «Інші рахунки в банках».

6. «Ощадні сертифікати».

7. «Приватизаційні папери».

8. «Імпортний депозит».

9. Приватизаційні кошти громадян».

10. Компенсаційні сертифікати» (субрахунки 9 та 10 застосовують орендні
підприємства).

Рахунок 56 «Інші грошові кошти»

Рахунок 56 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
рух грошових коштів (переказів) в українській та іноземній валютах в
дорозі, а саме грошових сум (переважно торгова виручка), внесених в каси
банків або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий або
інший рахунок підприємства, але ще не зарахованих за призначенням, а
також про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі
підприємства (поштових та ін. марок, оплачених путівок в будинок
відпочинку тощо).

Використовують такі субрахунки:

1. «Грошові кошти в дорозі».

2. «Грошові документи».

3. «Власні акції, викуплені в акціонерів».

4. «Приватизаційні папери».

5. «Компенсаційні сертифікати» (застосовують інвестиційні фонди, далі —
ІФ).

6. «Цінні папери для продажу» (застосовують торговці цінними паперами).

Рахунок 58 «Фінансові вкладення»

Рахунок 58 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух вкладень (інвестицій) підприємства.

Фінансові вкладення (придбання цінних паперів, облігацій, внески до
статутних фондів інших підприємств тощо) підприємства на території
України та за її межами оцінюються у балансі за фактичними витратами.
При цьому, згідно з п.38 Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, різниця між витратами на придбання
облігацій і подібних їм цінних паперів та їх номінальною вартістю
протягом періоду їх обігу рівномірно списується на результати
фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерські записи роблять
відповідно до п.14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в
Україні.

Використовують субрахунки першого та другого порядку, відкриті
відповідно за терміновістю (короткострокові, довгострокові) та видами
вкладень.

Рахунок 59 «Векселі одержані»

Рахунок 59 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух векселів, одержаних від покупців та інших дебіторів
(боржників).

Вексельний обіг регулюється такими нормативними актами: Постановою ВРУ
від 17.06.92 р. №2470-XII «Про застосування векселів в господарському
обороті України»; правилами виготовлення і використання вексельних
бланків, затвердженими постановою КМУ і НБУ від 10.09.92 р. №528 (із
змінами); Листом НБУ №22001/85 від 25.02.93 р. «Про порядок проведення
банками операцій з векселями»; Положенням про переказний і простий
вексель, затвердженим постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 р.
№104/1341; Порядком проведення банками операцій з векселями (із змінами
і доповненнями); Листом Департаменту бухгалтерського обліку та
розрахунків НБУ №12-214/934-5548 від 19.09.96 р. «Про вексельні бланки»;
листом НБУ №15010/48 від 22.02.95 р. «Роз’яснення до питань, пов’язаних
з використанням векселів у господарському обороті», Листом МФУ №18-4116
від 12.08.92 р. «Про бухгалтерський облік вексельного обігу» (із
змінами).

Розділ VI. Розрахунки

Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Рахунок 60 призначений для обліку розрахунків з постачальниками і
підрядчиками за отримані ТМЦ, прийняті (виконані) роботи та спожиті
послуги, включаючи надавання електроенергії, газу, пари, води тощо, а
також з доставки або переробки матеріальних цінностей; ТМЦ, роботи та
послуги, на які документи від постачальників або підрядчиків не надійшли
(невідфактуровані поставки); отримані послуги з перевезення, а також за
всі види послуг зв’язку.

Рахунок 60 кредитується на вартість фактично отриманих
товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт (послуг) у
кореспонденції з дебетом рахунків по обліку цих цінностей або
відповідних витрат.

Дебетується рахунок 60 на суми оплати рахунків у кореспонденції з
рахунками обліку грошових коштів, а на суми заліку попередньо виданого
авансу — з рахунком 61 «Розрахунки по авансах».

Одержання ТМЦ за бартерним контрактом до відвантаження продукції
господарські товариства відображають такими записами:

Дт 05 тощо Кт 60 — на договірну ціну одержаних ТМЦ (без ПДВ)

Дт 67/2 Кт 60 — на суму ПДВ

Дт 67/1 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 31 Кт 48

Дт 48 Кт 83 — на вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)

Дт 46 Кт 67/1 — ПДВ

Дт 18 Кт 31

Дт 83 Кт 18 — вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ) — валові витрати

Дт 68 Кт 67/2 — ПДВ (податковий кредит)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 60 Кт 62 — покрито взаємну заборгованість по бартерному контракту.

Рахунок 61 «Розрахунки по авансах»

Рахунок 61 призначений для обліку розрахунків по виданих авансах під
поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт та по отриманих
авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт.

Для обліку авансів використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по виданих авансах та
частковій оплаті замовлень».

2. «Розрахунки з покупцями та замовниками по одержаних авансах та
частковій оплаті замовлень».

Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Рахунок 62 призначений для обліку розрахунків з покупцями та
замовниками.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки в порядку інкасо».

2. «Розрахунки по планових платежах».

3. «Розрахунки з покупцями по продукції, не включеній до обсягу
реалізації».

4. «Інші розрахунки».

Бартерний контракт, за яким відвантаження продукції передує одержанню
матеріальних цінностей

Дт 62 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — на договірну ціну відвантаженої продукції (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 18 Кт 60

Дт 05 тощо Кт 18 — одержані ТМЦ (без ПДВ) — валові витрати.

Дт 69 Кт 60 — ПДВ (податковий кредит)

Дт 80 Кт 62 — погашення взаємної заборгованості.

Рахунок 63 «Розрахунки по претензіях»

Рахунок 63 призначено для обліку розрахунків по претензіях, пред’явлених
постачальникам, підрядчикам, транспортним та іншим організаціям, а також
по пред’явлених їм та признаних (або присуджених) штрафах, пені та
неустойках.

По дебету рахунка 63 відображаються суми пред’явлених претензій, а по
кредиту — суми отриманих платежів у кореспонденції з рахунками обліку
грошових коштів.

Рахунок 64 «Розрахунки по міжгосподарській кооперації»

Рахунок 64 призначено для обліку розрахунків між організаціями, які
створили міжгосподарське підприємство для спільного виробництва
сільськогосподарської продукції, ведення племінної справи, використання
техніки, проведення будівельних, меліоративних робіт, ведення лісового
господарства на добровільних засадах.

Цей рахунок використовують для обліку розрахунків між
господарствами-пайовиками та міжгосподарським підприємством.

Рахунок 65 «Розрахунки по позабюджетних платежах»

Рахунок 65 призначений для обліку та узагальнення інформації про
розрахунки з державними цільовими та позабюджетними фондами.

Субрахунки відкривають за видами платежів.

Рахунок 66 «Векселі видані»

Рахунок 66 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність та рух векселів, виданих постачальникам та іншим кредиторам.

Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими
кредиторами, яка забезпечена виданими векселями, обліковується
підприємством на рахунку 66 «Векселі видані». Аналітичний облік ведеться
по кожному виданому векселю.

Видача векселів відображається записом по кредиту рахунка 66 у
кореспонденції з рахунками 60 або 76.

Суму витрат у вигляді договірних процентів за відстрочку платежу
векселедавець відображає по кредиту рахунка 66 і дебету рахунків
26,44,33.

Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями,
відображається по дебету рахунка 66 і кредиту рахунків по обліку
грошових коштів.

Рахунок 67 «Податкові розрахунки»

Рахунок 67 було введено в План рахунків наказом МФУ від 01.07.97 р. №141
(зареєстровано в МЮУ 04.08.97 р. за №284/2088), яким затверджено
Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ.

Цей рахунок призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
суми податкових зобов’язань по сплаті ПДВ та суми податкового кредиту по
ПДВ, на які підприємство має право зменшити податкове зобов’язання у
разі, зокрема, одержання передоплати за продукцію, що підлягає
відвантаженню; здійснення бартерних (товарообмінних) операцій.

Використовують субрахунки:

1. «З податкових зобов’язань».

2. «З податкового кредиту».

3. «З акцизного збору».

Дату виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг)
визначено:

у п.п. 7.3.1 Закону «Про ПДВ»;

під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій — у п.п. 7.3.4.

Дату виникнення права платника податку на податковий кредит визначено:

у п. 7.5, п.п. 7.5.1 закону;

для бартерних (товарообмінних) операцій — у п.п. 7.5.3.

Рахунок 68 «Розрахунки з бюджетом»

Рахунок 68 призначений для обліку розрахунків з бюджетом по податках:
ПДВ, акцизному збору, податку на прибуток підприємств, прибутковому
податку з громадян, платі за землю, податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, платежах за спеціальне
використання прісних водних ресурсів тощо.

Субрахунки відкривають за видами платежів.

Рахунок 69 «Розрахунки по страхуванню»

Рахунок 69 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
розрахунки з Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом,
страховими організаціями.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки по соціальному страхуванню».

2. «Розрахунки по страхуванню майна».

3. «Розрахунки по індивідуальному страхуванню».

4. «Розрахунки з Пенсійним фондом».

Рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці»

Рахунок 70 призначений для обліку розрахунків з персоналом, який входить
та який не входить до спискового складу підприємства, по оплаті праці
(по всіх видах заробітної плати, преміях, допомогах та ін. виплат).

Використовують такі субрахунки:

1. «Нарахована заробітна плата».

2. «Депонована заробітна плата».

Перелік виплат, які належать до фонду оплати праці (фонду основної
зарплати, фонду додаткової зарплати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, що входять до фонду оплати праці), визначено
інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323.

Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

Рахунок 71 призначено для обліку розрахунків з працівниками підприємства
по сумах, які видані їм під звіт на адміністративно-господарські
витрати, а також на службові відрядження.

Порядок видачі грошових коштів готівкою працівникам підприємства під
звіт регулюється, зокрема, Порядком ведення касових операцій у
національній валюті в Україні.

Особи, які одержали готівку під звіт (у т. ч. на відрядження у межах
України), зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про
витрачені суми. Готівка, видана під звіт, але з певних причин не
витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси
підприємства разом з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня
після видачі її під звіт (за відрядженнями — не пізніше 3 робочих днів
після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської
продукції — не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт).

Якщо з каси підприємства його працівнику одночасно видана готівка на
відрядження та кошти під звіт для вирішення у цьому відрядженні
виробничих чи господарських питань (у тому числі і для закупівлі
сільськогосподарської продукції), і при цьому строк відрядження
перевищує один робочий день з дня видачі коштів під звіт, то підзвітна
особа протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна
водночас подати до бухгалтерії підприємства звіт про суму, що була їй
видана для вирішення виробничих чи господарських потреб, та авансовий
звіт про витрачені кошти безпосередньо на відрядження.

Порядок відрядження та норми відшкодування витрат на відрядження
регламентовано Інструкцією про службові відрядження в межах України та
за кордон, затвердженою наказом МФУ від 13.03.98 р. №59 (зареєстровано в
МЮУ 31.03.98 р. за №218/2658), та Постановою КМУ від 05.01.98 р. №10
«Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за
кордон».

Рахунок 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку»

Рахунок 72 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
розрахунки з працівниками підприємства по сумах вчиненого матеріального
збитку.

Використовують такі субрахунки:

1. «По нестачах та крадіжках».

2. «По інших видах заподіяної шкоди».

Суми, які підлягають стягненню з винних осіб за нестачу
товарно-матеріальних цінностей, відносяться в дебет рахунка 72 з кредиту
рахунка 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей» за обліковими
цінами та кредиту рахунка 83 «Доходи майбутніх періодів» на різницю, яка
підлягає стягненню з винної особи згідно з Порядком, затвердженим
постановою КМУ від 22.01.96 р. №116.

Рахунок 73 «Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях»

Рахунок 73 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
всі види розрахунків з персоналом підприємства, крім розрахунків по
оплаті праці, розрахунків з підзвітними особами та депонентами.

Використовують такі субрахунки:

1. «За товари, продані в кредит».

2. «По позиках на індивідуальне житлове будівництво».

3. «По позиках на будівництво садових будиночків».

4. «По позиках молодим сім’ям».

5. «За формений одяг».

6. «По акціях трудового колективу».

7. «По доходах, отриманих на пайовий фонд членів організації орендарів».

8. «Заборгованість учасників по передплаті акцій».

Рахунок 74 «Розрахунки по приватизації»

Рахунок 74 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
розрахунки по приватизації.

Використовують субрахунок:

1. «Компенсаційні сертифікати».

Рахунок 75 «Розрахунки з учасниками»

Рахунок 75 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
всі види розрахунків із засновниками підприємства (акціонерами
акціонерного товариства, учасниками господарського товариства, членами
кооперативу тощо) по внесках у статутний фонд підприємства, по виплаті
доходів тощо.

До цього рахунка можуть бути відкриті субрахунки:

1. «Розрахунки по внесках у статутний фонд».

2. «Розрахунки по доходах» та інші.

Рахунок 76 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами»

Рахунок 76 призначений для обліку розрахунків всякого роду операцій з
дебіторами і кредиторами, які не були згадані в коментарях до рахунків
60-75, з різними організаціями по операціях некомерційного характеру
(навчальними закладами, науковими організаціями тощо); з транспортними
(залізничними та водними) організаціями за послуги, які оплачуються
чеками; по депонованих сумах заробітної плати, премій та інших
аналогічних виплат; по сумах, які утримані з заробітної плати
працівників підприємства на користь різних організацій та окремих осіб
на підставі виконавчих документів або постанов судових органів тощо.

Використовують такі субрахунки:

1. «З організаціями та особами по виконавчих документах».

2. «З кооперативними та громадськими організаціями за придбані чи
продані основні засоби».

3. «З іншими дебіторами та кредиторами всередині країни».

4. —

5. «Розрахунки по викупу оборотних фондів» (застосовують орендні
підприємства).

6. «Розрахунки з різними іноземними дебіторами та кредиторами».

7. «По облігаціях державної позики».

8. «Розрахунки по спільній діяльності».

9. «Розрахунки з фінансовими органами по централізованій оплаті
матеріально-технічних ресурсів» (застосовують підприємства АПК).

Рахунок 77 «Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних
коштів та прибутку»

Рахунок 77 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по
розрахунках з вищестоящою організацією по перерозподілу оборотних коштів
та прибутку.

Рахунок 78 «Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях»

Рахунок 78 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по
розрахунках між підприємством та вищестоящою організацією управління по
поточних операціях, які не пов’язані з перерозподілом оборотних коштів
та прибутку.

Використовують субрахунки:

1. «По коштах в порядку надання фінансової допомоги».

2. «По централізованих фондах та резервах».

3. «По оплаті обладнання».

4. «По інших операціях».

Рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

Рахунок 79 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по
внутрішньогосподарських розрахунках.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки з відділом капітального будівництва».

2. «Розрахунки з іншими господарствами».

Розділ VII. Фінансові результати та використання прибутку

Рахунок 80 «Прибутки та збитки»

Рахунок 80 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про
формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства у
звітному році.

Балансовий прибуток — це сума фінансових результатів від усіх видів
діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового
результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію
підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств,
основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних
цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а
також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших
позареалізаційних операцій.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається
як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у цінах
продажу без акцизного збору, ПДВ, інших обов’язкових зборів і платежів,
передбачених чинним законодавством, та витратами, що включаються до
собівартості реалізованої продукції. У торговельних і
постачальницько-збутових організаціях як різниця між виручкою від
реалізації товарів (товарообороту) та купівельною вартістю товарів,
зменшеною на суму непрямих податків.

Прибуток, його використання або збиток протягом року відображаються в
балансі окремими статтями розгорнуто. Затверджені суми використаного за
звітний рік прибутку списуються при складанні річного бухгалтерського
звіту. У річній звітності відображається непокритий збиток або
нерозподілений прибуток звітного року.

Курсові різниці в іноземній валюті відображаються в обліку такими
записами:

Дт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін. Кт 48

Дт 48 Кт 80 — валові доходи

Дт 18 Кт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін.

Дт 80 Кт 18 — валові витрати (п.73 Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні; пп.7.3.6 Закону «Про
оподаткування прибутку підприємств»).

Рахунок 81 «Використання прибутку»

Рахунок 81 призначено для обліку використання прибутку звітного року
протягом цього року. Після закінчення звітного року при складанні
бухгалтерського звіту цей рахунок закривається.

Використовують такі субрахунки:

1. «Платежі до бюджету з прибутку».

2. «Використання прибутку на інші цілі».

Передача безоплатно ТМЦ відображається записами:

Дт 62, 76 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (без ПДВ)

Дт 62, 76 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 05 та ін. — фактична собівартість ТМЦ

Дт 81 Кт 62, 76 — вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (включаючи
ПДВ).

Рахунок 82 «Використання позикових коштів»

На рахунку 82 обліковуються суми використаних кредитів банку, отриманих
на спеціальні заходи, погашення яких передбачається за рахунок прибутку,
відповідних фондів або цільового фінансування.

Рахунок 83 «Доходи майбутніх періодів»

Рахунок 83 призначено для обліку доходів, які отримані (нараховані) в
звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів,
різниці між сумою, яка належить до стягнення з винуватців, та балансовою
вартістю по нестачах цінностей тощо.

Використовують такі субрахунки:

1. «Доходи майбутніх звітних періодів».

2. «Майбутні надходження заборгованості по нестачах, виявлених за минулі
роки».

3. «Різниця між обліковими та роздрібними цінами по нестачах ТМЦ».

4. «Різниця між покупною ціною та оціночною вартістю майна»
(застосовують підприємства, які вклали кошти в об’єкти приватизації).

5. «Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна» (застосовують
орендодавці фінансової оренди).

6. «Різниця у вартості компенсаційних сертифікатів».

Рахунок 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей»

Рахунок 84 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
наявність сум нестач, крадіжок та втрат від псування цінностей, які
виявлені в процесі їх заготівлі, збереження та реалізації, незалежно від
того, чи належать вони віднесенню на рахунок витрат виробництва (обігу)
або винних осіб.

Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей, регулюється відповідним Порядком, затвердженим
постановою КМУ від 22.01.96 р. №116 (із змінами та доповненнями).

Розмір збитків відповідно до цього Порядку обчислюється із застосуванням
підвищуючих коефіцієнтів, а зі стягнутих сум здійснюється відшкодування
збитків, завданих підприємству, залишок же коштів перераховується до
Держбюджету.

Бухгалтерський облік цих нестач та втрат ведуть відповідно до Інструкції
про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства,
затвердженої наказом МФУ від 18.08.95 р. №139, зі змінами та
доповненнями.

Рахунок 85 «Статутний фонд»

Статутний фонд — це сукупність вкладів учасників (власників) у майно при
створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах,
визначених установчими документами. Статутний фонд і фактична
заборгованість учасників за вкладами до статутного фонду обліковується і
відображається розгорнуто за окремими статтями активу і пасиву балансу.

Рахунок 85 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
стан та рух статутного фонду підприємства. Сальдо по цьому рахунку
повинно відповідати розміру статутного фонду, який зафіксовано в
установчих документах недержавного підприємства. Записи по рахунку 85
виконують тільки у разі збільшення та зменшення статутного фонду, які
здійснюються в установленому Законом «Про господарські товариства» від
19.09.91 р. №1576-XII (зі змінами та доповненнями) порядку, та після
внесення відповідних змін в установчі документи.

Порядок формування статутного фонду регулюється законом та установчими
документами.

Рахунок 86 «Амортизаційний фонд»

На рахунку 86 державні підприємства обліковують суми амортизації
основних засобів. Для цього використовують субрахунки:

86/1 «На повне відновлення власних основних засобів»

86/2 «На повне відновлення орендованих основних засобів».

Малі підприємства та господарські товариства цей рахунок для обліку не
застосовують.

Рахунок 87 «Фонди економічного стимулювання»

Рахунок 87 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
утворення та використання фондів відповідно до законодавства та статуту
підприємства.

Можуть бути відкриті такі субрахунки:

1. «Фонд розвитку виробництва, науки і техніки».

2. «Фонд соціального розвитку».

3. «Фонд матеріального заохочення».

4. «Інші фонди».

Рахунок 88 «Фонди спеціального призначення»

Рахунок 88 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
утворення та використання фондів спеціального призначення відповідно до
законодавства та статуту підприємства.

Використовують такі субрахунки:

За видами фондів

Крім того:

«Пайовий фонд членів організації орендарів» (застосовують орендні
підприємства).

«Фонд в орендованих основних засобах» (застосовують орендні
підприємства).

«Фонд засобів соціальної сфери» (застосовують приватизовані
підприємства).

«Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення».

«Емісійний дохід».

«Кошти від продажу акцій» (застосовують акціонерні товариства).

«Резервний (страховий) фонд» (застосовують ті, хто створює фонд).

«Фонд індексації балансової вартості майна».

«Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних
цінностей».

«Фонд безплатно одержаного майна».

«Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних
активів прибутку».

«Власні кошти трудового колективу».

«Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних
коштів».

«Фонд індексації вартості незавершеного будівництва».

«Резерв сумнівних боргів».

Останній субрахунок введено в План рахунків наказом МФУ від 25.06.98 р.
№138 (зареєстровано в МЮУ 10.07.98 р. за №438/2878) «Про внесення змін і
доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку і
звітності».

Цим наказом було доповнено п. 5 Вказівок щодо організації
бухгалтерського обліку в Україні, згідно з яким підприємства можуть
створювати резерв сумнівних боргів, що утворилися за вартість
відвантаженої продукції і товарів, виконаних робіт і наданих послуг за
умови, що з цієї вартості визначено та відображено в бухгалтерському
обліку фінансовий результат.

Такий резерв щодо зазначеної заборгованості може бути створено у тому
разі, якщо вона не забезпечена гарантіями (векселями, заставами,
договорами страхування), не сплачується боржником більше 30 днів від
дати, визначеної умовами договору, і про стягнення її підприємство
звернулося із заявою до суду (арбітражного суду).

Врегулювання сумнівної заборгованості відобразиться такими записами:

Дт 80 Кт 88, субрахунок «Резерв сумнівних боргів» — створено резерв.

Дт 88 Кт 62, 76 — на підставі рішення суду (арбітражного суду) списано
суму заборгованості в частині не задоволеної позовної заяви
підприємства.

Дт 88 Кт 80 — зменшено сальдо утвореного резерву на суму заборгованості
боржника, визнаної такою, що підлягає сплаті.

Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості у податковому
обліку див. п. 1.25, п. 12.1 Закону «Про оподаткування прибутку
підприємств»; п. 4.5 Закону «Про ПДВ» та п.7 Інструкції з
бухгалтерського обліку ПДВ.

У разі отримання безповоротної фінансової допомоги записи будуть такі:

Дт 51, 52 Кт 48

Дт 48 Кт 87, 88 — валовий дохід (пп.4.1.6 Закону України «Про
оподаткування прибутку…»; п. 3.9 Інструкції про порядок заповнення
форм річного бухгалтерського звіту…).

Рахунок 89 «Резерв майбутніх витрат та платежів»

Рахунок 89 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
стан та рух сум, зарезервованих в установленому пунктом 68 Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та пунктами 3-5
Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні порядку з
метою рівномірного включення затрат та платежів у витрати виробництва
(обігу). На цьому рахунку можуть бути відображені суми: наступної
оплати відпусток працівникам, виплати винагороди за вислугу років.
Субрахунки відкривають за видами резервів.

Розділ IX. Кредити банків та фінансування

Рахунок 90 «Короткотермінові позики банків»

Рахунок 90 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
стан різноманітних короткострокових (на строк не більше року) кредитів в
українській та іноземній валютах, отриманих підприємством у банках на
території України та за кордоном.

Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється
правилами банків та кредитними договорами.

Відсотки, нараховані за кредитами, які здійснюються у зв’язку з веденням
господарської діяльності, відображують такими записами:

Дт 18 Кт 76

Дт 26, 44 (81) Кт 18 — валові витрати (пп. 5.5.1 Закону України «Про
оподаткування прибутку…»; п. 3.16 Інструкції про порядок заповнення
форм річного бухгалтерського звіту…; п. 23 Типового положення…).

Рахунок 92 «Довготермінові кредити банку»

Рахунок 92 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
стан різноманітних довгострокових (на строк більше року) кредитів в
українській та іноземній валютах, які отримані у банках на території
України та за кордоном.

Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється
правилами банків та кредитними договорами.

Рахунок 93 «Фінансування капітальних вкладень»

Цей рахунок господарські товариства не використовують.

Рахунок 94 «Фінансування формування основного стада»

Цей рахунок господарські товариства не застосовують.

Рахунок 95 «Інші позикові кошти»

Рахунок 95 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
стан розрахунків з позикодавцями (крім банків) всередині країни та за
кордоном по отриманих від них позиках та інших одержаних коштах в
українській та іноземній валютах.

Використовують такі субрахунки:

1. «Короткотермінові позикові кошти».

2. «Довготермінові позикові кошти».

3. «Відстрочені платежі до бюджету та до державних позабюджетних
фондів».

4. «Кредитування ПДВ» (застосовують підприємства торгівлі, постачання,
заготівлі).

5. «Приватизаційні папери» (застосовують ІФ).

6. «Орендний кредит» (застосовують орендарі ЦМК).

Рахунок 96 «Цільове фінансування та цільові надходження»

Рахунок 96 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
рух коштів, які призначені для здійснення заходів цільового призначення:
кошти, що надійшли від інших підприємств; субсидії уряду тощо.

Субрахунки відкривають такі.

За видами фінансування та надходжень.

«Зобов’язання казначейства».

Рахунок 97 «Позики банку для робітників та службовців»

Рахунок 97 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про
стан кредитів банків, отриманих підприємством для видачі позик
робітникам та службовцям на індивідуальне житлове будівництво, на
будівництво садових будиночків та інші цілі, а також для відшкодування
торговим організаціям сум за товари, продані працівникам підприємства у
кредит.

Використовують такі субрахунки:

1. «Під товари, продані в кредит».

2. «На індивідуальне житлове будівництво».

3. «На будівництво садових будиночків».

4. «Молодим сім’ям на поліпшення житлових умов».

Рахунок 98 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років»

Рахунок 98 призначено для узагальнення інформації про наявність та рух
сум нерозподіленого прибутку або непокритих збитків минулих років
підприємства.

Після складання і затвердження річного бухгалтерського звіту кредитове
сальдо з рахунка 80 «Прибутки і збитки» на кінець звітного періоду
оборотами у першому після звітного року місяці списується в кредит
рахунка 98.

За прийнятими в установленому порядку рішеннями про його спрямування
підприємства списують нерозподілений прибуток минулих років у
кореспонденції з кредитом рахунків:

— 75 «Розрахунки з учасниками» — якщо його спрямовано на виплату
дивідендів;

— 88 «Фонди спеціального призначення» — якщо його спрямовано на
створення (поповнення) резервного (страхового) фонду;

— 85 «Статутний фонд» — якщо його спрямовано на збільшення статутного
фонду;

— 87 «Фонди економічного стимулювання» — якщо його спрямовано у фонди,
створення яких на підприємстві передбачено установчими документами.

Рахунок 99 «Заборгованість за майно в оренді»

Рахунок 99 було введено до Плану рахунків наказом МФУ від 16.12.93 р.
№109, зареєстровано МЮУ 29.12.93 р. за №200, яким було затверджено
Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій,
пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств. Пізніше до
Порядку було внесено зміни і доповнення.

Цей рахунок застосовують орендодавці ЦМК для відображення зазначеної в
передаточному балансі залишкової вартості основних фондів, що передані в
оренду; вартості оборотних матеріальних засобів, які підлягають викупу
(субрахунок 1), та вартості грошових коштів і цінних паперів з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості, які надаються в
кредит (субрахунок 3), а також орендарі фінансової оренди (субрахунок
2).

Відповідно використовують такі субрахунки:

1. «Заборгованість за майно в оренді».

2. «Зобов’язання по фінансовій оренді».

3. «Заборгованість за орендний кредит».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020