.

Перерахунок чистого прибутку на просту акцію (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1093
Скачать документ

Реферат на тему:

Перерахунок чистого прибутку на просту акцію

У випадках зміни кількості простих акцій в обігу в результаті подій, що
не впливають на зміну активів ВАТ, проводиться перерахунок кількості
простих акцій в обігу за звітний період і аналогічний період минулого
року. До таких подій належать:

• випуск акцій для виплати дивідендів;

• дроблення акцій — зменшення номінальної вартості акцій;

• консолідація акцій — збільшення номінальної вартості акцій;

• злиття підприємств.

При цьому кількість простих акцій, які знаходилися в обігу до певної
події, коригується на пропорційну зміну в кількості простих акцій в
обігу так, мовби ця подія відбулася на початку найбільш раннього з усіх
наведених у звіті періодів, тобто на початку року, що передував
звітному.

Перерахунок показника чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку
на одну просту акцію проводиться за звітний і попередній періоди також у
разі зміни сальдо нерозподіленого прибутку (збитку) внаслідок
виправлення помилок за попередні роки і коригувань, які є результатом
змін в обліковій політиці підприємства.

Внаслідок дроблення 01.09.01 підприємством акцій кількість простих акцій
в обігу збільшилася в 2 рази, при цьому номінальна вартість простої
акції зменшилася в 2 рази.

Для спрощення прикладу припустимо, що підприємство не має потенційних
простих акцій в обігу (табл. 6.17).

Таким чином, за 2001 р. маємо такі показники (табл. 6.18).

Коригування показників за аналогічний період минулого року відображене в
табл. 6.19.

Розташувати види потенційних простих акцій, що розглядаються, у порядку
зростання розрахованого збільшення значення чистого прибутку — від
найменшого значення до найбільшого:

• опціон;

• облігації;

• привілейовані акції.

Розрахувати скоригований чистий прибуток на одну просту акцію шляхом
послідовного включення до розрахунку кожного виду потенційних акцій,
розміщених у порядку, зазначеному вище.

Якщо отримане значення скоригованого чистого прибутку на акцію при
включенні до розрахунку певного виду потенційних акцій буде більшим від
попереднього, тобто приводить до збільшення чистого прибутку на одну
просту акцію, то така потенційна акція є антирозбавляючою і виключається
з розрахунку скоригованого прибутку на одну просту акцію, а отже, і з
розрахунку скоригованої середньорічної кількості простих акцій.

Розрахуємо скоригований чистий прибуток на просту акцію і скориговану
середньорічну кількість простих акцій для нашого прикладу (табл. 6.20).

Оскільки скоригований чистий прибуток на акцію збільшується після
конвертації привілейованих акцій (від 7,0 до 7,04), то привілейовані
акції є антирозбавляючими потенційними простими акціями і тому не
повинні враховуватися при розрахунку скоригованого чистого прибутку на
просту акцію і скоригованої середньорічної кількості простих акцій.

Таким чином, при заповненні розділу III форми № 2 підприємство зазначає
(табл. 6.21, 6.22).

Якщо при складанні фінансової звітності за 2001 р. підприємство наводить
показники прибутковості акцій за 2000 р., то вони повинні бути наведені
з урахуванням їх виробничого коригування.

4. Дивіденди на одну просту акцію (ряд. 340).

У рядку 340 відображається показник, що розраховується шляхом розподілу
суми оголошених дивідендів на прості акції за звітний період на
кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди (табл. 6.23).

У Примітках до фінансової звітності інформація про чистий прибуток на
акцію розкривається відповідно до п. 16 П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020