Реферат на тему:

Особливості відображення в обліку та податковій звітності податку з
власників транспортних засобів

Законодавчо-нормативна база:

Закон України від 11.12.91 р. № 1963-ХП «Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» в редакції
Закону України від 18.02.97 р. № 75/97-ВР із змінами та доповненнями.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів є:

— підприємства, установи та організації, які є юридичними особами;

— іноземні юридичні особи;

— громадяни України;

— іноземні громадяни;

— особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні
згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби.

Об’єкти оподаткування — транспортні засоби та інші самохідні
машини й механізми, а саме:

трактори (колісні) — код за Гармонізованою системою опису та кодування
товарів (далі — код) 87 01, крім тих, що на гусеничному ходу, — 87 01
ЗО;

автомобілі, призначені для перевезення щонайменше 10 осіб, включаючи
водія, код 87 02;

— автомобілі, легкові — код 87 03;

— автомобілі, вантажні — код 87 04;

— автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для
перевезення пасажирів і вантажів, — код 8705 (крім автомобілів
спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

— мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном —
код 87 11, крім тих, що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. см, —
код 87 11 10;

— яхти і судна вітрильні з допоміжним двигуном чи без нього (крім
спортивних — код 890391;

— човни, моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім
спортивних), — код 89 03 92;

інші човни (крім спортивних) — код 89 03 99.

Транспортні засоби, що не с об’єктами оподаткування

трактори на гусеничному ходу — код 87 01 ЗО;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з
об’ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код 87 11 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні —
код 87 05;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах,
кл; портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, —
код 87 09;

машини й механізми для сільськогосподарських робіт — коди 8432; 8433;

тільки яхти, судна вітрильні та човни спортивні — коди 890391; 89 03 92;
89 03

Від сплати податку звільняються:

1. Підприємства автомобільного транспорту загального користування —
стосовно; транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на
які в установленої законом порядку визначено тарифи оплати проїзду
(незалежно від форм власності);

2. На 50% — сільськогосподарські підприємства — товаровиробники за
трактор колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей
з кількістю місць менше десяти;

3. Навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно
учбових транспортних засобів при умові використання та за призначенням.

Механізм справляння податку з власників транспортних засобів
та і самохідних машин і механізмів наведений на схемі 1:

Структурно — логічна схема механізмів

Порядок обчислення та сплати податку

Податок сплачується юридичними особами щоквартально рівними частинами до
15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а за придбані протягом
року — перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не
настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію
транспортного засобу. Розрахунок суми податку на такі засоби подається в
десятиденний термін після їх реєстрації. За транспорт знятий протягом
року з обліку, податок не повертається.

Юридичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти
органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд
транспортних засобів доручення про сплату податку з написом
(поміткою) установи банку про оподаткування податку по наземним
транспортним засобам — до територіальних дорожніх фондів, а по водним —
до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація,
перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться.

Підприємствам, які мають транспортні засоби, необхідно подати на основі
бухгалтерського звіту (балансу) розрахунок податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів в терміни,
визначені законом для річного звітного періоду, а саме: протягом 60
календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового)
року.

Податок обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про
кількість транспортних засобів за станом на 1 січня поточного року
(ставки податку наведені в таблиці 1).

Фізичні особи сплачують податок перед перереєстрацією (реєстрацією) або
техоглядом щорічно чи один раз на два роки, але не пізніше першого
півріччя року, у якому здійснюють техогляд.

За приховування (заниження) об’єктів оподаткування, за відсутність
обліку об’єктів оподаткування або ведення цього обліку з порушенням
установленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання
податковим органам розрахунків та інших документів юридичних та фізичних
осіб, які є платниками податку з власників транспортних засобів до них
застосовуються санкції згідно з Закону України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами» від 21.12.2000р. № 2181-III.

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів

Код

Опис об’єктів оподаткування

Ставки податку на рік (з 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт
потужності двигуна або 100 см довжини)

87 01

Трактори колісні (крім гусеничних код 87 01 30)

2,5 гри. з 100 куб. см

87 02

Автомобілі для перевезення щонайменше 10 осіб, включаючи водія

3,6 грн. з 100 куб. см

87 00000 003 Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном код
87 03 90100) з об’ємом циліндрів двигуна:

До 1 000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см

Від 1 -001 куб. см до 1 500 куб. см 4грн. з 100 куб. см

Інші (від 1501куб.см) Від 5 до ЗО грн. з 100 куб. см

87 03 90100 Автомобілі з електродвигуном

0,5 грн. з 1 кВт 1

87 04

Автомобілі вантажні до 8200 куб. см від 8201 куб. см до 15000 куб. см
від 15001 куб. см і більше 10 грн. з 100 куб. см 15 грн. з 100
куб. см 20 грн. з 100 куб. см

87 05

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги)
3,6 грн. з 100 куб. см

87 11

Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном, крім тих, що мають об’єм
циліндра двигуна до 50 куб. см, код 87 11 10 2 грн. з 100 куб. см

Яхти і судна вітрильні з допоміжним двигуном чи без нього (крім
спортивних):

89 03 91100 Морські

1 0 грн. з 1 00 см довжини

89 03 91910, 930 інші з довжиною корпусу до 7,5 м інші з масою до 100кг

5 грн. з 100 см довжини

та інші з довжиною корпусу більше 7,5 м

10 грн. з 100 см довжини

Човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім
спортивних):

8903 92100 морські

10 грн. з 100 см довжини

8903 92910 інші з довжиною корпусу до 7,5 м

5 грн. з 100 см довжини

8903 92990 інші з довжиною корпусу більше 7,5 м

10 грн. з 100 см довжини

інші човни (крім спортивних):

89 03

99100

910 з довжиною корпусу до 7,5 м з масою до 100кг

5 грн. з 100 см довжини

89 03

99990 інші довжиною корпусу понад 7,5 м

10 грн. з 100 см довжини

ТОВ «Квадрат» має на балансі 10 транспортних засобів:

3 вантажних автомобіля ( КАМАЗ 255 В) з об’ємом циліндра двигуна 10850
куб. см;

1 легковий автомобіль (ВАЗ) з об’ємом циліндра двигуна 1500 куб. см;

6 легкових автомобілів (ГАЗ) з об’ємом циліндра двигуна 3250 куб. см;
Визначаємо суму податку з власників транспортних засобів.

Рішення

Усього за рік підприємству належить сплатити до бюджету податок з
власників транспортних засобів в розмірі 169грн. (45+4+120),
щоквартально рівними частинами по 43 грн. (169/4=42,25), (розрахунок 1).

Платники

Об’єкт оподаткування

Ставки

X

Об’єм двигуна автотранспорту та довжина корпусу засобів водного
транспорту

У вигляді зі 100 см3 об’єму циліндрів чи 100 см довжини корпусу

Юридичні та фізичні особи, у власності яких є відповідні транспортні
засоби

Сума податку

Похожие записи