.

Особливості оподатковування в сільськогосподарському секторі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1643
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості оподатковування в сільськогосподарському секторі

Функціонування податкової системи можна вивчати і під галузевим кутом
зору. В такому контексті для вітчизняних спеціалістів і неофітів
фінансової науки повчально познайомитися з особливостями оподатковування
сільського господарства ФРН. Особливе положення аграрного виробництва
обумовлене високою конкуренцією на ринку продовольчих товарів, як на
внутрішньому ринку ФРН, так і в рамках ЄС, значним експортом дешевої
сільськогосподарської продукції з інших країн і, як наслідок, фінансовою
нестійкістю окремого фермерського господарства. Саме в цій галузі
найбільш показово реалізована регулююча функція німецької соціальної
держави з ринковою економікою. Тому в аграрному секторі широко
застосовуються податкові пільги, спрощені методи нарахування, а також
повне звільнення від податків. 

У сільському господарстві ФРН діють такі податкові пільги: спрощене
визначення прибутку для дрібних господарств; прискорена амортизація на
машини, устаткування, будівлі; інвестиційні пільги; спрощене нарахування
податку на додаткову вартість, справляння ПДВ за зниженою ставкою 7%;
звільнення окремих сільськогосподарських кооперативів від корпоративного
та промислового податків, а також податку на майно; запровадження на
перші 10 років неоподатковуваного мінімуму для прибутку, майна та
звільнення від промислового податку кооперативів, що обслуговують
фермерів.

Крім того, у сільському господарстві діють усі податкові пільги,
передбачені для прибуткового оподатковування, та інші пільги, що діють
для всієї економіки ФРН (щодо регіонального розвитку, охорони
навколишнього середовища тощо).

Для цілей оподатковування сільськогосподарські виробники розділені на
три групи, для кожної з яких визначений окремий метод підрахунку доходу
(прибутку).

До першої групи відносяться господарства (у ФРН їх близько 110 тис., 16%
від загальної кількості), посівна площа яких перевищує 32 га або ті, які
мають річний прибуток понад 40 тис. марок. Такі господарства ведуть
бухгалтерську звітність на основі складання балансу виробничого і
невиробничого майна. Для оцінки окремих частин майна (машин, будівель,
худоби, споруджень, запасів, врожаю, житлових будівель, домашнього
майна) застосовується його усереднена оцінка на початок і кінець року.
Збільшення вартості майна вважається прибутком, що підлягає
оподатковуванню. До прибутку також додаються всі особисті витрати
власника ферми. При оцінці майна застосовують 20%-ну надбавку до його
вартості, визначеної у 1974 р.

Друга група охоплює сільськогосподарські ферми з посівною площею від 25
до 32 га або сукупним доходом 32 – 40 тис. марок. Якщо підприємства, що
мають зазначену площу оброблюваної землі чи відповідний дохід, не ведуть
обліку своїх доходів і витрат, то податковий інспектор має право
збільшувати доходи (до 20% у рік), зазначені в податковій декларації
власника ферми. Зазвичай, даний захід спонукає фермерів вести
бухгалтерський облік за установленою формою. Друга група господарств
налічує 7%, а надходження прибуткового податку від них складають 17% від
загальних надходжень зазначеного податку.

Третя, найбільш численна груп сільськогосподарських підприємств не веде
офіційної звітності про результати діяльності. Вони складають близько
50% усіх виробників у аграрному секторі. Такі господарства мають річний
прибуток не вище 32 тис. марок і/або земельну ділянку менше 25 га.

З огляду на середню прибутковість сільськогосподарських угідь (5,5%)
розрахункова вартість 1 га землі у ФРН коливається від 1000 до 2000
марок. Ринкова вартість землі значно перевищує розрахункові показники.

Стимулювання нових технологій, ділової та експортної активності

З метою заохочення оновлення основного капіталу, спонукання до
проведення науково-дослідних і конструкторських робіт для німецьких
промислових підприємств установлений метод прискореного списання
виробничих фондів шляхом збільшення в перші роки експлуатації
амортизації в порівнянні з звичайними нормами.

Схеми прискореної амортизації діють і в аграрному секторі. Так, після
придбання устаткування дозволяється в перший рік списати до 50% його
вартості, а по машинах з нормативними термінами використання до 10 років
у перші 3 роки – до 80% вартості. Нормативний термін служби на селі
будинків і споруд 25 років, норма амортизації – 4% у рік, у перші 3 роки
експлуатації можна списати до 30% їхньої вартості. В наступні роки
нарахування амортизації для списання на витрати виробництва здійснюється
на основі залишкової вартості фондів.

порядки: на основі торгового права підприємства мають право
застосовувати метод прискореної амортизації за своїм вибором, по
податковому праву списання зносу фондів повинне здійснюватися виходячи з
нормативних термінів служби. Зазвичай контролюючі органи погоджуються з
діями промисловців, які вибрали метод прискореного списання фондів,
оскільки практика прискореної амортизації прискорює акумуляцію коштів
для запровадження новітніх технологій.

При умові, що нове промислове підприємство в певній місцевості створює
додаткові робочі місця, за рахунок федерального бюджету будівництво
субсидується на 10% кошторисної вартості.

В ФРН при відсутності інших форм державного сприяння експорту держава
впливає на розвиток експорту шляхом страхування експортних операцій від
ризиків. Особливо велике значення страхування експорту має при одержанні
експортерами банківських кредитів, оскільки банки, як правило, вимагають
гарантій у формі страхування експортних угод. З цією метою уряд ФРН
щорічно установлює ліміти страхування, величина яких залежить від
експортного потенціалу національної економіки.

До заходів сприяння нарощуванню експорту відноситься також звільнення
фірм-експортерів від сплати податку на додану вартість.

Митне оподаткування імпорту в ФРН істотно диференційоване по окремих
групах товарів. Для сировини і напівфабрикатів, в імпорті яких
заінтересована промисловість, мито відсутнє або розмір його незначний.

Понижені ставки мита встановлені на ті готові вироби, у виробництві чи
комплектуванні яких приймають участь німецькі фірми.

Проблемно-евристичні питання для самотестування

1. Переконайтесь, що ви впевнено засвоїли зміст ключових понять і
термінів, що відносяться до фінансової історії і сучасної податкової
системи ФРН: камералісти; класний прибутковий податок; прибутковий
податок глобального типу; митний союз; митний протекціонізм; податок з
обороту.

2. Засновниками фінансової науки в Німеччині були камералісти, в Італії
та Англії – меркантилісти, у Франції – фізіократи. Поясніть, чим
відрізняються ці школи економічної думки в поглядах на оподаткування. В
чому полягають заслуги камералістів перед наукою адміністрування
податків?

3. Класний прибутковий податок передбачав податковий (майновий) ценз для
участі у виборах, квоту представництва в парламенті певних соціальних
груп ставив у залежність від суми сплачених податків. Прокоментуйте
позитивні і негативні сторони такого типу оподаткування. Що заважає
запровадити подібний порядок сьогодні?

4. Назвіть етапи і поясніть мотиви реформи податкової системи ФРН у
2001–2005 рр. Порівняйте з податковою реформою в Україні.

5. Дайте порівняльну характеристику шедулярного і глобального типів
оподаткування доходів фізичних осіб під кутом зору фіскальної
технології, адміністрування та соціально-економічних наслідків.

6. Німецька система оподаткування дає ґрунт для запитань: який із
способів найбільш ефективний для стимулювання зниження забруднення
навколишнього середовища: податки, штрафи, заборони, кількісні
обмеження? Якщо змінити розрахунок податку на автомобілі з обсягу
двигуна на кількість шкідливих викидів, – які інноваційні та
технологічні процеси може стимулювати такий податок? Аргументуйте
відповіді.

7. У ФРН справляють 21 так званих квазі-податків цільового призначення
(збір для обслуговування осіб з тяжкими фізичними недоліками, „вугільний
пфенінг” та ін.). Аргументуйте своє відношення до такого типу
оподаткування.

8. Якими соціально-економічними факторами обумовлене справляння зборів
за перевищення лімітів виробництва молока в Німеччині? З яких міркувань
поступлення від даного збору зараховуються в бюджет ЄС? 

9. У ФРН на рівні громад (общин) успішно справляється податок із
власників собак, яких у країні декілька мільйонів. В Україні аналогічний
податок успіху не мав. Поясніть.

10. У США діє система закріплених доходів (всі існуючі податки
закріплені за певними бюджетами), у ФРН – система регулюючих доходів,
коли основні податки в певній пропорції розподіляються між федеральним,
земельними і місцевими бюджетами. Порівняйте і прокоментуйте.

Література:

Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. – М.:
Бератор-Пресс, 2002. – С. 175–179.

Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. – М.:
ЮНИТИ, 2000. – С. 347–392.

Налоги и налогообложение / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской.
– СПб.: Питер, 2001. – С. 452–456.

Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – М.:
Дашков и Ко, 2002. – С. 92–104.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020