.

Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських тварин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1403
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських тварин

В нашій країні сільське господарство є пріоритетною галуззю
національної економіки. Україна в майбутньому має наміри стати членом
Європейського Співтовариства та Світової Організації Торгівлі.. В
зв’язку з цим в Україні вже сьомий рік відбувається поступова адаптація
національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів.
Затверджуються та впроваджуються нові нормативно-правові акти з ведення
бухгалтерського обліку та контролю на підприємствах. На практиці виникає
велика кількість проблем пов’язаних з виконанням вимог нових нормативних
документів. Особливо це стосується сільського господарства, адже галузь
має свої специфічні природні і економічні особливості.

Більшість сільськогосподарських підприємств займаються виробництвом
тваринницької продукції. Тваринництво не тільки приносить „живі гроші”
протягом року, але й сприяє зайнятості працівників, особливо в
осінньо-зимовий період.

Велика рогата худоба в аграрних формуваннях поділена на тварин основного
стада та тварин на вирощуванні та відгодівлі. Облік зазначених груп має
дуже велику кількість спірних питань і проблем. Це проблеми, які
пов’язані з питаннями амортизації вартості тварин основного стада,
обліком реалізації тварин переробним підприємствам, обліком тварин, які
приймаються на відгодівлю від сторонніх організацій, обліком тварин в
світлі П(С)БО 30 „Біологічні активи”. Дослідженню зазначених проблемних
питань присвятили свої праці М.Я. Дем’яненко, Ф.Ф.Бутинець, В.Б.
Моссаковський, С.І.Дерев’янко, Б.В. Мельничук, Т.В.Кононенко.

Велика рогата худоба (ВРХ) є окремим специфічним об’єктом
бухгалтерського обліку. Такий об’єкт обліку існує лише в підприємствах
аграрної галузі. До складу ВРХ включаються продуктивні тварини та
тварини на вирощуванні і відгодівлі. Продуктивні тварини входять до
складу необоротних активів, а тварини на вирощуванні та відгодівлі –
особливий вид оборотних активів підприємства. Особливий вид тому, що з
однієї сторони це звичайні матеріальні цінності чи готова продукція, які
надійшли зі сторони чи з власного виробництва, а з другої – постійне
незавершене виробництво. В результаті виробничого процесу тварини
постійно змінюють свою вагу та вартість.

Основними завданнями обліку великої рогатої худоби є:

правильне визначення вартості тварин при їх надходженні та відбутті;

безперебійне та своєчасне забезпечення керівників і менеджерів
необхідною інформацією про наявність поголів’я тварин за
статево-віковими групами для прийняття управлінських рішень;

своєчасне та правильне документування операцій та забезпечення
достовірних даних про всі зміни, що відбуваються у складі поголів’я
тварин і одержання продукції;

постійний контроль за збереженням тварин в місцях їх утримання і на всіх
етапах їх руху;

визначення втрат від загибелі тварин, виявлення винних осіб та причин
цього, здійснення заходів з метою недопущення нестач, крадіжок та
загибелі тварин;

правильне і своєчасне нарахування амортизації;

забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою
визначення потреб виробничих підрозділів в кормах на кожен день;

одержання точних даних про приріст живої маси для визначення результатів
вирощування та відгодівлі тварин;

точне визначення результатів від ліквідації тварин основного стада.

Отже, для виконання всіх поставлених завдань підприємства зобов’язані
нараховувати амортизацію на тварин. Нарахування амортизації на
сільськогосподарських тварин має низку спірних невирішених питань.
Проблеми полягають у визначені самих об’єктів амортизації, норм
амортизації на тварин, крім цього, ще й існують відмінності між
правилами нарахування амортизації у податковому та бухгалтерському
обліках. Ми звернемо свою увагу на особливості бухгалтерського обліку
нарахування амортизації на тварин основного стада.

Згідно підпункту 5.1.7. пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27 квітня 2000 року №92. (далі – П(С)БО 7) продуктивні
тварини віднесені до основних засобів, а тому їх вартість є об’єктом
нарахування амортизації. [1]

Згідно правил бухгалтерського обліку нараховувати амортизацію на
продуктивних тварин зобов’язані всі підприємства, тобто
підприємства-платники податку на прибуток і підприємства-платники
фіксованого сільськогосподарського податку, на балансі яких
обліковуються зазначені тварини.

У пункті 26 П(С)БО 7 зазначені методи нарахування амортизації. Будь-який
із зазначених методів має свої переваги і недоліки. Позитивним є те, що
сьогодні згідно із п. 28 П(С)БО 7 підприємства мають право самостійно
обирати метод амортизації з урахуванням очікуваного способу отримання
економічних вигод від його використання. При умові, що нарахування
амортизації на вартість продуктивних тварин є обов’язковим, ми
рекомендуємо вибрати „менше зло”, тобто прямолінійний метод нарахування
амортизації. Але і тут є свої проблеми. Як визначити очікуваний строк
корисного використання тварини для розрахунку норми амортизації за рік?
Як в умовах нестабільних цін передбачити ліквідаційну (залишкову)
вартість тварини? Як свідчить практика, зіткнувшись з цими питання
бухгалтера сільськогосподарських підприємств просто не нараховують
амортизацію, що призводить до викривлення собівартості продукції,
фінансового результату та податку на прибуток..

Для вирішення цих питань деякі автори провівши певні розрахунки наводять
цифри. Так В.Б. Моссаковський пише: „У сільськогосподарських
підприємствах України за розробленими технологіями щорічно має
вибраковуватися 20-26% корів, тобто термін експлуатації становить 4-5
років. Відповідно відсоток амортизаційних відрахувань при ліквідаційній
вартості корови на рівні половини її первісної вартості становитиме
10-12 відсотків” .[2: 21]. О.Б.Зайцева у своїй статті зазначає: „Наші
дослідження, як і більшості інших авторів, стверджують на необхідності
амортизації по продуктивній худобі в період лактації (1-5) поки зростає
її продуктивність. На основі проведених розрахунків обґрунтована норма
амортизації в 13,3% по продуктивні та основні худобі” .[3: 113].

На наш погляд, це не є вирішенням проблеми, оскільки ніхто завчасно не
може точно передбачити строк, протягом якого тварину можна буде корисно
використовувати. Цей показник залежить від генетичних даних тварини,
умов утримання, епідеміологічної ситуації і навіть від погодних умов.
Тому тривалість експлуатації тварини визначається уже в процесі її
використання. Отже, процес нарахування амортизації на ВРХ основного
стада є трудомістким і недоцільним.

Вирішенням зазначеної проблеми є затвердження Верховною Радою України
відповідних змін до нормативних актів про скасування положень щодо
нарахування амортизації на ВРХ основного стада.

В.Б.Моссаковський пропонує в підприємствах, що не є платниками податку
на прибуток, різницю між первісною та реалізаційною вартістю відносити
на виробництво молока та приплоду. Якщо поголів’я є стабільним, то це
незначно впливатиме на собівартість продукції. .[2: 22-23] Але, на
відміну від вищезазначеного вченого, ми вважаємо, якщо виручка буде
перевищувати залишкову вартість тварин, то цю різницю також слід
відносити на собівартість готової продукції, а не на прибуток від
інвестиційної діяльності. Лише в разі значного скорочення виробництва,
збитки від вибракування тварин необхідно розглядати як збитки від
інвестиційної діяльності.

Список використаної літератури

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000
року №92

Моссаковський В.Б.. Про амортизацію тварин основного стада // Облік і
фінанси

АПК. – 2005. – №3. – с.20-24

Зайцева О.Б.Принципи вдосконалення обліку амортизації необоротних
активів // Вісник ЖДТУ №1 (23). – с. 113

Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві
затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня
2001 року №132

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020