.

Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2582
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за
будівельним контрактом

Собівартість реалізованих будівельно-монтажних робіт складається з
виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, які були реалізовані
протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих
витрат і наднормативних виробничих витрат.

До наднормативних виробничих витрат належать витрати на матеріальні
ресурси, обсяг яких розраховується за нормами, що збільшено, як виняток,
за діючі в будівельній організації виробничі норми.

Виробнича собівартість будівельно-монтажних робіт за будівельним
контрактом складається з прямих витрат на виконання будівельно-монтажних
робіт, які можуть бути віднесені до об’єкта витрат безпосередньо, та
загальновиробничих витрат.

При формуванні виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за
будівельним контрактом до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з його
виконанням, включається також вартість робіт, виконаних субпідрядчиками.

Прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості
будівельно-монтажних робіт, складаються з:

• матеріальних витрат;

• витрат на оплату праці;

• відрахувань на соціальні заходи;

• витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які можна
віднести до конкретних об’єктів витрат за прямою ознакою;

• інших прямих витрат.

Загальновиробничі витрати складаються з:

• постійних загальновиробничих витрат (розподілених і нерозподілених);

• змінних загальновиробничих витрат.

До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, які залишаються
незмінними при зміні обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються між об’єктами витрат
пропорційно базі розподілу, обраній будівельною організацією самостійно,
виходячи з нормальної потужності будівельної організації.

Нормальна потужність організації визначається як очікуваний середній
обсяг виконуваних робіт, що може бути досягнутий за умови звичайної
діяльності будівельної організації протягом кількох років, з урахуванням
запланованого обслуговування виробництва.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, які включаються до
складу собівартості реалізованих будівельно-монтажних робіт,
визначаються як різниця між загальною сумою постійних загальновиробничих
витрат за нормальною потужністю будівельної організації та сумою
розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю
будівельної організації. Загальна сума постійних загальновиробничих
витрат (розподілених і нерозподілених) не може перевищувати фактичну
величину цих витрат.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, що змінюються
прямо пропорційно до зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт і
розподіляються між об’єктами витрат з використанням бази розподілу,
вибраної будівельною організацією самостійно, виходячи з фактичної
потужності будівельної організації за звітний період.

Конкретний перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
встановлюється будівельною організацією самостійно.

Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних і змінних) може
бути:

• сума прямих витрат на виконання будівельно-монтажних робіт;

• сума прямих витрат на оплату праці на виконання будівельно-монтажних
робіт;

• трудовитрати на виконання будівельно-монтажних робіт (нормативні або
фактичні);

• відпрацьований час на будівництві об’єкта будівельними машинами і
механізмами;

• інші загальновиробничі витрати.

Не включаються до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за
будівельним контрактом витрати, пов’язані з операційною діяльністю
будівельної організації:

• адміністративні витрати;

• витрати на збут;

• інші операційні витрати.

Адміністративні витрати — це загальногосподарські витрати, спрямовані на
обслуговування та управління будівельною організацією. Ці витрати
включаються до вартості будівельно-монтажних робіт за будівельним
контрактом пропорційно базі розподілу, вибраній будівельною організацією
самостійно.

Список використаної літератури:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020