.

Особливості автоматизації товарних операцій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2625
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості автоматизації товарних операцій

Оскільки найбільші проблеми виникають у процесі ведення бухгалтерського
і податкового обліку товарних операцій, розглянемо можливості програми
“1С: Бухгалтерія” у цьому напрямі.

Товарні операції є одними з найпоширеніших у господарській практиці.
Типова конфігурація “1С: Бухгалтерія” дозволяє автоматизувати облік
надходження, переміщення, продажу товарів на підприємстві, проводити
облік доходів від їх реалізації відповідно до вимог національних
стандартів бухгалтерського обліку. Паралельно ведеться і податковий
облік цих операцій.

Для відображення в обліку руху товарів призначений рахунок 28 “Товари”
із субрахунками: для обліку товарів і склотари призначений субрахунок
281, 282; комісійних товарів — 283; для обліку зворотної тари — 284.
Також застосовується контрактивний субрахунок 285 “Торгова націнка” для
відображення різниці між купівельною ціною (первісною вартістю товарів
без ПДВ) та ціною продажу.

Важлива умова правильної організації обліку — єдність оцінки товарів
(купівельна вартість або продажна) під час їх оприбуткування та під час
їх списання. На всіх рахунках (крім рахунка 285 “Торгова націнка”) облік
руху товарів можна організувати в кількісному вираженні. Аналітичний
облік організований у розрізі аналітичних рахунків, які в програмі
названі як субконто. До рахунка 28 в програмі передбачено субконто: 1)
номенклатури (субконто ТМЦ), 2) партій і 3) місць зберігання (складів і
матеріально відповідальних осіб). Серед складів розрізняють оптові
склади (на яких ведеться кількісно-сумарний облік у купівельних цінах) і
роздрібні склади або магазини, де ведеться облік у цінах продажу.

Програма дозволяє організувати на роздрібних складах (магазинах)
сумарний або кількісно-сумарний облік руху товарів. На практиці для
обліку роздрібного продажу ведуть сумарний облік. Для організації
кількісно-сумарного обліку необхідно щодня вносити дані за повним
асортиментом і кількістю реалізованих товарів. Це великий обсяг даних,
тому зручніше вести такий облік у спеціалізованій торговій програмі —
“1С: Торгівля і склад для

України”. Дана конфігурація має зв’язок безпосередньо з технічними
засобами, приладами з реалізації товарів (електронно-контрольні касові
апарати, торгові сканери).

В програмі формування проведень ґрунтується на базі документів, які
формуються на різних етапах руху товарів. Товари надходять на оптовий
склад підприємства від постачальників або з власного виробництва. При
цьому формується їх первісна вартість, до якої при необхідності
відносять методом прямого включення додаткові витрати на перевезення, на
природний убуток у дорозі. Потім з оптового складу товари переміщаються
в магазин (складів і магазинів може бути кілька, але прийнято, що
безпосередньо від постачальників товари в магазини не надходять). При
переміщенні формується торгова націнка, після цього товари продаються
покупцям. У магазині можлива зміна торгової націнки. При поверненні
товару роздрібним покупцем рух відбувається в зворотному порядку — через
роздрібний магазин, оптовий склад, при цьому виконують сторнувальні
проведення. Ця схема обігу товарів є підставою для формування документів
в електронному вигляді (табл. 7.3).

Слід врахувати, що заповнення “вхідних” електронних документів
відбувається на підставі паперових форм, а формування документів, що
передаються покупцеві або формуються для внутрішніх потреб, можуть бути
роздруковані за допомогою комп’ютерних технічних засобів. Це дає змогу,
по-перше, об’єднувати

процеси складання первинних документів і ведення синтетичного,
аналітичного і податкового обліку; по-друге, прискорити складання
реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової і податкової звітності
шляхом можливостей програми.

В комп’ютерних програмах автоматизації обліку втілюються дві моделі
ведення обліку для підприємств різних галузей народного господарства.
Перша передбачає уніфікацію документів та їх представлення в системі
подвійного запису. Первинні документи розглядаються як доповнення до
господарських операцій, характерних для різних підприємств, при цьому
найголовніша складова інформаційної бази системи обробки облікових даних
— масив господарської інформації у вигляді господарських операцій.

Друга модель передбачає комплексне використання даних автоматизованого
обліку з метою управління, планування роботи підприємства, багаторазове
складання і на будь-яку дату аналітичних звітів.

Автоматизований облік дав обліковим працівникам і керівникам великі
можливості щодо оперативності та якості складання звітності. При
комп’ютерному способі обробки даних звітність формується як у
регламентному режимі, так і в режимі запитів до бази даних, а не
складається один раз для використання протягом тривалого часу.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020