.

Основні теоретичні відомості про АРМ "Облік платників – податків юридичних осіб" (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4042
Скачать документ

Реферат на тему:

Основні теоретичні відомості про АРМ “Облік платників – податків
юридичних осіб”

Для обліку платників податків – юридичних осіб основним на сьогоднішній
день є АРМ “Облік платників – податків юридичних осіб” (далі – “Облік
платників”). Це – програмний комплекс, який забезпечує обробку і облік
інформації про платників, що зареєструвались у податкових інспекціях
районного рівня, у відповідному реєстрі. Він використовується і
працівниками обласних (місцевих) ДПС для обліку платежів платників
обласного (місцевого) підпорядкування.

АРМ автоматизує наступні операції:

реєстрацію і облік даних про платника:

– введення основних і статистичних даних про платника;

формування вихідної документації:

– списків для держбанку і фіноргану;

– книг обліку, у тому числі, форми 2 (додаток 2);

формування довідок:

– про загальну кількість платників, у тому числі, у розрізі типів, форм
власності, видів діяльності; стану платіжної дисципліни; органів
управління тощо;

– списків платників за типами, видами, формами власності, видами
діяльності; відділеннями банків; дільницями інспекторів і органами
управління;

– про платників інших ДПА і тих, що перейшли в іншу ДПА; не почали
діяльність і закрили справу; збанкрутували;

– про платників-правопорушників і тих, що знаходяться у розшуку;

друк даних по реєстрам:

– платників податку на прибуток;

– платників, які не платять податок на прибуток;

– представництв нерезидентів.

Інформаційна база даних містить чисельну нормативно-довідкову
інформацію. Це – довідники, які необхідні для ефективного ведення обліку
платників податків, одні з яких формуються користувачем, дані до інших
надходять централізовано. Зміни у довідниках виконуються у встановленому
порядку відповідальними особами за наявністю документальних
підтверджень, обгрунтувань. 

АРМ “Облік платників” забезпечений зручною пошуково-довідковою системою,
має засоби чіткої взаємодії між районними адміністраціями і ДПАУ. Його
впровадження дозволило скоротити строки складання вихідних документів,
створити внутрішній електронний документообіг, підвищити продуктивність
і якість роботи інспектора з обліку платежів. 

Умови застосування АРМ

Для забезпечення нормального функціонування АРМ “Облік платників” у
мережі необхідно мати ІВМ РС – сумісний комп’ютер з продуктивністю
процесора на рівні не нижчі 80586, обсягом вільної пам’яті не менш як
3Мб і дисковим кешем. Розмір вільного місця на жорсткому диску залежить
від кількості платників, яка обслуговується у інспекції. Для зберігання
файлів баз даних бажано мати виділений файл-сервер мережі. Небажано
використання бездискових робочих станцій.

Програма працює під управлінням операційної системи MS DOS версії 5.0 і
вище, або іншої сумісною з нею.

Для забезпечення одночасного доступу до файлів баз даних декількох
користувачів повинна бути використана будь-яка операційна система
мережі, що підтримує можливість розподілу HYPERLINK
“http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyDpwGmME7x63alhxtR1EczSJYWQtL
smIWiEbTK*o98a8TgqpnUkos*tf*GXabX9O8jeEzAsInroS5Igf7*ifhFspju1TdIcTBbO7v
yMLc7VQTCeuMBpcWlcdzu*tPrxHmvCILZGNGeyoeJIxINvtHEcO6PAf-70OXbnX9*KQ69pM*
*GUxYbBk89uMLBeiTQTG1lpoFjNnEwXm-ETwEhhEuQX-kyWCKW9lpsSEgtzCDFU9kzIJQ3pw
GBX44Jg2TPIMjr4dFGgkXUMU6r7QKmecJ9EsvtM8MCfSZ2eS5Oq9eRM89O0pFbnpZOIaxkhn
9fsf9GUc*ZXboFcuR2xueXr347DYkrUO-0geavIZ4s9Z4HkpJANAqtMr2UrzO7ibIhmmqqTt
*t-AZ9xH18nNYG4FLPAwjPudjoN9uxYHHwMbReEc*Ou36Cn*E-WkwdYkruuZti9bSxih*D*7
CdOMekrHibMkhRcsrYL6mAG0V5G7chrifhka38*7g*m7cGznfOtahhJGsE” \t “_blank”
ресурс ів на рівні сумісного доступу до файлів (Artisoft LANTastic, IBM
LANServer, Novell NetWare, Microsoft NetWorc і де які інші операційні
системи мережі для ІВМ РС – сумісних комп’ютерів). Для забезпечення
найбільш ефективної роботи під час обробки великих масивів інформації та
можливості одночасної роботи декількох користувачів бажана наявність
виділеного серверу.

Застосування функціональних клавіш

Під час роботи з АРМ “Облік платників” передбачено використання
наступних функціональних клавіш:

– F1 – для отримання контексно-залежної підказки; 

– F2 – для звернення до відповідних довідників при введенні інформації
або формуванні запиту для виконання режиму;

– F5 – для коригування даних або внесення нових по новому платнику;

– F6 – для внесення або корегування даних по всім платникам, які
надійшли з Держстатистики;

– F3 – перегляд реєстраційної картки платника. 

Запуск програми

Для запуску програми перейти до каталогу, що містить файли oblik.app і
oblik.bat. Запустити програму за допомогою файла oblik.bat.

2.8.Технологія роботи з АРМ “Облік платників податків – юридичних осіб”

АРМ “Облік платників” забезпечує обробку інформації в діалоговому
режимі. Технологія роботи з АРМ зведена до роботи з вікнами (екранними
формами), кожне з яких має багаторівневе меню. Головне меню АРМ
складається з наступних пунктів (рис.2.8.1): 

Платник

Реєстри

Звітність

Системні функції

ПДС

Пошта

Вихід . 

Рис. 2.8.1. Головне меню АРМ

Пункт меню Платник призначений для реєстрації, вилучення, пошуку
платника. Він має наступний зміст:

– список платників;

– пошук;

– реєстрація платника;

– вилучення платника;

– зміна коду;

– список рахунків;

– новий рахунок;

– новий платіж;

– незалежність реєстру.

На рис. 2.8.2 показане меню для реєстрації нового платника податків.

Рис. 2.8.2. Реєстрація платника податків.

Список платників (рис.2.8.3) для зручності роботи з платником може бути
упорядкований за наступними ознаками:

– за кодом;

– за назвою;

– за формами власності;

– за органами управління;

– за видами діяльності;

– видами платників;

– платники інших ДПА;

– платники, що закрили справу;

– що не почали діяльність в ДПА;

– що знаходяться у розшуку;

– платники-правопорушники;

– що збанкрутували;

– що перейшли з інших ДПА;

– з невалідним ідентифікаційним кодом;

– що перейшли з Держстатистики. 

Рис. 2.8.3. Ознаки для упорядкування списку платників.

По кожному конкретному платнику після його вибору АРМ дозволяє отримати
на екрані форму облікової картки, яка містить основні (рис. 2.8.4) і
додаткові (рис. 2.8.5) дані про платника, або форму реєстраційних даних
постійного представництва. Основні дані вводяться одразу у вікні
Облікова картка платника. Після їх введення у наступному вікні вводяться
додаткові дані.

До основних даних належать:

– ідентифікаційний код;

– назва платника; 

-· назва іншою мовою;

– організаційно-правова форма;

– форма фінансування;

– код власності;

– орган управління;

– статус (юридична особа, філія);

– статутний фонд (у гривнях). 

Рис. 2.8.4. Облікова картка платника. Основні дані.

Додаткова інформація, це:

– тип підприємства;

– доля іноземного капіталу;

– код інспектора;

– стан платника;

– дата зміни стану платника.

За бажанням користувача за допомогою кнопок виклику екранів, які
розташовані у вікні з основною інформацією, можна отримати більш
детальнішу інформацію про платника, а саме: 

– адреси платника;

– телефони та посадові особи; 

– відокремлені підрозділи;

– види економічної діяльності;

– реєстраційні дані;

– головне підприємство;

– засновники, інвестори.

За допомогою кнопок виклику екранів, які розташовані у вікні з
додатковою інформацією, можна отримати інформацію про рахунки і об’єкти.

Адреса платника складається з юридичної та фізичної адреси, кожна з яких
містить наступні реквізити, які вибираються із довідників:

– код населеного пункту;

– назва населеного пункту;

– район міста;

– тип вулиці (площа, проспект, бульвар тощо) і її назва;

– поштовий індекс.

Крім цього, адреса містить інформацію про номер будинку, додаток до
нього, номера корпусу і квартири.

Інформація про посадових осіб і телефони потребує введення прізвищ, імен
та по батькові керівника і бухгалтера підприємства, ідентифікаційних
номерів їх (фізичної особи), номерів основних і додаткових телефону,
факсу.

Рис. 2.8.5. Облікова картка платника. Додаткові дані.

Про відокремлені підрозділи (філії) вводяться такі дані:

– назва підприємства, що є підрозділом;

– код підприємства, що є підрозділом;

– країна, де знаходиться цей підрозділ (з довідника);

– контактний телефон.

Види економічної діяльності містять:

– код виду діяльності;

– ознаку зовнішньо-економічної діяльності (?X? – є дозвіл);

– номер ліцензії на дозвіл ведення зовнішньо-економічної діяльності;

– дати видачі і закінчення ліцензії;

– код і назву органу, що видав ліцензію.

Крім вказаної інформації, у даному вікні відображається інформація про
види діяльності платника із номерами ліцензій на них (якщо ліцензії
необхідні).

Для введення і редагування даних про реєстрацію платника Облікова картка
платника має вікно Реєстраційні дані. Вікно складається з шести основних
блоків:

1. Місце реєстрації платника, яке містить:

– область – код області, де було зареєстровано платника (з довідника);

– код ДПА.

2. Реєстрація (вводяться наступні дані):

– код органу, що провів реєстрацію (з довідника);

– Номер реєстраційний.

3. РВК (вводяться дані, які відносяться до реєстрації платника у
райвиконкомі):

– № рішення про відкриття;

– дата, коли було прийняте рішення;

– № рішення про закриття;

– дата, коли було прийнято рішення.

4. ДПА (вводяться дані, які відносяться до реєстрації платника у
державній податковій адміністрації):

– № рішення про відкриття;

– дата, коли було прийняте рішення;

– дата закриття.

5. Зняття з обліку:

– причина зняття з обліку (якщо не знято, код = 0);

– код органу, що провів знаття з обліку;

– дата прийняття рішення;

– № рішення.

6. Передача справи:

– код ДПА, до якої передано справу (з довідника);

– назва органу;

– дата відправлення справи.

Якщо платник є філією, або відокремленим підрозділом, для встановлення
його зв’язку із головним підприємством, при реєстрації вводяться:

– код головного підприємства;

– назва головного підприємства;

– країна – місцезнаходження головного підприємства (з довідника країн);

– адреси головного підприємства. В залежності від того в якій країні
знаходиться головне підприємство, вводиться або повна структурована
адреса (для України), або адреса, що складається із рядка, який заповнює
користувач (для інших країн);

– телефон головного підприємства.

Для введення та редагування інформації, яка надана платником про своїх
засновників, інвесторів, передбачено введення наступних даних:

– назва фірми засновника або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи;

– код фірми засновника або фізичної особи;

– країна – код країни засновника (з довідника);

– сума внеску;

– код валюти, в якій зроблено внесок (з довідника валют);

– еквівалент внеску в USD (необхідно вводити вручну);

– телефон засновника (бажано головний телефон керівника);

– адреси засновників. 

Вікно Облікова картка платника передбачає введення або перегляд даних по
рахунках платника за наступною структурою:

– МФО банку (інформацію про це можна отримати із спеціального
довідника);

– назва банку;

– адреса банку;

– новий рахунок (після його введення не може коригуватись);

– номер рахунку;

– дата відкриття рахунку;

– код валюти (з довідника);

– дата закриття рахунку.

Для перегляду платежів, які сплачує платник, і введення нових можна
отримати список платежів у меню Платежі. Меню Платежі дозволяє
редагувати, додавати, вилучати і зберігати введену інформацію. Для
введення нових платежів застосовується режим Додати. На екрані з’явиться
картка платежу, яку потрібно заповнити. Під час редагування (режим
Редагування) користувачу потрібно пам’ятати, що цей режим доступний лише
для HYPERLINK
“http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyMUat7HWPcxluIqjZ8*WoeZbs7b–
BtaiPPJnn3aT35Brou-oYs6X*l-xcHzRFZn2x6t5SIht5M7zaE2xsG2rXIAp8R6Xa46LJqSl
goiWpx5ZQ6HGTN1c34058aEF5Vus9mhBLikMMWBUbsYCfLENW4nwdk2RPjCl7XybvJJaJrfN
lu81ZbRg99*IKBOmSQDC0l5sEhWYLFtqISkT8funWuYccMZhyoyGRSdnYT8h77becNHqoJmT
*-YbA3vVrxHvbV3*94k*GzhnZNl6AE22DfsGlPkWGg34TU24zsCXUzkW3scDP5PDTsgw7GJN
39E13k8207-xin0EbUZEU1DdyZryuJ8k1WI0QNgzyOVzylMDDilqqdBL-VEzXZFV1fuKTVIU
9FPqAoQrl8QWaoBks0h2uIwIYWlMy8rz7Iph4hEaOuzXbKSoshQOwjtvdymNcJSH275qlFvs
C*-Ss3jdL6GIb5CSpt0jVaqexvTR6NyJbEklOC2twBO8LI5KsVgsthdnyayzSGBoZuWYg”
\t “_blank” платеж ів, які були введені, але не заповнені. У картці
платежу можна редагувати тільки поля:

– форма обліку;

– кількість строків сплати за квартал;

– кількість строків звітності за рік. 

Дані про об’єкти платника містять інформацію, яка аналогічна загальній
інформації про платника. До них належать:

– код платника;

– організаційно-правова форма;

– тип та призначення об’єкта;

– номер адміністрації джерела інформації (з довідника);

– адреса (за змістом, якій описаний раніше).

Можна переглянути список реєстрів, до яких належить платник. Для цього у
Обліковій картці платника передбачена кнопка Реєстри, для введення
додаткової інформації про платника – кнопка Примітка. 

Якщо платник належить до реєстру неплатників податку на прибуток,
інформацію про нього можна отримати через вікно Ознака неприбутковості,
редагування якої здійснюється у режимі Реєстри/ Неприбуткових платників.
Для перегляду та внесення інформації, яка надійшла від органів
Держстатистики (безпосередньо про платників, про інвесторів, про
ліквідованих платників), обрати потрібне у Списку платників. 

Облік нерезидентів потребує введення наступної інформації:

– назва українською та іншою мовами з вказівкою іншої мови;

– ідентифікаційний код у країні, де знаходиться фірма;

– код країни нерезидента (вводяться лише дані, що зберігаються у
довіднику назв країн);

– код нерезидента (формується автоматично і редагуванню не підлягає);

– юридичний статус;

– сфера діяльності.

За допомогою кнопок виклику екрану можна ввести інші дані про
нерезидента: адресу, рахунки (назва банку, номер рахунку).

Для пошуку платників у меню Платник є функція Пошук. В АРМ “Облік
платників” пошук платників може здійснюватись у двох варіантах (повний
та швидкій) і пошук постійного представництва. Повний пошук реалізується
за наступними реквізитами:

– код платника;

– назва платника;

– рахунок платника;

– МФО банку;

– ПІБ керівника або бухгалтера;

– телефон або факс;

– засновник.

Швидкій пошук здійснюється за кодом платника, або назвою, або номером
рахунку.

bd??oeud

f

?

¬

o

oe

d?of

?

o

D?E\FEFoooooooooooooooooooooooocc

gd·i

P`P,QbQ?Qoooooooooooooooooooooooooooo

\]–]?]oooooooooooooooooooooooooooo

t:toooooooooooooooooooooooooooo

. ae! c–FO¤$¦i¦§F§`§„§ §oooooooooooooooooooooooooooo

ва реалізовано за такими реквізитами:

– код платника;

– назва платника;

– рахунок платника;

– МФО банку;

– дата реєстрації;

– код країни нерезидента;

– назва нерезидента;

– назва нерезидента українською мовою.

Пункт меню Реєстрація платника призначений для присвоєння йому
реєстраційного номеру. Для реєстрації платника потрібно ввести код
(рис.2.3) після чого заповнюється облікова картка. Якщо до реєстрації у
податкових органах інформація про платника надійшла з Держстатистики,
вона автоматично формується у реєстраційній картці. 

При реєстрації представництва реєстраційний номер присвоюється за
допомогою меню Реєстрація платника/ Постійного представництва. За
допомогою вказаних пунктів вводяться дані про документи, що були подані
при реєстрації.

При вилученні платника потрібно здійснити його пошук, потім відповісти
на відповідний запит.

АРМ “Облік платників” крім вказаних функцій дозволяє змінити код
платника, список рахунків, ввести новий рахунок, платіж. 

Для зміни коду платника потрібно ввести у вікно “Зміна коду” старий і
новий коди, дату перереєстрації, номер дозволу і код органу, який провів
перереєстрацію.

Для отримання інформації про рахунки вона може бути відсортована за
банками та платниками. За потребою, можна редагувати дані по рахункам за
виключенням коду платника.

Для введення нового рахунку (головне меню “Платник/ Новий рахунок”)
потрібно ввести таки реквізити:

– код платника;

– МФО, назва і адреса банку;

– № рахунку;

– дата відкриття;

– код валюти.

При закритті рахунку обов’язково вводиться дата його закриття.

Для введення нового платежу у головному меню обирається меню “Платник/
Новий платіж”. Потім заповняються потрібні поля:

– вид бюджету;

– глава, розділ, параграф, стаття, символ банку, шифр звітності;

– форма обліку;

– номер рахунку з обліку доходів;

– кількість строків сплати за квартал;

– кількість строків звітності за рік.

Меню “Платник”/ “Незалежність реєстрів” дозволяє отримати інформацію про
реєстри платника.

Для роботи з новими реєстрами призначено пункт головного меню “Реєстри”,
в якому відображаються у вікнах, які з’являються на екрані після
відповідного вибору, дані про платників податку на прибуток, платників,
що не сплачують його та платників – постійних представництв, у тому
числі, платників, що представляють інтереси нерезидента. 

Меню “Звітність” містить зручні засоби для формування і отримання
звітної інформації з обліку платників:

– друк списку для держбанку;

– друк списку для фіноргану;

– друк книги обліку (у тому числі, за формою 2);

– друк реєстрів;

– довідковий друк.

Списки платників, при цьому, можна отримати як загальні, так і за
необхідністю лише за наступними реквізитами:

– за типами власників;

– за відділеннями банків (у тому числі, з їх історією);

– за дільницями інспекторів;

– за формами власності;

– за видами діяльності;

– за органами управління;

– за видами підприємств.

Крім вказаних звітів меню дозволяє отримати дані про загальну кількість
платників, а також різноманітні довідки про:

– кількість карток особистих рахунків за платежами;

– кількість платників за типами;

– кількість платників за видами;

– кількість платників за видами власності;

– кількість платників за органами управління;

– кількість платників за станом;

– кількість платників за видами власності;

– платники інших ДПА;

– платники, що закрили справу;

– платники, що не почали діяльність;

– платники, що перейшли в іншу ДПА;

– полатники-правопорушники;

– платники, що збанкрутували;

– платники, що знаходяться у розшуку.

Пункти меню “Системні функції” і “Пошта” призначено лише для
адміністратора баз даних.

Пункт меню “ПДС” призначено для забезпечення роботи довідково-пошукової
системи. 

Для забезпечення розподілу доступу користувачів в АРМ передбачена
система паролів, які вводяться одразу після завантаження АРМ.

Примітка: у параграфі технологія роботи з АРМ описана лише у загальних
рисах, приведені рисунки лише основних вікон. Користувачу надається
можливість самостійно під час роботи з АРМ ознайомитись з усіма
функціями і послідовністю їх виконання

Література:

1. Нормативно-законодавча база України, а саме, законодавчі та
нормативні акти (із змінами та доповненнями), що регулюють порядок
створення, державної реєстрації (легалізації) та ліквідації суб‘єктів
обліку платників податків:

1.1. Цивільний кодекс від 31.01.63 № 03-28, зокрема ст.37-40

1.2. ЗУ “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХII

1.3. ЗУ “Про господарські товариства “ від 19.09.91 № 1576-XII

1.4. ЗУ “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887-XII

1.5. ЗУ “Про об’єднання громадян” від 16.06.92 № 2460-XII

1.6. ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від
15.09.99 № 1045-XIV

1.7. ЗУ “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.92
№ 2114-XII

1.8. ЗУ “ Про банки і банківську діяльність ” від 7.12.2000 № 2121-III 

1.9. ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації” від 16.09.97 №
531/97-ВР

1.10. ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом” від 14.05.92 № 2343-XII

1.11. ЗУ “Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.95 №
437/95-ВР

1.12. ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28312.94 №
334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР

1.13. ЗУ “Про систему оподаткування” від 25.06.91 № 1251-XII

1.14. ЗУ “Про податок на додану вартість” від 3.1.97 № 168/97-ВР

1.15. ЗУ “Про державну податкову службу в Україні “ від 4.12.90 №
509-XII

1.16. ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23.04.91 р.
№ 987-XII

1.17. ЗУ “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 №
2063-III 

1.18. ЗУ “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від
21.09.99 № 1076-XIV 

1.19. ЗУ “Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття
банківських рахунків” від 16 грудня 1997 року № 725/97-ВР

1.20. Указ Президента України від 03.07.98 № 727 “Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” в
редакції Указу від 28.06.99 № 746

1.21. Постанова КМУ “Про порядок державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності” від 25.05.98 № 740

1.22. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про порядок державної
реєстрації благодійних організацій” від 30.03.98 № 382

1.23. Постанова КМУ від 26.02.93 №140 “Про затвердження Положення про
порядок легалізації об’єднань громадян”

1.24. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про створення
(реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп”
від 20.07.96 № 781

1.25. Постанова КМУ від 18.06.92 № 344 “Про затвердження Положення про
порядок державної реєстрації колективного сільськогосподарського
підприємства”

1.26. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди
про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл
продукції» від 29.11.2000 № 1756

1.27. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора,
затверджене постановою КМУ від 30.01.97 № 112

1.28. Постанова КМУ від 3.05.2000 № 749 “Про затвердження Порядку
реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності у
Збройних Силах”

1.29. Постанова КМУ від 8.02.99 №170 “Про затвердження Положення про
порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і
проектів міжнародної технічної допомоги”

1.30. Постанова КМУ від 6.07.98 № 1017 “Питання державної реєстрації
творчих спілок”

1.31. Постанова КМУ від 7.08.96 р. № 928 “Про затвердження Положення про
порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”

1.32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11.11.90 № 339 № “Про порядок
державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок
(об’єднань) в Українській РСР”

1.33. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.0196 №
118

1.34. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків,
затверджене постановою Правління Національного банку України від
21.07.98 № 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1.09.98
за № 541/2981 

1.35. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності в Україні, що затверджена наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від
18.01.96 № 30 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.01.96
за № 34/1059

1.36. Положення про порядок державної реєстрації об’єднань (товариств)
співвласників багатоквартирних будинків затверджене наказом Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного
майна України від 5.04.96 № 28/389 та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України від 5.05.96 за № 215/1240 

1.37. Порядок створення та реєстрації товариства покупців у процесі
приватизації, затверджено наказом ФДМУ від 08.09.92 № 370 (в редакції
наказу ФДМУ від 25.05.93 № 235

1.38. Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як
суб’єктів інформаційної діяльності, що затверджене наказом Українського
національного інформаційного агентства від 12.09.95 №142/Д та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.09.95 за № 344/880 

1.39. Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, Про
затвердження 1.40. Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 15.01.97 № 9 зареєстроване в Міністерстві юстиції України
3.02.97 за № 20/1824

1.41. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 30.1.96 № 220
“Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та
облік музеїв” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.96 за
№ 350/1375

1.42. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним
органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям,
господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та
функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і
штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.99 № 17 та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 264/3557 

1.43. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у
національній та іноземній валюті, що затверджена постановою Правління
Національного банку України від 18.12.98 №527 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за № 819/3259 

1.44. Документація по функціонуючим в ДПС України АІС, ПК та АРМ з
функціями обліку платників податків.

2.Автоматизированные информационные технологии в економике.: Учебник.
/Под ред. Г.А.Титоренко. –М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998., -400 с.

3. Береза А.М. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. –К.:
КНЕУ, 1998. –140 с.

4. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки
інформації. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –224 с.

5. Голосов О.В., Охрименко С.А. и др. Введение в информационный бизнес –
М.: финансы и статистика, 1996.

6. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному
бізнесі.: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –164 с

7. Гуткин М., Пройдаков Э. Будущее Intel – в развивающихся рынках // PC
Week/ RE. – 1997. – №16-17. – С.1-61.

8. Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. и др. Современные
информационные технологии в экономике. Учебник для вузов. –Одесса:
Астропринт, 1997., т1. –176 с.

9. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ,
1998. -208 с.

10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю,
аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 С. – (Економіка. Фінанси.
Право). – Рос.

11. HYPERLINK
“http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyIs9imME7x63alhxtR1EczSJYWQtL
smIWiEbTK8RNaDFVLJXZAhuajJ1qC-xov8wjzVqk20-ZZM1v-4MW-yIFiIN33IpsOduFgdF-
3De4PMQmvjZFgFIS9HUAzMEK63qKU5nMdpFJ984Q2n4ntAqAZGIXWHdtB01youuV18TkV5Q5
bL34LT2tKZlkUrPfJM25I4LyXCTYT*N02BGIvOHa64yliDN4ZAB1-jzbWWZV7tBZ2LXxOnqv
NaPfKHXqGiC9wiFq0IVtzcicFyUqcDaAZIxpptEKnijFDhuSq8V7RBFovh80urvWAW-Quy3J
2-sMEHL2v*BUGe3y6s8SKPnyflKVF6mlwbwwFN8HyqhDJchpG9QuRF56WBUvFd3FUosKQLUi
q4xRVGdqCOHhaXUGAU2VDTov5xOrYGeiw0QYdRFp9fSN1UypkYZCxQs2mfo6Iu0bZt1poMqV
FIWfMTOV7XHs7lmAiCmZ7ZBAAWeowsM2xGAew” \t “_blank” Информационные
системы в экономике. Учебник /Под редакцией В. В. Дика. – М.: Финансы и
статистика, 1996. –272 с.

12. Макарова Н.В., Матвеев Л.А., Бройдо В.Л. и др. Информатика: Учебник.
– 3-е перераб. Изд. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансі и
статистика, 2000. – 786 с.: ил.

13. Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України,
2(8)’2000.

14. Науковий вісник Збірник наукових праць Академії ДПС України,
4(10)’2000.

15. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки
економічної інформації: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 1998. –200 с.

16. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В і ін.. Основи
інформаційних систем. Навч. посібник. /Під редакцією В.Ф Ситника. К.:
КНЕУ, 1997. –252 с.

17. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

ДСТУ 3146 – 95. Коди і кодування інформації. Вимоги до побудови.

18. ДСТУ 3329 – 96 (ГОСТ 34.320 – 96) Концепції та технологія для
концептуальної схеми та інформаційної бази.

19. КНД 50 – 028 – 94. Порядок розроблення державних класифікаторів
техніко – економічної та соціальної інформації.

20. КНД 50 – 054 – 95. Правила побудови та написання назв об’єктів в
державному класифікаторі техніко – економічної та соціальної інформації.

21. РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплект стандартов и
руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к
содержанию документов. не є складним.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020